Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

เผ่ามนัสเสห์a

17 1ส่วนแบ่งของเผ่ามนัสเสห์ ผู้ในความเป็นจริงเป็นบุตรคนแรกของโยเซฟ -ตกเป็นของมาคีร์ บุตรหัวปีของมนัสเสห์ บิดาของกิเลอาด เพราะเขาเป็นนักรบ เขาได้กิเลอาดและบาชาน 2บุตรคนอื่นของมนัสเสห์ได้รับส่วนแบ่งของตน ตามตระกูล สำหรับบุตรของอาบีเยเซอร์ สำหรับบุตรของเฮเลค บุตรของอัสรีเอล บุตรของเชเคม บุตรของเฮเฟอร์และบุตรของเชมิดา คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของมนัสเสห์ บุตรของโยเซฟ แบ่งออกเป็นตระกูล 3เศโลเฟหัด บุตรของเฮเฟอร์ บุตรของกิเลอาด บุตรของมาคีร์ บุตรของมนัสเสห์ ไม่มีบุตรชาย เขามีแต่บุตรสาว ดังรายชื่อต่อไปนี้คือมาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์และทีรซาร์b 4คนเหล่านี้เข้ามาหาสมณะเอเลอาซาร์ โยชูวาบุตรของนูนและบรรดาผู้นำ และกล่าวว่า 'พระยาห์เวห์ได้ทรงมีรับสั่งต่อโมเสสให้ยกมรดกแก่เราท่ามกลางพี่น้อง' ดังนั้น พวกเขาจึงได้รับมรดกในท่ามกลางพี่น้องของบิดาตามรับสั่งของพระยาห์เวห์ 5ด้วยวิธีนี้ สิบส่วนตกเป็นของมนัสเสห์ ไม่นับส่วนของกิเลอาดและบาชานทางอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน 6เนื่องจากบุตรสาวของมนัสเสห์ได้รับมรดกเช่นเดียวกับบุตรชายของเขา กิเลอาดนั้นเป็นของบุตรชายคนอื่น ๆของมนัสเสห์

7ทางด้านอาเชอร์ พรมแดนมนัสเสห์คือมิกเมธาห์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเชเคม และจากที่นั่น เรื่อยไปจนถึงยาชิบ ซึ่งอยู่ที่แหล่งน้ำทัปปูวาห์c   8ดินแดนของทัปปูวาห์เป็นของมนัสเสห์ แต่ทัปปูวาห์ตรงพรมแดนมนัสเสห์เป็นของบุตรของเอฟราอิม 9พรมแดนทอดลงไปจนถึงห้วยคานาห์ ทางทิศใต้ของลำห้วยเป็นเมืองของเอฟราอิม ไม่นับเมืองที่เป็นของเอฟราอิมd ในระหว่างเมืองของมนัสเสห์ พรมแดนของมนัสเสห์คือตอนเหนือของห้วยเรื่อยไปจนถึงทะเล 10ทางทิศใต้เป็นของเอฟราอิมและทางทิศเหนือเป็นของมนัสเสห์และไปจนถึงทะเล พรมแดนอยู่ชิดกับอาเชอร์ในทางทิศเหนือ และติดกับอิสสาคาร์ทางทิศตะวันออก 11กับอิสสาคาร์และอาเชอร์ มนัสเสห์ต่างได้เมืองเบธ-เชอานและเมืองบริวารโดยรอบ อิบเลอัมและเมืองบริวาร พลเมืองของโดร์และเมืองบริวารe พลเมืองของทาอานาคและเมกิดโดและเมืองบริวาร หนึ่งในสามของบริเวณเนินเขา 12แต่เพราะบุตรของมนัสเสห์ไม่สามารถยึดครองเมืองเหล่านี้ได้ ชาวคานาอันจึงยังสามารถอาศัยอยู่ในดินแดนของพวกเขาต่อไป 13อย่างไรก็ตาม เมื่อชาวอิสราเอลเข้มแข็งขึ้น พวกเขาได้บังคับใช้ชาวคานาอันเป็นทาสแรงงาน แม้ว่าจะไม่สามารถยึดครองกรรมสิทธิ์ของพวกเขาได้ก็ตาม

ดินแดนที่บุตรของโยเซฟอ้างกรรมสิทธิ์f

14บุตรของโยเซฟได้พูดกับโยชูวาดังนี้ 'ทำไมท่านจึงแบ่งมรดกให้ข้าพเจ้าเพียงหนึ่งส่วน เมื่อข้าพเจ้ามีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพระยาห์เวห์ได้ทรงอวยพรข้าพเจ้าดังนั้น?' 15โยชูวากล่าวตอบว่า 'ถ้าประชาชนของท่านมีจำนวนมาก จงขึ้นไปยังบริเวณป่าและจัดการถางพงในบริเวณที่เป็นของคนเปริสซีและเรฟาอิม ถ้าบริเวณที่ราบสูงมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับท่าน' 16บุตรของโยเซฟตอบว่า 'บริเวณที่ราบสูงก็ยังไม่เพียงพอสำหรับเรา ยิ่งไปกว่านั้น ชาวคานาอันในที่ราบยังมีรถม้าเหล็ก เช่นเดียวกับพวกที่อยู่ที่เบธ-เชอานและเมืองบริวาร และพวกที่อยู่ในบริเวณที่ราบยิสเรเอล' 17โยชูวากล่าวกับวงศ์วานของโยเซฟ คือแก่เอฟราอิมและมนัสเสห์ว่า 'พวกท่านมีจำนวนมากและมีกำลังเข้มแข็ง พวกท่านจึงไม่ได้รับเพียงส่วนเดียว 18แต่ภูเขาลูกหนึ่งจะเป็นของพวกท่านด้วย แม้ว่ามันจะเป็นป่า แต่พวกท่านสามารถแผ้วถางและที่ดินส่วนนั้นจะเป็นของพวกท่าน และพวกท่านจะยึดครองกรรมสิทธิ์ของชาวคานาอัน แม้ว่าพวกเขาจะมีรถรบเหล็กและแม้ว่าพวกเขาจะเข้มแข็งก็ตาม'


17a ชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่า ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำจอน์แดน (สำหรับอีกครึ่งเผ่า ดู 13:29ฯ) ต้องเสียดิยแดนให้ชนเผ่าเอฟราอิมซึ่งขยายอาณาเขตของตน (ดู 16:9; 17:8-9) การที่ชนเผ่าเอฟราอิมกลับมีอำนาจมากกว่าชนเผ่ามนัสเสห์ได้รับการอธิบายในเรื่องที่ยาโคบไขว้มืออวยพรเอฟราอิมผู้น้องให้มีอำนาจเหนือมนัสเสห์ผู้ที่(ปฐก 48:14ฯ)

b รายชื่อบุตรสาวของเศโลเฟหัด เหลนของมาคีร์ บุตรของมนัสเสห์ เป็นชื่อเมืองทางเหนือของเมืองเชเคม การที่ตระกูลนาคีร์ส่วนหนึ่งได้รับดินแดนเหล่านี้เป็นมรดก มีหลักฐานในเรื่องที่โมเสสอนุญาตให้บุตรสาวมีสิทธิในมรดก ดังที่มีเล่าใน กดว 27 และ 36

c 'ยาชิบ-เอน-ทัปปูวาห์' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ผู้อาศัยของเอน-ทัปปูวาห์”

d 'แม้ว่าเมืองเหล่านี้อยู่ในเขตแดนของชนเผ่ามนัสเสห์' แปลตามความเข้าใจจาก 16:9

e ”ผู้อาศัยในเมืองเอนโดร์กับหมู่บ้านรอบๆ” บางทีเป็นข้อความที่ผู้คัดลอกเขียนซ้ำไม่มีในต้นฉบับภาษากรีก

f ข้อความตอนนี้รวบรวมตำนานสองสายไว้ด้วยกัน ตำนานสายแรกที่โบราณกว่า (ข้อ 16-18) กล่าวถึงลูกหลานของโยเซฟเข้าแผ้วถางดินแดนแถบภูเขาเอฟราอิม ส่วนตำนานสายที่สอง (ข้อ 14-15) อาจพาดพิงถึงชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่าไปตั้งหลักแหล่งในแคว้นกิเลอาด (ดู กดว 32:1 เชิงอรรถ a)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย