Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชนเผ่าดานแสวงหาที่อยู่ใหม่a

18 1ในสมัยเมื่อชาวอิสราเอลยังไม่มีกษัตริย์ปกครอง

ชนเผ่าดานกำลังหาดินแดนเพื่อตั้งหลักแหล่ง เพราะจนถึงเวลานั้น เขายังไม่ได้รับดินแดนเป็นมรดกท่ามกลางเผ่าต่างๆของอิสราเอล 2ชนเผ่าดานจึงเลือกชายกล้าหาศห้าคนจากตระกูลของตนbและส่งไปจากเมืองโศราห์และเอชทาโอล ให้ไปสอดแนมและสำรวจแผ่นดิน โดยกล่าวว่า 'จงไปสำรวจแผ่นดิน' คนทั้งห้ามาถึงบ้านของมีคาห์ในแถบภูเขาเอฟราอิม และพักแรมที่นั่น 3ขณะที่พักอยู่ที่บ้านของมีคาห์ เขาก็จำสำเนียงพูดของหนุ่มชนเลวีได้ จึงเข้าไปใกล้ถามว่า 'ใครพาท่านมาที่นี่? ท่านมาทำอะไรอยู่ที่นี่? ท่านมีธุระอะไรที่นี่?' 4เขาตอบว่า 'มีคาห์ตกลงกับข้าพเจ้าว่า จะจ่ายเงินจ้างข้าพเจ้าเป็นสมณะของเขา' 5คนเหล่านั้นจึงว่า 'จงทูลถามพระเจ้าด้วยเถิดว่า การเดินทางของเราจะได้รับความสำเร็จหรือไม่' 6สมณะตอบว่า 'จงไปเป็นสุขเถิด พระยาห์เวห์ทรงดูแลรักษาท่านในการเดินทางครั้งนี้'

7ชายทั้งห้าคนจึงเดินทางต่อไปมาถึงเมืองลาอิช เขาเห็นว่าประชาชนที่อยู่ที่นั่นอยู่อย่างปลอดภัยเหมือนกับที่ชาวไซดอนดำเนินชีวิตรักสันติและไม่คิดว่าจะมีใครมารุกราน แผ่นดินนั้นไม่ขาดแคลนสิ่งใด ทั้งอยู่ห่างไกลจากชาวไซดอนไม่เกี่ยวข้องกับชาวเมืองอื่นc

8เมื่อชายทั้งห้าคนกลับไปหาบรรดาพี่น้องที่เมืองโศราห์และเอชทาโอลแล้ว บรรดาพี่น้องก็ถามว่า 'เขาไปสำรวจพบอะไรบ้าง?' 9เขาตอบว่า 'เร็วเข้า! ให้พวกเราขึ้นไปโจมตีคนเหล่านั้นเถิด พวกเราเห็นแผ่นดินนั้นแล้ว อุดมสมบูรณ์มาก ท่านทั้งหลายจะอยู่เฉยๆทำไม อย่ารีรออยู่เลยที่จะออกเดินทางเข้าไปยึดครองแผ่นดินนั้น 10เมื่อท่านไปถึง จะพบประชาชนที่ไม่คาดว่าจะมีศัตรูมารุกราน แผ่นดินนี้กว้างใหญ่ และพระเจ้าทรงมอบไว้ในอำนาจของท่าน เป็นแผ่นดินที่มีทุกสิ่งที่เราต้องการ'

ชนเผ่าดานอพยพ

11ดังนั้น ชนเผ่าดานหกร้อยคนจึงหยิบอาวุธเพื่อทำสงครามออกจากเมืองโศราห์และเอชทา 12ขึ้นไปตั้งค่ายอยู่ที่เมืองคีรียาท-เยอาริมในแคว้นยูดาห์ เพราะเหตุนี้ สถานที่นั้นซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองคีรียาท-เยอาริม จึงได้ชื่อว่า “ค่ายของดาน” มาจนถึงทุกวันนี้ 13จากที่นั่น ชนเผ่าดานผ่านแถบภูเขาเอฟราอิมมาถึงบ้านของมีคาห์

14ชายทั้งห้าคนที่เคยไปสอดแนมสำรวจแผ่นดินรอบเมืองลาอิชd กล่าวแก่บรรดาพี่น้องว่า 'ท่านทั้งหลายทราบไหมว่า ในบ้านนี้มีรูปเสื้อกั๊ก มีเทวรูปประจำบ้าน มีเทวรูปแกะสลักหุ้มเงิน? ท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าต้องทำอะไร!'

15ชายทั้งห้าคนจึงแยกตัวออกเดินไปถึงที่อาศัยของหนุ่มชนเลวีในบ้านของมีคาห์และทักทายเขา 16ขณะที่ชนเผ่าดานที่ถืออาวุธทั้งหกร้อยคนe ยืนอยู่ที่ประตู 17ชายห้าคนที่เคยไปสอดแนมสำรวจแผ่นดินเข้าไปในบ้านและเอาเทวรูปแกะสลักหุ้มเงิน รูปเสื้อกั๊ก และเทวรูปประจำบ้าน ส่วนสมณะยืนอยู่ที่ประตูกับคนถืออาวุธครบมือทั้งหกร้อยคน 18เมื่อชายทั้งห้าคนเข้าไปในบ้านของมีคาห์ เอาเทวรูปแกะสลักหุ้มเงิน รูปเสื้อกั๊กและเทวรูปประจำบ้านไปแล้ว สมณะก็ถามว่า 'ท่านกำลังทำอะไร?' 19เขาตอบว่า 'เงียบเถอะ หุบปากไว้ไม่ต้องพูดอะไร ไปกับเรา ท่านจะเป็นที่ปรึกษาและสมณะของเรา เป็นสมณะให้ชาวอิสราเอลทั้งเผ่าหรือตระกูลหนึ่งไม่ดีกว่าเป็นสมณะให้ครอบครัวเดียวหรือ?' 20คำพูดนี้ทำให้สมณะดีใจ เขาจึงเอารูปเสื้อกั๊ก เทวรูปประจำบ้านและเทวรูปแกะสลักไปกับคนเหล่านั้น

21ชนเผ่าดานออกเดนิทางต่อไป จัดให้บรรดาผู้หญิง เด็กๆ ฝูงสัตว์และสัมภาระไปข้างหน้า 22เมื่อเขาเดินทางจากบ้านของมีคาห์ไปได้ระยะหนึ่ง มีคาห์ก็เรียกเพื่อนบ้านออกมาไล่ตามทันชนเผ่าดาน 23ร้องตะโกนเรียก ชนเผ่าดานจึงหันกลับมาถามมีคาห์ว่า 'ท่านต้องการอะไร ทำไมท่านจึงมากันมากมายเช่นนี้?' 24มีคาห์ก็ตอบว่า 'ท่านเอาเทวรูปที่ข้าพเจ้าได้สร้างไว้ไปพร้อมกับสมณะ แล้วข้าพเจ้าจะมีอะไรเหลืออยู่อีกเล่า? ท่านยังกล้าถามอีกหรือว่า "ท่านต้องการอะไร?" 25ชนเผ่าดานตอบว่า 'อย่าให้พวกเราได้ยินเสียงของท่านตามมาอีก มิฉะนั้นแล้วคนเหล่านี้จะโกรธและทำร้ายท่าน ทั้งท่านและคนในครอบครัวจะต้องเสียชีวิตกันหมด!' 26แล้วชนเผ่าดานก็เดินทางต่อไป มีคาห์เห็นว่าคนเหล่านั้นมีกำลังมากกว่า เขาจึงกลับไปบ้าน

ชนเผ่าดานเข้ายึดเมืองลาอิช สร้างเมืองดานและสักการสถาน

27เมื่อชนเผ่าดานเอาสิ่งต่างๆที่มีคาห์ทำไว้พร้อมกับสมณะที่เขาจ้างไว้ไปแล้ว ก็เดินทางมาถึงเมืองลาอิช ชาวเมืองเป็นคนรักสันติและไม่คิดว่าจะมีใครมารุกราน ชนเผ่าดานฆ่าผู้คนและเผาเมืองเสีย 28ไม่มีใครมาช่วยชาวเมืองนี้ได้เพราะเมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองไซดอนมาก ไม่ติดต่อเกี่ยวข้องกับชาวเมืองอื่น เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาเบธ-เรโหบ ชนเผ่าดานสร้างเมืองขึ้นใหม่และตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่น 29เขาตั้งชื่อเมืองนั้นว่า “ดาน” ตามชื่อของดาน บรรพบุรุษของเขาซึ่งเป็นบุตรของอิสราเอล ก่อนหน้านั้นเมืองนี้มีชื่อว่าลาอิช 30ชนเผ่าดานตั้งเทวรูปแกะสลักขึ้นไว้เพื่อใช้นมัสการโยนาธาน บุตรของเกอร์โชม บุตรของโมเสส เป็นสมณะให้ชนเผ่าดาน ลูกหลานของโยนาธานก็เป็นสมณะให้ชนเผ่าดานต่อไปจนถึงวันที่ผู้อาศัยในแผ่นดินนั้นถูกเนรเทศf 31เทวรูปแกะสลักซึ่งมีคาห์ทำขึ้นและชนเผ่าดานตั้งไว้เพื่อนทัสการนั้นยังคงอยู่ที่นั่นตลอดเวลาที่สักการสถานของพระเจ้าอยู่ที่เมืองชิโลห์g


18a ชนเผ่าดานซึ่งอาศัยอยู่ในเขตแดนเมืองโศราห์และเอชทาโอลระยะหนึ่ง (ดู 13:2 เชิงอรรถ b) ไม่สามารถรักษาดินแดนของตนไว้ได้ (ดู ยชว 19:40 เชิงอรรถ k) และถูกชาวอาโมไรต์ขับไล่ออกไปตามข้อความใน วนฉ 1:34-35 ก่อนที่ชนเผ่าดานจะอพยพขึ้นทางเหนือคงได้ส่งคนไปสำรวจเหมือนที่คาเลบเคยทำจากเมืองคาเดช (กดว 13) เราไม่ทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อใด เนื่องจากว่าเรื่องนี้และข้อความใน 1:34-35 ไม่กล่าวถึงชาวฟีลิสเตียเลย ทำให้สันนิษฐานได้ว่าการอพยพชองชนเผ่าดานนี้น่าจะเกิดตั้งแต่ตอนต้นสมัยผู้วินิจฉัย นอกนั้น การที่บทเพลงของบางเดโบราห์ (5:17) กล่าวถึงชนเผ่าดานคู่กับชนเผ่าอาเชอร์ ทำให้คิดว่าขณะนั้นชนเผ่าดานได้ตั้งรกรากอยู่ทางเหนือแล้ว แต่เหตุผลนี้ยังไม่พอ การที่ชนเผ่าดานสามารถอพยพขึ้นไปโดยไม่ต้องต่อสู้กับใครน่าจะแสดงว่าการอพยพนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นางเดโบราห์บาราคมีชัยชนะต่อชาวคานาอันแล้ว การอพยพของชนเผ่าดานนี้แสดงว่าชนแต่ละเผ่ายังมีอิสระที่จะอพยพย้ายภูมิลำเนาได้ตามใจ แม้หลังจากที่โยชูวาถึงแก่มรณภาพแล้วด้วย (ดู บทที่ 1 และเรื่องชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่าใน กดว 32:1 เชิงอรรถ a)

b “จากตระกูลของตน” ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมว่า 'และจากดินแดนของตน' แต่ต้นฉบับภาษากรีกละ

c 'ชาวเมืองอื่น' ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “adam” (มนุษย์” –แต่ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ชาวอารัม”

d ต้นฉบับภาษากรีกละ “รอบเมืองลาอิช”

e ข้อ 16-18 มีข้อความที่ซ้ำกันอยู่ และไม่ค่อยชัดเจน

f ข้อ 30-31 เป็นข้อความที่เพิ่มเติมในภายหลังเพื่อประณามตระกูลสมณะในสักการสถานของชนเผ่าดาน “บุตรของโมเสส” ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “บุตรของมนัสเสห์” ผู้คัดลอกคงเพิ่มอักษร “น” ลงไปเพราะไม่ต้องการให้ชนเลวีบุตรหลานของโมเสสเข้ามาเกี่ยวข้องกับการนมัสการรูปปฏิมาในสักการสถานแห่งนี้ การเนรเทศที่กล่าวถึงในข้อนี้เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทิกลัท-ปิเลเสอร์ที่ 3 ได้กวาดต้อนชาวอิสราเอลเป็นเชลยในปี 734 ก.ค.ศ. (เทียบ 2 พกษ 15:29)

g ”ชิโลห์” น่าจะเป็น “ลาอิช” ผู้เขียนอาจสลับอักษรโดยบังเอิญหรือโดยเจตนา สักการสถานที่เมืองชิโลห์ถูกทำลายเมื่อชาวฟีลิสเตียยึดหีบพันธสัญญาได้ในสมัยซามูเอล (1 ซมอ 4)