Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

แซมสันที่เมืองกาซา

16 1แซมสันไปที่เมืองกาซา เห็นหญิงโสเภณีคนหนึ่ง จึงเข้าไปนอนกับเธอ 2ชาวเมืองกาซาทราบว่า 'แซมสันอยู่ที่นั่น ก็เข้าล้อมบ้านนั้นไว้แล้วจัดคนเฝ้าคอยอยู่ที่ประตูเมืองตลอดคืน คนเหล่านั้นแอบเงียบอยู่ทั้งคืนคิดว่า 'พวกเราจะคอยอยู่จนสว่าง แล้วจะฆ่าเขาเสีย' 3แต่แซมสันนอนอยู่จนถึงเที่ยงคืน เมื่อถึงเที่ยงคืน เขาลุกขึ้น เอามือจับประตูเมืองทั้งสองบาน และเสาประตูทั้งสองต้นดึงออกจากที่พร้อมกับดาลประตูยกใส่บ่าแบกขึ้นไปบนยอดเขา ที่หันไปทางเมืองเฮโบรนa

แซมสันกับนางเดลิลาห์b

4ต่อมาแซมสันหลงรักหญิงคนหนึ่งในหุบเขาโสเรก ชื่อเดลิลาห์ 5บรรดาหัวหน้าชาวฟีลิสเตียมาพบเธอกล่าวว่า 'จงลวงถามเขาดูซิว่า กำลังมหาศาลของเขามาจากไหน และพวกเราจะเอาชนะเขาได้อย่างไร จึงจะมัดเขาไว้และควบคุมเขาได้ เราแต่ละคนจะให้เงินหนักหนึ่งพันหนึ่งร้อยแก่ท่าน'

6นางเดลิลาห์จึงถามแซมสันว่า 'โปรดบอกดิฉันเถิดว่ากำลังมหาศาลของคุณมาจากไหน และจะต้องใช้อะไรมัดคุณจึงจะควบคุมคุณได้' 7แซมสันตอบว่า 'ถ้าเอาสายธนูใหม่ๆเจ็ดเส้นที่ยังไม่แห้งมัดข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้าก็จะอ่อนกำลังลงและจะมีแรงเท่ากับคนอื่น' 8บรรดาหัวหน้าชาวฟีลิสเตียก็นำสายธนูใหม่เจ็ดเส้นที่ยังไม่แห้งมาให้นางเดลิลาห์เธอก็มัดแซมสันไว้ 9แล้วให้คนซุ่มคอยอยู่อีกห้องหนึ่ง และตะโกนขึ้นว่า 'แซมสัน! ชาวฟีลิสเตียมาแล้ว แต่แซมสันถึงสายธนูขาดเหมือนด้ายที่ถูกไฟไหม้ ดังนั้นความลับเกี่ยวกับพละกำลังของเขาจึงยังไม่ถูกเปิดเผย

10นางเดลิลาห์บอกแซมสันว่า 'ดูซิ คุณล้อดิฉัยโดยพูดปดมาแล้ว บัดนี้โปรดบอกดิฉันเถิดว่าจะต้องใช้อะไรมัดคุณไว้' 11เขาตอบว่า 'ถ้าเอาเชือกใหม่ซึ่งยังไม่เคยใช้มามัดข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้าก็จะอ่อนกำลังลงและจะมีแรงเท่ากับคนอื่น' 12นางเดลิลาห์จึงเอาเชือกใหม่มัดเขาไว้ และตะโกนขึ้นว่า 'แซมสัน! ชาวฟีลิสเตียมาแล้ว' มีคนซุ่มคอยอยู่อีกห้องหนึ่ง แต่แซมสันก็ดึงเชือกที่มัดแขนอยู่ขาดราวกับเป็นเส้นด้าย

13นางเดลิลาห์กล่าวกับแซมสันว่า 'คุณยังคงล้อดิฉันโดยพูดปดอยู่อีก โปรดบอกดิฉันเถิดว่าจะต้องใช้อะไรมัดคุณ' เขาตอบเธอว่า 'ถ้าคุณเอาผมของข้าพเจ้าเจ็ดปอย ทอเข้ากับด้ายเส้นยืน เอาฟืมกระทบให้แน่น ข้าพเจ้าก็จะอ่อนกำลังลงและจะมีแรงเท่ากับคนอื่น' 14นางจึงกล่อมเขาให้หลับ แล้วเอาผมของเขาทอกับด้ายเส้นยืน เอาฟืมกระทบให้แน่น แล้วตะโกนขึ้นว่า 'แซมสัน! ชาวฟีลิสเตียมาแล้ว' แต่เขาตื่นขึ้นกระชากทั้งฟืมและด้ายเส้นยืนออกจากหูกc

15นางเดลิลาห์กล่าวกับเขาว่า 'คุณบอกดิฉันได้อย่างไรว่าคุณรักดิฉัน เมื่อใจของคุณไม่อยู่กับดิฉันเลย? คุณล้อดิฉันมาถึงสามครั้งแล้ว และคุณยังไม่ได้บอกดิฉันเลยว่ากำลังมหาศาลของคุณมาจากไหน' 16นางคงเซ้าซี้ถามเขาทุกวันจนเขารำคาญทนไม่ไหว อยากจะตายให้พ้นไป 17ในที่สุด เขาก็เปิดใจบอกเธอว่า 'ใบมีดไม่เคยโกนศีรษะของข้าพเจ้าเลย เพราะข้าพเจ้าเป็นนาศีร์ถวายแด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ถ้าข้าพเจ้าถูกโกนผม พละกำลังของข้าพเจ้าจะถอยไปจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอ่อนแอเหมือนกับคนอื่น' 18นางเดลิลาห์เห็นว่า เขาเปิดใจบอกความจริงแก่เธอแล้ว จึงส่งคนไปเรียกหัวหน้าชาวฟีลิสเตียบอกว่า 'จงกลับมาอีกครั้งหนึ่งเถิด เขาเปิดใจบอกความจริงให้ดิฉันทราบแล้ว' หัวหน้าชาวฟีลิสเตียก็มาหาเธอพร้อมกับนำเงินมาด้วย 19นางเดลิลาห์กล่อมแซมสันให้นอนหลับบนตักของเธอ แล้วเรียกชายคนหนึ่งเข้ามาโกนผมเจ็ดปอยจากศีรษะของเขา พละกำลังของเขาก็ถอยลง เธอก็เริ่มควบคุมเขาได้ 20จึงร้องตะโกนว่า 'แซมสัน! ชาวฟีลิสเตียมาแล้ว' เขาตื่นขึ้นคิดว่า 'ข้าพเจ้าจะสะบัดหลุดหนีไปได้เหมือนทุกครั้ง' เขาไม่ทราบว่าพระยาห์เวห์เสด็จไปจากเขาแล้ว 21ชาวฟีลิสเตียจับกุมเขา ควักนัยน์ตาของเขาออกแล้วนำเขาลงไปที่เมืองกาซา เอาโซ่ทองสัมฤทธิ์สองเส้นล่ามเขาไว้ให้เขาโม่แป้งอยู่ในคุก

22แต่ผมของเขาที่ถูกโกนก็เริ่มยาวขึ้นมาอีก

แซมสันแก้แค้นชาวฟีลิสเตียและเสียชีวิต

23วันหนึ่ง บรรดาหัวหน้าชาวฟีลิสเตียมาชุมนุมกันถวายเครื่องบูชายิ่งใหญ่แด่เทพเจ้าดาโกนและเลี้ยงฉลองกันd กล่าวว่า

“พระเจ้าของเราทรงมอบแซมสันศัตรูของเรา

ไว้ในอำนาจของเรา

        

          25เมื่อทุกคนรู้สึกสนุกสนาน ก็กล่าวกันว่า 'จงเรียกแซมสันมาเล่นตลกให้พวกเราดูเถิด' เขาก็นำตัวแซมสันออกจากคุก มาเล่นตลกต่อหน้าผู้ที่ชุมนุมกันอยู่ แล้วสั่งให้ยืนระหว่างเสาสองต้น 24เมื่อประชาชนเห็นแซมสันeก็ร้องส่งเสียงสรรเสริญเทพเจ้าของตนว่า

พระเจ้าของเราทรงมอบแซมสันศัตรูของเรา

ไว้ในอำนาจของเรา

เขาทำลายแผ่นดินของเรา

และฆ่าพวกเราหลายคน”

26แซมสันบอกเด็กที่จูงเขาว่า 'ปล่อยข้าพเจ้าให้คลำเสาที่ค้ำอาคารไว้เถิด ข้าพเจ้าอยากจะพิงเสา' 27อาคารมีผู้คนแน่นขนัดทั้งชายและหญิง บรรดาหัวหน้าชาวฟีลิสเตียทุกคนอยู่ที่นั่น มีชายหญิงประมาณสามพันคนอยู่บนดาดฟ้าคอยดูแซมสันเล่นตลก 28แซมสันร้องทูลพระยาห์เวห์ว่า 'ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าด้วยเถิด โปรดประทานพละกำลังให้ข้าพเจ้าอีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าจะได้ออกแรงเพียงครั้งเดียวแก้แค้นชาวฟีลิสเตีย ที่ได้ควักตาทั้งสองข้างของข้าพเจ้า' 29แซมสันยื่นมือไปแตะเสากลางสองต้นที่ค้ำอาคารไว้ มือละต้น ออกกำลังดันทั้งด้านขวาและด้านซ้าย 30พลางตะโกนว่า 'ขอให้ข้าพเจ้าตายพร้อมกับชาวฟีลิสเตียเถิด!' เขาออกแรงดันสุดกำลัง อาคารก็พังลงมาทับบรรดาหัวหน้าและประชาชนทุกคนที่อยู่ที่นั่น เขาฆ่าคนเมื่อเขาตายมากกว่าที่เขาฆ่าเมื่อยังเป็นอยู่f 31บรรดาพี่น้องและครอบครัวทั้งหมดของบิดาของเขาลงมารับศพเขานำกลับไปฝังไว้ระหว่างเมืองโศราห์และเอชทาโอลในหลุมฝังศพของมาโนอาห์ ผู้บิดา แซมสันเป็นผู้วินิจฉัยปกครองชาวอิสราเอลอยู่นานยี่สิบปีg


16a เมืองเฮโบรนอยู่ห่างจากเมืองกาซาประมาณ 64 ก.ม. แซมสันคงไม่แบกประตูเมืองกาซาไปจนถึงเมืองเฮโบรน แต่คงแบกขึ้นไปบนยอดเขาใกล้เมืองกาซา แต่กันไปทางเมืองเฮโบรน เส้นทางที่ไปสู่กาซา บางคนคิดว่าวลี “หันไปทางเมืองเฮโบรน” เป็นชื่อภูเขาลูกนี้ใกล้เมืองกาซา

b ผู้หญิงหลายคนเป็นต้นเหตุให้แซมสันต้องผจญภัยหลายครั้ง แต่ทุกครั้งเขาสามารถพ้นจากอันตรายได้ เพราะพลังที่พระเจ้าประทานแก่เขาในฐานะที่เป็นนาศีร์ “ผู้ถวายตน” แด่พระองค์ นางเดลีลาห์ หญิงคนสุดท้ายของแซมสันสามารถทำลายเขาได้เพราะนางล่อลวงเขาให้ละเมิดกฎของนาศีร์ที่เขาบนบานไว้

c ต้นฉบับภาษาฮีบรู ข้อ 13-14 ไม่สมบูรณ์ เราจึงใช้ต้นฉบับภาษากรีกเสริมเข้ามา สำเนาโบราณภาษากรีกบางฉบับยังเสริมท้ายข้อ 14 ว่า “ดังนั้นความลับเกี่ยวกับพละกำลังของเขาจึงยังไม่ถูกเปิดเผย” (เทียบ ข้อ 9)

d แต่เดิม ดาโกนเป็นเทพเจ้าสำคัญที่ชนชาติแถบลุ่มแม่น้ำยูเฟรติสตอนกลางนับถือ การนับถือเทพเจ้านี้แผ่ขยายเข้าไปในแคว้นซีเรียและปาเลสไตน์ (ดู ชื่อสถานที่ เช่น เบธ-ดาโกน ใน ยชว 15:41; 19:27) ชาวฟีลิสเตียมานับถือเทพเจ้าองค์นี้เมื่อมาตั้งหลักแหล่งในแผ่นดินคานาอัน จนดูเหมือนว่าจะลืมเทพเจ้าที่บรรพบุรุษเคยนับถือมาแต่ก่อนอย่างรวดเร็ว เราจะพบกับเรื่องเทพเจ้าดาโกนอีกเมื่อชาวฟีลิสเตียยึดหีบพันธสัญญาได้ (1 ซมอ 5:2ฯ)

e ต้นฉบับภาษาฮีบรูดูจะสับสน เพราะกล่าวเพียงว่า “เมื่อประชาชนเห็นเขา” ไม่ชัดว่า “เขา” นี้หมายถึง แซมสันหรือเทพเจ้า ถ้าหมายถึงแซมสัน ข้อ 24 ต้องมาหลังข้อ 25 ซึ่งกล่าวถึงการไปเรียกแซมสันออกจากคุกมาเล่นตลกให้ดู

f แซมสันสิ้นชีวิตอย่างวีรชนโดยแท้จริง เขาพลีชีพโดยใช้พละกำลังที่พระเจ้าประทานให้เป็นครั้งสุดท้ายทำลายศัตรูของประชากรของตน

g เป็นการสรุปเรื่องแซมสันอีกครั้งหนึ่ง ตามสูตรของผู้เรียบเรียงจากสำนักเฉลยธรรมบัญญัติเมื่อเล่าเรื่องผู้วินิจฉัยน้อย