ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้ทำงานพระคัมภีร์ระดับนานาชาติ ที่กรุงโรม
ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้ทำงานพระคัมภีร์ระดับนานาชาติ ที่กรุงโรม

         สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation-CBF) จัดประชุมผู้รับผิดชอบและผู้ทำงานพระคัมภีร์ระดับนานาชาติ ที่กรุงโรม ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน ค.ศ. 2019 หัวข้อ “พระคัมภีร์และชีวิต ; แรงบันดาลใจพระคัมภีร์สำหรับชีวิตอภิบาล และพันธกิจของพระศาสนจักร (VD73) : ประสบการณ์และการท้าทายต่างๆ" (The Bible and Life : Biblical Inspiration of the Entire Pastoral Life and Mission of the Church (VD 73) : Experiences and Challenges โอกาสครบ 50 ปี ของ CBF)

เริ่มงานวันอังคารที่ 23 เมษายน

+ บ่าย 3 โมง มีพิธีเปิด พระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล เป็นประธาน CBF
- พระคาร์ดินัล Kurt Koch ประธาน PCPCU
- คุณพ่อแจน สเตฟานอฟ SVD เลขาธิการ
นอกจากมีบรรยายแล้ว ยังมี Workshops 6 กลุ่ม

+ บ่ายวันพุธ เรื่องพระคัมภีร์กับครอบครัว – เยาวชน พิธีกรรม คำสอน งานเมตตา และเทคโนโลยี

+ บ่ายวันพฤหัส บ่ายมี Workshops 6 กลุ่ม แยกทวีปยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง+อาฟริกาเหนือ อาฟริกา อเมริกา และโอเชียเนีย

+ วันศุกร์ มิสซาที่มหาวิหารนักบุญเปโตร และเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

พระคุณเจ้าลือชัย ธาตุวิสัย ครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ อ.มนต์สิงห์ ไกรสุขสม ครูอรุณประภา สุขสี และพ่อมาร่วมงานนี้

คณะกรรมการ CBF-SEA ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะจัดชุมนุมเรื่องนี้ วันที่ 12-16 มิถุนายน ค.ศ. 2019 ที่เมืองตาไกไต ฟิลิปปินส์ ค่าร่วมประชุมคนละ 200 ดอลล่าร์สหรัฐ โดยสมัครก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 (cbfseacoor@gmail.com)

เรามั่นใจว่า ผู้ที่เริ่มกิจการดีในท่าน จะต่องานจนสมบูรณ์ จนกระทั่งวันของพระเยซูคริสตเจ้า (ฟป 1:6)

cbf2019_23-26apr01.jpg cbf2019_23-26apr02.jpg cbf2019_23-26apr03.jpg

cbf2019_23-26apr04.jpg cbf2019_23-26apr05.jpg cbf2019_23-26apr06.jpg

cbf2019_23-26apr07.jpg cbf2019_23-26apr08.jpg cbf2019_23-26apr09.jpg

cbf2019_23-26apr10.jpg cbf2019_23-26apr11.jpg cbf2019_23-26apr12.jpg

cbf2019_23-26apr13.jpg cbf2019_23-26apr14.jpg cbf2019_23-26apr15.jpg

cbf2019_23-26apr16.jpg cbf2019_23-26apr17.jpg cbf2019_23-26apr18.jpg

cbf2019_23-26apr19.jpg cbf2019_23-26apr20.jpg cbf2019_23-26apr21.jpg

cbf2019_23-26apr22.jpg cbf2019_23-26apr23.jpg