Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า 2021
          เนื่องจากใน วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2021 (อาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ในเทศกาลธรรมดา) เป็นวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า ซึ่งเป็นวันที่สำคัญยิ่งสำหรับคริสตชน พวกเราที่ทำงานแผนกพระคัมภีร์และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างพยายามที่จะรณรงค์ ส่งเสริมให้พระวาจาของพระเจ้าไปสู่ทุกคนอย่างแพร่หลายที่สุด แต่เนื่องจากในปีนี้ ผลกระทบจากไวรัส covid - 19 ยังรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราอาจจะจัดกิจกรรมได้ไม่สะดวกนัก แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เราก็ยังต้องพยายามทำในสิ่งที่พอจะทำได้ในวันหรือช่วง

เวลาดังกล่าว
มีคำแนะนำและเอกสาร เพื่อเป็นแนวทางในการฉลองอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า ดังนี้
1. CBF ได้ส่งเอกสารมาเพื่อเผยแพร่ www.c-b-f.org
2. ขั้นตอนการจัดฉลองในมิสซาวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า :::: Download ::::
3. บทความเพื่อประชาสัมพันธ์วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า (แผนกพิธีกรรมกรุงเทพฯ) :::: Download ::::
4. Logo Sunday of the word of God ภาษาไทย :::: Download ::::
5.การเทิดเกียรติพระคัมภีร์ในครอบครัว :::: Download ::::
           หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนำไปปฏิบัติในสังฆมณฑล หรือในวัดได้ เราร่วมมือกันที่จะทำให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไปในโอกาสวันสำคัญนี้ด้วย
+++ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ +++

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย