Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ซ. ชัยชนะทางเหนือa

11 1เมื่อกษัตริย์ยาบินของฮาโซร์b ได้ยินเรื่องนี้ เขาได้ส่งข่าวไปยังกษัตริย์โยบับของเมโรมc ยังกษัตริย์ของชิมโรน

ยังกษัตริย์ของอัคชาฟ 2และยังพวกกษัตริย์ของที่ราบสูงทางเหนือ บริเวณที่ราบทางใต้ของคินเนโรท และกษัตริย์เหล่านี้ในที่ราบต่ำและบริเวณที่ลาดชันโดร์ทางทิศตะวันตก 3ทางด้านทิศตะวันออกและทางตะวันตก มีชาวคานาอันอาศัยอยู่ บริเวณที่ราบสูงมีชาวอาโมไรต์ ฮิตไทต์ เปริสซีและคนเยบุส คนฮีไวต์อยู่ที่เชิงเขาเฮอร์โมนในบริเวณหุบเขามิสปาห์ 4พวกเขาจึงออกเดินทางพร้อมกับกองทัพ เป็นผู้คนจำนวนมากเท่ากับเม็ดทรายของทะเล พร้อมกับม้าและรถรบจำนวนมาก

ชัยชนะที่เมโรม

5หลังจากที่กษัตริย์เหล่านี้ตกลงกันเกี่ยวกับสถานที่นัดพบได้แล้ว พวกเขาได้มาและตั้งค่ายอยู่ด้วยกันที่

ทะเลสาบเมโรมd เพื่อต่อสู้กับชาวอิสราเอล 6พระยาห์เวห์จึงตรัสกับโยชูวาว่า 'จงอย่ากลัวพวกเขา เพราะเวลาเดียวกันนี้ในวันรุ่งขึ้น เราจะมอบพวกเขาที่ถูกตัดเป็นชิ้น ๆให้แก่อิสราเอล ท่านจะตัดเอ็นหลังขาของม้าและเผารถรบของพวกเขา' 7โยชูวาพร้อมกับนักรบของเขาได้เข้าจู่โจมอย่างไม่ให้พวกนั้นรู้ตัวที่ทะเลสาบเมโรม 8พระยาห์เวห์ทรงมอบพวกเขาให้อยู่ในอำนาจของอิสราเอล และพวกเขาเอาชนะพวกนั้นและออกไล่ตามพวกเขาไปจนถึงสิโดนใหญ่ และจนถึงมิสเรโฟทางตะวันตกe และจนถึงหุบเขามิสปาห์ทางตะวันออก พวกเขาลอบโจมตีพวกนั้นจนไม่มีใครรอดชีวิต 9โยชูวาได้ปฏิบัติต่อพวกเขาดังที่พระยาห์เวห์ได้ทรงบอก เขาได้ตัดเอ็นขาของม้าและเผารถรบของพวกเขา

การยึดฮาโซร์และเมืองอื่น ๆทางเหนือf

10หลังจากนั้น โยชูวาได้หันกลับและเข้ายึดฮาโซร์ และจัดการลงดาบกษัตริย์ของฮาโซร์ ฮาโซร์ในสมัยเก่าเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมด 11ตามคำแช่งให้ถูกทำลาย พวกเขาจัดการฆ่าฟันสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่นั่น ไม่มีแม้แต่ชีวิตเดียวที่รอดชีวิต และฮาโซร์ได้ถูกเผาจนราบเป็นหน้ากลอง

12เมืองราชธานีเหล่านี้และบรรดากษัตริย์ได้ถูกโยชูวาฆ่าฟันตามคำสาปให้ถูกทำลาย เหมือนดังที่โมเสส ข้ารับใช้ของพระยาห์เวห์ได้สั่งไว้

13แต่เมืองที่ตั้งอยู่บนเนิน อิสราเอลไม่ได้เผาทิ้งแม้แต่เมืองเดียว นอกจากฮาโซร์ที่โยชูวาได้เผาทิ้ง 14สิ่งของที่ริบมาได้จากเมืองเหล่านี้ รวมทั้งฝูงสัตว์ ชาวอิสราเอลได้นำมาแบ่งกัน พวกเขาได้ฆ่าคนทุกคนจนพวกเขาได้ทำลายพวกเขาอย่างราบคาบ พวกเขาไม่ได้ปล่อยเหลือไว้แม้แต่ชีวิตเดียว

คำสั่งของโมเสสได้รับการดำเนินการโดยโยชูวา

15สิ่งใดที่พระยาห์เวห์ได้ทรงมีรับสั่งต่อโมเสส โมเสสได้มีคำสั่งต่อมายังโยชูวา และโยชูวาได้ดำเนินการตามนั้น ไม่ปล่อยสิ่งใดไว้โดยไม่ได้กระทำตามที่พระยาห์เวห์ทรงมีรับสั่งต่อโมเสส 16ดังนั้น โยชูวาได้ยึดประเทศนี้ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นที่ราบสูง เนเกบและโกเชนทั้งหมด บริเวณที่ราบต่ำ อาราบาห์ บริเวณที่ราบสูงและที่ราบต่ำของอิสราเอล

17ตั้งแต่ภูเขาฮาลาคซึ่งทอดแนวไปทางเสอีร์ จนถึงบาอัล-กาดในบริเวณหุบเขาเลบานอนที่เชิงภูเขาเฮอร์โมน เขาจับกษัตริย์ฆ่าจนหมด 18นับเป็นเวลาหลายวันที่โยชูวาได้ทำสงครามกับกษัตริย์เหล่านี้ 19ไม่มีเมืองใดทำสัญญาสันติภาพกับชาวอิสราเอล ยกเว้นชาวฮีไวต์ที่อาศัยอยู่ที่กิเบโอน ที่เหลือถูกยึดในสงคราม 20เพราะพระยาห์เวห์ได้ทรงตัดสินพระทัยจะทำให้ใจของคนเหล่านี้แข็งกระด้าง เพื่อพวกเขาจะได้เข้ารบสู้กับอิสราเอลในสงคราม และ

ดังนั้นจึงโดนคำสาปให้ถูกทำลาย และไม่ได้รับความปราณี แต่ถูกทำลายล้าง ดังที่พระยาห์เวห์ได้ตรัสสั่งโมเสสg

การทำลายล้างคนอานาคh

21หลังจากนั้น โยชูวาได้ออกไปกวาดล้างคนอานาคของที่ราบสูง ของเฮโบรน ของเดบีร์ ของอานาบ ของที่ราบสูงยูดาห์ทั้งหมดและของที่ราบสูงทั้งหมดของอิสราเอล เขาได้ทำให้พวกเขาและเมืองโดนคำสาปให้ถูกทำลาย 22ไม่มีคนอานาคหลงเหลืออยู่ในดินแดนของชาวอิสราเอล ยกเว้นที่กาซา กัทและอัชโดด

23โยชูวาเข้ายึดครองทั้งประเทศ เหมือนดังที่พระยาห์เวห์ได้ตรัสบอกโมเสสทุกประการ และเขาได้ยกประเทศให้เป็นมรดกแก่อิสราเอล เพื่อแบ่งสรรกันระหว่างเผ่าต่าง ๆของพวกเขา

และประเทศได้มีความสงบจากสงคราม


11a บทที่ 11 เล่าการยึดครองแผ่นดินคานาอันทางเหนือและมีโครงสร้างเหมือนกับบทที่ 10 คือใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นแก่น แล้วใช้สูตรตายตัวเล่าการยึดได้เมืองต่างๆในบริเวณนั้น เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์คือ การรบที่ลำธารเมโรม

b เมืองฮาโซร์อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮูเลห์ (ดู 1 พกษ 9:15; 2 พกษ 15:29; ยรม 49:28ฯ) การขุดค้นทางโบราณคดีที่เนินซากเมืองฮาโซร์ ซึ่งใหญ่ที่สุดในปาเลสไตน์ (ดูข้อ 10) ยืนยันว่า เมืองใหญ่นี้เองถูกเผาทำลายอย่างสิ้นเชิงราวปลายยุคทองสัมฤทธิ์สมัยหลัง ซึ่งตรงกับสมัยที่คาดว่าชาวอิสราเอลเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอัน กษัตริย์ยาบินแห่งเมืองฮาโซร์ผู้นี้จำมีเรื่องกล่าวถึงอีกใน วนฉ 4 แต่ดูเหมือนจะไม่ตรงตามประวัติศาสตร์

c 'เมโรม' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'มาโดน'

d ลำธารเมโรมเกิดจากต้นน้ำใกล้กับเนินซากเมืองเอล-กูเรมาห์ ราว 15 กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองฮาโซร์อยู่ในที่ราบ จึงใช้รถรบทำสงครามได้ในบริเวณนี้ แม้ว่าชาวคานาอันจะมีกองทัพที่เป็นต่อ คือมีม้าและรถรบ (ชาวอิสราเอลจะมีรถรบใช้ในสมัยของกษัตริย์ซาโลมอนเท่านั้น ดู 1 พกษ 9:19; 10:26ฯ) แต่ชาวอิสราเอลก็มีชัยชนะ เพราะลอบเข้าไปตัดเส้นเอ็นของม้า และเผารถรบของข้าศึก (ดู ข้อ 6-7,9) แม้พระคัมภีร์จะเล่าว่าชาวอิสราเอลทำเช่นนี้หลังจากชัยชนะก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเน้นว่าชัยชนะมาจากความช่วยเหลือของพระยาห์เวห์

e บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “มิสเรโฟททางตะวันตก” เพื่อสอดคล้องกับวลีต่อไป “มิศปห์ ทางตะวันออก

f เหตุการณ์ที่เล่านี้เป็นการที่เผ่าทางเหนือนอกจากเผ่าของโยเซฟ

g ฉธบ 7:2ฯ และ 20:16-18 ให้เหตุผลว่า ทำไมอิสราเอลจึงต้องทำลายล้างชาวคานาอันทั้งหมด การเข้ายึดครองเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ แผ่นดินของพระยาห์เวห์จึงต้องได้รับการชำระล้างให้พ้นจากคนต่างศาสนา อิสราเอลเป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์ แยกจากชนชาติอื่นๆ (ฉธบ 7:6 เชิงอรรถ b) จึงไม่สามารถประนีประนอมได้เพื่อมิให้อยู่ในอันตรายจะเสียความเชื่อ กระนั้นก็ดีชาวอิสราเอลมิได้ทำลายล้างชาวคานาอันทั้งหมดตามที่เล่าไว้นี้ (ดู เชิงอรรถของบทที่ 10 และ วนฉ 1) วนฉ 2:11-3:4 จะอธิบายว่าทำไมชาวอิสราเอลจึงไม่สามารถทำลายล้างชาวคานาอันทั้งหมดได้ (เพราะอิสราเอลทำบาปและพระเจ้าทรงอนุญาตให้ชาวคานาอันเหลืออยู่เพื่อทดลองความเชื่อของประชากรอิสราเอล) (ดู วนฉ 2:11 เชิงอรรถ h)

h เรื่องชาวอานาค ดู ฉธบ 1:28 เชิงอรรถ g ข้อสังเกตของผู้เรียบเรียง ณ ที่นี้ ไม่ตรงกับเรื่องคาเลบเข้ายึดครองเมืองเฮโบรน (15:13-14 ดู 10:28ฯ)