Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชนเผ่าเอฟราอิมไม่พอใจa

8 1ชนเผ่าเอฟราอิมกล่าวกับกิเดโอนว่า 'ทำไมท่านจึงทำกับพวกเราเช่นนี้เล่า เมื่อท่านไปรบกับชาวมีเดียน ทำไมท่านจึงไม่เรียกพวกเราไปรบด้วย?' เขาได้ต่อว่ากิเดโอนอย่างรุนแรง 2แต่กิเดโอนตอบว่า 'สิ่งที่ข้าพเจ้าทำนั้นเทียบกับสิ่งที่ท่านทั้งหลายทำไม่ได้ทำอะไรเลย พวกเราครอบครัวอาบีอาเซอร์เก็บผลองุ่นตามฤดูกาลยังน้อยกว่าที่ชนเผ่าเอฟราอิมตามเก็บในภายหลัง 3พระเจ้าทรงมอบโอเรบและเศเอบ หัวหน้าของชาวมีเดียนไว้ในอำนาจของท่าน สิ่งที่ข้าพเจ้าทำมันจะเทียบอะไรกับสิ่งที่ท่านได้ทำเล่า?' ถ้อยคำเหล่านี้ทำให้ชนเผ่าเอฟราอิมหายโกรธ

3: การรบของกิเดโอนทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน กิเดโอนถึงแก่มรณภาพ

กิเดโอนไล่ตามข้าศึกข้ามแม่น้ำจอร์แดนb

4กิเดโอนพาผู้ติดตามสามร้อยคนมาถึงแม่น้ำจอร์แดนและข้ามไป แม้ทุกคนจะเหน็ดเหนื่อยแต่เขาก็ยังไล่ตามศัตรูต่อไป 5กิเดโอนกล่าวกับชาวเมืองสุคคทว่า 'โปรดให้อาหารแก่ผู้ติดตามข้าพเจ้ากินบ้าง เพราะเขาเหน็ดเหนื่อยและพสกเรากำลังไล่เศบาห์และศัลมุนนา กษัตริย์ของชาวมีเดียนอยู่'c 6แต่หัวหน้าชาวสุคคทตอบว่า 'ทำไมพวกเราจะต้องให้อาหารเลี้ยงกองทัพของท่านเล่า ท่านจับเศบาห์และศัลมุนนาได้แล้วหรือ?' 7กิเดโอนจึงกล่าวว่า 'คอยดูซิ เมื่อพระยาห์เวห์ทรงมอบเศบาห์และศัลมุนนาไว้ในอำนาจของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะใช้ต้นหนามจากถิ่นทุรกันดารและต้นเหงือกปลาหมอ' 8กิเดโอนเดินทางต่อไปถึงเมืองเปนูเอล และขอร้องชาวเมืองอย่างเดียวกัน เขาทั้งหลายก็ตอบเหมือนชาวสุคคท 9กิเดโอนจึงกล่าวกับชาวเปนูเอลว่า 'เมื่อข้าพเจ้าจะได้ชัยชนะกลับมา ข้าพเจ้าจะทำลายหอนี้ให้ราบ'

ความปราชัยของเศบาห์และศัลมุนนา

10เศบาห์และศัลมุนนากับกองทัพจำนวนหนึ่งหมื่นห้าพันคนอยู่ที่เมืองคารโคร์ ไพร่พลเหล่านี้ล้วนเป็นชนเผ่าทางคนตะวันออกที่เหลืออยู่ทั้งหมด ทหารหนึ่งแสนสองหมื่นคนล้มตายในสงครามครั้งนี้ 11กิเดโอนขึ้นไปตามทางของชนเผ่าเร่ร่อนทางทิศตะวันออกของเมืองโนบาห์และโยกเบฮาห์ และเข้าโจมตีกองทัพข้าศึกที่ไม่ได้ระวังตัว 12เศบาห์และศัลมุนนาหนีไปได้ แต่กิเดโอนไล่ตาม -เศบาห์และศัลมุนนา- กษัตริย์ทั้งสององค์ของชาวมีเดียนไปจนจับตัวได้ ทำให้กองทัพทั้งหมดของข้าศึกจากใจแตกพ่ายไป

กิเดโอนแก้แค้นชาวเมืองสุคคทและเปนูเอล

13ขณะที่กิเดโอนบุตรของโยอาชกลับจากสงครามตามทางขึ้นเนินเฮเรสd 14เขาจับชายหนุ่มชาวสุคคทคนหนึ่งมาซักถาม ชายหนุ่มผู้นั้นได้เขียนชื่อหัวหน้าและผู้อาวุโสของเมืองสุคคททั้งเจ็ดสิบเจ็ดคนให้กิเดโอน กิเดโอนจึงไปหาชาวเมืองสุคคทกล่าวว่า 'นี่ไงเศบาห์และศัลมุนนา ท่านเคยท้าข้าพเจ้าว่า "ทำไมพวกเราจะต้องให้อาหารเลี้ยงกองทัพที่เหน็ดเหนื่อยของท่าน ท่านจับเศบาห์และศัลมุนนาได้แล้วหรือ?"' 16กิเดโอนจึงจับผู้อาวุโสของเมืองใช้ต้นหนามจากถิ่นทุรกันดารและต้นเหงือกปลาหมอเฆี่ยนตีเขาe 17กิเดโอนยังไปทำลายหอที่เมืองเปนูเอลลงและฆ่าชาวเมืองด้วย 18แล้วเขาถามเศบาห์และศัลมุนนาว่า 'ผู้คนที่ท่านฆ่าบนภูเขาทาโบร์f -นั้นหน้าตาเป็นอย่างไร?' เขาตอบว่า 'หน้าตาเหมือนท่าน ทุกคนหน้าตาเหมือนโอรสของกษัตริย์' 19กิเดโอนก็ว่า 'เขาเหล่านั้นเป็นพี่น้องของข้าพเจ้า เป็นบุตรของมารดาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสาบานต่อพระยาห์เวห์ว่า ถ้าท่านไว้ชีวิตเขา ข้าพเจ้าก็จะไว้ชีวิตท่านด้วย' 20แล้วกิเดโอนสั่งเยเธอร์ บุตรชายคนแรกของตนว่า 'ลงมือฆ่าเขาเสียเถิด!' แต่เยเธอร์ไม่ชักดาบออกมา เพราะกลัว เขายังเป็นเด็ก 21เศบาห์และศัลมุนนาจึงบอกกิเดโอนว่า 'ท่านจงฆ่าเราเองเถิด งานอย่างนี้ผู้ใหญ่เท่านั้นจึงจะทำได้' กิเดโอนจึงยืนขึ้นฆ่าเศบาห์และศัลมุนนา แล้วริบเอาเครื่องแต่งคออูฐมาเป็นของตน

ปลายชีวิตของกิเดโอน

22ชาวอิสราเอลกล่าวแก่กิเดโอนว่า 'ท่านได้ช่วยพวกเราให้พ้นจากอำนาจของชาวมีเดียนแล้ว ท่าน บุตรและหลานของท่านจงเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเราเถิด' 23กิเดโอนตอบว่า 'ข้าพเจ้าและบุตรของข้าพเจ้าจะไม่เป็นกษัตริย์ปกครองท่านทั้งหลาย พระยาห์เวห์ต่างหากจะทรงเป็นกษัตริย์ปกครองท่าน'g 24กิเดโอนกล่าวต่อไปว่า 'ข้าพเจ้าขอร้องท่านสักอย่างหนึ่ง ให้ท่านแต่ละคนเอาแหวนหนึ่งวงจากของที่ยึดได้มาให้ข้าพเจ้า' -ชาวมีเดียนมีแหวนทองคำ เหมือนชนเผ่าเร่ร่อนอื่นๆh 25ประชาชนตอบว่า 'พวกเรายินดีให้ท่าน' เขาจึงปูเสื้อคลุมลง แล้วแต่ละคนเอาแหวนที่ริบได้มาวางบนเสื้อนั้น 26แหวนทองคำที่กิเดโอนขอมาได้นั้นมีน้ำหนักรวมได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท ไม่รวมเครื่องประดับ สร้อยพระศอและฉลองพระองค์สีม่วงแดงที่กษัตริย์มีเดียนทรง และไม่รวมเครื่องประดับคออูฐด้วย 27กิเดโอนเอาทองคำเหล่านี้ไปหลอมทำเป็นรูปเสื้อกั๊กiตั้งไว้ที่เมืองโอฟราห์ซึ่งเป็นเมืองของตน ชาวอิสราเอลทั้งหลายขายตัวอย่างหญิงแพศยาไปกราบไหว้รูปเสื้อกั๊กนั้นที่นั่น ซึ่งเป็นอันตรายเหมือนหลุมพรางดักกิเดโอนและครอบครัวของเขา

28ดังนั้น ชาวอิสราเอลปราบชาวมีเดียนให้อยู่ใต้อำนาจ ไม่สามารถต่อสู้กับชาวอิสราเอลได้อีกต่อไป แผ่นดินก็สงบสุขเป็นเวลาสี่สิบปีตลอดเวลาที่กิเดโอนมีชีวิตอยู่ 29เยรุบบาอัลบุตรของโยอาชจึงกลับไปอยู่บ้านเดิมของตน 30กิเดโอนมีภรรยาหลายคนและมีบุตรถึงเจ็ดสิบคน 31เขายังมีบุตรชายอีกคนหนึ่งจากนางบำเรอที่อยู่ที่เมืองเชเคม เขาตั้งชื่อบุตรคนนี้ว่าอาบีเมเลค 32กิเดโอนบุตรของโยอาชมีชีวิตอยู่จนถึงวัยชรามากจึงถึงแก่กรรม ประชาชนฝังศพของเขาไว้ในที่ฝังศพของโยอาชบิดาของเขา เมืองโอฟราห์เมืองของครอบครัวอาบีเยเซอร์j

ชาวอิสราเอลกลับไปนมัสการเทพเจ้าอื่นอีก

33หลังจากที่กิเดโอนถึงแก่กรรมแล้วชาวอิสราเอลก็ขายตัวอย่างหญิงแพศยาไปกราบไหว้พระบาอัล ตั้งบาอัล-เบรีทkให้เป็นพระเจ้าของตน 34ชาวอิสราเอลลืมพระยาห์เวห์ พระเจ้าของตนซึ่งทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากอำนาจของศัตรูที่อยู่โดยรอบ 35เขาไม่สำนึกถึงบุญคุณของครอบครัว -กิเดโอน-ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า เยรุบบาอัล ที่ได้ช่วยชาวอิสราเอล


8a ในเรื่องนี้ชนเผ่าเอฟราอิมมีบทบาทเป็นรองจากชนเผ่ามนัสเสห์ (ดู 7:24,25) และพอใจที่จะมีบทบาทแค่นี้ ในสมัยต่อมาชนเผ่าเอฟราอิมจะมีอำนาจมากกว่าชนเผ่ามนัสเสห์ ดังที่ยาโคบทำนายไว้ใน ปฐก 48:17

b พระคัมภีร์เล่าเรื่องการรบครั้งนี้เหมือนเป็นการรบต่อเนื่องกับการรบที่เล่าไว้ใน 7:1-22 (ดู 8:4) แต่อันที่จริงการรบครั้งนี้เป็นเรื่องมาจากธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งที่กล่าวถึงการรุกรานของชาวมีเดียนต่างกรรมต่างวาระกัน ใน 7:25 'หัวหน้า' ของชาวมีเดียนมีชื่อแตกต่างกับ 'กษัตริย์ของชาวมีเดียน' ใน 8:5 รายละเอียดทางภูมิศาสตร์ที่กล่าวถึงเมืองสุคคท เปนูเอลและดินแดนฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนแสดงว่าเรื่องนี้มาจากธรรมประเพณีของชนเผ่าทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

c เศบาห์ แปลว่า “(ถูกฆ่าเป็น) 'เครื่องบูชา' และ ศัลมุนนา แปลว่า 'ไม่มีเงาคุ้มกัน' ดูเหมือนจะเป็นชื่อประชดประชัน

d 'ตามทางขึ้นเนิน' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับฮีบรูว่า 'จากเบื้องบน (?)'

e 'เฆี่ยนตีเขา' แปลตามตัวอักษรว่า “สอนเขา”

f เราไม่มีข้อมูลอื่นเกี่ยวกับสงครามที่ภูเขาทาโบร์ครั้งนี้ กิเดโอนบอกบรรดากษัตริย์ทั้งสองของชาวมีเดียนว่า เขาได้ฆ่าพี่น้องของตน กิเดโอนในฐานะที่เป็นญาติใกล้ชิดจำเป็นต้องประหารชีวิตเขาทั้งสอง (ดู กดว 35:19 เชิงอรรถ c)

g ข้อ 22-23 แทรกเข้ามาขัดจังหวะการเล่าเรื่อง แต่ก็เป็นไปได้ด้วยว่า ประชาชนในบริเวณเมืองเชเคมมาขอร้องกิเดโอนที่ได้ชัยชนะให้เป็นกษัตริย์ปกครอง ชนอิสราเอลเผ่าอื่นๆคงจะขอร้องเช่นเดียวกัน การที่กิเดโอนปฏิเสธไม่ยอมเป็นกษัตริย์อาจเป็นเพียงความของผู้เขียนจากสำนักเฉลยธรรมบัญญัติที่ต่อต้านระบอบมีกษัตริย์ปกครอง ดังที่เราพบใน 9:7-15 และ 1 ซมอ 8:12 เพราะอันที่จริงบุตรของกิเดโอน-เยรุบบาอัลก็ปกครองเมืองเชเคมอยู่แล้ว (วนฉ 9:2)

h 'เหมือนชนเผ่าเร่ร่อนอื่นๆ' แปลตามตัวอักษรว่า “เพราะว่าเขาเป็นชาวอิชมาเอล” “ชาวอิชมาเอล” ในที่นี้มีความหมายกว้างๆ หมายถึงชนเผ่าเร่ร่อนในถิ่นทุรกันดาร (เทียบ ปฐก 37:25-28)

i “เสื้อกั๊ก” หรือ “ephod” ในภาษาฮีบรู ดู อพย 28:6 เชิงอรรถ a ในที่นี้น่าจะหมายถึงเสื้อคลุมเทวรูปซึ่งเป็นโลหะจึงตั้งอยู่ได้ด้วยตัวเอง และใช้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงการประทับอยู่ของเทพเจ้านั้น แม้เมื่อไม่มีเทวรูปตั้งอยู่ด้วย ในการทำรูปเสื้อกั๊กทองคำคราวนี้ กิเดโอนต้องการแสดงความเคารพต่อพระยาห์เวห์ แต่ผู้เขียนจากสำนักเฉลยธรรมบัญญัติประณามการกระทำเช่นเดียวกับที่จะประณามการกระทำของมีคาห์ใย วนฉ 17:3ฯ)

j ข้อ 28-29 เป็นการสรุปตามสูตรของเรื่องผู้วินิจฉัยแต่ละคน ส่วนข้อ 30-32 เป็นการเตรียมเรื่องที่จะตามมาในบทที่ 9

k บาอัล-เบรีทหรือเอล-เบรีท (ซึ่งแปลว่า “เจ้าแห่งพันธสัญญา”) เป็นนามของเทพเจ้าที่ถูกเรียกขานในการสาบานและทำสัญญา และพ่อค้าชาวคานาอันไปเคารพที่เมืองเชเคม (9:46) เมืองเชเคมเป็นสถานที่ที่ชาวอิสราเอลได้รื้อฟื้นพันธสัญญากับพระยาห์เวห์ด้วย (ยชว 24) ประชาชนที่เมืองนี้จึงนมัสการทั้งพระยาห์เวห์และพระบาอัล-เบริทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้