Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

21 1ดาวิดจึงลุกขึ้นจากไป ส่วนโยนาธานเสด็จกลับเข้าไปในเมือง

ดาวิดและสมณะที่โนบ

2ดาวิดไปหาสมณะอาหิเมเลคb ที่เมืองโนบa อาหิเมเลคตัวสั่นออกมาพบดาวิด ถามว่า 'ทำไมท่านจึงมาคนเดียว ไม่มีใครมาด้วยเล่า?' 3ดาวิดตอบสมณะอาหิเมเลคว่า 'พระราชาทรงมอบธุระให้ข้าพเจ้าทำและทรงกำชับว่า "อย่าให้ผู้ใดรู้ภารกิจที่เราใช้ท่านไปทำ หรือรู้ว่าเราสั่งอะไรแก่ท่าน" ส่วนคนของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าบอกcให้เขามาพบข้าพเจ้า ณ ที่แห่งหนึ่ง 4บัดนี้ ท่านมีสะเบียงอะไรบ้าง ขอขนมปังสักห้าก้อนเถิดหรืออาหารอะไรก็ได้ที่ท่านมีอยู่' 5สมณะตอบดาวิดว่า 'ข้าพเจ้าไม่มีขนมปังธรรมดาเลย มีแต่ขนมปังศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นd ท่านจะเอาก็ได้ ถ้าในสองสามวันมานี้ คนของท่านไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง’

6ดาวิดตอบสมณะว่า 'แน่นอน คนของข้าพเจ้ามิได้เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเลย ตั้งแต่สามวันมาแล้ว ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าออกเดินทางไปปฏิบัติราชการ ผู้คนของข้าพเจ้าไม่มีมลทินตามพิธีอยู่เสมอ แม้เป็นธุรกิจธรรมดา แต่คราวนี้เราออกปฏิบัติงานพิเศษ เรายิ่งรักษาตัวไม่ให้มีมลทินมากขึ้น'e 7สมณะจึงเอาขนมปังศักดิ์สิทธิ์ให้ดาวิด เพราะเขาไม่มีขนมปังอื่น นกจากขนมปังศักดิ์สิทธิ์ที่ถวายแด่พระยาห์เวห์ และได้เก็บมาจากโต๊ะที่ตั้งถวายเมื่อตั้งขนมปังใหม่ไว้แทนแล้ว

8ผู้รับใช้คนหนึ่งของกษัตริย์ซาอูล ชื่อโดเอก เป็นชาวเอโดม เผอิญมานมัสการพระยาห์เวห์ที่นั่นในวันนั้น เขาเป็นหัวหน้าคนเลี้ยงแกะของกษัตริย์ซาอูล

9ดาวิดกล่าวอาหิเมเลคว่า 'ท่านมีหอกหรือดาบให้ข้าพเจ้าได้บ้างไหม? พระราชาทรงบัญชาให้ข้าพเจ้ารีบเดินทาง ข้าพเจ้าจึงไม่มีเวลาหยิบดาบหรืออาวุธใดมาด้วย' 10สมณะตอบว่า 'มีแต่ดาบของโกลิอัท ชาวฟีลิสเตีย ซึ่งท่านได้ฆ่าที่หุบเขาเอลาห์ ดาบนั้นมีผ้าห่อไว้วางอยู่หลังเสื้อกั๊กf ถ้าท่านต้องการก็เอาไปได้ เพราะที่นี่ไม่มีดาบอื่น' ดาวิดจึงกล่าวว่า 'ไปเอาดาบนั้นมาให้ข้าพเจ้าเถิด ไม่มีดาบเล่มใดดีกว่าเล่มนี้อีกแล้ว'

ดาวิดกับชาวฟีลิสเตียg

11ในวันนั้น ดาวิดออกเดินทาง หนีกษัตริย์ซาอูล ไปหาอาคีช กษัตริย์แห่งเมืองกัท 12ข้าราชบริพารก็ทูลกษัตริย์อาคีชว่า 'คนนี้มิใช่ดาวิด กษัตริย์ของแผ่นดินนั้นหรือ? เป็นคนที่บรรดาผู้หญิงเต้นรำและขับร้องรับกันว่า

ซาอูลฆ่าศัตรูหลายพัน

ดาวิดฆ่าศัตรูหลายหมื่น?'

13ถ้อยคำเหล่านี้ทำให้ดาวิดกังวลใจและกลัวอาคีช กษัตริย์แห่งกัท 14เขาจึงทำท่าแปลกๆต่อหน้าคนเหล่านั้น และเมื่อคนเหล่านั้นจะมาจับตัว ดาวิดก็แกล้งทำเป็นบ้า เริ่มเตะhบานประตู ปล่อยให้น้ำลายไหลเปรอะหนวดเครา

15กษัตริย์อาคีชตรัสแก่ข้าราชบริพารว่า 'ท่านเห็นแล้วว่า คนนี้เป็นบ้า ท่านพาเขามาหาเราทำไม? 16เรามีคนบ้ามากพอแล้ว ไม่ต้องพาอีกคนหนึ่งมาทำบ้าๆบอๆให้เราดูหรอก คนนี้จะต้องเข้ามาในบ้านของเราด้วยหรือ?'


21b อาหิเมเลคเป็นลูกหลานของเอลี (22:9) และเป็นคนเดียวกันกับอาหิยาห์ใน (14:3) สมณะที่เคยอยู่ที่เมืองชิโลห์ลี้ภัยไปอยู่ที่เมืองโนบหลังจากที่ชาวอิสราเอลพ่ายแพ้ชาวฟีลิสเตียครั้งใหญ่

a เมืองโนบอยู่ทางตะวันออกของลาดเขาสโคปุส ทางตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็ม ในขณะนั้นเมืองโนบยังเป็นเมืองของชาวคานาอัน ผู้เดินทางจากดินแดนเบนยามินไปในดินแดนยูดาห์จะต้องผ่านเมืองนี้ เรื่องนี้เป็นการเตรียมเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปใน 22:9-23

c 'บอกให้มาพบ' ต้นฉบับภาษากรีกว่า “จัดให้พบ”

d 'ขนมปังศักดิ์สิทธิ์' หมายถึง ขนมปังที่ตั้งถวายแด่พระยาห์เวห์ประจำทุกวัน มีแต่สมณะเท่านั้นที่รับประทานได้ (ลนต 24:5-9) ในสมัยดาวิดผู้ที่ไม่ใช่สมณะอาจรับประทานได้ แต่ต้องไม่มีมลทินตามกฎพิธีกรรม

e ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัด เป็นการแปลโดยคาดคะเน ตามปรกตินักรบที่ออกทำสงครามจะต้องละเว้นการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง

f “เสื้อกั๊ก” (ephod) ในที่นี้ไม่ใช่เสื้อกั๊กที่สมณะสวมในพิธีกรรม แต่คงจะเป็นปูชนียวัตถุขนาดใหญ่พอสมควร รูปร่างคล้ายเสื้อกั๊กของสมณะใช้เป็นสัญลักษณ์หมายถึง การประทับอยู่ของพระยาห์เวห์ แทนหีบพันธสัญญาซึ่งในขณะนั้นถูกทอดทิ้งอยู่ที่เมืองคีรีอาท-เยอาริม (7:1)

g เรื่องนี้เป็นธรรมประเพณีอีกสายหนึ่ง เป็นการเกริ่นถึงเรื่องราวในบทที่ 27 ต้องการเน้นถึงไหวพริบของดาวิด คนโบราณไม่กล้าทำร้ายคนวิกลจริต

h 'เตะบานประตู' ตามต้นฉบับแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'ขีดเขียน'