Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ซาอูลรบชนะชาวอัมโมนa

11 1ประมาณหนึ่งเดือนต่อมาb นาหาชชาวอัมโมนยกทัพเข้าล้อมเมืองยาเบชในแคว้นกิเลอาด ชาวเมืองยาเบชทุกคนกล่าวกับนาหาชว่า 'ขอทำสนธิสัญญากับเราเถิด แล้วเราจะยอมรับใช้ท่าน' 2นาหาช ชาวอัมโมนตอบว่า 'ข้าพเจ้าจะทำสนธิสัญญากับท่าน โดยมีเงื่อนไขว่า   ข้าพเจ้าจะควักนัยน์ตาขวาของทุกคนออกเสียจะได้เป็นที่อับอายแก่ชาวอิสราเอลทั้งปวง' 3บรรดาผู้อาวุโสชาวเมืองยาเบชขออีกว่า 'โปรดให้เวลาเราสักเจ็ดวัน เพื่อส่งข่าวไปทั่วเขตแดนอิสราเอล ถ้าไม่มีใครมาช่วยเรา เราจะยอมจำนนแก่ท่าน'c 4คนส่งข่าวมาถึงเมืองกิเบอาห์ที่ซาอูลอยู่ เมื่อเล่าเรื่องนี้ให้ประชาชนทั้งปวงทราบ ทุกคนก็ร่ำไห้เสียงดัง

5ขณะนั้น พอดีซาอูลกำลังต้อนโคกลับจากทุ่งนา เขาจึงถามว่า 'เป็นอะไรไป ทำไมทุกคนจึงร้องไห้เช่นนี้?' ชาวเมืองก็เล่าเรื่องที่ชาวเมืองยาเบชส่งข่าวให้เขาฟัง 6เมื่อซาอูลทราบเรื่องนี้ พระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือเขา เขาโกรธมาก 7เอาโคตัวผู้มาคู่หนึ่งตัดออกเป็นท่อนๆให้คนแบกdไปทั่วเขตแดนอิสราเอลพร้อมทั้งประกาศว่า 'ใครที่ไม่ยอมตามซาอูลและซามูเอลออกรบ โคของเขาจะเป็นเช่นนี้' พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้ประชากรมีความหวาดกลัวอย่างยิ่ง ทุกคนพากันออกมาโดยพร้อมเพรียงกันเหมือนกับเป็นคนคนเดียว   8ซาอูลตรวจพลที่เบเซก มีสี่พลจากอิสราเอลสามแสนคนและจากยูดาห์สามหมื่นคนe 9ประชาชนบอกคนส่งข่าวที่มาจากเมืองยาเบชว่า 'จงไปบอกชาวเมืองยาเบชในแคว้นกิเลอาดว่า "พรุ่งนี้ ก่อนเที่ยงพวกเราจะไปช่วยท่านให้รอดพ้น"' คนส่งข่าวออกเดินทางไปบอกชาวยาเบช ซึ่งต่างก็มีความยินดี 10ชาวเมืองยาเบชแจ้งให้นาหาชทราบว่าf"พรุ่งนี้พวกเราจะยอมจำนนต่อท่าน ท่านอยากจะทำอย่างไรกับเราก็ทำได้ทุกอย่าง'

          11วันรุ่งขึ้น ซาอูลแบ่งกำลังพลออกเป็นสามกลุ่ม พอฟ้าสางทุกคนต่างกรูกันเข้าโจมตีค่ายของชาวอัมโมนฆ่าฟันศัตรูจนถึงเวลาเที่ยง ผู้ที่รอดชีวิตต่างหนีไปคนละทิศคนละทาง ไม่มีแม้สองคนที่อยู่ด้วยกัน

ประชากรประกาศแต่งตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์g

12ประชากรกล่าวแก่ซามูเอลว่า 'มีใครบ้างที่พูดว่า "ซาอูลไม่ควรเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเรา จงจับตัวเขาส่งมาให้เราเถิด เราจะฆ่าเขาเสีย” 13แต่ซาอูลคัดค้านว่า 'อย่าประหารชีวิตผู้ใดในวันนี้เลย เพราะวันนี้พระยาห์เวห์ทรงช่วยชาวอิสราเอลให้รอดพ้น' 14ซามูเอลสั่งประชากรว่า 'เราทุกคนจงไปที่เมืองกิลกาลเถิด จะได้ทำพิธีประกาศแต่งตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์ที่นั่นอีกครั้งหนึ่ง'

15ประชากรก็พากันไปที่เมืองกิลกาล และที่นั่น เขาประกาศแต่งตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ แล้วถวายศานติบูชาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ที่นั่นซาอูลและชาวอิสราเอลทั้งหลายต่างมีความยินดีอย่างยิ่ง


11a เรื่องนี้เป็นธรรมประเพณีจากกิลกาล เป็นธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งต่างจากเรื่องก่อน ในธรรมประเพณีนี้ไม่มีบอกว่าซาอูลได้รับเจิมเป็นกษัตริย์แล้ว หรือว่าประชาชนได้เลือกเขาเป็นกษัตริย์ เรื่องเล่าเรื่องนี้ คล้ายกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้วินิจฉัย 'ใหญ่' แต่ต่างกันตรงที่ว่า หลังจากได้ชัยชนะ ประชาชนไม่เพียงรับว่าเขาเป็นผู้วินิจฉัยเท่านั้น แต่ประกาศว่าเป็นกษัตริย์ นับเป็นเหตุการณ์ใหม่ในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล

b 'ประมาณหนึ่งเดือนต่อมา' แปลตามสำนวนแปลโบราณ (ดู 10:27 เชิงอรรถ o)

c “ยอมจำนน” ในภาษาฮีบรูเล่นคำที่แปลตามตัวอักษรได้ว่า “ออกมา” ซึ่งอาจหมายทั้ง “ออกมายอมจำนน” หรือ “ออกมาต่อสู้”

d “และซามูเอล” บางคนคิดว่าคำนี้เป็นการเสริมของผู้คัดลอก

e จำนวนพอดูเหมือนจะเกินความจริง การกล่าวถึง “กำลังพลจากยูดาห์” คงจะเป็นการเพิ่มเติมในภายหลัง

f 'ให้นาหาชทราบ' ไม่มีในต้นฉบับ แต่เสริมเพื่อให้ความหมายชัดเจน

g ข้อ 15 น่าจะอยู่ต่อจากข้อ 11 ประชาชนประกาศแต่งตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์ในวันที่ได้ชัยชนะ แต่ในธรรมประเพณีอีกสายหนึ่ง ซาอูลได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นกษัตริย์แล้วที่เมืองมิสปาห์ (10:24) ดังนั้น ข้อ 12-14 จึงเป็นข้อความเสริมเพื่อรวมธรรมประเพณีทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยอธิบายว่าในการประกาศแต่งตั้งครั้งแรกที่เมืองมิสปาห์ ประชาชนบางคนไม่ยอมรับเขาเป็นกษัตริย์ (ดู 10:27) จึงต้องมีพิธีประกาศแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่ง ในภายหลังประกาศกโฮเชยาซึ่งต่อต้านระบอบราชาธิปไตย จะประณามการประกาศแต่งตั้งครั้งนี้ว่าเป็นการทำบาป (ฮชย 8:4; 9:15)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย