Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

อุปมาเรื่องงานวิวาหมงคลa

22  1พระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่า  2“อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรส  3ทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาห์ แต่พวกเขาไม่ต้องการมา  4พระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีก รับสั่งว่า ‘จงไปบอกผู้รับเชิญว่า บัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้ว  ได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนพีแล้ว ทุกสิ่งพร้อมสรรพ เชิญมาในงานวิวาห์เถิด’  5แต่ผู้รับเชิญมิได้สนใจ คนหนึ่งไปที่ทุ่งนา อีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจ  6คนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ ทำร้ายและฆ่าเสีย  7กษัตริย์กริ้ว จึงทรงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วย  8แล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่า ‘งานวิวาห์พร้อมแล้ว แต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้  9จงไปตามทางแยก พบผู้ใดก็ตาม จงเชิญมาในงานวิวาห์เถิด’  10บรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนน เชิญทุกคนที่พบมารวมกัน ทั้งคนเลวและคนดี แขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรส  11กษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญ ทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์  12จึงตรัสแก่เขาว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์ แล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไร’ คนนั้นก็นิ่ง  13กษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่า ‘จงมัดมือมัดเท้าของเขา เอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิด ที่นั่น จะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญ และขบฟันด้วยความขุ่นเคือง  14เพราะผู้รับเชิญมีมาก แต่ผู้รับเลือกมีน้อย’”b

การเสียภาษีแก่พระจักรพรรดิซีซาร์

15ครั้งนั้น ชาวฟาริสีปรึกษากันเพื่อจับผิดพระวาจาของพระเยซูเจ้า  16จึงส่งศิษย์ของตนพร้อมกับคนที่เป็นฝ่ายของกษัตริย์เฮโรดcมาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์ พวกเรารู้ว่าท่านเป็นคนเที่ยงตรง สั่งสอนวิถีทางของพระเจ้าตามความจริง โดยไม่ลำเอียง เพราะท่านไม่เห็นแก่หน้าใคร  17 ดังนั้น โปรดบอกเราเถิดว่า ท่านมีความเห็นว่าการเสียภาษีแก่พระจักรพรรดิซีซาร์เป็นการถูกต้องหรือไม่”  18พระเยซูเจ้าทรงหยั่งรู้เจตนาร้ายของเขา จึงตรัสว่า “พวกคนเจ้าเล่ห์ เจ้ามาทดลองเราทำไม 19จงนำเงินที่ใช้เสียภาษีมาให้ดูสักเหรียญหนึ่ง” เขาก็นำเงินเหรียญมาถวาย  20พระองค์จึงตรัสถามว่า “รูปและคำจารึกนี้เป็นของใคร”  21เขาตอบว่า “เป็นของพระจักรพรรดิซีซาร์” พระองค์จึงตรัสว่า “ของของซีซาร์ จงคืนให้ซีซาร์ และของของพระเจ้า ก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด”d  22เมื่อคนเหล่านั้นได้ยิน ต่างประหลาดใจ แล้วผละจากพระองค์ไป

การกลับคืนชีพของผู้ตาย

23ในวันนั้น ชาวสะดูสีมาเฝ้าพระองค์ คนเหล่านี้สอนว่าไม่มีการกลับคืนชีพe เขาทูลถามพระองค์ว่า

24“พระอาจารย์ โมเสสสั่งไว้ว่าถ้าคนหนึ่งตายโดยไม่มีบุตร ก็ให้น้องชายของเขารับหญิงม่ายนั้นเป็นภรรยา เพื่อจะได้สืบสกุลของพี่ชายไว้  25ยังมีพี่น้องเจ็ดคน คนแรกแต่งงานแล้วก็ตายโดยไม่มีบุตร ทิ้งภรรยาไว้ให้น้องชาย  26และเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันกับคนที่สอง คนที่สาม จนถึงคนที่เจ็ด  27ในที่สุดหญิงนั้นก็ตายด้วย

28เมื่อมนุษย์จะกลับคืนชีพ หญิงนั้นจะเป็นภรรยาของใคร เพราะทั้งเจ็ดคนได้นางเป็นภรรยา”  29พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ท่านคิดผิดแล้ว เพราะไม่เข้าใจพระคัมภีร์  และไม่รู้จักพระอานุภาพของพระเจ้า  30เมื่อมนุษย์จะกลับคืนชีพ จะไม่มีการแต่งงานเป็นสามีภรรยากันอีก แต่เขาจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์  31ส่วนเรื่องผู้ตายกลับคืนชีพ  ท่านไม่ได้อ่านพระวาจา ที่พระเจ้าตรัสแก่ท่านหรือว่า32เราคือพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็น”f  33ประชาชนที่ได้ฟังต่างพิศวงอย่างยิ่งในคำสอนของพระองค์

บทบัญญัติเอก

34เมื่อชาวฟาริสีได้ยินว่าพระเยซูเจ้าทรงทำให้ชาวสะดูสีนิ่งอึ้งไป จึงมาชุมนุมพร้อมกัน  35มีคนหนึ่งเป็นบัณฑิตทางกฎหมายgได้ทูลถามเพื่อจะจับผิดพระองค์ว่า  36“พระอาจารย์ บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกในธรรมบัญญัติ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า  37“ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน 38นี่คือบทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก  39บทบัญญัติประการที่สองก็เช่นเดียวกัน คือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองh  40ธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศกก็ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติสองประการนี้”

พระคริสตเจ้าทรงเป็นทั้งโอรสของกษัตริย์ดาวิดและทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย

41ขณะที่ชาวฟาริสีมาชุมนุมกัน พระเยซูเจ้าทรงถามว่า  42“ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับพระคริสตเจ้า พระองค์ทรงเป็นโอรสของใคร” ชาวฟาริสีทูลตอบว่า “เป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิด”  43พระองค์จึงตรัสว่า “ถ้าเช่นนั้น เพราะเหตุใด เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้า จึงเรียกพระคริสต์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า และตรัสว่า

44องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า

เชิญประทับนั่งเบื้องขวาของเรา

จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของพระองค์อยู่ใต้พระบาทของพระองค์

45“ถ้ากษัตริย์ดาวิดทรงเรียกพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระคริสต์จะทรงเป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิดได้อย่างไร”  46ไม่มีใครตอบพระองค์ได้iและจากวันนั้นเป็นต้นมา ไม่มีผู้ใดกล้าทูลถามพระองค์อีกเลย

22 a อุปมาเรื่องนี้เป็นอุปมาในรายละเอียดอีกเรื่องหนึ่งคล้ายกับอุปมาเรื่องก่อน      กษัตริย์คือพระเจ้า งานวิวาห์มงคลคือความสุขในยุคของพระเมสสิยาห์ โอรสของกษัตริย์คือพระเมสสิยาห์ คนที่ไปเชิญผู้มาร่วมงานคือบรรดาประกาศกและบรรดาอัครสาวก ผู้รับเชิญที่ไม่สนใจหรือใช้ความรุนแรงต่อต้านคือชาวยิว ผู้ที่ได้รับเรียกตามถนนคือคนบาปและคนต่างศาสนา การเผาเมืองคือการทำลายกรุงเยรูซาเล็ม ในข้อ 11 ฉากของเรื่องเปลี่ยนไปเป็นการพิพากษาครั้งสุดท้าย ดูเหมือนว่ามัทธิวได้รวมอุปมาสองเรื่องเข้าด้วยกัน เรื่องหนึ่งคล้ายกับเรื่องใน ลก 14:16-24 ส่วนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจบลงด้วยข้อความในข้อ 11-14  ข้อความตอนจบนี้อธิบายว่าคนที่รับเชิญจะต้องแต่งกายให้เหมาะกับงานด้วย นั่นคือ เมื่อมีความเชื่อแล้วต้องมีกิจการดีตามมาด้วย (เทียบ 3:8; 520; 7:21ฯ; 13:47ฯ; 21:28ฯ)

b ประโยคนี้ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับอุปมาเรื่องแรกมากกว่าเรื่องที่สอง อุปมาในข้อ 1-10 หมายถึงชาวยิวเท่านั้น ซึ่งเป็นพวกแรกที่ได้รับเชิญ แต่น้อยคนมีความเชื่อ (รับเลือก) อุปมานี้มิได้ยืนยันหรือปฏิเสธว่าชาวยิวบางคน (ส่วนน้อย) ได้ตอบรับคำเชิญและเป็นผู้ได้รับเลือก (ดู 24:22 เชิงอรรถ k)

c “คนที่เป็นฝ่ายของกษัตริย์เฮโรด” เป็นพวกที่สนับสนุนราชวงศ์ของกษัตริย์เฮโรด (มก 3:6 เชิงอรรถ a)พวกนี้น่าจะเป็นผู้ที่คอยรายงานให้หน่วยราชการของชาวโรมันทราบสิ่งที่พวกเขาคิดว่าจะสามารถล่อหลอกให้พระเยซูเจ้ากล่าวโจมตีจักรพรรดิโรมัน

d ในทางปฏิบัติ ชาวยิวยอมรับอำนาจและผลประโยชน์ของรัฐบาลโรมัน ซึ่งเหรียญเป็นสัญลักษณ์อยู่ ดังนั้น จึงเป็นการถูกต้องและเป็นหน้าที่ของเขาจะต้องเสียภาษีแก่รัฐบาลโรมัน ตราบเท่าที่ไม่ล่วงละเมิดอำนาจและสิทธิของพระเจ้าซึ่งอยู่เหนือกว่า

e “ชาวสะดูสี” (3:7 เชิงอรรถ g) ยึดมั่นในธรรมประเพณีที่มีบันทึกไว้เท่านั้น โดยเฉพาะที่มีบันทึกไว้ในหนังสือปัญจบรรพ (Pentateuch) พวกนี้เชื่อมั่นว่าคำสอนเรื่องการกลับคืนชีพของร่างกาย (ดู 2 มคบ 7:9 เชิงอรรถ c) ไม่พบในธรรมประเพณีดังกล่าว ในเรื่องนี้ ชาวฟาริสีมีความคิดตรงข้ามกับชาวสะดูสี (ดู กจ 4:1 เชิงอรรถ a; 23:8 เชิงอรรถ c)

f เมื่อพระเจ้าทรงรับมนุษย์คนหนึ่ง (หรือประชากร) ให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ จนเรียกได้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้า “ของเขา” ความสัมพันธ์เช่นนี้ต้องมั่นคงและสมบูรณ์จนไม่ปล่อยให้บุคคลนั้นต้องสูญไป ในสมัยแรกที่พระเจ้าทรงเปิดเผยความจริงให้มนุษย์ทราบ ชาวยิวยังไม่เข้าใจว่า ความรักของพระเจ้าต้องคงอยู่ตลอดนิรันดร เป็นเวลานานทีเดียวพระคัมภีร์กล่าวถึง “sheol” “แดนของผู้ตาย” ซึ่งมีความเป็นอยู่เหมือนเงาและไม่มีการกลับคืนชีพ (อสย 38:10-20; สดด 6:5; 88:10-12) ชาวสะดูสียังคงยึดมั่นในความเชื่อถือนี้ (กจ 23:8 เชิงอรรถ c) แต่ในเวลาต่อมาพระเจ้าทรงค่อย ๆ เปิดเผยความจริงเรื่องชีวิตหลังความตายให้ชัดเจนขึ้น (สดด 16:10-11; 49:15; 73:24) โดยสอนว่าชีวิตจะรับการฟื้นฟูขึ้นใหม่สำหรับทุกคน (ปชญ 3:1-9) ความรอดพ้นจะครอบคลุมถึงร่างกายด้วย (2 มคบ 7:9ฯ; 12:43-46; 14:46; ดนล 12:2-3) พระเยซูเจ้าทรงเห็นพ้องกับคำสอนที่ได้รับการเปิดเผยในระยะสุดท้ายนี้ โดยทรงอธิบายว่าแผนการของพระเจ้ามีอยู่แล้วในข้อความเก่าแก่ของ อพย 3:6

g สำเนาโบราณบางฉบับละ “บัญญัติทางกฎหมาย”

h บทบัญญัติให้รักพระเจ้าและให้รักเพื่อนมนุษย์ยังพบได้ในหนังสือ Didache 1:2 ซึ่งอาจเขียนขึ้นตามแนวความคิดของผลงานของชาวยิวเรื่องทางสองแพร่ง (ดู 7:13 เชิงอรรถ d)

i คำตอบที่ถูกต้องคือ แม้ธรรมชาติมนุษย์ของพระคริสตเจ้าสามารถสืบสาวกลับไปถึงกษัตริย์ดาวิดได้ก็ตาม (ดู 1:1-17) แต่พระองค์ยังมีพระธรรมชาติพระเจ้าซึ่งทำให้พระองค์อยู่สูงกว่ากษัตริย์ดาวิด

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย