Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

เผ่าเอฟราอิม

16 1ส่วนที่จัดแบ่งสรรให้กับบุตรของโยเซฟเริ่มต้นด้านทิศตะวันออกที่แม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามกับเยริโค (แม่น้ำ

เยริโค) ผ่านทะเลทรายขึ้นไปจากเยริโคเข้าไปในที่ราบสูงเบธเอลa 2จากเบธเอลขึ้นไปจนถึงลูส และต่อไปทางพรมแดนของคนอารคีที่อาทาโรท 3หลังจากนั้นผ่านลงมาไปทางตะวันตกจนถึงพรมแดนของคนยาเฟลทีจนถึงพรมแดนของเบธ-โฮโรนทางใต้และต่อไปจนถึงเกเซอร์ และไปจนถึงทะเล

4นั่นคือมรดกของบุตรของโยเซฟ ได้แก่มนัสเสห์และเอฟราอิม

5เกี่ยวกับดินแดนของบุตรของเอฟราอิม แบ่งกันตามตระกูล พรมแดนของมรดกของพวกเขามีตั้งแต่อาทาโรท-อาราคb ขึ้นไปจนถึงเบธ-โฮโรน 6ต่อจากนั้น พรมแดนจะทอดไปจนถึงทะเล...มิกเมธาห์c ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ และพรมแดนมีต่อไปทางทิศตะวันออกจนถึงทาอาอัท-ชิโลห์ ซึ่งตัดผ่านในทิศทางตะวันออกไปจนถึงยาโนอาห์ 7ต่อจากนั้นจึงลงมาจนถึงอาทาโรทและนาอาราห์ เลียบเคียงเยริโคและสิ้นสุดที่แม่น้ำจอร์แดน 8จากทัปปูวาห์ พรมแดนจะมุ่งไปทางตะวันตกจนถึงห้วยคานาห์และไปสุดที่ทะเล

นั่นเป็นมรดกของเผ่าของบุตรของเอฟราอิม แบ่งกันตามตระกูล 9โดยไม่นับเมืองที่สงวนไว้สำหรับบุตรของเอฟราอิมภายในส่วนมรดกของบุตรของมนัสเสห์ รวมเมืองเหล่านี้ทั้งหมดพร้อมกับหมู่บ้าน 10ชาวคานาอันที่เกเซอร์ไม่ได้ถูกขับไล่ออกไป พวกเขายังคงอยู่ในเอฟราอิมจนถึงปัจจุบัน แต่ถูกบังคับให้เป็นทาสแรงงาน


16a ต้นฉบับไม่สมบูรณ์ ข้อนี้แปลโดยการคาดคะเน

b 'อาทาโรท-อัดคาร์' (เทียบ 18:13) ต้นฉบับภาษากรีกอ่าน “อาทาโรท อาราค” ซึ่งแปลว่าเมืองอาทาโรทของชาวอาร์คี

c 'มิกเมธัท' อาจเป็นชื่อช่องแคบของห้วยเบดานใกล้เมืองนาบลูส-เชเคม (ดู 17:7)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย