Get Adobe Flash player

คอร์สอบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น "สายตาศิษย์ที่ทรงรัก"
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมฑลกรุงเทพฯ จะจัดคอร์สอบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น "สายตาศิษย์ที่ทรงรัก"โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร เป็นวิทยากร วันที่ 16-17 มีนาคม 2562/ 2019 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน สนใจติดต่อได้ที่ แผนกพระคัมภีร์ บ้านผู้หว่าน โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 E-mail:bangkokbible@yahoo.com