Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ข: การบรรยายสามเผ่าใหญ่ทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนa

บทนำ

14 1นี่คือส่วนที่ชาวอิสราเอลได้รับเป็นมรดกในคานาอัน ซึ่งได้ถูกยกให้เป็นมรดกของพวกเขาโดยสมณะเอเลอาซาร์ และโดยโยชูวา บุตรของนูน ซึ่งเป็นพวกหัวหน้าครอบครัวของเผ่าต่าง ๆของอิสราเอล 2พวกเขาได้รับมรดกของพวกเขาโดยการจับสลาก ตามที่พระยาห์เวห์ได้ทรงมีรับสั่งไว้โดยทางโมเสส สำหรับเก้าเผ่าและอีกครึ่งเผ่าที่เหลือ 3เพราะโมเสสเองได้ให้มรดกแก่คนสองเผ่าครึ่งอยู่ทางฟากโน้นของแม่น้ำจอร์แดน แม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้มรดกใด ๆแก่คนเลวี 4เนื่องจากบุตรของโยเซฟได้ก่อตัวขึ้นเป็นสองเผ่า ได้แก่มนัสเสห์และเอฟราอิม จึงไม่มีการจัดสรรประเทศให้กับคนเลวี ยกเว้นบางเมืองที่พวกเขาจะอาศัยอยู่ พร้อมกับที่ดินที่เป็นทุ่งหญ้าสำหรับฝูงสัตว์และทรัพย์สินของพวกเขา 5ชาวอิสราเอลได้กระทำตามที่พระยาห์เวห์ทรงมีรับสั่งแก่โมเสส และได้จัดแบ่งสรรปันส่วนประเทศ

ส่วนของคาเลบb

6บุตรของยูดาห์บางคนได้มาหาโยชูวาที่กิลกาล และคาเลบ บุตรของเยฟันเนห์ ชาวเคนัสกล่าวกับเขาว่า 'ท่านทราบแล้วว่า พระยาห์เวห์ได้ตรัสอะไรไว้กับโมเสส คนของพระเจ้าที่คาเดช-บารเนอา เกี่ยวกับท่านและข้าพเจ้า 7ข้าพเจ้ามีอายุสี่สิบปีเมื่อโมเสส ข้ารับใช้ของพระยาห์เวห์ ได้ส่งข้าพเจ้าจากคาเดช-บารเนอาเพื่อไปสอดแนมประเทศนี้ และข้าพเจ้าได้ให้รายงานแก่เขาตามความสัตย์จริงอย่างครบถ้วน 8แต่พวกพี่น้องผู้ได้ขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้าได้ทำให้ประชาชนหมดกำลังใจ ขณะที่ข้าพเจ้าเองได้นอบน้อมต่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างถี่ถ้วน 9วันนั้น โมเสสได้กล่าวสาบานว่าดังนี้ "ท่านแน่ใจได้ว่า ประเทศที่เท้าของท่านได้เหยียบจะเป็นมรดกของท่านและลูกหลานตลอดไป เนื่องจากท่านได้นอบน้อมเชื่อฟังพระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างถี่ถ้วน" 10นับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงบัดนี้ พระยาห์เวห์ได้ทรงให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อให้เป็นไปตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญา เป็นเวลาสี่สิบห้าปีแล้วนับตั้งแต่พระยาห์เวห์ได้ตรัสดังนี้กับโมเสส -ขณะนั้นอิสราเอลกำลังเดินทางอยู่ในทะเลทราย- และเวลานี้ ข้าพเจ้ามีอายุแปดสิบห้าปี 11วันนี้ข้าพเจ้ายังแข็งแรงเหมือนกับวันที่โมเสสได้ส่งข้าพเจ้าออกมาเพื่อภารกิจรดังกล่าว สำหรับการต่อสู้ สำหรับการไปมา ข้าพเจ้ายังแข็งแรงเหมือนกับตอนนั้น 12ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะยกที่ราบสูงให้กับข้าพเจ้า ในส่วนที่พระยาห์เวห์ได้ตรัสกับข้าพเจ้าไว้ในวันนั้น ท่านได้ยินในวันนั้นว่า มีคนอานาคและเมืองใหญ่และป้อมอยู่ที่นั่น แต่ถ้าพระยาห์เวห์สถิตอยู่กับท่าน ข้าพเจ้าจะขับไล่พวกเขาออกไป ตามที่พระยาห์เวห์ได้ตรัสไว้'

13โยชูวาได้กล่าวอวยพรคาเลบ บุตรของเยฟันเนห์ และยกเฮโบรนให้เขาเป็นมรดก 14นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน เฮโบรนคงเป็นมรดกของคาเลบ บุตรของเยฟันเนห์ คนเคนัสมาโดยตลอด เนื่องจากเขาได้นอบน้อมเชื่อฟังต่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอลอย่างถี่ถ้วน 15เฮโบรนในสมัยก่อนมีชื่อว่าคีริยาท-อารบาc อารบาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนอานาค

และประเทศได้หยุดพักจากการสงคราม


14a เรื่องราวตั้งแต่ 14:1-19:49 รวบรวมเอกสารหลายฉบับ บางฉบับกำหนดพรมแดนของเผ่าต่าง ๆ ก่อนสมัยมีกษัตริย์ปกครอง บางฉบับเป็นรายชื่อเมืองของเผ่าต่างๆ โดยเฉพาะมีรายละเอียดมากเป็นพิเศษสำหรับเผ่ายูดาห์ (สิเมโอน) และเบนยามิน ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ในสมัยมีกษัตริย์ปกครองแล้ว เอกสารเหล่านี้ ถูกนำมารวมกันและมีคำอธิบายเพิ่มเติม (ดู 15:13-19; 16:10; 17:11-13 ซึ่งกล่าวถึงเรื่องเดียวกันกับที่กล่าวใน วนฉ 1) เพื่อบรรยายถึงการเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอันโดยมีโยชูวาเป็นผู้นำ แต่ในความเป็นจริงกลุ่มต่าง ๆได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่เป็นของตนโดยเข้าไปอยู่ด้วยอย่างสันติ บางทีอาจใช้กำลังเข้ายึดครอง แต่โดยสรุปแล้วการเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอันค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้น

b คาเลบเป็นชาวเคนัส (ข้อ 6 และ 14) จึงไม่ใช่ชาวอิสราเอล (ดู กดว 24:21 เชิงอรรถ k) ตระกูลของเขาซึ่งเดิมทีมาจากปาเลสไตน์ตอนใต้ มีความสัมพันธ์กับชาวเอโดม (ดู ปฐก 36:11) ต่อมาได้มาอยู่ร่วมกับชาวอิสราเอล โดยเฉพาะกับชนเผ่ายูดาห์เมื่อชาวอิสราเอลมาตั้งค่ายพักชั่วคราวที่คาเดช (กดว 13-14) ชนเผ่าคาเลบเข้ายึดครองบริเวณเมืองเฮโบรน (14:13; 15:13-19; วนฉ 1:10-16) ใกล้กันนั้นยังมีที่แห้งแล้งชื่อ 'เนเกบของคาเลบ' (1 ซมอ 30:14) ชนเผ่าคาเลบได้ถูกกลืนรวมเข้ากับชนเผ่ายูดาห์ในที่สุด (ดูลำดับวงศ์วานใน 15:13 เชิงอรรถ d และใน 1 พศด 2:18ฯ, 42ฯ; 4:11ฯ)

c คีริยาท-อารบา (ดู ปฐก 23:2; 35:27; วนฉ 1:10) แปลว่า 'เมืองของสี่' ซึ่งอาจจะหมายถึงสี่เขตที่อยู่อาศัยของเมือง หรือสี่ตระกูลที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้น คือ อานาค ซึ่งในตำนานเป็นบรรพบุรุษของยักษ์อานาค และบุตรสามคนของเขา (ดู 15:14; ฉธบ 2:10) ในที่นี้ อารบาเป็นชื่อบุคคล ไม่ใช่แปลว่าสี่

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย