Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

II. การจัดแบ่งสรรประเทศระหว่างเผ่า

แผ่นดินที่ยังไม่ถูกปราบa

13 1ขณะนั้นโยชูวาแก่เฒ่ามีอายุมาก พระยาห์เวห์ตรัสกับเขาว่า 'บัดนี้ท่านแก่ชราและมีอายุมาก แต่ยังมีดินแดนอีกจำนวนมากที่ยังจะต้องเข้ายึดครอง 2ดินแดนที่ยังเหลืออยู่คือ

'ทุกเมืองของชาวฟีลิสเตียb และประเทศของคนเกชูร์ทั้งหมด 3ตั้งแต่ชีโฮร์ ซึ่งหันหน้าไปทางอียิปต์ ไปจนถึงพรมแดนเอโครนในทางเหนือ นับเป็นดินแดนของชาวคานาอัน ผู้ปกครองห้าเมืองของฟีลิสเตียมีที่มั่นอยู่ที่กาซา อัชโดด อัชเคโลน กัทและเอโครนตามลำดับ ชาวอัฟวิมอยู่ 4ทางใต้ ดินแดนทั้งหมดของชาวคานาอันและเมอาราห์c ซึ่งเป็นของชาวไซดอน ไปจนถึงอาเฟคาห์และจนถึงพรมแดนของชาวอาโมไรต์ 5และนอกนั้น ยังมีประเทศของคนเกบาลกับเลบานอนทั้งหมดทางด้านตะวันออกจากบาอัล-กาดที่เชิงภูเขาเฮอร์โมนไปจนถึงช่องผ่านฮามัท

6'ทุกคนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบสูงตั้งแต่เลบานอนไปจนถึงมิสเรโฟททางตะวันตก -ชาวไซดอนทั้งหมด- เราจะปลดกรรมสิทธิ์พวกเขาต่อหน้าชาวอิสราเอล สิ่งที่ท่านจะต้องทำคือจัดสรรดินแดนให้เป็นมรดกสำหรับชาวอิสราเอลตามที่เราได้สั่งท่าน 7ถึงเวลาแล้วที่จะจัดสรรดินแดนนี้ให้เป็นมรดกระหว่างคนเก้าเผ่าและครึ่งเผ่ามนัสเสห์ที่เหลือ เป็นดินแดนจากแม่น้ำจอร์แดนไปจนถึงทะเลใหญ่ทางตะวันออก ท่านจะให้แก่พวกเขา ทะเลใหญ่จะเป็นเขตแดนของพวกเขา'd

ก: คำบรรยายเผ่าทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนe

การสำรวจทั่วไป

8เกี่ยวกับคนเผ่ามนัสเสห์อีกครึ่งหนึ่งf ครึ่งเผ่านี้พร้อมกับคนเผ่ารูเบนและกาดได้รับมรดกในส่วนของพวกเขาแล้ว ซึ่งโมเสสได้ให้พวกเขาทางอีกฟากหนึ่ง ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ซึ่งเป็นส่วนที่โมเสส ข้ารับใช้ของพระยาห์เวห์ ได้ยกให้กับพวกเขา 9ประเทศมีอาณาเขตนับจากเมืองอาโรเออร์ที่ริมหุบเขาชายฝั่งแม่น้ำอารโนน กับเมืองที่อยู่ตอนล่างของหุบเขาและที่ราบสูงทั้งหมดตั้งแต่เมเดบาไปจนถึงดีโบน 10ทุกเมืองของกษัตริย์สิโหนของชาวอาโมไรต็ซึ่งปกครองที่เฮชโบนจนถึงพรมแดนของชาวอัมโมน 11รวมทั้งกิเลอาดและดินแดนของคนเกชูร์และมาอาคาห์ กับเทือกเขาเฮอร์โมนทั้งหมดและบาชานทั้งหมดจนถึงสาเลคาห์ 12และที่บาชาน อาณาจักรทั้งหมดของโอก ซึ่งได้ปกครองอยู่ที่อัชทาโรทและเอเดรอี และเป็นคนเรฟาอิมพวกสุดท้าย โมเสสได้ชนะและยึดกรรมสิทธิ์จากกษัตริย์สองคนนี้ 13อย่างไรก็ตาม ชาวอิสราเอลไม่ได้ยึดดินแดนของคนเกชูร์และมาอาคาห์ ดังนั้นเกชูร์และมาอาคาห์จึงยังคงอยู่ภายในอิสราเอลมาจนถึงทุกวันนี้

14เฉพาะเลวีเพียงเผ่าเดียวที่ไม่ได้รับมรดก พระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอล ทรงเป็นมรดกของเขาg ดังที่พระองค์ได้ตรัสกับเขา

