Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์คอร์สการศึกษาพระคัมภีร์ Bibliodrama 2013
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะจัดอบรม
1. คอร์สการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบบีบลีโอดรามา
(Bibliodrama Workshop)
ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2013 ณ บ้านผู้หว่าน  สามพราน จ.นครปฐม
:::: รายละเอียด ::::

2. คอร์สฝึกอบรม : ผู้นำการอบรมบีบลีโอดรามา
(Basic Bibliodrama Facilitators’ Workshop)
ในวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2013 ณ บ้านผู้หว่าน  สามพราน จ.นครปฐม
::: รายละเอียด ::: ตารางเวลา ::::

สนใจเข้ารับการอบรม กรุณาส่งใบตอบรับหรือติดต่อที่
อาจารย์มนต์สิงห์  ไกรสมสุข โทร 0-2429-0124 ถึง 33
โทรสาร 0-2420-0120 Email :
thaibible@hotmail.com
ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2013
::: จดหมาย ::: ใบตอบรับเข้ารับการอบรม :::