Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

สงครามระหว่างชนเผ่าเอฟราอิมและชาวแคว้นกิเลอาดa เยฟธาห์ถึงแก่กรรม

12 1ชนเผ่าเอฟราอิมรวมพลข้ามแม่น้ำจอร์แดนใกล้เมืองศาโฟน และกล่าวแก่เยฟธาห์ว่า 'ทำไมท่านเข้าไปสู้รบกับชาวอัมโมนโดยไม่เรียกพวกเราไปด้วยเล่า? เราจะเอาไฟคลอกท่านและเผาบ้านของท่าน!' 2เยฟธาห์ตอบว่า 'ข้าพเจ้ากับนักรบเหล่านี้ต้องต่อสู้อย่างหนักกับชาวอัมโมน ข้าพเจ้าได้ขอให้ท่านมาช่วย แต่ท่านไม่ยอมมาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของชาวอัมโมน 3เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าท่านไม่bมาช่วยข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงเสี่ยงชีวิตเข้าไปสู้รบกับชาวอัมโมน และพระยาห์เวห์ทรงมอบเขาไว้ในอำนาจของข้าพเจ้า ทำไมวันนี้ท่านจึงมาสู้รบกับข้าพเจ้าเล่า?' 4เยฟธาห์จึงระดมพลชาวกิเลอาดทั้งหมดมาสู้รบกับชาวเอฟราอิม และชาวแคว้นกิเลอาดเอาชนะชาวเอฟราอิม –(ชาวเอฟราอิมเคยกล่าวว่า 'ท่านชาวกิเลอาดหลบหนีจากเราชาวเอฟราอิม ท่านอยู่ในดินแดนเอฟราอิมและมนัสเสห์')- 5ชาวกิเลอาดยึดท่าข้ามแม่น้ำจอร์แดนตามที่ต่างๆไว้ไม่ให้ชาวเอฟราอิมข้ามไป เมื่อชาวเอฟราอิมคนใดที่พยายามหลบหนีกล่าวว่า 'ขอให้ข้าพเจ้าข้ามไปเถิด' ชาวกิเลอาดจะถามเขาว่า 'ท่านเป็นชาวเอฟราอิมหรือ?' ถ้าผู้นั้นตอบว่า 'ไม่ใช่' 6ชาวกิเลอาดจะสั่งว่า 'จงพูดว่า “ชิบโบเลทซิ”' แต่ถ้าผู้นั้นจะพูดว่า "สิบโบเลท" เพราะเขาชอไม่ได้c ชาวกิเลอาดก็จะจับคนนั้นฆ่าเสียที่ท่าข้ามแม่น้ำจอร์แดนนั่นเอง

ในครั้งนั้นมีชาวเอฟราอิมถูกประหารถึงสี่หมื่นสองพันคน

7เยฟธาห์เป็นผู้วินิจฉัยปกครองชาวอิสราเอลตลอดเวลาหกปี เมื่อเยฟธาห์ ชาวกิเลอาดถึงแก่กรรม เขาก็ถูกฝังไว้ในเมืองของตน ในแคว้นกิเลอาดd

ฌ: อิบซาน

8ต่อจากเยฟธาห์ อิบซานชาวเมืองเบธเลเฮมe เป็นผู้วินิจฉัยปกครองชาวอิสราเอล 9เขามีบุตรชายสามสิบคนและบุตรสาวสามสิบคน เขายกบุตรสาวทั้งสามสิบคนให้แต่งงานกับคนเผ่าอื่น และสู่ขอหญิงสาวจากเผ่าอื่นสามสิบคนมาแต่งงานกับบุตรชายของตน เขาเป็นผู้วินิจฉัยปกครองชาวอิสราเอลอยู่เจ็ดปี เมื่ออิบซานถึงแก่กรรมเขาก็ถูกฝังไว้ที่เมืองเบธเลเฮม

ญ: เอโลน

11ต่อจากอิบซาน เอโลนชาวเศบูลุนเป็นผู้วินิจฉัยปกครองอิสราเอล เขาเป็นผู้วินิจฉัยปกครองชาวอิสราเอลอยู่สิบปี 12เมื่อเอโลนชาวเศบูลุนถึงแก่กรรม เขาก็ถูกฝังไว้ที่เมืองอัยยาโลนในแผ่นดินเศบูลุน

ฎ: อับโดน

13ต่อจากเอโลน อับโดนบุตรของฮิลเลลชาวเมืองปิราโธนเป็นผู้วินิจฉัยปกครองชาวอิสราเอล 14เขามีบุตรชายสี่สิบคน หลานชายสามสิบคนบุตรหลานแต่ละคนต่างมีลาของตนขี่ เขาเป็นผู้วินิจฉัยปกครองชาวอิสราเอลอยู่แปดปี 15เมื่ออับโดน บุตรของฮิลเลลชาวเมืองปิราโธนถึงแก่กรรม เขาก็ถูกฝังไว้ที่เมืองปิราโธนในแผ่นดินเอฟราอิม บนภูเขาของชาวอามาเลขf


12a เรื่องนี้คล้ายกับเรื่องใน 8:1-3 แต่มีแหล่งข้อมูลต่างกัน ชนเผ่าเอฟราอิมพยายามแผ่อำนาจเหนือเผ่าอื่นๆย่อมไม่พอใจที่เยฟธาห์ได้รับอำนาจปกครองอย่างกว้างขวาง

b 'ท่านไม่มาช่วย' ฉบับแปลโบราณบางฉบับว่า “ไม่มีใครมาช่วย”

c คำ “ชิบโบเลท” แปลว่า “รวงข้าว” เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าในสมัยโบราณ ชาวอิสราเอลในท้องถิ่นต่างๆพูดภาษาฮีบรูมีสำเนียงไม่เหมือนกันทีเดียว

d 'ในเมืองของตน ในแคว้นกิเลอาด' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'ในบรรดาเมืองของแคว้นกิเลอาด'

e “เมืองเบธเลเฮม” นี้น่าจะเป็นเมืองเบธเลเฮมที่อยู่ตรงชายแดนระหว่างเผ่าเศบูลุนและอาเชอร์ (ยชว 19:15) ใกล้เมืองนาซาเร็ธมากกว่าจะเป็นเมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูดาห์

f เมืองปิราโธนอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเชเคม ในบริเวณแถบภูเขาเอฟราอิม ซึ่งในที่นี้เรียกว่า “ภูเขาของชาวอามาเลข” เราไม่ทราบว่าทำไมจึงเรียกเช่นนั้น