Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ซ. ชัยชนะทางเหนือa

11 1เมื่อกษัตริย์ยาบินของฮาโซร์b ได้ยินเรื่องนี้ เขาได้ส่งข่าวไปยังกษัตริย์โยบับของเมโรมc ยังกษัตริย์ของชิมโรน

ยังกษัตริย์ของอัคชาฟ 2และยังพวกกษัตริย์ของที่ราบสูงทางเหนือ บริเวณที่ราบทางใต้ของคินเนโรท และกษัตริย์เหล่านี้ในที่ราบต่ำและบริเวณที่ลาดชันโดร์ทางทิศตะวันตก 3ทางด้านทิศตะวันออกและทางตะวันตก มีชาวคานาอันอาศัยอยู่ บริเวณที่ราบสูงมีชาวอาโมไรต์ ฮิตไทต์ เปริสซีและคนเยบุส คนฮีไวต์อยู่ที่เชิงเขาเฮอร์โมนในบริเวณหุบเขามิสปาห์ 4พวกเขาจึงออกเดินทางพร้อมกับกองทัพ เป็นผู้คนจำนวนมากเท่ากับเม็ดทรายของทะเล พร้อมกับม้าและรถรบจำนวนมาก

ชัยชนะที่เมโรม

5หลังจากที่กษัตริย์เหล่านี้ตกลงกันเกี่ยวกับสถานที่นัดพบได้แล้ว พวกเขาได้มาและตั้งค่ายอยู่ด้วยกันที่

ทะเลสาบเมโรมd เพื่อต่อสู้กับชาวอิสราเอล 6พระยาห์เวห์จึงตรัสกับโยชูวาว่า 'จงอย่ากลัวพวกเขา เพราะเวลาเดียวกันนี้ในวันรุ่งขึ้น เราจะมอบพวกเขาที่ถูกตัดเป็นชิ้น ๆให้แก่อิสราเอล ท่านจะตัดเอ็นหลังขาของม้าและเผารถรบของพวกเขา' 7โยชูวาพร้อมกับนักรบของเขาได้เข้าจู่โจมอย่างไม่ให้พวกนั้นรู้ตัวที่ทะเลสาบเมโรม 8พระยาห์เวห์ทรงมอบพวกเขาให้อยู่ในอำนาจของอิสราเอล และพวกเขาเอาชนะพวกนั้นและออกไล่ตามพวกเขาไปจนถึงสิโดนใหญ่ และจนถึงมิสเรโฟทางตะวันตกe และจนถึงหุบเขามิสปาห์ทางตะวันออก พวกเขาลอบโจมตีพวกนั้นจนไม่มีใครรอดชีวิต 9โยชูวาได้ปฏิบัติต่อพวกเขาดังที่พระยาห์เวห์ได้ทรงบอก เขาได้ตัดเอ็นขาของม้าและเผารถรบของพวกเขา

การยึดฮาโซร์และเมืองอื่น ๆทางเหนือf

10หลังจากนั้น โยชูวาได้หันกลับและเข้ายึดฮาโซร์ และจัดการลงดาบกษัตริย์ของฮาโซร์ ฮาโซร์ในสมัยเก่าเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมด 11ตามคำแช่งให้ถูกทำลาย พวกเขาจัดการฆ่าฟันสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่นั่น ไม่มีแม้แต่ชีวิตเดียวที่รอดชีวิต และฮาโซร์ได้ถูกเผาจนราบเป็นหน้ากลอง

12เมืองราชธานีเหล่านี้และบรรดากษัตริย์ได้ถูกโยชูวาฆ่าฟันตามคำสาปให้ถูกทำลาย เหมือนดังที่โมเสส ข้ารับใช้ของพระยาห์เวห์ได้สั่งไว้

13แต่เมืองที่ตั้งอยู่บนเนิน อิสราเอลไม่ได้เผาทิ้งแม้แต่เมืองเดียว นอกจากฮาโซร์ที่โยชูวาได้เผาทิ้ง 14สิ่งของที่ริบมาได้จากเมืองเหล่านี้ รวมทั้งฝูงสัตว์ ชาวอิสราเอลได้นำมาแบ่งกัน พวกเขาได้ฆ่าคนทุกคนจนพวกเขาได้ทำลายพวกเขาอย่างราบคาบ พวกเขาไม่ได้ปล่อยเหลือไว้แม้แต่ชีวิตเดียว

คำสั่งของโมเสสได้รับการดำเนินการโดยโยชูวา

15สิ่งใดที่พระยาห์เวห์ได้ทรงมีรับสั่งต่อโมเสส โมเสสได้มีคำสั่งต่อมายังโยชูวา และโยชูวาได้ดำเนินการตามนั้น ไม่ปล่อยสิ่งใดไว้โดยไม่ได้กระทำตามที่พระยาห์เวห์ทรงมีรับสั่งต่อโมเสส 16ดังนั้น โยชูวาได้ยึดประเทศนี้ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นที่ราบสูง เนเกบและโกเชนทั้งหมด บริเวณที่ราบต่ำ อาราบาห์ บริเวณที่ราบสูงและที่ราบต่ำของอิสราเอล

17ตั้งแต่ภูเขาฮาลาคซึ่งทอดแนวไปทางเสอีร์ จนถึงบาอัล-กาดในบริเวณหุบเขาเลบานอนที่เชิงภูเขาเฮอร์โมน เขาจับกษัตริย์ฆ่าจนหมด 18นับเป็นเวลาหลายวันที่โยชูวาได้ทำสงครามกับกษัตริย์เหล่านี้ 19ไม่มีเมืองใดทำสัญญาสันติภาพกับชาวอิสราเอล ยกเว้นชาวฮีไวต์ที่อาศัยอยู่ที่กิเบโอน ที่เหลือถูกยึดในสงคราม 20เพราะพระยาห์เวห์ได้ทรงตัดสินพระทัยจะทำให้ใจของคนเหล่านี้แข็งกระด้าง เพื่อพวกเขาจะได้เข้ารบสู้กับอิสราเอลในสงคราม และ

ดังนั้นจึงโดนคำสาปให้ถูกทำลาย และไม่ได้รับความปราณี แต่ถูกทำลายล้าง ดังที่พระยาห์เวห์ได้ตรัสสั่งโมเสสg

การทำลายล้างคนอานาคh

21หลังจากนั้น โยชูวาได้ออกไปกวาดล้างคนอานาคของที่ราบสูง ของเฮโบรน ของเดบีร์ ของอานาบ ของที่ราบสูงยูดาห์ทั้งหมดและของที่ราบสูงทั้งหมดของอิสราเอล เขาได้ทำให้พวกเขาและเมืองโดนคำสาปให้ถูกทำลาย 22ไม่มีคนอานาคหลงเหลืออยู่ในดินแดนของชาวอิสราเอล ยกเว้นที่กาซา กัทและอัชโดด

23โยชูวาเข้ายึดครองทั้งประเทศ เหมือนดังที่พระยาห์เวห์ได้ตรัสบอกโมเสสทุกประการ และเขาได้ยกประเทศให้เป็นมรดกแก่อิสราเอล เพื่อแบ่งสรรกันระหว่างเผ่าต่าง ๆของพวกเขา

และประเทศได้มีความสงบจากสงคราม


11a บทที่ 11 เล่าการยึดครองแผ่นดินคานาอันทางเหนือและมีโครงสร้างเหมือนกับบทที่ 10 คือใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นแก่น แล้วใช้สูตรตายตัวเล่าการยึดได้เมืองต่างๆในบริเวณนั้น เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์คือ การรบที่ลำธารเมโรม

b เมืองฮาโซร์อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮูเลห์ (ดู 1 พกษ 9:15; 2 พกษ 15:29; ยรม 49:28ฯ) การขุดค้นทางโบราณคดีที่เนินซากเมืองฮาโซร์ ซึ่งใหญ่ที่สุดในปาเลสไตน์ (ดูข้อ 10) ยืนยันว่า เมืองใหญ่นี้เองถูกเผาทำลายอย่างสิ้นเชิงราวปลายยุคทองสัมฤทธิ์สมัยหลัง ซึ่งตรงกับสมัยที่คาดว่าชาวอิสราเอลเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอัน กษัตริย์ยาบินแห่งเมืองฮาโซร์ผู้นี้จำมีเรื่องกล่าวถึงอีกใน วนฉ 4 แต่ดูเหมือนจะไม่ตรงตามประวัติศาสตร์

c 'เมโรม' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'มาโดน'

d ลำธารเมโรมเกิดจากต้นน้ำใกล้กับเนินซากเมืองเอล-กูเรมาห์ ราว 15 กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองฮาโซร์อยู่ในที่ราบ จึงใช้รถรบทำสงครามได้ในบริเวณนี้ แม้ว่าชาวคานาอันจะมีกองทัพที่เป็นต่อ คือมีม้าและรถรบ (ชาวอิสราเอลจะมีรถรบใช้ในสมัยของกษัตริย์ซาโลมอนเท่านั้น ดู 1 พกษ 9:19; 10:26ฯ) แต่ชาวอิสราเอลก็มีชัยชนะ เพราะลอบเข้าไปตัดเส้นเอ็นของม้า และเผารถรบของข้าศึก (ดู ข้อ 6-7,9) แม้พระคัมภีร์จะเล่าว่าชาวอิสราเอลทำเช่นนี้หลังจากชัยชนะก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเน้นว่าชัยชนะมาจากความช่วยเหลือของพระยาห์เวห์

e บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “มิสเรโฟททางตะวันตก” เพื่อสอดคล้องกับวลีต่อไป “มิศปห์ ทางตะวันออก

f เหตุการณ์ที่เล่านี้เป็นการที่เผ่าทางเหนือนอกจากเผ่าของโยเซฟ

g ฉธบ 7:2ฯ และ 20:16-18 ให้เหตุผลว่า ทำไมอิสราเอลจึงต้องทำลายล้างชาวคานาอันทั้งหมด การเข้ายึดครองเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ แผ่นดินของพระยาห์เวห์จึงต้องได้รับการชำระล้างให้พ้นจากคนต่างศาสนา อิสราเอลเป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์ แยกจากชนชาติอื่นๆ (ฉธบ 7:6 เชิงอรรถ b) จึงไม่สามารถประนีประนอมได้เพื่อมิให้อยู่ในอันตรายจะเสียความเชื่อ กระนั้นก็ดีชาวอิสราเอลมิได้ทำลายล้างชาวคานาอันทั้งหมดตามที่เล่าไว้นี้ (ดู เชิงอรรถของบทที่ 10 และ วนฉ 1) วนฉ 2:11-3:4 จะอธิบายว่าทำไมชาวอิสราเอลจึงไม่สามารถทำลายล้างชาวคานาอันทั้งหมดได้ (เพราะอิสราเอลทำบาปและพระเจ้าทรงอนุญาตให้ชาวคานาอันเหลืออยู่เพื่อทดลองความเชื่อของประชากรอิสราเอล) (ดู วนฉ 2:11 เชิงอรรถ h)

h เรื่องชาวอานาค ดู ฉธบ 1:28 เชิงอรรถ g ข้อสังเกตของผู้เรียบเรียง ณ ที่นี้ ไม่ตรงกับเรื่องคาเลบเข้ายึดครองเมืองเฮโบรน (15:13-14 ดู 10:28ฯ)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย