II.กษัตริย์ดาวิด ผู้กำหนดระบบพิธีกรรมในพระวิหาร

ก. พระราชกิจของกษัตริย์ดาวิด

 

ดาวิดรับเจิมเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลa

  1. 1ชาวอิสราเอลทุกคนมาชุมนุมกันพบดาวิดที่เมืองเฮโบรน พูดว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นสายเลือดเดียวกันกับท่าน 2ในอดีต เมื่อกษัตริย์ซาอูลทรงปกครอง ท่านเคยนำอิสราเอลออกรบ พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านตรัสกับท่านว่า “ท่านจะเลี้ยงดูอิสราเอลประชากรของเราอย่างผู้เลี้ยงแกะ ท่านจะเป็นเจ้านายเหนืออิสราเอลประชากรของเรา” 3บรรดาผู้อาวุโสชาวอิสราเอลจึงมาเฝ้ากษัตริย์ที่เมืองเฮโบรน และกษัตริย์ดาวิดทรงกระทำพันธสัญญากับเขาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ที่เมืองเฮโบรน เขาจึงเจิมดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาทางซามูเอล

กษัตริย์ดาวิดทรงยึดกรุงเยรูซาเล็ม

            4กษัตริย์ดาวิดเสด็จพร้อมกับชาวอิสราเอลทั้งหมดbเข้าโจมตีกรุงเยรูซาเล็ม คือเมืองเยบุส ชาวเยบุสคนท้องถิ่นอาศัยอยู่ที่นั่น 5ชาวเยบุสพูดกับกษัตริย์ดาวิดว่า “ท่านไม่มีวันจะเข้ามาที่นี่ได้” แต่กษัตริย์ดาวิดทรงยึดป้อมศิโยน คือนครของดาวิด ไว้ได้ 6กษัตริย์ดาวิดเคยตรัสว่า “คนแรกที่ฆ่าชาวเยบุสได้จะเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพ” โยอาบบุตรของนางเศรุยาห์เป็นผู้เข้าโจมตีก่อน จึงได้เป็นผู้บังคับบัญชากองทัพ 7กษัตริย์ดาวิดทรงเข้าไปประทับในป้อมนั้น ซึ่งได้ชื่อว่า “นครของดาวิด” 8พระองค์ทรงสร้างกำแพงล้อมเมืองตั้งแต่มิลโลโดยรอบ และโยอาบก็ซ่อมแซมส่วนที่เหลือของเมืองนั้นc 9กษัตริย์ดาวิดทรงอำนาจยิ่งๆขึ้น เพราะพระยาห์เวห์จอมจักรวาลสถิตกับพระองค์

ทหารเอกของกษัตริย์ดาวิด

            10ต่อไปนี้เป็นหัวหน้าทหารเอกของกษัตริย์ดาวิด คนเหล่านี้กับชาวอิสราเอลทั้งหมดสนับสนุนพระองค์ให้เป็นกษัตริย์ และช่วยรักษาพระราชอาณาจักรให้มั่นคงตามพระวาจาของพระยาห์เวห์เกี่ยวกับอิสราเอล 11นี่คือรายชื่อทหารเอกของกษัตริย์ดาวิด คือ ยาโชบเบอัม บุตรของชาวฮัคโมนีคนหนึ่ง เขาเป็นหัวหน้าของยอดทหารเอกสามคนd ในการรบครั้งหนึ่ง เขาใช้หอกต่อสู้กับคนสามร้อยคนและฆ่าทุกคน

          12คนต่อมาคือเอเลอาซาร์ บุตรของโดโดชาวอาโคอาห์ เขาเป็นคนหนึ่งในกลุ่มยอดทหารเอกสามคน 13เขาอยู่กับกษัตริย์ดาวิดที่ปัสดัมมิมเมื่อชาวฟีลิสเตียรวมกำลังเพื่อทำสงครามที่นั่น เขากับทหารอยู่ในทุ่งข้าวบาร์เลย์เมื่อประชากรอิสราเอลหนีจากการสู้รบกับชาวฟีลิสเตีย 14แต่เขายืนหยัดอยู่กลางทุ่งนั้นและป้องกันไว้ ฆ่าชาวฟีลิสเตีย พระยาห์เวห์ทรงช่วยเขาให้มีชัยชนะยิ่งใหญ่

          15วันหนึ่ง ทหารสามคนจากจำนวนทหารเอกสามสิบคนลงมาพบกษัตริย์ดาวิดที่ก้อนหินใกล้ถ้ำอดุลลัม ขณะที่ชาวฟีลิสเตียตั้งค่ายอยู่ในหุบเขาเรฟาอิม 16ขณะนั้น กษัตริย์ดาวิดประทับอยู่ในที่มั่น ส่วนทหารชาวฟีลิสเตียอีกกองหนึ่งอยู่ที่เมืองเบธเลเฮม 17กษัตริย์ดาวิดตรัสแสดงความปรารถนาว่า “ใครจะตักน้ำจากบ่อใกล้ประตูเมืองเบธเลเฮมมาให้เราดื่มได้บ้าง” 18ทหารเอกทั้งสามคนตีฝ่าค่ายของชาวฟีลิสเตียไปตักน้ำจากบ่อที่อยู่ใกล้ประตูเมืองเบธเลเฮม นำมาถวายกษัตริย์ดาวิด แต่กษัตริย์ดาวิดไม่ทรงดื่มน้ำนั้น กลับเทลงที่พื้นดินถวายแด่พระยาห์เวห์ 19ตรัสว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าดื่มน้ำนี้ไม่ได้ เพราะจะเป็นเหมือนดื่มโลหิตของผู้ที่เสี่ยงชีวิตไปตักน้ำนี้มา” พระองค์ไม่ทรงดื่มน้ำนั้น นี่คือวีรกรรมของทหารเอกสามคนนั้น

          20อาบีชัย พี่ชายของโยอาบเป็นผู้นำทหารเอกสามสิบคนe เขาใช้หอกต่อสู้กับทหารสามร้อยคนและฆ่าทุกคน จึงมีชื่อเสียงมากในหมู่ทหารเอกสามสิบคน 21เขามีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในกลุ่มทหารเอกสามสิบคน แต่ยังมีชื่อเสียงไม่เท่ากับยอดทหารเอกสามคนf

          22เบไนยาห์ บุตรของเยโฮยาดาชาวเมืองขับเซเอล เป็นทหารอีกคนหนึ่งที่แสดงวีรกรรมในการรบหลายครั้ง เขาฆ่ายอดทหารชาวโมอับสองคน และครั้งหนึ่งในวันที่หิมะตก เขาลงไปในบ่อเก็บน้ำแล้วฆ่าสิงโต 23เขาฆ่าชาวอียิปต์ร่างใหญ่คนหนึ่ง สูงห้าศอก ชาวอียิปต์คนนั้นถือหอกใหญ่เหมือนไม้กระพั่นทอผ้า แต่เบไนยาห์ใช้ไม้ตะบองตี แย่งหอกมาจากมือของชาวอียิปต์ และใช้หอกนั้นฆ่าเขา 24นี่คือวีรกรรมของเบไนยาห์บุตรของเยโฮยาดา เขามีชื่อเสียงมากที่สุดในกลุ่มทหารเอกสามสิบคน 25เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในกลุ่มทหารเอกสามสิบคน แต่ยังมีชื่อเสียงไม่เท่ากับยอดทหารเอกสามคน กษัตริย์ดาวิดทรงตั้งเขาให้เป็นผู้บังคับบัญชาทหารองครักษ์

          26ต่อไปนี้คือยอดทหารเอกในกองทัพg

                   อาสาเฮล น้องชายของโยอาบ

                   เอลคานัน บุตรของโดโด ชาวเบธเลเฮม

                   27ชัมโมท ชาวฮาโรด

                   เคเลส ชาวเปเลท

                   28อิรา บุตรอิกเขช ชาวเทโคอา

                   อาบีเอเซอร์ ชาวอานาโธท

                   29สิบเบคัย ชาวคุชาห์

                   อิลัย ชาวอาโคค

                   30มาหะรัย ชาวเนโทฟาห์

                   เคเลด บุตรของบาอานาห์ชาวเนโทฟาห์

                   31อิธัย บุตรของรีบัยชาวกิเบอา ชนเผ่าเบนยามิน

                   เบไนยาห์ ชาวปิราโธน

                   32คูรัย ชาวนาคาเล-กาอัช

                   อาบีเอล ชาวอารบาห์

                   33อัสมาเวท ชาวบาฮูริม

                   เอลยัคบา ชาวชาอัลโบน

                   34บรรดาบุตรของฮาเชม ชาวกิโซน

                   โยนาธาน บุตรของชาเก ชาวฮาราร์

                   35อาคีอัม บุตรของสาคาร์ ชาวฮาราร์

                   เอลีฟัล บุตรของอูร

                   36เคแฟร์ ชาวเมเค-รา

                   อาคียาห์ ชาวเปโลน

                   37เคสโร ชาวคารเมล

                   นาอารัย บุตรของเอสบัย

                   38โยเอล น้องชายของนาธัน

                   มิบคาร์ บุตรของฮากรี

                   39เศเลก ชาวอัมโมน

                   นาหะรัย ชาวเบเอโรท ผู้ถืออาวุธของโยอาบ บุตรของนางเศรุยาห์

                   40อิรา ชาวเยแตร์

                   กาเรบ ชาวเยแตร์

                   41อุรียาห์ ชาวฮิตไทต์

                   ศาบาด บุตรของอัคลัย

                   42อาดีนา บุตรของชิซา ชนเผ่ารูเบน หัวหน้าของชนเผ่ารูเบน

                   และทหารของเขาอีกสามสิบคน

                   43คานัน บุตรของมาอาคาห์

                   โยชาฟัท ชาวมิทเน

                   44อุสซีอา ชาวอัชทาโรท

                   ชามาและเยอีเอล บุตรของโคธาม ชาวอาโรเอร์

                   45เยดีอาเอล บุตรของชิมรี และโยคา น้องชายของเขา ชาวทิซี

                   46เอลีเอล ชาวมาคะวี

                   เยรีบัย และโยชาวิยาห์ ทั้งสองคนเป็นบุตรของเอลนาอัม

                   อิทมาห์ ชาวโมอับ

                   47เอลีเอล โอเบด และยาอาซีเอล ชาวโซบา

11 a โดยแท้จริงแล้ว ชนอิสราเอลเผ่าทางเหนือมาแต่งตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์หลายปีหลังจากกษัตริย์ซาอูลสิ้นพระชนม์แล้ว แต่ผู้เขียนพงศาวดารต้องการเน้นว่ากษัตริย์ดาวิดเป็นผู้รวมประชากรอิสราเอลทุกเผ่ามานมัสการพระยาห์เวห์ – ใน 7 ปีแรก ดาวิดเป็นกษัตริย์ปกครองเพียงเผ่ายูดาห์ที่เมืองเฮโบรนเท่านั้น จึงเข้าใจได้ว่าทำไมผู้เขียนพงศาวดารจึงเรียกดาวิดเป็นกษัตริย์ในข้อ 3 เพราะข้อมูลที่ได้จาก 2 ซมอ บทที่ 5.

b “ชาวอิสราเอลทั้งหมด” – แต่ตาม 2 ซมอ 5:6 กษัตริย์ดาวิดทรงยึดกรุงเยรูซาเล็มได้โดยใช้เพียงกองทัพส่วนพระองค์ซึ่งมีจำนวนกำลังพลเพียงเล็กน้อย จนชาวเยบุสกล่าวเยาะเย้ยว่าดาวิดไม่มีวันจะเข้ายึดเมืองของตนได้

c กษัตริย์ดาวิดคงจะทรงจัดการเสริมกำลังสร้างกำแพงป้องกันกรุงเยรูซาเล็ม แต่โยอาบจัดการสร้างบ้านเรือนของประชาชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

d “ยอดทหารเอกสามคน” – แปลตามสำนวนแปลภาษากรีกฉบับลูเชียน (Lucian) – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “สามสิบคน” – แต่ ดูข้อ 20 ด้วย.

e “สามสิบคน” – ตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค และต้นฉบับคัดลอกภาษากรีกหลายฉบับ – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “สามคน” – ในข้อ 24 ก็เช่นเดียวกัน – แต่ดูข้อ 21 และ 25 ด้วย – ในภาษาฮีบรู คำว่า “สาม” และ “สามสิบ” คล้ายกันมาก จึงมักทำให้ผู้คัดลอกมีความสับสนอยู่บ่อยๆ

f สำเนาโบราณบางฉบับเพิ่มข้อความว่า “ในจำนวนสองคน” เพราะหนังสือพงศาวดารอ้างชื่อเพียงสองชื่อ (คือ ยาโชบเบอัม และ  เอเลอาซาร์) เท่านั้น ไม่กล่าวถึงคนที่สามที่ชื่อ “ชัมมา” เลย (ดู 2 ซมอ 23:11-12)

g รายชื่อต่อไปนี้จนถึง “อูรียาห์” ในข้อ 41ก ตรงกันกับรายชื่อใน 2 ซมอ 23:24-39 – ส่วนรายชื่อยอดทหารเอกอีก 16 คนที่เพิ่มเข้ามาในข้อ 41ข-47 ส่วนใหญ่เป็นชนท้องถิ่นทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน น่าจะมาจากรายชื่อที่ผู้เขียนพงศาวดารมีในมือเวลานั้น หรือมิฉะนั้นก็ถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลัง