Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เผ่ามนัสเสห์a

17 1ส่วนแบ่งของเผ่ามนัสเสห์ ผู้ในความเป็นจริงเป็นบุตรคนแรกของโยเซฟ -ตกเป็นของมาคีร์ บุตรหัวปีของมนัสเสห์ บิดาของกิเลอาด เพราะเขาเป็นนักรบ เขาได้กิเลอาดและบาชาน 2บุตรคนอื่นของมนัสเสห์ได้รับส่วนแบ่งของตน ตามตระกูล สำหรับบุตรของอาบีเยเซอร์ สำหรับบุตรของเฮเลค บุตรของอัสรีเอล บุตรของเชเคม บุตรของเฮเฟอร์และบุตรของเชมิดา คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของมนัสเสห์ บุตรของโยเซฟ แบ่งออกเป็นตระกูล 3เศโลเฟหัด บุตรของเฮเฟอร์ บุตรของกิเลอาด บุตรของมาคีร์ บุตรของมนัสเสห์ ไม่มีบุตรชาย เขามีแต่บุตรสาว ดังรายชื่อต่อไปนี้คือมาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์และทีรซาร์b 4คนเหล่านี้เข้ามาหาสมณะเอเลอาซาร์ โยชูวาบุตรของนูนและบรรดาผู้นำ และกล่าวว่า 'พระยาห์เวห์ได้ทรงมีรับสั่งต่อโมเสสให้ยกมรดกแก่เราท่ามกลางพี่น้อง' ดังนั้น พวกเขาจึงได้รับมรดกในท่ามกลางพี่น้องของบิดาตามรับสั่งของพระยาห์เวห์ 5ด้วยวิธีนี้ สิบส่วนตกเป็นของมนัสเสห์ ไม่นับส่วนของกิเลอาดและบาชานทางอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน 6เนื่องจากบุตรสาวของมนัสเสห์ได้รับมรดกเช่นเดียวกับบุตรชายของเขา กิเลอาดนั้นเป็นของบุตรชายคนอื่น ๆของมนัสเสห์

7ทางด้านอาเชอร์ พรมแดนมนัสเสห์คือมิกเมธาห์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเชเคม และจากที่นั่น เรื่อยไปจนถึงยาชิบ ซึ่งอยู่ที่แหล่งน้ำทัปปูวาห์c   8ดินแดนของทัปปูวาห์เป็นของมนัสเสห์ แต่ทัปปูวาห์ตรงพรมแดนมนัสเสห์เป็นของบุตรของเอฟราอิม 9พรมแดนทอดลงไปจนถึงห้วยคานาห์ ทางทิศใต้ของลำห้วยเป็นเมืองของเอฟราอิม ไม่นับเมืองที่เป็นของเอฟราอิมd ในระหว่างเมืองของมนัสเสห์ พรมแดนของมนัสเสห์คือตอนเหนือของห้วยเรื่อยไปจนถึงทะเล 10ทางทิศใต้เป็นของเอฟราอิมและทางทิศเหนือเป็นของมนัสเสห์และไปจนถึงทะเล พรมแดนอยู่ชิดกับอาเชอร์ในทางทิศเหนือ และติดกับอิสสาคาร์ทางทิศตะวันออก 11กับอิสสาคาร์และอาเชอร์ มนัสเสห์ต่างได้เมืองเบธ-เชอานและเมืองบริวารโดยรอบ อิบเลอัมและเมืองบริวาร พลเมืองของโดร์และเมืองบริวารe พลเมืองของทาอานาคและเมกิดโดและเมืองบริวาร หนึ่งในสามของบริเวณเนินเขา 12แต่เพราะบุตรของมนัสเสห์ไม่สามารถยึดครองเมืองเหล่านี้ได้ ชาวคานาอันจึงยังสามารถอาศัยอยู่ในดินแดนของพวกเขาต่อไป 13อย่างไรก็ตาม เมื่อชาวอิสราเอลเข้มแข็งขึ้น พวกเขาได้บังคับใช้ชาวคานาอันเป็นทาสแรงงาน แม้ว่าจะไม่สามารถยึดครองกรรมสิทธิ์ของพวกเขาได้ก็ตาม

ดินแดนที่บุตรของโยเซฟอ้างกรรมสิทธิ์f

14บุตรของโยเซฟได้พูดกับโยชูวาดังนี้ 'ทำไมท่านจึงแบ่งมรดกให้ข้าพเจ้าเพียงหนึ่งส่วน เมื่อข้าพเจ้ามีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพระยาห์เวห์ได้ทรงอวยพรข้าพเจ้าดังนั้น?' 15โยชูวากล่าวตอบว่า 'ถ้าประชาชนของท่านมีจำนวนมาก จงขึ้นไปยังบริเวณป่าและจัดการถางพงในบริเวณที่เป็นของคนเปริสซีและเรฟาอิม ถ้าบริเวณที่ราบสูงมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับท่าน' 16บุตรของโยเซฟตอบว่า 'บริเวณที่ราบสูงก็ยังไม่เพียงพอสำหรับเรา ยิ่งไปกว่านั้น ชาวคานาอันในที่ราบยังมีรถม้าเหล็ก เช่นเดียวกับพวกที่อยู่ที่เบธ-เชอานและเมืองบริวาร และพวกที่อยู่ในบริเวณที่ราบยิสเรเอล' 17โยชูวากล่าวกับวงศ์วานของโยเซฟ คือแก่เอฟราอิมและมนัสเสห์ว่า 'พวกท่านมีจำนวนมากและมีกำลังเข้มแข็ง พวกท่านจึงไม่ได้รับเพียงส่วนเดียว 18แต่ภูเขาลูกหนึ่งจะเป็นของพวกท่านด้วย แม้ว่ามันจะเป็นป่า แต่พวกท่านสามารถแผ้วถางและที่ดินส่วนนั้นจะเป็นของพวกท่าน และพวกท่านจะยึดครองกรรมสิทธิ์ของชาวคานาอัน แม้ว่าพวกเขาจะมีรถรบเหล็กและแม้ว่าพวกเขาจะเข้มแข็งก็ตาม'


17a ชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่า ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำจอน์แดน (สำหรับอีกครึ่งเผ่า ดู 13:29ฯ) ต้องเสียดิยแดนให้ชนเผ่าเอฟราอิมซึ่งขยายอาณาเขตของตน (ดู 16:9; 17:8-9) การที่ชนเผ่าเอฟราอิมกลับมีอำนาจมากกว่าชนเผ่ามนัสเสห์ได้รับการอธิบายในเรื่องที่ยาโคบไขว้มืออวยพรเอฟราอิมผู้น้องให้มีอำนาจเหนือมนัสเสห์ผู้ที่(ปฐก 48:14ฯ)

b รายชื่อบุตรสาวของเศโลเฟหัด เหลนของมาคีร์ บุตรของมนัสเสห์ เป็นชื่อเมืองทางเหนือของเมืองเชเคม การที่ตระกูลนาคีร์ส่วนหนึ่งได้รับดินแดนเหล่านี้เป็นมรดก มีหลักฐานในเรื่องที่โมเสสอนุญาตให้บุตรสาวมีสิทธิในมรดก ดังที่มีเล่าใน กดว 27 และ 36

c 'ยาชิบ-เอน-ทัปปูวาห์' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ผู้อาศัยของเอน-ทัปปูวาห์”

d 'แม้ว่าเมืองเหล่านี้อยู่ในเขตแดนของชนเผ่ามนัสเสห์' แปลตามความเข้าใจจาก 16:9

e ”ผู้อาศัยในเมืองเอนโดร์กับหมู่บ้านรอบๆ” บางทีเป็นข้อความที่ผู้คัดลอกเขียนซ้ำไม่มีในต้นฉบับภาษากรีก

f ข้อความตอนนี้รวบรวมตำนานสองสายไว้ด้วยกัน ตำนานสายแรกที่โบราณกว่า (ข้อ 16-18) กล่าวถึงลูกหลานของโยเซฟเข้าแผ้วถางดินแดนแถบภูเขาเอฟราอิม ส่วนตำนานสายที่สอง (ข้อ 14-15) อาจพาดพิงถึงชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่าไปตั้งหลักแหล่งในแคว้นกิเลอาด (ดู กดว 32:1 เชิงอรรถ a)