Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข: การบรรยายสามเผ่าใหญ่ทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนa

บทนำ

14 1นี่คือส่วนที่ชาวอิสราเอลได้รับเป็นมรดกในคานาอัน ซึ่งได้ถูกยกให้เป็นมรดกของพวกเขาโดยสมณะเอเลอาซาร์ และโดยโยชูวา บุตรของนูน ซึ่งเป็นพวกหัวหน้าครอบครัวของเผ่าต่าง ๆของอิสราเอล 2พวกเขาได้รับมรดกของพวกเขาโดยการจับสลาก ตามที่พระยาห์เวห์ได้ทรงมีรับสั่งไว้โดยทางโมเสส สำหรับเก้าเผ่าและอีกครึ่งเผ่าที่เหลือ 3เพราะโมเสสเองได้ให้มรดกแก่คนสองเผ่าครึ่งอยู่ทางฟากโน้นของแม่น้ำจอร์แดน แม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้มรดกใด ๆแก่คนเลวี 4เนื่องจากบุตรของโยเซฟได้ก่อตัวขึ้นเป็นสองเผ่า ได้แก่มนัสเสห์และเอฟราอิม จึงไม่มีการจัดสรรประเทศให้กับคนเลวี ยกเว้นบางเมืองที่พวกเขาจะอาศัยอยู่ พร้อมกับที่ดินที่เป็นทุ่งหญ้าสำหรับฝูงสัตว์และทรัพย์สินของพวกเขา 5ชาวอิสราเอลได้กระทำตามที่พระยาห์เวห์ทรงมีรับสั่งแก่โมเสส และได้จัดแบ่งสรรปันส่วนประเทศ

ส่วนของคาเลบb

6บุตรของยูดาห์บางคนได้มาหาโยชูวาที่กิลกาล และคาเลบ บุตรของเยฟันเนห์ ชาวเคนัสกล่าวกับเขาว่า 'ท่านทราบแล้วว่า พระยาห์เวห์ได้ตรัสอะไรไว้กับโมเสส คนของพระเจ้าที่คาเดช-บารเนอา เกี่ยวกับท่านและข้าพเจ้า 7ข้าพเจ้ามีอายุสี่สิบปีเมื่อโมเสส ข้ารับใช้ของพระยาห์เวห์ ได้ส่งข้าพเจ้าจากคาเดช-บารเนอาเพื่อไปสอดแนมประเทศนี้ และข้าพเจ้าได้ให้รายงานแก่เขาตามความสัตย์จริงอย่างครบถ้วน 8แต่พวกพี่น้องผู้ได้ขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้าได้ทำให้ประชาชนหมดกำลังใจ ขณะที่ข้าพเจ้าเองได้นอบน้อมต่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างถี่ถ้วน 9วันนั้น โมเสสได้กล่าวสาบานว่าดังนี้ "ท่านแน่ใจได้ว่า ประเทศที่เท้าของท่านได้เหยียบจะเป็นมรดกของท่านและลูกหลานตลอดไป เนื่องจากท่านได้นอบน้อมเชื่อฟังพระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างถี่ถ้วน" 10นับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงบัดนี้ พระยาห์เวห์ได้ทรงให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อให้เป็นไปตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญา เป็นเวลาสี่สิบห้าปีแล้วนับตั้งแต่พระยาห์เวห์ได้ตรัสดังนี้กับโมเสส -ขณะนั้นอิสราเอลกำลังเดินทางอยู่ในทะเลทราย- และเวลานี้ ข้าพเจ้ามีอายุแปดสิบห้าปี 11วันนี้ข้าพเจ้ายังแข็งแรงเหมือนกับวันที่โมเสสได้ส่งข้าพเจ้าออกมาเพื่อภารกิจรดังกล่าว สำหรับการต่อสู้ สำหรับการไปมา ข้าพเจ้ายังแข็งแรงเหมือนกับตอนนั้น 12ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะยกที่ราบสูงให้กับข้าพเจ้า ในส่วนที่พระยาห์เวห์ได้ตรัสกับข้าพเจ้าไว้ในวันนั้น ท่านได้ยินในวันนั้นว่า มีคนอานาคและเมืองใหญ่และป้อมอยู่ที่นั่น แต่ถ้าพระยาห์เวห์สถิตอยู่กับท่าน ข้าพเจ้าจะขับไล่พวกเขาออกไป ตามที่พระยาห์เวห์ได้ตรัสไว้'

13โยชูวาได้กล่าวอวยพรคาเลบ บุตรของเยฟันเนห์ และยกเฮโบรนให้เขาเป็นมรดก 14นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน เฮโบรนคงเป็นมรดกของคาเลบ บุตรของเยฟันเนห์ คนเคนัสมาโดยตลอด เนื่องจากเขาได้นอบน้อมเชื่อฟังต่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอลอย่างถี่ถ้วน 15เฮโบรนในสมัยก่อนมีชื่อว่าคีริยาท-อารบาc อารบาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนอานาค

และประเทศได้หยุดพักจากการสงคราม


14a เรื่องราวตั้งแต่ 14:1-19:49 รวบรวมเอกสารหลายฉบับ บางฉบับกำหนดพรมแดนของเผ่าต่าง ๆ ก่อนสมัยมีกษัตริย์ปกครอง บางฉบับเป็นรายชื่อเมืองของเผ่าต่างๆ โดยเฉพาะมีรายละเอียดมากเป็นพิเศษสำหรับเผ่ายูดาห์ (สิเมโอน) และเบนยามิน ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ในสมัยมีกษัตริย์ปกครองแล้ว เอกสารเหล่านี้ ถูกนำมารวมกันและมีคำอธิบายเพิ่มเติม (ดู 15:13-19; 16:10; 17:11-13 ซึ่งกล่าวถึงเรื่องเดียวกันกับที่กล่าวใน วนฉ 1) เพื่อบรรยายถึงการเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอันโดยมีโยชูวาเป็นผู้นำ แต่ในความเป็นจริงกลุ่มต่าง ๆได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่เป็นของตนโดยเข้าไปอยู่ด้วยอย่างสันติ บางทีอาจใช้กำลังเข้ายึดครอง แต่โดยสรุปแล้วการเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอันค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้น

b คาเลบเป็นชาวเคนัส (ข้อ 6 และ 14) จึงไม่ใช่ชาวอิสราเอล (ดู กดว 24:21 เชิงอรรถ k) ตระกูลของเขาซึ่งเดิมทีมาจากปาเลสไตน์ตอนใต้ มีความสัมพันธ์กับชาวเอโดม (ดู ปฐก 36:11) ต่อมาได้มาอยู่ร่วมกับชาวอิสราเอล โดยเฉพาะกับชนเผ่ายูดาห์เมื่อชาวอิสราเอลมาตั้งค่ายพักชั่วคราวที่คาเดช (กดว 13-14) ชนเผ่าคาเลบเข้ายึดครองบริเวณเมืองเฮโบรน (14:13; 15:13-19; วนฉ 1:10-16) ใกล้กันนั้นยังมีที่แห้งแล้งชื่อ 'เนเกบของคาเลบ' (1 ซมอ 30:14) ชนเผ่าคาเลบได้ถูกกลืนรวมเข้ากับชนเผ่ายูดาห์ในที่สุด (ดูลำดับวงศ์วานใน 15:13 เชิงอรรถ d และใน 1 พศด 2:18ฯ, 42ฯ; 4:11ฯ)

c คีริยาท-อารบา (ดู ปฐก 23:2; 35:27; วนฉ 1:10) แปลว่า 'เมืองของสี่' ซึ่งอาจจะหมายถึงสี่เขตที่อยู่อาศัยของเมือง หรือสี่ตระกูลที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้น คือ อานาค ซึ่งในตำนานเป็นบรรพบุรุษของยักษ์อานาค และบุตรสามคนของเขา (ดู 15:14; ฉธบ 2:10) ในที่นี้ อารบาเป็นชื่อบุคคล ไม่ใช่แปลว่าสี่