Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

อาณาเขตของแผ่นดินคานาอันa

34  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสส  2ให้ไปสั่งชาวอิสราเอลว่า "เมื่อท่านทั้งหลายเข้าในแผ่นดินคานาอัน แผ่นดินซึ่งจะเป็นมรดกของท่าน แผ่นดินคานาอันจะมีอาณาเขตดังนี้

3"ทางทิศใต้เขตแดนของท่านเริ่มจากถิ่นทุรกันดารศินตามพรมแดนของเอโดม เขตแดนทางทิศใต้นี้เริ่มทางด้านตะวันออกที่ปลายทะเลเกลือ  4อ้อมไปทางใต้ผ่านช่องเขาอาคราบิมผ่านถิ่นทุรกันดารศิน ไปทางใต้ถึงคาเดช บารเนีย อ้อมไปถึงฮาซาร์ อัดดาร์ และผ่านอัสโมน  5จากอัสโมน เขตแดนจะอ้อมไปจนถึงแม่น้ำที่พรมแดนอียิปต์ และไปสิ้นสุดที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน"

6"ทางทิศตะวันตก อาณาเขตจะเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นี่คืออาณาเขตของท่านทางทิศตะวันตก"

7ทางทิศเหนืออาณาเขตของท่านจะเป็นดังนี้ ท่านจะลากเส้นตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงภูเขาโฮร์b  8จากภูเขาโฮร์ ท่านจะลากเส้นไปถึงช่องเขาฮามัธ และต่อไปที่เศดัด  9ถึงศิโฟรน ไปสิ้นสุดที่ฮาซาร์ เอนาน  นี่คืออาณาเขตของท่านทางทิศเหนือ"

10"ทางทิศตะวันออก ท่านจะลากเส้นจากฮาซาร์ เอนัน ไปถึงเชฟาม  11แล้วลงใต้จากเชฟามไปถึงริบลาห์ ทางตะวันออกของเมืองอายิน และเรื่อยไปถึงลาดฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคินเนเรทc  12แล้วเลียบแม่น้ำจอร์แดนลงไปทางใต้สิ้นสุดที่ทะเลเกลือ"

นี่คือแผ่นดินของท่าน มีอาณาเขตดังที่กล่าวไว้นี้

13โมเสสสั่งชาวอิสราเอลว่า

"นี่เป็นแผ่นดินที่ท่านทั้งหลายจะจับสลากจัดสรร เป็นแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้มอบแก่ชาวอิสราเอลเก้าเผ่าครึ่ง  14เพราะชนเผ่ารูเบนพร้อมกับตระกูลของบิดา และชนเผ่ากาดพร้อมกับตระกูลของบิดาและเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่าได้รับส่วนมรดกของตนแล้ว 15ชนสองเผ่าครึ่งนี้ได้รับส่วนมรดกของตนทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามกับเมืองเยรีโค"


34 a บทนี้และ อสค 47:13-21 เป็นข้อความที่บรรยายอาณาเขตของแผ่นดินคานาอันอย่างละเอียดที่สุด อาณาเขตที่กล่าวนี้ตรงกับอาณาเขตของจังหวัดคานาอันของประเทศอียิปต์ในปลายศตวรรษที่ 13 ก่อนคริสตกาล ชาวอิสราเอลได้ทั้งความคิดและชื่อจากการแบ่งเขตปกครองของอียิปต์นี้เอง แผ่นดินคานาอันไม่ได้แผ่ไปถึงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน (ข้อ 13-15) ดินแดนที่กล่าวในบทนี้คือแผ่นดินแห่งพระสัญญา (ดู ข้อ 2) ซึ่งยังมีชื่ออื่น ๆ อีกด้วย (ดู อพย 23:31 เชิงอรรถ m; ฉธบ 1:7; วนฉ 20:1 เชิงอรรถ a ฯลฯ) หลังจากที่อาณาจักรอารัมสถาปนาขึ้น แผ่นดินคานาอันก็สูญเสียดินแดนทางตะวันออกของแคว้นฟินีเชีย (เมืองไซดอน) แต่จะยังคงมีอาณาเขตทางใต้จนถึงเมืองกาซา (ปฐก 10:19)  ต่อมา ชื่อคานาอันใช้เฉพาะกับแคว้นฟีนิเชียเท่านั้น ไทระและไซดอนมีชื่อว่าเป็น "ป้อมแห่งคานาอัน" (อสย 23:1-14) คำว่า "แห่งไซดอน" มีความหมายเดียวกับคำว่า "แห่งคานาอัน" (ฉธบ 3:9; วนฉ 18:7; ฯลฯ และเทียบ มธ 15:22 กับ มก 7:26)

b เราไม่รู้ว่าภูเขาโฮร์ในบทนี้อยู่ที่ไหนดูเหมือนจะเป็นภูเขาทางทิศเหนือของเลบานอน และเป็นคนละแห่งกับภูเขาที่ อาโรนถึงแก่กรรม (33:38)

c ทะเลสาบคินเนเรท หมายถึง ทะเลสาบเยนเนซาเรท "ทะเลเกลือ" หมายถึง ทะเลตาย