Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกลประธานคนใหม่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF)
        วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2015 โป๊ปฟรังซิสได้ยืนยันการเลือกตั้งพระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล เป็นประธานคนใหม่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
         ท่านเกิดที่มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1957 มารดาเป็นชาวจีน ท่านเรียนปรัชญาที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ มะนิลา และสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอาเทเนอุม มะนิลา ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ของอัครสังฆมณฑลมะนิลา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1982 ทำงานอภิบาลตามวัดและบ้านเณรหลายแห่ง เคยเป็นอธิการบ้านเณร ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอเมริกา (ค.ศ. 1987-1991) สำเร็จปริญญาเอก ด้านเทววิทยา


* ค.ศ. 1997 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการเทววิทยานานาชาติ
* 22 ตุลาคม ค.ศ. 2001 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่ง Imus
* 13 ตุลาคม ค.ศ. 2011 ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสังฆราชแห่งมะนิลา
* พระคาร์ดินัลตาเกลเป็นนักเทววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม
* 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 (อายุ 55 ปี) ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล
* เป็นสมาชิกของคณะกรรมการครอบครัว อภิบาลผู้อพยพและผู้เดินทาง
* ท่านได้ร่วมสมัชชาพระสังฆราชหลายครั้ง ค.ศ. 1998, 2005 และ 2012
* ท่านจัดรายการโทรทัศน์ The Word Exposed (พระวาจาที่เผยออก) ในฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ ค.ศ. 2008 มี facebook ท่านเป็นนักร้อง และนักแต่งเพลง

            ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของ CBF ที่โรม เมื่อ 24-25 ตุลาคม ค.ศ. 2014 ท่านได้รับเลือกให้เป็นประธาน และที่สุดโป๊ปฟรังซิสได้รับรอง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2015

            พระคาร์ดินัลตาเกลจะปฏิบัติภารกิจใหม่ในการประชุมสมัชชา ครั้งที่ 9 ระหว่าง 18-23 มิถุนายน ค.ศ. 2015 ที่เนมี NEMI (อิตาลี) ท่านรับหน้าที่ต่อจากพระอัครสังฆราชวินเชนโซ ปาเลีย (Vincenzo Paglia) ซึ่งได้เป็นประธาน CBF ตั้งแต่ กันยายน ค.ศ. 2002

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
12 มีนาคม 2015

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย