ศึกษา ค้นคว้า และหาความหมายของ “หนังสือวิวรณ์ของยอห์น”

             แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเชิญมาศึกษา ค้นคว้า และหาความหมายของ “หนังสือวิวรณ์ของยอห์น”
วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2020 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 2020 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน บรรยายโดย : คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล
แจ้งชื่อเข้ารับการอบรมที่ อ.มนต์สิงห์ หรือ คุณครูทัศนีย์


โทรศัพท์ 02-429-0124 ถึง 33 โทรสาร 02-812-6893
อีเมล bangkokbible@yahoo.com
ลงชื่อออนไลน์ที่ https://bit.ly/2ZQYQMY
หรือสแกน Qr Code สมทบค่าใช้จ่ายตามอัธยาศัย รับจำนวนจำกัด