เผ่ารูเบน

15โมเสสได้จัดสรรแก่เผ่าซึ่งเป็นบุตรของรูเบน โดยแบ่งให้เป็นตระกูล 16ดังนั้น ดินแดนของพวกเขาคือที่ราบสูงทั้งหมดตั้งแต่อาโรเออร์ที่ริมหุบเขาอารโนนกับเมืองที่อยู่ลึกลงในหุบเขาไปจนถึงเมเดบา 17เฮชโบนกับเมืองบนที่ราบสูง ได้แก่ดีโบน บาโมท-บาอัล เบธ-บาอัล-เมโอน 18ยาหาส เคเดโมท เมฟาอาท 19คีริยาท-เยอาริม สิบมาห์ และบริเวณที่ราบสูงอาราบาห์ได้แก่เศเรธ-ชาหาร์ 20เบธ-เปโอร์ เชิงเขาปิสกาห์ เบธ-หะ-เยชิโมท 21ทุกเมืองบนที่ราบสูงและอาณาจักรทั้งหมดของกษัตริย์สิโหนของชาวอาโมไรต์ซึ่งปกครองอยู่ที่เฮชโบน เขาปราชัยต่อโมเสส และผู้พ่ายแพ้พร้อมกับเขาคือบรรดาเจ้าชายของมีเดียน เอวี เรเคม ศูร์ เฮอร์และเรบา ซึ่งเป็นเจ้าประเทศราชของสิโหน เคยอยู่ในประเทศมาก่อน

22เกี่ยวกับบาลาอัม บุตรของเบโอร์ ผู้เป็นผู้ทำนาย ชาวอิสราเอลได้จับเข้าประหารชีวิตพร้อมกับคนที่พวกเขาได้ฆ่าตาย

23พรมแดนของคนเผ่ารูเบนคือแม่น้ำจอร์แดนและดินแดน

นั่นคือมรดกของลูกหลานของรูเบน แบ่งออกตามตระกูล พร้อมกับเมืองและหมู่บ้านที่เป็นของพวกเขา

เผ่ากาด

24โมเสสได้จัดสรรแก่เผ่าของกาด โดยแบ่งให้เป็นตระกูล 25ดินแดนของพวกเขาคือยาเซอร์ ทุกเมืองของกิเลอาด ครึ่งประเทศของคนอัมโมนไปจนถึงเมืองอาโรเออร์ที่อยู่ตรงหน้ารับบาห์ 26และจากเฮชโบนจนถึงรามาท-มิสปาห์และเบโทนิม จากมาหะนาอิมไปจนถึงดินแดนของโล-เดบาร์ 27และส่วนที่อยู่ในหุบเขาคือเบธ-ฮาราม เบธ-นิมราห์ สุคคทและศาโฟน -ส่วนที่เหลือของอาณาจักรของกษัตริย์สิโหนของเฮชโบน- แม่น้ำจอร์แดนและดินแดนที่ทอดยาวไปจนถึงริมทะเลสาบคินเรโรท ทางฟากโน้น ด้านตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

28นั่นคือมรดกของบุตรของกาด ซึ่งแบ่งกันตามตระกูล พร้อมกับเมืองและหมู่บ้านที่เป็นของพวกเขา

ครึ่งหนึ่งของเผ่ามนัสเสห์

29โมเสสได้จัดสรรแก่คนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าh โดยแบ่งให้เป็นตระกูล 30ดินแดนของพวกเขา ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่มาหะนาอิม คือบาชานทั้งหมด อาณาจักรของกษัตริย์โอกของบาชานทั้งหมด ค่ายของยาอีร์ทั้งหมดในบาชาน จำนวนหกสิบเมือง 31ครึ่งหนึ่งของกิเลอาด กับอัชทาโรท และเอเดรอีซึ่งเป็นเมืองของกษัตริย์โอกของบาชาน ได้ถูกจัดสรรให้กับบุตรของมาคีร์ บุตรของมนัสเสห์ แก่บุตรจำนวนครึ่งหนึ่งของมาคีร์ โดยแบ่งให้เป็นตระกูล

32นี่คือสิ่งที่โมเสสได้ยกให้เป็นมรดกจากที่ราบโมอับ ทางฟากโน้น ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามกับเยริโค 33แต่โมเสสไม่ได้ยกส่วนใดเป็นมรดกแก่เผ่าเลวี พระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอล ทรงเป็นมรดกของเขา ดังที่พระองค์ได้ตรัสบอกเขาไว้


13a ดินแดนเหล่านี้ไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลเลย แม้ชาวอิสราเอลจะจัดไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ในอุดมการณ์ (1:4) และใน กดว 34:1-12 ก็ตาม; คือ ทางใต้ ได้แก่ ดินแดนของชาวฟีลิสเตียและชาวเกชูร์ (ดู 1 ซมอ 27:8) รวมทั้งชาวอัฟวิม (ดู ฉธบ 2:23); ทางเหนือได้แก่ดินแดนของชาวไซดอน หรือชาวฟินีเชีย ข้อความใน 13:1-7 เป็นข้อความของผู้เรียบเรียงให้เป็นบทนำเอกสารด้านภูมิศาสตร์ที่จะอ้างถึงต่อไป

b ตามที่มีเขียนไว้ใน ฉธบ 2:23; ยรม 47:4ฯ; อมส 9:7 ชาวฟีลิสเตียอพยพมาจากคัฟโทร์ ซึ่งอาจหมายถึงเกาะครีตมากกว่าแคว้นเอเชียน้อย อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่กล่าวถึงนี้เป็นเพียงช่วงเดียวของการอพยพย้ายถิ่นของชนพวกนี้ ซึ่งเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามาจากไหน ชนพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของชนหลายชาติที่อพยพย้ายถิ่นฐานในสมัยนั้น และไม่ชื่อรวมๆกันว่า “ประชาชาติชาวทะเล” พระเจ้าฟาโรห์รามเสสที่ 3 สะกัดกั้นชนพวกนี้ไม่ให้เข้าประเทศอียิปต์ ตอนต้นศตวรรษที่ 12 ก่อนคริสตกาล เมื่อเข้าประเทศอียิปต์ไม่ได้ ชาวฟีลิสเตียก็มาตั้งหลักแหล่งอยู่ตามบริเวณที่ราบชายฝั่งของปาเลสไตน์ (ชื่อ “ปาเลสไตน์” ก็มาจาก “ฟีลิสเตีย” นั่นเอง) การที่พระคัมภีร์กล่าวถึงชนชาตินี้ใน ปฐก 21:32-34; 26:1-8; และ อพย 13:17 เป็นการกล่าวผิดเวลาก่อนที่ชาวฟีลิสเตียจะมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่น รายชื่อในข้อ 4 เป็นชื่อเมืองหลักของชาวฟีลิสเตีย (ดู วนฉ 3:3; ยอล 4:4) ชาวฟีลิสเตียไม่ใช่ชนเผ่าเซมิติกและไม่เข้าสุหนัต เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของชาวอิสราเอลในสมัยผู้วินิจฉัยและสมัยกษัตริย์ซาอูล ต่อมา กษัตริย์ดาวิดสามารถผลักดันชาวฟีลิสเตียให้ถอยกลับไปอยู่ในเมืองของตนตามชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

c ”จากเมืองอาราน” บางคนแปลว่า “และเมืองเมอาราห์”

d ต้นฉบับภาษากรีกเพิ่ม “ตั้งแต่แม่น้ำจอร์แดนไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ท่านจะให้แผ่นดินนี้แก่เขา ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจะเป็นเขตแดนของเขา”

e เนื้อหาสำคัญของข้อความตอนนี้มาจาก กดว 32 และ ฉธบ 3:12-17 โดยเพิ่มชื่อสถานที่ต่างๆ แต่ไม่อธิบายรายละเอียดของดินแดนของเผ่าเหล่านี้ต่างกับคำอธิบายถึงเผ่าต่างๆในแผ่นดินคานาอัน ชาวอิสราเอลเองไม่แน่ใจนักเกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ของชนเผ่าเหล่านี้ ยิ่งกว่านั้นชนเผ่ารูเบนและกาดมักจะถูกกล่าวถึงเป็นกลุ่มเดียวกัน (1:12; กดว 32:1ฯ; ฉธบ 3:12) ต่อมาไม่ช้า ชนสองเผ่านี้จะสูญเสียดินแดนส่วนหนึ่งให้แก่ชาวอัมโมนและโมอับที่ขยายอาณาเขตเข้ามา (ดู ปฐก 49:3-4; ฉธบ 33:6 สำหรับรูเบน และปฐก 49:19สำหรับกาด) เราไม่ทราบว่าทำไมมีการแบ่งเผ่ามนัสเสห์ออกเป็นสองส่วน ดูเหมือนว่าชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งหนึ่งเข้ายึดครองดินแดนแคว้นกิเลอาดตอนเหนือไม่ใช้ในสมัยแรกนี้ (ดู กดว 32:1 เชิงอรรถ a)

f 'ชนเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่า' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก

g 'ส่วนกรรมสิทธิ์' ต้นฉบับภาษากรีกย่อว่า “พระยาห์เวห์ทรงเป็นส่วนกรรมสิทธิ์ของเขา”

h 'เผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่า' ต้นฉบับภาษาฮีบรูยังเพิ่มว่า “และนี่เป็นของครึ่งเผ่าของบุตรหลานมนัสเสห์” คงจะเป็นการเขียนซ้ำของผู้คัดลอก ต้นฉบับภาษากรีกไม่มี

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย