Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

เผ่าของสิเมโอนa

19 1การจับสลากครั้งที่สองจะเป็นดินแดนของสิเมโอน สำหรับเผ่าของบุตรของสิเมโอน แบ่งออกตามตระกูล มรดกของพวกเขาอยู่ภายในมรดกของบุตรของยูดาห์ 2พวกเขาได้รับเป็นมรดกดังนี้

3เบเออร์เชบา เชมา โมลาดาห์ 4ฮาซารชูอาล บาลาห์ เอเซม เอลโทลัด เบธูล โฮรมาห์ 5ศิกลาก เบธมารคาโบท ฮาซารสูสาห์ 6เบธ-เลบาโอทและชารุเฮน รวมทั้งสิ้นสิบสามเมืองและหมู่บ้าน

7อายิน ริมโมนb เอเธอร์และอาชัน รวมสี่เมืองและหมู่บ้าน 8พร้อมกับหมู่บ้านต่าง ๆที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองเหล่านี้ไปจนถึงบาอาลัท-เบเออร์และรามาห์ของเนเกบ

นั่นเป็นมรดกของเผ่าของบุตรของสิเมโอน แบ่งกันตามตระกูล 9มรดกของบุตรของสิเมโอนได้ถูกนำมาจากส่วนที่เป็นของบุตรของยูดาห์ เพราะส่วนแบ่งของบุตรของยูดาห์นั้นใหญ่เกินไปสำหรับพวกเขา ดังนั้น บุตรของสิเมโอนจึงได้รับมรดกของพวกเขาอยู่ภายในมรดกของบุตรของยูดาห์

เผ่าเศบูลุน

10สลากอันที่สามตกเป็นของบุตรของเศบูลุน แบ่งกันตามตระกูล ได้แก่ดินแดนของมรดกของพวกเขาที่ยื่นออกไปจนถึงสาดูดc 11ดินแดนของพวกเขาขึ้นไปทางทิศตะวันตกจนถึงมาราอาลาห์และจรดกับดับเบเชทและห้วยที่อยู่ตรงหน้าโยกเนอัม 12จากสาดูด พรมแดนไปทางตะวันออก ไปทางดวงอาทิตย์ขึ้น จนถึงพรมแดนของคิสโลท-ทาโบร์ พรมแดนไปสิ้นสุดที่โดบรัทและขึ้นไปจนถึงยาเฟีย 13ต่อจากนั้นจึงไปทางทิศตะวันออก ไปทางดวงอาทิตย์ขึ้น จนถึงกัท-เฮเฟอร์และอิตทาห์-คาซิน และสิ้นสุดที่ริมโมนและเลี้ยวไปทางเนอาห์d   14พรมแดนด้านทิศเหนือยาวไปทางฮันนาโธนและสิ้นสุดที่หุบเขาอิฟทาห์-เอล 15โดยมีขัตตาท นาหะลาล ชิมโรน อิราลาห์และเบธเลเฮมe รวมสิบสองเมืองพร้อมกับหมู่บ้าน

16นั่นคือมรดกของบุตรของเศบูลุน แบ่งกันตามตระกูล คือเมืองเหล่านี้พร้อมกับหมู่บ้าน

เผ่าอิสสาคาร์

17สลากที่สี่เป็นของอิสสาคาร์ สำหรับบุตรของอิสสาคาร์ แบ่งตามตระกูล 18ดินแดนของพวกเขายื่นไปทางยิสเรเอลและรวมเคสุลโลท ชูเนม 19ฮาฟาราอิม ชีโยน อานาหะรัท 20โดบรัทf คีชีโอน เอเบส 21เรเมท เอน-กันนิน เอน-หัดดาห์และเบธ-ปัสเซส 22พรมแดนของพวกเขาจรดทาโบร์ ชาหะซุมาห์และเบธ-เชเมช และพรมแดนมาสิ้นสุดที่แม่น้ำจอร์แดน รวมทั้งสิ้นสิบหกเมืองพร้อมกับหมู่บ้าน

23นั่นเป็นมรดกของเผ่าของบุตรของอิสสาคาห์ แบ่งกันตามตระกูล คือเมืองและหมู่บ้าน

เผ่าอาเชอร์

24สลากที่ห้าเป็นของเผ่าของบุตรของอาเชอร์ แบ่งตามตระกูล 25ดินแดนของพวกเขารวมเฮลขัท ฮาลี เบเทน อัคชาฟ 26อาลัมเมเลค อามาดและมิชาล 27ทางทิศตะวันตก จรดคารเมลและลำน้ำลิบนาห์ ทางด้านที่ดวงอาทิตย์ขึ้น พรมแดนยาวไปจนถึงเบธ-ดาโกน จรดเศบูลุน หุบเขาอิฟทาห์-เอล ทางด้านทิศเหนือ เบธ-หะ-เอเมกและเนอีเอล ไปจนถึงคาบุลทางด้ายซ้าย กับอับโดนg เรโหบ ฮัมโมน คานาห์ไปจนถึงไซดอนใหญ่ 28พรมแดนต่อจากนั้นจึงหันเลี้ยวไปทางรามาห์ จนถึงเมืองป้อมของไทระ 29ต่อจากนั้นพรมแดนยาวไปถึงโฮสาห์และ ไปสิ้นสุดที่ทะเลที่มาหะลาบและอัคซีบh 30รวมถึงอักโคi อาเฟกและเรโหบ รวมทั้งสิ้นยี่สิบสองเมืองพร้อม

กับหมู่บ้าน

31นั่นเป็นมรดกของเผ่าของบุตรของอาเชอร์ แบ่งตามตระกูล คือเมืองเหล่านี้และหมู่บ้าน

เผ่านัฟทาลี

32สลากที่หกเป็นของบุตรของนัฟทาลี ของบุตรของนัฟทาลี แบ่งกันตามตระกูล 33พรมแดนของพวกเขาเริ่มต้นจากเฮเลฟและโอ๊กแห่งศานันนิม รวมอาดามี-หา-เนเกบและยับเนเอล จนถึงลัคคูม และสิ้นสุดที่แม่น้ำจอร์แดน 34พรมแดนด้านทิศตะวันตกผ่านไปจนถึงอัสโนท-ทาโบร์และจากที่นั่นไปสิ้นสุดที่ฮุกกก คู่ขนานไปกับเศบูลุนทางตอนใต้ กับอาเชอร์ทางทิศตะวันตกและแม่น้ำจอร์แดนทางทิศตะวันออกj 35เมืองป้อมได้แก่ศิดดิม เศอร์ ฮัมมัท รัคคัท คินเนเรท 36อาดามาห์ รามาห์ ฮาโซร์ 37เคเดช เอเดรอี เอน-ฮาโซร์ 38ยิโรน มิกดัล-เอล โฮเรม เบธ-อานาทและเบธ-เชเมช รวมทั้งสิ้นสิบเก้าเมืองและหมู่บ้าน

39นั่นเป็นมรดกของบุตรของนัฟทาลี แบ่งตามตระกูล คือเมืองและหมู่บ้านของพวกเขา

เผ่าดานk

40สลากที่เจ็ดเป็นของเผ่าของบุตรของดาน ตามตระกูล 41ดินแดนที่เป็นมรดกของพวกเขาประกอบด้วยโศราห์ เอชทาโอล อี-เชเมช 42ชาอัลบิม อัยยาโลน สิลาธาl 43เอโลน ทิมนาห์ เอโครน 44เอลเทเคห์ กิบเบโธน 45บาอาลาท อาโซร์m เบเนเบรากและกัท-ริมโมน 46และใกล้กับทะเล ได้แก่เยราโคนn พร้อมกับดินแดนหน้ายัฟฟา

47แต่บุตรของดานได้สูญเสียดินแดนของตน และดังนั้น บุตรของดานจึงขึ้นไปโจมตีเลเชม ยึดเมืองได้และฆ่าคนของเมืองนั้น หลังจากยึดครองเมืองได้แล้ว พวกเขาได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานและเปลี่ยนชื่อเมืองเลเชมเป็นดาน ตามชื่อดานซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเขา

48นั่นเป็นมรดกของเผ่าของบุตรของดาน ซึ่งจัดแบ่งให้เป็นตระกูล คือเมืองเหล่านี้และหมู่บ้าน

49เมื่อเสร็จจากการแบ่งสรรประเทศ กำหนดขึ้นทีละพรมแดนแล้ว ชาวอิสราเอลให้มอบมรดกส่วนหนึ่งให้กับโยชูวา บุตรของนูนจากส่วนที่เป็นของพวกเขา 50ทั้งนี้ พวกเขาได้ทำตามรับสั่งของพระยาห์เวห์ โดยยกเมืองให้แก่เขาตามที่เขาได้ขอ ได้แก่ทิมนาท-เสราห์ ในบริเวณที่ราบสูงเอฟราอิม ที่นั่นเขาได้สร้างเมืองและเข้าไปตั้งถิ่นฐานo

51ที่กล่าวมานี้เป็นมรดกซึ่งเอเลอาซาร์สมณะ โยชูวาบุตรของนูน และบรรดาหัวหน้าครอบครัวของเผ่าต่างๆชาวอิสราเอล จับสลากแบ่งกันที่เมืองชิโลห์เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ หน้าประตูกระโจมนัดพบ และดังนี้เขาจึงแบ่งปันแผ่นดินได้สำเร็จ


19a เผ่าสิโมโอนซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีกำลังเข้มแข็ง (ปฐก 34:25ฯ; 49:5) ไม่ได้ถูกกล่าวถึงเลยในคำอวยพรสุดท้ายของโมเสสใน ฉธบ 33 ชนเผ่าสิเมโอนถูกชนเผ่ายูดาห์กลืน ซึ่งเป็นเหตุผลว่า ทำไมจึงไม่มีการกล่าวถึงดินแดนของชนเผ่าสิเมโอนที่นี่ ยิ่งกว่านั้นรายชื่อเมืองของชนเผ่าสิเมโอน ทั้งที่นี่และใน 1 พศด 4:28-33 จะเหมือนกับส่วนที่สองของรายชื่อเมืองต่างๆของชนเผ่ายูดาห์ในแคว้นเนเกบ (ยวช 15:26ข-32)

b บางคนเสนอให้อ่านว่า เอน-ริมโมน เป็นชื่อเดียวตามต้นฉบับภาษากรีก เหมือนกับใน 15:32; 1 พศด 4:32 (ดู นหม 11:29 ด้วย) แต่ถ้ารวมเป็นชื่อเดียวเช่นนี้จำนวนเมืองจะไม่ถูกต้อง

c 'สาริด'ต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียดอ่านว่า “สาดุด” (ดู ข้อ 12 ด้วย)

d 'จากเมืองริมโมนเลี้ยวไป…' เป็นการแปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่สมบูรณ์

e เมืองเบธเลเฮมเมืองนี้อยู่ในแคว้นกาลิลีตอนล่างและเป็นคนละเมืองกับเบธเลเฮมในแคว้นยูดาห์

f 'รับบีท' ต้นฉบับภาษากรีกอ่าน “โดบรัท” (ดู ข้อ 12 และ 21:28)

g 'อับโดน' แปลตามต้นฉบับคัดลอกโบราณ (ดู 21:30; 1 พศด 6:59) ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เอโบรน”

h ”มาหะลาบ” อ่านตามเอกสารของชาวอัสซีเรียและชื่อปัจจุบัน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'เมเหเบล' ส่วน 'อัคซีบ' อ่านตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “อัคซีบาห์”

i 'อักโค' ตาม วนฉ 1:32 ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'อุมมาห์'

j 'แม่น้ำจอร์แดน' ตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรู มีว่า 'ติดกับยูดาห์ แม่น้ำจอร์แดน'

k เมืองต่างๆที่กล่าวว่าเป็นของชนเผ่าดานตั้งอยู่ทางตะวันตกของดินแดนของเผ่าเบนยามิน ระหว่างเผ่าเอฟราอิมและเผ่ายูดาห์ ส่วนใหญ่อยู่ในดินแดนของชาวคานาอัน ชนเผ่าดานไม่สามารถตั้งหลักแหล่งในดินแดนนี้ เพราะถูกชาวอาโมไรต์ขับไล่ดังที่มีเขียนไว้ใน วนฉ 1:34-35 และในภายหลังชาวฟีลิสเตียก็ขับไล่ชนเผ่าดานออกจากดินแดนนี้ด้วย (ดู วนฉ 13-16) การอพยพของชนเผ่าดานขึ้นไปทางเหนือซึ่งมีกล่าวไว้ในข้อ 47 จะมีเล่าอย่างละเอียดใน วนฉ 18

l 'อิทลาห์' ต้นฉบับภาษากรีกและชื่อเมืองปัจจุบันว่า “สิลาธา”

m 'เยฮูด' ต้นฉบับภาษากรีกและชื่อเมืองปัจจุบันว่า “อาโซร์”

n 'ลำน้ำยาร์โคนและรัคโคน” ต้นฉบับภาษากรีกว่า “เมืองเยราโคนใกล้ทะเล”

o เรื่องการแบ่งแผ่นดินให้เผ่าต่างๆจบลงโดยที่ผู้เรียบเรียงเสริมว่าโยชูวาได้รับแผ่นดินส่วนหนึ่งเป็นมรดกส่วนตัว ข้อมูลนี้ได้มาจากเรื่องราวเกี่ยวกับที่ฝังศพของโยชูวาใน 24:30 = วนฉ 2:9

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย