อบรมพระคัมภีร์ "หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1-2"

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเปลี่ยนแปลง

กำหนดการอบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “ หนังสือซามูเอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2”

กำหนดการ (ที่เปลี่ยนแปลงใหม่)

วันเสาร์ที่

เวลา

สถานที่

3 มิถุนายน 2017

08.30 – 16.00 น.

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ

(ใกล้วิทยาลัยแสงธรรม ซอยเทียนดัด สามพราน)

10 มิถุนายน 2017

มีพิธีบวชพระสงฆ์

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

14.00 -16.00 น.

บ้านผู้หว่าน สามพราน

ผู้ประสานงาน : คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ โทรศัพท์ 08-1697-7063