Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

: เมืองสิทธิพิเศษ

เมืองสำหรับการลี้ภัยa

20 1พระยาห์เวห์ตรัสกับโยชูวาว่า 2'จงพูดกับชาวอิสราเอลและกล่าวกับพวกเขาว่า "จงเลือกเมืองสำหรับลี้ภัยที่เราได้เคยกล่าวถึงให้พวกท่านฟังโดยทางโมเสส 3ผู้ใดก็ตามฆ่าผู้อื่นโดยอุบัติเหตุ (ไม่ได้เจตนา) อาจหลบหนีไปอยู่ที่นั่นและเมืองนั้นจะถือเป็นเหมือนกับที่ลี้ภัยจากการล้างแค้นโลหิต 4(ผู้ฆ่าคนจะต้องหนีเข้าไปในเมืองหนึ่งเมืองใดระหว่างเมืองเหล่านี้ เขาจะหยุดตรงประตูเมืองและอธิบายกรณีของเขาให้ผู้อาวุโสของเมืองฟัง ผู้อาวุโสจะรับเขาเข้าในเมืองและกำหนดสถานที่ให้เขาอยู่ท่ามกลางพวกเขา 5ถ้าผู้ล้างแค้นโลหิตออกติดตามไป พวกเขาต้องไม่ส่งมอบตัวผู้ฆ่าให้ เนื่องจากเขาได้ฆ่าคนโดยไม่เจตนา และไม่ได้กระทำไปเพราะความเกลียดชังที่สั่งสมมานานต่อผู้นั้น 6เขาจะอยู่ในเมืองนี้) จนกว่าจะถูกนำตัวมาไต่สวนต่อหน้าชุมชน (จนกว่ามหาสมณะที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้นสิ้นชีวิต หลังจากนั้นเท่านั้นที่ผู้ฆ่าคนจะกลับเมืองของตนและกลับไปบ้านของตนในเมืองที่เขาได้หลบหนีออกมา)"'

7เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว พวกเขาได้กำหนดเมืองคาเดชในกาลิลี บริเวณที่ราบสูงนัฟทาลี เมืองเชเคมในบริเวณที่ราบสูงเอฟราอิม และคีริยาท-อารบา -ปัจจุบันคือเฮโบรน- ในบริเวณที่ราบสูงยูดาห์ 8ทางอีกฟากหนึ่ง ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามเยริโค ในทะเลทรายของที่ราบ พวกเขาได้เลือกเมืองเบเซอร์ของเผ่ารูเบน เมืองราโมทในกิเลอาดของเผ่ากาด และโกลานในบาชานของเผ่ามนัสเสห์ 9นั่นคือเมืองที่ได้ถูกกำหนดขึ้นสำหรับชาวอิสราเอลและคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับพวกเขา เพื่อว่าผู้ใดฆ่าคนโดยอุบัติเหตุ สามารถหลบหนีไปอยู่ที่นั่นและหนีรอดจากมือของผู้ล้างแค้นโลหิต จนกว่าเขาจะถูกชึ้นไต่สวนต่อหน้าชุมชน


20a บทที่ 20-21 การจัดแบ่งแผ่นดินให้เผ่าต่างๆ บทที่ 20 เป็นการประยุกต์ใช้กฎเกี่ยวกับเมืองลี้ภัยใน อพย 21:13 เชิงอรรถ e กดว 35:9ฯ กำหนดจำนวนเมืองลี้ภัยว่ามี 6 เมือง แต่ไม่ได้บอกชื่อไว้ ส่วน ฉธบ 4:41-43 กำหนดชื่อของเมืองลี้ภัยสามเมืองทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ฉธบ 19 สั่งให้เลือกอีกสามเมืองหลังจากยึดแผ่นดินคานาอันได้ บทที่ 20 นี้ เล่าการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวโดยกำหนดชื่อเมืองลี้ภัยครบหกเมือง แต่ในความเป็นจริง สถาบันเมืองลี้ภัยไม่น่าจะมีขึ้นก่อนรัชสมัยของกษัตริย์ซาโลมอน ข้อความในวงเล็บขาดหายไปจากต้นฉบับ Gk และบางครั้งคัดลอกจาก กดว 35 และ ฉธบ 19 คำต่อคำก็ว่าได้