Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

2: การรบของกิเดโอนทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน

พระยาห์เวห์ทรงลดกำลังพลในกองทัพของกิเดโอนa

7 1เยรุบบาอัล (คือกิเดโอน) กับผู้คนทั้งหมดที่อยู่กับเขา ตื่นแต่เช้าตรู่ไปตั้งค่ายที่เอน-ฮาโรดb ค่ายของชาวมีเดียนอยู่ทางทิศเหนือในหุบเขาเชิงภูเขาโมเรห์ 2พระยาห์เวห์ตรัสแก่กิเดโอนว่า 'ผู้คนที่อยู่กับท่านมีจำนวนมากเกินไปที่เราจะมอบชาวมีเดียนไว้ในอำนาจของเขา ชาวอิสราเอลอาจจะภูมิใจว่าได้เอาชนะด้วยกำลังของตนโดยไม่ต้องพึ่งเรา" 3บัดนี้จงประกาศแก่ประชาชนว่า "ใครที่กลัวตัวสั่นจงกลับไปบ้าน” กิเดโอนทดสอบประชาชนบนภูเขาเช่นนี้c กำลังพลจำนวนสองหมื่นสองพันคนก็กลับไปบ้าน เหลือเพียงหนึ่งหมื่นคน

          4พระยาห์เวห์ตรัสแก่กิเดโอนอีกว่า 'ยังมีผู้คนมากเกิน จงพาเขาลงไปที่ริมน้ำและที่นั่นเราจะทดสอบเขาให้ท่าน ถ้าเราบอกท่านว่าคนนี้ควรไปกับท่าน" เขาก็จะไป ถ้าเราบอกว่า คนนี้ไม้ควรไปกับท่าน เขาก็จะไม่ต้องไป 5กิเดโอนพากำลังพลลงไปที่ริมน้ำ และพระยาห์เวห์ตรัสแก่เขาว่า 'จงคัดทุกคนที่เลียน้ำเหมือนสุนัขไว้ด้านหนึ่ง และคนที่คุกเข่าลงดื่มไว้อีกด้านหนึ่ง'd 6จำนวนของผู้ที่วักน้ำขึ้นมาเลียeมีสามร้อยคน ส่วนคนที่เหลือคุกเข่าลงดื่มน้ำ 7พระยาห์เวห์ตรัสแก่กิเดโอนว่า 'เราจะใช้สามร้อยคนเหล่านี้ที่เลียน้ำ ช่วยท่านทั้งหลายให้รอดพ้นและจะมอบชาวมีเดียนไว้ในอำนาจของท่าน จงสั่งให้ทุกคนที่เหลือนั้นกลับไปบ้าน' 8กิเดโอนจึงให้ชาวอิสราเอลทั้งหมดกลับไปบ้าน นอกจากสามร้อยคนนี้ซึ่งเก็บสะเบียงอาหารกับแตรเขาสัตว์ไว้จากมือของเพื่อนที่กลับไป ค่ายของชาวมีเดียนตั้งอยู่ในหุบเขาเบื้องล่าง

ลางบอกชัยชนะ

          9ในคืนนั้น พระยาห์เวห์ตรัสแก่กิเดโอนว่า 'จงลุกขึ้นลงไปโจมตีค่ายนั้นเถิด เราจะมอบค่ายไว้ในอำนาจของท่าน 10แต่ถ้าท่านกลัวไม่กล้าเข้าโจมตี ก็จงลงไปที่ค่ายกับปูราห์ผู้รับใช้ของท่าน 11ท่านจะได้ยินว่าพวกนั้นพูดอะไร แล้วท่านจะมีใจกล้าที่จะลงไปโจมตีค่าย' กิเดโอนกับปูราห์ ผู้รับใช้จึงลงไปจนถึงริมค่ายของศัตรู

12ชาวมีเดียน ชาวอามาเลขและชนเผ่าจากทิศตะวันออกกระจายกันอยู่ทั่วหุบเขาอย่างหนาแน่นเหมือนฝูงตั๊กแตน ฝูงอูฐของเขามีจำนวนนับไม่ถ้วนราวกับเม็ดทรายที่ชายทะเล 13เมื่อกิเดโอนมาถึงเขาก็ได้ยินชายคนหนึ่งกำลังเล่าฝันให้เพื่อนฟัง กล่าวว่า 'ฉันฝันไปว่า ขนมปังข้าวบาร์เลย์ก้อนหนึ่งกลิ้งเข้ามาในค่ายของชาวมีเดียน ชนกระโจมหลังหนึ่งf กระโจมนั้นก็พังแบนราบอยู่กับพื้นดิน' 14เพื่อนของเขาตอบว่า 'นี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากดาบของกิเดโอน ชาวอิสราเอลบุตรของโยอาช พระเจ้าทรงมอบชาวมีเดียนและค่ายทั้งหมดไว้ในอำนาจของเขา' 15เมื่อกิเดโอนได้ยินพวกนั้นเล่าความฝันกับแก้ฝันแล้ว เขาก็กราบลงนมัสการพระเจ้า แล้วกลับไปยังค่ายของชาวอิสราเอลกล่าวว่า 'ท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิด พระยาห์เวห์ทรงมอบค่ายของชาวมีเดียนไว้ในอำนาจของท่านแล้ว!'

การจู่โจมอย่างฉับพลัน

16กิเดโอนแบ่งกำลังพลสามร้อยคนออกเป็นสามกลุ่ม แจกแตรเขาสัตว์และหม้อเปล่าที่มีไต้จุดลุกอยู่ข้างในให้แต่ละคน 17กล่าวว่า 'คอยดูข้าพเจ้าให้ดี แล้วทำตาม เมื่อข้าพเจ้าไปถึงริมค่าย จงทำตามที่ข้าพเจ้าทำเถิด 18เมื่อข้าพเจ้ากับคนที่ไปกับข้าพเจ้าเป่าแตรเขาสัตว์ขึ้น ท่านทั้งหลายจงเป่าแตรเขาสัตว์รอบ ๆค่าย แล้วร้องตะโกนว่า "เพื่อพระยาห์เวห์และเพื่อกิเดโอน!"'

19กิเดโอนกับคนหนึ่งร้อยคนไปถึงริมค่ายข้าศึกก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อย หลังจากเปลี่ยนยามแล้ว เขาเหล่านั้นเป่าแตรเขาสัตว์ขึ้นแล้วเอาหม้อที่ถืออยู่กระทบกันจนแตก 20คนทั้งสามกลุ่มเป่าแตรเขาสัตว์ เอาหม้อกระทบกันแตก แล้วเอามือซ้ายชูไต้ขึ้น เอามือขวาถือแตรเขาสัตว์เพื่อเป่า และร้องตะโกนว่า 'ดาบเพื่อพระยาห์เวห์และเพื่อกิเดโอน!' 21ทุกคนยืนอยู่ตามที่ของตนรอบค่ายข้าศึก คนในค่ายออกวิ่งหนีไปพลางร้องเอ็ดอึง 22ขณะที่คนสามร้อยคนเป่าแตรเขาสัตว์ พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้คนในค่ายใช้ดาบฟาดฟันกันเองg เขาเหล่านั้นหนีไปทางเมืองเศเรราห์hจนถึงเมืองเบธ-ฮา-ชิททาห์ เลยไปถึงเมืองอาเบล-เมโฮลาห์ ใกล้เมืองทับบาท

    

ชาวอิสราเอลไล่ตามข้าศึก

23ชาวอิสราเอลจากเผ่านัฟทาลี อาเชอร์และมนัสเสห์ทั้งหมดรวมกำลังกันไล่ตามชาวมีเดียน 24กิเดโอนส่งผู้ถือสารไปทั่วเมืองแถบภูเขาเอฟราอิมประกาศว่า 'จงลงมาไล่ฆ่าชาวมีเดียนกันเถิด จงเข้ายึดที่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนตามจุดต่างๆไว้จนถึงเมืองเบธ-บาราห์' ดังนั้น ชนเผ่าเอฟราอิมทุกคนจึงรวมกำลังกันเข้ายึดที่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนตามจุดต่างๆจนถึงเมืองเบธ-บาราห์ 25เขาจับหัวหน้าชาวมีเดียนได้สองคน ชื่อโอเรบและเศเอบi แล้วประหารโอเรบที่หินแห่งหนึ่งซึ่งได้ชื่อในภายหลังว่า “หินโอเรบ” และประหารเศเอบที่บ่อย่ำองุ่นแห่งหนึ่งซึ่งได้ชื่อในภายหลังว่า “บ่อน่ำองุ่นเศเอบ” แล้วไล่ฆ่าฟันชาวมีเดียนต่อไป เขานำศีรษะของโอเรบและเศเอบมาให้กิเดโอนซึ่งอยู่ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน


7a ชาวอิสราเอลมีชัยชนะเหนือชาวมีเดียนไม่ใช่ด้วยกำลังทหารของตน การรบครั้งนี้เป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าประทานชัยชนะให้

b “เอนฮาโรด” แปลตามตัวอักษรว่า “บ่อน้ำแห่งความกลัวตัวสั่น” (เทียบ ข้อ 3)

c “กิเดโอนทดสอบประชาชนบนภูเขา” เป็นการแปลโดยคาดคะเน บางคนแปลว่า “และมองจากภูเขากิลโบอา” ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัด

d “ด้านหนึ่ง…อีกด้านหนึ่ง” แปลตามฉบับแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูละทิ้งวลีหลัง

e เราไม่ทราบว่าการใช้มาตรการคัดเลือกเช่นนี้มีความหมายว่าอย่างไรนอกจากเพื่อจะได้คนจำนวนน้อย

f กระโจมเป็นสัญลักษณ์ของชาวมีเดียนซึ่งเป็นชนเร่ร่อน ขนมปังข้าวบาร์เลย์เป็นสัญลักษณ์ของชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเกษตรกร ดังนั้นคำตอบในข้อ 14 จึงเป็นการแก้ฝันซึ่งถือว่าเป็นการเปิดเผยจากพระเจ้า (เทียบ ปฐก 20:3)

g นี่เป็นลักษณะอีกประการหนึ่งของสงครามศักดิ์สิทธิ์ ชาวอิสราเอลไม่ต้องใช้อาวุธทำอะไร แต่พระเจ้าทรงก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นในกองทัพของศัตรู (เทียบ อพย 14:14; ยชว 6:20)

h “เศเรราห์” บางคนอ่านว่า 'ศาเรธาน' ตาม 1 พกษ 4:12 ชาวมีเดียนพยายามหนีข้ามแม่น้ำจอร์แดนตามจุดที่ข้ามต่างๆ

i โอเรบ แปลว่า 'นกกา' ดู อสย 10:26 เศเอบ แปลว่า 'สุนัขป่า' เรื่องนี้จะเล่าอีกใน 8:3 ซึ่งมาจากธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งของชนเผ่าเอฟราอิม และอธิบายที่มาของชื่อสถานที่สองแห่ง