Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข. คำปราศรัยครั้งที่สาม 

69ต่อไปนี้คือถ้อยคำของพันธสัญญา ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสสให้กระทำกับชาวอิสราเอลในแผ่นดินโมอับ เป็นส่วนเพิ่มเติมจากพันธสัญญาที่ทรงกระทำไว้กับเขาที่ ภูเขาโฮเรบd

อารัมภบททางประวัติศาสตร์a

29  1โมเสสเรียกชาวอิสราเอลทุกคนมาประชุมกัน กล่าวแก่เขาว่า

"เมื่อท่านอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ ท่านเห็นกับตาแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำกับกษัตริย์ฟาโรห์ กับข้าราชการและประชากรทั้งประเทศอย่างไร  2ท่านเห็นกับตาแล้วว่า พระองค์ทรงกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์และปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่มาทดลองเขา  3แต่จนกระทั่งวันนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ยังไม่ได้ประทานสติปัญญาให้ท่านเข้าใจไม่ได้ประทานนัยน์ตาให้ท่านเห็น และไม่ได้ประทานหูให้ท่านได้ยิน"

4ข้าพเจ้านำท่านเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาสี่สิบปีมาแล้ว เสื้อผ้าของท่านก็ยังไม่เปื่อยยุ่ย รองเท้าของท่านก็ไม่ได้สึกหรอ  5ท่านไม่ต้องทำขนมปังกิน ไม่ต้องทำเหล้าองุ่นหรือเหล้าอื่น ๆ ดื่ม ข้าพเจ้าทำดังนี้เพื่อท่านจะได้รู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน

6เมื่อท่านมาถึงสถานที่แห่งนี้ กษัตริย์สิโหนแห่งเฮชโบน และกษัตริย์โอกแห่งบาชาน ได้ออกมาทำสงครามกับพวกเรา แต่เราก็ชนะเขา  7ยึดเอาแผ่นดินของเขามาแบ่งให้เป็นกรรมสิทธิ์ของชนเผ่ารูเบน เผ่ากาด และเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่า

8ท่านจะต้องปฏิบัติตามถ้อยคำของพันธสัญญานี้อย่างเคร่งครัด แล้วท่านจะประสบความสำเร็จในกิจการทุกอย่างที่ท่านทำ


d ข้อนี้เป็นหัวข้อของคำปราศรัยครั้งที่สามของโมเสส ซึ่งจะจบลงที่ 30:20 มากกว่าที่ 32:47 (ดังที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนคิด) ฉธบ เท่านั้นพูดถึงพันธสัญญาในแคว้นโมอับ เป็นการเสริมพันธสัญญาที่ภูเขาโฮเรบเมื่อพระเจ้าประทานบทบัญญัติสิบประการ (5:2-22) พันธสัญญาที่แคว้นโมอับไม่มีจริงในประวัติศาสตร์ แต่สมมติขึ้นมาให้เป็นฉากของ "ประมวลกฎหมายเฉลยธรรมบัญญัติ" (12:1-26:15) ทำให้ประมวลกฎหมายใหม่นี้มีน้ำหนักเหมือนกับพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำกับชาวอิสราเอล และที่โมเสสได้ประกาศใช้ก่อนนั้น

29 a ข้อความในบทที่ 29-30 เขียนขึ้นตามสูตรโครงสร้างของสนธิสัญญา (ดู 10:12 เชิงอรรถ c; 28:1 เชิงอรรถ a) คำปราศรัยนี้เริ่มด้วยการทบทวนเหตุการณ์ในสมัยอพยพ (ข้อ 1-7; ดู 1:4; 4:46-47; 8:2-4) ตามด้วยการที่ประชากรรับรองสนธิสัญญา (ข้อ 9-14) แล้วจึงมีคำเทศน์ตามมา (ข้อ 15-20) คำเทศน์นี้ดูเหมือนจะมีต่อใน 30:11-14  คำอวยพรและคำสาปแช่งซึ่งปกติจะรวมอยู่กับสนธิสัญญาพบได้ใน 30:15-20;  ส่วนข้อความใน 29:21-30:10 ประกอบด้วยเรื่องราวต่าง ๆ และดูเหมือนจะสอดแทรกเข้ามาในภายหลังโดยผู้เรียบเรียง ฉธบ