Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

VI. กฎเกี่ยวกับการถวายบูชา

หน้าที่ของสมณะและชนเลวีa

การถวายธัญบูชาเป็นองค์ประกอบการถวายบูชา

15  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส  2ให้บอกชาวอิสราเอลว่า

"เมื่อท่านทั้งหลายจะเข้าในแผ่นดินที่เราจะให้ท่านอาศัยอยู่  3ท่านจะต้องถวายเครื่องบูชาที่ใช้ไฟเผาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า คือเครื่องเผาบูชา ศานติบูชา เพื่อแก้บนหรือโดยสมัครใจ หรือในโอกาสวันสมโภช เป็นเครื่องบูชามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะเลือกสัตว์ที่ใช้บูชาจากฝูงโคหรือฝูงแพะแกะก็ได้  4ผู้ถวายเครื่องบูชาเช่นนี้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องนำธัญบูชามาถวายคู่กันด้วยคือแป้งสาลีอย่างดีสองกิโลกรัมผสมน้ำมันมะกอกเทศหนึ่งลิตรครึ่ง  5และเหล้าองุ่นหนึ่งลิตรครึ่งต่อลูกแกะหนึ่งตัว นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาหรือศานติบูชา  6เมื่อถวายแกะเพศผู้หนึ่งตัว ท่านจะต้องเพิ่มธัญบูชา ประกอบด้วยแป้งสาลีอย่างดีสี่กิโลกรัมผสมน้ำมันมะกอกเทศสองลิตร  7และเหล้าองุ่นสองลิตร เป็นเครื่องบูชามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า  8ถ้าท่านถวายโคเพศผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องเผาบูชาหรือเป็นเครื่องบูชาเพื่อแก้บน หรือเป็นศานติบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  9ท่านจะต้องเพิ่มธัญบูชาพร้อมกับโค คือแป้งสาลีอย่างดีหกกิโลกรัม ผสมน้ำมันมะกอกสามลิตร  10และเหล้าองุ่นสามลิตร เป็นเครื่องบูชาที่ใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า  11ท่านจะต้องทำเช่นนี้ทุกครั้งที่ท่านถวายโคเพศผู้ แกะเพศผู้ ลูกแกะหรือลูกแพะแต่ละตัว  12จำนวนสัตว์ที่ท่านจะถวายมีเท่าใด ท่านจะต้องทำเช่นนี้กับสัตว์แต่ละตัว

13ชาวอิสราเอลทุกคนจะต้องถือปฏิบัติเช่นนี้ เมื่อเขาถวายเครื่องบูชาที่ใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า  14คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในหมู่ท่านทั้งหลายชั่วคราวหรือตลอดไปจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน เมื่อถวายเครื่องบูชาที่ใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า  15มีข้อกำหนดเดียวกันทั้งสำหรับท่าน และสำหรับคนต่างด้าวเมื่อมาชุมนุมกันถวายบูชา เป็นข้อกำหนดถาวรตลอดไปทุกยุคทุกสมัย เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งสำหรับท่านและคนต่างด้าว  16มีกฎหมายเดียวกัน และระเบียบการเดียวกันทั้งสำหรับท่านทั้งหลายและคนต่างด้าว"


15 a ข้อความในภาคนี้ (บทที่ 15-19) มาจากตำนานสงฆ์ มีเรื่องสำคัญคือการกบฏของโคราห์ ดาธานและอาบีรัม เพื่อเน้นว่าอำนาจในชุมชนอิสราเอลมาจากพระเจ้า และอาโรนมีอำนาจสูงสุด นอกจากนี้ยังมีทั้งกฎหมายและเรื่องเล่าอื่น ๆ  รวมเข้ามาด้วย