Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การประชุมประจำปีของกรรมการบริหาร
ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก ที่กรุงโรม (อิตาลี)

 

           คณะกรรมการบริหารของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation-CBF) ได้ประชุมประจำปี วันที่ 9-11 พฤศจิกายน ค.ศ.2018 ที่บ้านศูนย์กลางคณะนักบุญเปาโล ที่กรุงโรม (อิตาลี)

           มีสมาชิกเข้าประชุม 11 คน (ในจำนวนสมาชิกทั้งหมด 14 คน) พร้อมกับเลขาธิการของสหพันธ์ ผู้แทนของสันตะสำนัก และประธานของคณะกรรมการไม่สามารถร่วมประชุมได้ เพราะมีธุระอื่นและได้ฝากขอโทษมาด้วย พระคาร์ดินัล หลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล ประธานของสหพันธ์ ได้ร่วมประชุมบ่ายวันเสาร์ ทางวิดีโอลิ้งค์จากกรุงมนิลา

           การประชุมกรรมการบริหาร 2018 เกี่ยวกับเรื่องบริหารการเงิน การหาทุนและการเสนอย้ายสำนักงานของสหพันธ์จาก Sankt Ottilien (เยอรมนี) กรรมการบริหารได้แต่งตั้งผู้ประสานงานเขตชุดใหม่ สำหรับยุโรปกลางและยอมรับกรรมการสมทบ 4 แห่งใหม่ มีการเสนอความริเริ่มใหม่ ๆ และทบทวนการฉลอง 50 ปี ของสหพันธ์ในปี 2019 ตามที่เคยเสนอไปแล้ว

           หลังจากฟังรายงานของเลขาธิการ ได้รับรอง คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เลขาได้เสนอ เป็นพิเศษ เรื่องโครงสร้าง เอกลักษณ์ และพันธกิจของสหพันธ์นี้ เนื้อหาที่สถาบันของสมาชิกเข้าสังกัดสหพันธ์นี้ และผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านการเงินของสหพันธ์นี้ ยังต้องมีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในระดับต่าง ๆ ของสหพันธ์นี้

สมาชิกสมทบ 4 แห่ง คือ
- Pauline Sisters จากประเทศ Angola
- สังฆมณฑล Sokodé (Togo)
- ICLA (ฟิลิปปินส์)
- ศูนย์อภิบาลพระคัมภีร์ มารีอา มักดาเลนา (โคลอมเบีย)
จึงมีสมาชิกสหพันธ์ จำนวน 349 แห่ง แบ่งเป็นสมาชิก 102 แห่ง และสมาชิกสมทบ 247 แห่ง

งานฉลอง 50 ปีของ CBF จะมี Biblical-Pastoral Congress ที่กรุงโรม วันที่ 23-26 เมษายน 2019
+ ประกาศปีพระวาจาของพระเจ้า (# Bible 2020) ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019 อาทิตย์แรกเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ถึงวันฉลองนักบุญเยโรม 30 กันยายน ค.ศ.2020
+ การเริ่มสมาคมพระคัมภีร์ด้านอภิบาล "Verbum Domini" ระหว่างการประชุมที่กรุงโรม จะมีความริเริ่มใหม่ 2 อย่าง ปิดการประชุมนี้
เสนอโดยสมาชิกโซนยุโรปตะวันตกและยุโรปภาคใต้ ให้จัดประชุมพระสังฆราชของทวีปยุโรปที่เกี่ยวข้องกับงานพระคัมภีร์ (Biblical Apostolate)
และข้อเสนอจากเลขาธิการ ให้สมาชิกสนับสนุนเพิ่มในบทเร้าวิงวอนแม่พระ ว่า พระนางมารีย์ มารดาแห่งพระวจนาตถ์ (Mother of the Word)
ข้อเสนอประการแรก ได้เคยกล่าวเมื่อ 25 ปีที่แล้วที่เมือง Freising (เยอรมนี) ได้รับรองแล้ว
ส่วนข้อเสนอที่ 2 สมาชิกได้ขอให้ไตร่ตรองอีก และค่อย ๆ ให้แต่ละเขตรับไปปฏิบัติ

          กรรมการบริหารขอบคุณเจ้าภาพที่ให้การต้อนรับครั้งนี้ พันธกิจร่วมกันทั้งของสหพันธ์ (CBF) และครอบครัวนักบุญเปาโล และมุ่งหน้าร่วมโครงการต่าง ๆ รับใช้พระวาจา สำหรับปีต่อ ๆ ไป

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
17 ธันวาคม 2018

.https://c-b-f.org/en/News/Federation/Executive-Committee/CBF-EC-Meeting-Rome-2018 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย