Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

4 1ชาวอิสราเอลทุกคนจึงฟังถ้อยคำของซามูเอลa เนื่องจากเอลีชรามากและบุตรของเขายังดื้อรั้นอยู่ในความประพฤติชั่วต่อพระยาห์เวห์b

ข. หีบพันธสัญญาถูกชาวฟีลิสเตียยึดไปc

ชาวฟิลิสเตียรบชนะชาวอิสราเอล และยึดหีบพันธสัญญา

ในครั้งนั้นd ชาวอิสราเอลออกไปสู้รบกับชาวฟีลิสเตีย ตั้งค่ายอยู่ที่เอเบนเอเซอร์ ส่วนชาวฟีลิสเตียตั้งค่ายอยู่ที่อาเฟกe 2ชาวฟีลิสเตียตั้งแนวรบเข้าต่อสู้กับชาวอิสราเอล และสู้รบกันอย่างหนักf ชาวอิสราเอลพ่ายแพ้ชาวฟีลิสเตียซึ่งฆ่าชาวอิสราเอลประมาณสี่พันคนในสนามรบ 3เมื่อกำลังพลอิสราเอลกลับมาในค่าย บรรดาผู้อาวุโสถามว่า 'ทำไมวันนี้พระยาห์เวห์จึงทรงปล่อยให้เราพ่ายแพ้ชาวฟีลิสเตีย? เราจงไปเอาหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์g จอมโยธามาจากชิโลห์เถิด เพื่อพระองค์จะเสด็จไปกับเรา และทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากศัตรู'h 4ประชากรจึงส่งคนไปที่ชิโลห์ เพื่อนำหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์จอมโยธาผู้ประทับอยู่เหนือบัลลังก์ระหว่างเครูบi โฮฟนี และฟีเนหัสบุตรทั้งสองคนของเอลีก็มาพร้อมกับหีบพันธสัญญา 5เมื่อหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์มาถึงค่าย ชาวอิสราเอลทุกคนโห่ร้องเสียงดังสนั่นj จนแผ่นดินสั่นสะเทือน 6เมื่อชาวฟีลิสเตียได้ยินเสียงโห่ร้อง ก็ถามกันว่า เสียงโห่ร้องดังเช่นนี้ในค่ายของชาวฮีบรูหมายความว่าอะไร?' เมื่อชาวฟีลิสเตียทราบว่า หีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์มาถึงค่ายชาวฮีบรู 7เขาก็มีความกลัว พูดกันว่า 'พระเจ้าเสด็จมาในค่ายของเขาแล้ว เราแพ้แน่ๆ 'ไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นก่อนเลย 8เราแพ้แน่ๆ ใครจะช่วยเราให้รอดพ้นจากอำนาจของพระเจ้าผู้ทรงอานุภาพนี้ได้เล่า? พระเจ้าองค์นี้แหละทรงส่งภัยพิบัติมาทำลายชาวอียิปต์ในถิ่นทุรกันดาร 9ชาวฟีลิสเตียทั้งหลาย จงกล้าหาญ และเป็นลูกผู้ชายเถิด มิฉะนั้น ท่านจะต้องเป็นทาสของชาวฮีบรู เหมือนที่เขาเคยเป็นทาสของท่าน จงสู้รบอย่างลูกผู้ชายเถิด' 10ชาวฟีลิสเตียเข้าสู้รบ ชาวอิสราเอลก็พ่ายแพ้ ต่างหนีกลับบ้านของตน เป็นความปราชัยอย่างใหญ่หลวง ชาวอิสราเอลถูกฆ่าตายถึงสามหมื่นคน 11หีบพันธสัญญาของพระเจ้าถูกยึดไป โฮฟนีและฟีเนหัส บุตรทั้งสองคนของเอลีก็ถูกฆ่าด้วย

เอลีถึงแก่มรณภาพ

12คนเผ่าเบนยามินคนหนึ่งวิ่งจากสนามรบมาถึงชิโลห์ในวันเดียวกัน เขาฉีกเสื้อผ้า เอาฝุ่นดินใส่ศีรษะเป็นเครื่องหมายไว้ทุกข์ 13ขณะที่เขามาถึง เอลีกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ใกล้ประตู มองไปทางถนนk เขาเป็นห่วงหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามาก ชายผู้นั้นเข้ามาแจ้งข่าวในเมือง ทุกคนต่างร้องเสียงดังด้วยความทุกข์ 14เอลีได้ยินเสียงอื้ออึงจึงถามว่า 'เสียงอึกทึกนี้หมายความว่าอะไร?' ชายนั้นรีบไปหาเอลีแจ้งข่าวให้เขาทราบ 15เอลีอายุเก้าสิบแปดปีแล้ว ดวงตามืดสนิท มองอะไรไม่เห็น 16ชายผู้นั้นบอกเอลีว่า   'ข้าพเจ้าเพิ่งมาจากสนามรบl หลบหนีจากแนวรบมาได้ในวันนี้' เอลีถามเขาว่า 'ลูกเอ๋ย เกิดอะไรขึ้น?' 17ผู้นำข่าวตอบว่า 'ชาวอิสราเอลวิ่งหนีชาวฟีลิสเตีย กองทัพของเราพ่ายแพ้ยับเยิน ยิ่งกว่านั้น โฮฟนีกับฟีเนหัสบุตรทั้งสองคนของท่านถูกฆ่าตาย หีบพันธสัญญาของพระเจ้าก็ถูกยึดไปด้วย' 18เมื่อชายผู้นั้นกล่าวถึงหีบพันธสัญญาของพระเจ้า เอลีก็ผงะหงายหลังตกจากเก้าอี้คอหักตายที่ประตู เพราะชราแล้ว และมีน้ำหนักมาก เขาเป็นผู้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่สี่สิบปีm

ภรรยาของฟีเนหัสถึงแก่กรรม

19ภรรยาของฟีเนหัส บุตรสะใภ้ของเอลี กำลังมีครรภ์ใกล้จะคลอดแล้ว นางได้ยินว่าหีบพันธสัญญาของพระเจ้าถูกยึดไป บิดาสามีและสามีก็ถึงแก่กรรมด้วย นางก็เจ็บครรภ์และคลอดบุตร 20เมื่อนางกำลังจะสิ้นใจ บรรดาผู้หญิงที่ช่วยนางอยู่ก็ปลอบว่า 'อย่ากลัวเลย เธอคลอดบุตรชายแล้ว' แต่นางไม่ตอบไม่สนใจอะไร 21นางตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าอีคาโบด กล่าวว่า 'พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าหมดไปจากอิสราเอลแล้ว'n นางหมายถึงหีบพันธสัญญาของพระเจ้า ถูกยึดไป ทั้งบิดาของสามีและสามีก็ถึงแก่มรณภาพด้วย 22นางกล่าวว่า 'พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าหมดไปจากอิสราเอล เพราะหีบพันธสัญญาของพระเจ้าถูกยึดไป'


4a 'ชาวอิสราเอล…ฟังถ้อยคำของซามูเอล' ตามตัวอักษรว่า “ถ้อยคำของซามูเอลมาถึงชาวอิสราเอล…” บางคนเชื่อมประโยคนี้กับคำสุดท้ายของ 3:21 อ่านว่า “สำหรับชาวอิสราเอลทุกคน ถ้อยคำของซามูเอลเป็นเหมือนพระวาจาของพระยาห์เวห์”

b ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า “เพราะเอลีชรามากและบุตรของเขายังดื้อรั้นอยู่ในความประพฤติชั่วช้าต่อพระยาห์เวห์”

c เรื่องราวใน 4:1-7 มีความสัมพันธ์อย่างผิวเผินกับเรื่องที่เพิ่งเล่า คือเพียงกล่าวถึงชิโลห์ เอลีและบุตร แต่ไม่กล่าวถึงซามูเอลเลย สาระสำคัญของเรื่องนี้คือหีบพันธสัญญา (ดู อพย 25:10 เชิงอรรถ e และ 2 ซมอ 6:7 เชิงอรรถf) เรื่องนี้คล้ายกับเรื่องแซมสัน (วนฉ 13-16) ทั้งในเนื้อหาสาระ ลีลาการเขียนและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง แต่เดิมเรื่องนี้คงเป็นเรื่องต่างหาก ซึ่งต่อมาถูกนำมาใช้เพื่อแสดงว่าชาวอิสราเอลต้องการมีกษัตริย์ปกครอง (บทที่ 9-11) เพื่อทำสงครามกับชาวฟีลิสเตีย (บทที่ 13-14) เรื่องเกี่ยวกับหีบพันธสัญญาจะดำเนินต่อไปใน 2 ซมอ 6 และ 1 พกษ 8:1-11

d ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า “ชาวฟีลิสเตียระดมพลเพื่อทำสงครามกับชาวอิสราเอล”

e อาเฟกเป็นเมืองเล็กๆอยู่เหนือชายแดนติดกับชาวฟีลิสเตียขึ้นไปเล็กน้อย

f 'สู้รบกันอย่างหนัก' แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัด

g “หีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์จอมโยธา” ดูเหมือนจะใช้คำขยายฟุ่มเฟือยมากไปหน่อย ตามปรกติมักจะใช้เพียง “หีบ(พีนธสัญญา)ของพระยาห์เวห์” หรือ “ของพระเจ้า”

h หีบพันธสัญญาเป็นเครื่องหมายการประทับอยู่ของพระยาห์เวห์ (ข้อ 7) แต่ในข้อนี้ ยังบอกอีกว่าชาวอิสราเอลอาจนำหีบพันธสัญญาไปกับกองทัพเมื่อออกศึกในบางโอกาสเท่านั้น (ดู ยชว 6:6; 2 ซมอ 11:11)

i “พระยาห์เวห์จอมโยธาผู้ประทับอยู่เหนือบัลลังก์ระหว่างเครูบ” เป็นครั้งแรกในพระคัมภีร์ที่เราพบพระนามนี้ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสักการสถานที่ชิโลห์ (ดู 1:3 เชิงอรรถ d) “เครูบ” ที่ว่านี้เป็นรูปสัตว์มีปีกคล้ายตัวสฟิงค์ ซึ่งอยู่ข้างบัลลังก์ของเทพเจ้าและกษัตริย์ในประเทศซีเรียโบราณ ส่วนที่ชิโลห์และในวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม (1 พกษ 8:6) เครูบพร้อมกับหีบพันธสัญญาเป็น 'พระบัลลังก์' ที่ประทับของพระยาห์เวห์ซึ่งเรามองไม่เห็น

j เสียงโห่ร้องดังสนั่น เป็นส่วนหนึ่งของพิธีนำหีบพันธสัญญาออกไปทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ (ดู กดว 10:5 เชิงอรรถ a)

k “ใกล้ประตูมองไปทางถนน” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัด

l ต้นฉบับภาษากรีกว่า 'จากค่าย'

m ในความเป็นจริง เอลีไม่ใช่ผู้วินิจฉัยของชาวอิสราเอล (ดู วนฉ 3:7 เชิงอรรถ b) 'สี่สิบปี' เป็นจำนวนประมาณหมายถึง 'หนึ่งชั่วอายุคน'

n 'Ei-kabod': 'สิริมงคลอยู่ที่ใด?' -พระสิริมงคลของพระยาห์เวห์ประทับบัลลังก์อยู่เหนือหีบ “อีคาโบด” แปลตามตัวอักษรว่า “ไม่มีสิริรุ่งโรจน์” (ein-kabod) บางคนคิดว่า คำนี้เป็นคำย่อจาก “สิริรุ่งโรจน์อยู่ที่ไหน” (eiphoh-kabod)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย