Get Adobe Flash player

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ขอเชิญรับการอบรมพระคัมภีร์
สำหรับคริสตชน ครูคำสอน ผู้นำบีอีซี และผู้สนใจ
หัวข้อ “หนังสืออพยพและเลวีนิติ”
โดย: คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์   คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
ทุกวันเสาร์ที่ 7,14,21 และ 28 พฤศจิกายน 2558
ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ NCC) สามพราน
สนใจติดต่อได้ที่ : คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ โทรศัพท์  0-2429-0124 ถึง 33
E-mail: bangkokbible@yahoo.com  
ค่าลงทะเบียน คนละ 100 บาท  (รวม 4 ครั้ง)
::: ดูรายละเอียด :::