Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เผ่าของสิเมโอนa

19 1การจับสลากครั้งที่สองจะเป็นดินแดนของสิเมโอน สำหรับเผ่าของบุตรของสิเมโอน แบ่งออกตามตระกูล มรดกของพวกเขาอยู่ภายในมรดกของบุตรของยูดาห์ 2พวกเขาได้รับเป็นมรดกดังนี้

3เบเออร์เชบา เชมา โมลาดาห์ 4ฮาซารชูอาล บาลาห์ เอเซม เอลโทลัด เบธูล โฮรมาห์ 5ศิกลาก เบธมารคาโบท ฮาซารสูสาห์ 6เบธ-เลบาโอทและชารุเฮน รวมทั้งสิ้นสิบสามเมืองและหมู่บ้าน

7อายิน ริมโมนb เอเธอร์และอาชัน รวมสี่เมืองและหมู่บ้าน 8พร้อมกับหมู่บ้านต่าง ๆที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองเหล่านี้ไปจนถึงบาอาลัท-เบเออร์และรามาห์ของเนเกบ

นั่นเป็นมรดกของเผ่าของบุตรของสิเมโอน แบ่งกันตามตระกูล 9มรดกของบุตรของสิเมโอนได้ถูกนำมาจากส่วนที่เป็นของบุตรของยูดาห์ เพราะส่วนแบ่งของบุตรของยูดาห์นั้นใหญ่เกินไปสำหรับพวกเขา ดังนั้น บุตรของสิเมโอนจึงได้รับมรดกของพวกเขาอยู่ภายในมรดกของบุตรของยูดาห์

เผ่าเศบูลุน

10สลากอันที่สามตกเป็นของบุตรของเศบูลุน แบ่งกันตามตระกูล ได้แก่ดินแดนของมรดกของพวกเขาที่ยื่นออกไปจนถึงสาดูดc 11ดินแดนของพวกเขาขึ้นไปทางทิศตะวันตกจนถึงมาราอาลาห์และจรดกับดับเบเชทและห้วยที่อยู่ตรงหน้าโยกเนอัม 12จากสาดูด พรมแดนไปทางตะวันออก ไปทางดวงอาทิตย์ขึ้น จนถึงพรมแดนของคิสโลท-ทาโบร์ พรมแดนไปสิ้นสุดที่โดบรัทและขึ้นไปจนถึงยาเฟีย 13ต่อจากนั้นจึงไปทางทิศตะวันออก ไปทางดวงอาทิตย์ขึ้น จนถึงกัท-เฮเฟอร์และอิตทาห์-คาซิน และสิ้นสุดที่ริมโมนและเลี้ยวไปทางเนอาห์d   14พรมแดนด้านทิศเหนือยาวไปทางฮันนาโธนและสิ้นสุดที่หุบเขาอิฟทาห์-เอล 15โดยมีขัตตาท นาหะลาล ชิมโรน อิราลาห์และเบธเลเฮมe รวมสิบสองเมืองพร้อมกับหมู่บ้าน

16นั่นคือมรดกของบุตรของเศบูลุน แบ่งกันตามตระกูล คือเมืองเหล่านี้พร้อมกับหมู่บ้าน

เผ่าอิสสาคาร์

17สลากที่สี่เป็นของอิสสาคาร์ สำหรับบุตรของอิสสาคาร์ แบ่งตามตระกูล 18ดินแดนของพวกเขายื่นไปทางยิสเรเอลและรวมเคสุลโลท ชูเนม 19ฮาฟาราอิม ชีโยน อานาหะรัท 20โดบรัทf คีชีโอน เอเบส 21เรเมท เอน-กันนิน เอน-หัดดาห์และเบธ-ปัสเซส 22พรมแดนของพวกเขาจรดทาโบร์ ชาหะซุมาห์และเบธ-เชเมช และพรมแดนมาสิ้นสุดที่แม่น้ำจอร์แดน รวมทั้งสิ้นสิบหกเมืองพร้อมกับหมู่บ้าน

23นั่นเป็นมรดกของเผ่าของบุตรของอิสสาคาห์ แบ่งกันตามตระกูล คือเมืองและหมู่บ้าน

เผ่าอาเชอร์

24สลากที่ห้าเป็นของเผ่าของบุตรของอาเชอร์ แบ่งตามตระกูล 25ดินแดนของพวกเขารวมเฮลขัท ฮาลี เบเทน อัคชาฟ 26อาลัมเมเลค อามาดและมิชาล 27ทางทิศตะวันตก จรดคารเมลและลำน้ำลิบนาห์ ทางด้านที่ดวงอาทิตย์ขึ้น พรมแดนยาวไปจนถึงเบธ-ดาโกน จรดเศบูลุน หุบเขาอิฟทาห์-เอล ทางด้านทิศเหนือ เบธ-หะ-เอเมกและเนอีเอล ไปจนถึงคาบุลทางด้ายซ้าย กับอับโดนg เรโหบ ฮัมโมน คานาห์ไปจนถึงไซดอนใหญ่ 28พรมแดนต่อจากนั้นจึงหันเลี้ยวไปทางรามาห์ จนถึงเมืองป้อมของไทระ 29ต่อจากนั้นพรมแดนยาวไปถึงโฮสาห์และ ไปสิ้นสุดที่ทะเลที่มาหะลาบและอัคซีบh 30รวมถึงอักโคi อาเฟกและเรโหบ รวมทั้งสิ้นยี่สิบสองเมืองพร้อม

กับหมู่บ้าน

31นั่นเป็นมรดกของเผ่าของบุตรของอาเชอร์ แบ่งตามตระกูล คือเมืองเหล่านี้และหมู่บ้าน

เผ่านัฟทาลี

32สลากที่หกเป็นของบุตรของนัฟทาลี ของบุตรของนัฟทาลี แบ่งกันตามตระกูล 33พรมแดนของพวกเขาเริ่มต้นจากเฮเลฟและโอ๊กแห่งศานันนิม รวมอาดามี-หา-เนเกบและยับเนเอล จนถึงลัคคูม และสิ้นสุดที่แม่น้ำจอร์แดน 34พรมแดนด้านทิศตะวันตกผ่านไปจนถึงอัสโนท-ทาโบร์และจากที่นั่นไปสิ้นสุดที่ฮุกกก คู่ขนานไปกับเศบูลุนทางตอนใต้ กับอาเชอร์ทางทิศตะวันตกและแม่น้ำจอร์แดนทางทิศตะวันออกj 35เมืองป้อมได้แก่ศิดดิม เศอร์ ฮัมมัท รัคคัท คินเนเรท 36อาดามาห์ รามาห์ ฮาโซร์ 37เคเดช เอเดรอี เอน-ฮาโซร์ 38ยิโรน มิกดัล-เอล โฮเรม เบธ-อานาทและเบธ-เชเมช รวมทั้งสิ้นสิบเก้าเมืองและหมู่บ้าน

39นั่นเป็นมรดกของบุตรของนัฟทาลี แบ่งตามตระกูล คือเมืองและหมู่บ้านของพวกเขา

เผ่าดานk

40สลากที่เจ็ดเป็นของเผ่าของบุตรของดาน ตามตระกูล 41ดินแดนที่เป็นมรดกของพวกเขาประกอบด้วยโศราห์ เอชทาโอล อี-เชเมช 42ชาอัลบิม อัยยาโลน สิลาธาl 43เอโลน ทิมนาห์ เอโครน 44เอลเทเคห์ กิบเบโธน 45บาอาลาท อาโซร์m เบเนเบรากและกัท-ริมโมน 46และใกล้กับทะเล ได้แก่เยราโคนn พร้อมกับดินแดนหน้ายัฟฟา

47แต่บุตรของดานได้สูญเสียดินแดนของตน และดังนั้น บุตรของดานจึงขึ้นไปโจมตีเลเชม ยึดเมืองได้และฆ่าคนของเมืองนั้น หลังจากยึดครองเมืองได้แล้ว พวกเขาได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานและเปลี่ยนชื่อเมืองเลเชมเป็นดาน ตามชื่อดานซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเขา

48นั่นเป็นมรดกของเผ่าของบุตรของดาน ซึ่งจัดแบ่งให้เป็นตระกูล คือเมืองเหล่านี้และหมู่บ้าน

49เมื่อเสร็จจากการแบ่งสรรประเทศ กำหนดขึ้นทีละพรมแดนแล้ว ชาวอิสราเอลให้มอบมรดกส่วนหนึ่งให้กับโยชูวา บุตรของนูนจากส่วนที่เป็นของพวกเขา 50ทั้งนี้ พวกเขาได้ทำตามรับสั่งของพระยาห์เวห์ โดยยกเมืองให้แก่เขาตามที่เขาได้ขอ ได้แก่ทิมนาท-เสราห์ ในบริเวณที่ราบสูงเอฟราอิม ที่นั่นเขาได้สร้างเมืองและเข้าไปตั้งถิ่นฐานo

51ที่กล่าวมานี้เป็นมรดกซึ่งเอเลอาซาร์สมณะ โยชูวาบุตรของนูน และบรรดาหัวหน้าครอบครัวของเผ่าต่างๆชาวอิสราเอล จับสลากแบ่งกันที่เมืองชิโลห์เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ หน้าประตูกระโจมนัดพบ และดังนี้เขาจึงแบ่งปันแผ่นดินได้สำเร็จ


19a เผ่าสิโมโอนซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีกำลังเข้มแข็ง (ปฐก 34:25ฯ; 49:5) ไม่ได้ถูกกล่าวถึงเลยในคำอวยพรสุดท้ายของโมเสสใน ฉธบ 33 ชนเผ่าสิเมโอนถูกชนเผ่ายูดาห์กลืน ซึ่งเป็นเหตุผลว่า ทำไมจึงไม่มีการกล่าวถึงดินแดนของชนเผ่าสิเมโอนที่นี่ ยิ่งกว่านั้นรายชื่อเมืองของชนเผ่าสิเมโอน ทั้งที่นี่และใน 1 พศด 4:28-33 จะเหมือนกับส่วนที่สองของรายชื่อเมืองต่างๆของชนเผ่ายูดาห์ในแคว้นเนเกบ (ยวช 15:26ข-32)

b บางคนเสนอให้อ่านว่า เอน-ริมโมน เป็นชื่อเดียวตามต้นฉบับภาษากรีก เหมือนกับใน 15:32; 1 พศด 4:32 (ดู นหม 11:29 ด้วย) แต่ถ้ารวมเป็นชื่อเดียวเช่นนี้จำนวนเมืองจะไม่ถูกต้อง

c 'สาริด'ต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียดอ่านว่า “สาดุด” (ดู ข้อ 12 ด้วย)

d 'จากเมืองริมโมนเลี้ยวไป…' เป็นการแปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่สมบูรณ์

e เมืองเบธเลเฮมเมืองนี้อยู่ในแคว้นกาลิลีตอนล่างและเป็นคนละเมืองกับเบธเลเฮมในแคว้นยูดาห์

f 'รับบีท' ต้นฉบับภาษากรีกอ่าน “โดบรัท” (ดู ข้อ 12 และ 21:28)

g 'อับโดน' แปลตามต้นฉบับคัดลอกโบราณ (ดู 21:30; 1 พศด 6:59) ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เอโบรน”

h ”มาหะลาบ” อ่านตามเอกสารของชาวอัสซีเรียและชื่อปัจจุบัน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'เมเหเบล' ส่วน 'อัคซีบ' อ่านตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “อัคซีบาห์”

i 'อักโค' ตาม วนฉ 1:32 ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'อุมมาห์'

j 'แม่น้ำจอร์แดน' ตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรู มีว่า 'ติดกับยูดาห์ แม่น้ำจอร์แดน'

k เมืองต่างๆที่กล่าวว่าเป็นของชนเผ่าดานตั้งอยู่ทางตะวันตกของดินแดนของเผ่าเบนยามิน ระหว่างเผ่าเอฟราอิมและเผ่ายูดาห์ ส่วนใหญ่อยู่ในดินแดนของชาวคานาอัน ชนเผ่าดานไม่สามารถตั้งหลักแหล่งในดินแดนนี้ เพราะถูกชาวอาโมไรต์ขับไล่ดังที่มีเขียนไว้ใน วนฉ 1:34-35 และในภายหลังชาวฟีลิสเตียก็ขับไล่ชนเผ่าดานออกจากดินแดนนี้ด้วย (ดู วนฉ 13-16) การอพยพของชนเผ่าดานขึ้นไปทางเหนือซึ่งมีกล่าวไว้ในข้อ 47 จะมีเล่าอย่างละเอียดใน วนฉ 18

l 'อิทลาห์' ต้นฉบับภาษากรีกและชื่อเมืองปัจจุบันว่า “สิลาธา”

m 'เยฮูด' ต้นฉบับภาษากรีกและชื่อเมืองปัจจุบันว่า “อาโซร์”

n 'ลำน้ำยาร์โคนและรัคโคน” ต้นฉบับภาษากรีกว่า “เมืองเยราโคนใกล้ทะเล”

o เรื่องการแบ่งแผ่นดินให้เผ่าต่างๆจบลงโดยที่ผู้เรียบเรียงเสริมว่าโยชูวาได้รับแผ่นดินส่วนหนึ่งเป็นมรดกส่วนตัว ข้อมูลนี้ได้มาจากเรื่องราวเกี่ยวกับที่ฝังศพของโยชูวาใน 24:30 = วนฉ 2:9