Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

สภาพชีวิตของนักบุญเปาโล

            12พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านรู้ว่า สภาพชีวิตของข้าพเจ้าในปัจจุบันfกลายเป็นการส่งเสริมการประกาศข่าวดี  13ทุกคนทั้งในสำนักผู้ว่าราชการgและคนทั่วไป รู้ดีว่า ข้าพเจ้าถูกจองจำเพื่อพระคริสตเจ้า  14บรรดาพี่น้องส่วนใหญ่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเชื่อมั่นยิ่งขึ้นจากการที่ข้าพเจ้าถูกจองจำ และยิ่งมีความกล้ามากขึ้นที่จะประกาศพระวาจาhโดยไม่มีความเกรงกลัวใด ๆ  15บางคนประกาศสอนเรื่องพระคริสตเจ้า เพราะความอิจฉาและแข่งขันชิงดี แต่บางคนประกาศสอนด้วยเจตนาดี 16กลุ่มหลังนี้ทำเพราะความรัก รู้ว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องข่าวดี  17ส่วนกลุ่มแรกนั้นประกาศสอนเรื่องพระคริสตเจ้า เพราะต้องการแข่งขันชิงดี มิใช่เพราะเจตนาบริสุทธิ์ คิดเพียงแต่จะเพิ่มความทุกข์แก่ข้าพเจ้าซึ่งถูกจองจำอยู่แล้วเท่านั้น  18แต่จะเป็นอะไรไปเล่า ไม่ว่าโดยวิธีใด จะเป็นเพราะความเสแสร้งหรือด้วยใจจริงก็ตาม พระคริสตเจ้าก็ทรงได้รับการประกาศแล้ว เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงมีความยินดี และจะยินดีต่อไป  19ข้าพเจ้ารู้ว่า สิ่งนี้จะทำให้ข้าพเจ้ารอดพ้น ด้วยคำอธิษฐานภาวนาของท่านทั้งหลายและด้วยความช่วยเหลือของพระจิตแห่งพระเยซูคริสตเจ้า  20ตามที่ข้าพเจ้ามุ่งมั่นรอคอยอย่างกระตือรือร้นและหวังว่า ข้าพเจ้าจะไม่อับอายเลย แต่จะพูดอย่างกล้าหาญว่า พระคริสตเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าi ณ บัดนี้ เหมือนกับในอดีต ไม่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นหรือตายก็ตาม  21ข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสตเจ้า และการตายก็เป็นกำไร  22หากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าทำงานได้ผลแล้ว ข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะเลือกสิ่งใดดี  23ข้าพเจ้ารู้สึกลังเล คือปรารถนาจะพ้นจากชีวิตนี้ไปเพื่ออยู่กับพระคริสตเจ้าj ซึ่งจะเป็นการดีกว่ามาก  24แต่การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านทั้งหลาย  25เมื่อข้าพเจ้ามั่นใจเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าก็รู้ว่าข้าพเจ้าจะอยู่ต่อไปและอยู่เคียงข้างท่านทุกคนk เพื่อช่วยให้ท่านก้าวหน้าและชื่นชมในความเชื่อ  26เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ภูมิใจพระคริสตเยซูยิ่งขึ้น เพราะข้าพเจ้าได้กลับมาอยู่กับท่านอีกครั้งหนึ่งf หมายถึง การถูกจับกุมและถูกจองจำของเปาโลขณะรอการพิจารณาคดี

g ถ้าเปาโลเขียนจดหมายนี้จากกรุงโรม ข้อความนี้คงจะหมายถึงหน่วยทหารองครักษ์ (ซึ่งตั้งอยู่นอกกำแพงเมือง) แต่ถ้าเปาโลเขียนจากเอเฟซัสหรือซีซารียา ข้อความนี้คงหมายถึงข้าราชการในสำนักผู้ว่าราชการ (Praetorian) ซึ่งเป็นที่พักทางการของผู้ว่าราชการในแต่ละเมืองเหล่านั้น

h สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า "ของพระเจ้า" หรือ "ขององค์พระผู้เป็นเจ้า"

i โดยทางศีลล้างบาปและศีลมหาสนิท คริสตชนก็ชิดสนิทแนบแน่นกับพระคริสตเจ้า (ดู 1 คร 6:15-16; 10:17; 12:12ฯ,27; กท 2:20; อฟ 5:30;) จนถือได้ว่าชีวิต ความทุกข์ทรมานและความตายของเขาเป็นของพระคริสตเจ้า ผู้ดำรงชีวิตอยู่ในตัวเขา และได้รับเกียรติในตัวเขา (ดู รม 14:8; 1 คร 6:20;) การชิดสนิทเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ ยิ่งจะมีความใกล้ชิดเป็นพิเศษในกรณีของอัครสาวกอย่างเปาโล (ดู 2 คร 4:10ฯ; คส 1:24)

j ความตายเป็นวิธีหนึ่งเพื่อจะไปอยู่กับพระคริสตเจ้า (ดู รม 14:8; คส 3:3; 1 ธส 5:10;) แต่เปาโลไม่ได้อธิบายว่า "ซึ่งจะเป็นการดีกว่ามาก" ที่จะได้จากความตายนั้นคืออะไร อีกทั้งไม่ได้อธิบายด้วยว่า การอยู่กับพระคริสตเจ้าในความตายนั้น "เป็นการดีกว่ามากอย่างไร" บางทีเปาโลอาจคิดถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับพระ   คริสตเจ้า ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในขณะที่ยังมีชีวิตในร่างกายเช่นเดียวกับใน 2 คร 5:8 เชิงอรรถ d; เปาโลพูดเช่นนี้คงคิดว่าการอยู่ "กับพระคริสตเจ้า" นั้นเกิดขึ้นทันทีหลังจากความตาย โดยไม่มีช่วงเวลาที่ต้องรอคอยการกลับคืนชีพพร้อมกันของก็มวลมนุษย์

k การคาดคะเน (2:17) ว่าตนจะได้รับการปลดปล่อยและอยู่เคียงข้างชาวฟิลิปปีนั้นได้เป็นจริงในภายหลัง ดู กจ 20:1-6; ไม่เหมือนกับครั้งที่เปาโลได้พูดไว้ที่เมืองมิเลทัส กจ 20:25 ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่เปาโลคาดไว้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย