Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

 


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

กษัตริย์เฮโรดและพระเยซูเจ้า

14  1เวลานั้น กษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า  2จึงตรัสกับข้าราชบริพารว่า “คนนี้คือยอห์นผู้ทำพิธีล้างที่กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย เพราะฉะนั้นเขาจึงมีอำนาจทำอัศจรรย์ได้”

ยอห์น  ผู้ทำพิธีล้างถูกสั่งตัดศีรษะ

3กษัตริย์เฮโรดทรงสั่งให้จับกุมยอห์นล่ามโซ่และขังคุกไว้ เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียส ภรรยาของฟิลิปaพระอนุชา  4ยอห์นเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่า “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับนางมาเป็นมเหสี” 5กษัตริย์เฮโรดต้องการจะฆ่ายอห์น แต่ทรงเกรงประชาชน เพราะประชาชนคิดว่ายอห์นเป็นประกาศก  6ในวันคล้ายวันประสูติของกษัตริย์เฮโรด บุตรหญิงของนางเฮโรเดียสbได้เต้นรำต่อหน้าแขกรับเชิญเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์เฮโรดอย่างยิ่ง  7พระองค์จึงทรงสัญญาและทรงสาบานจะประทานทุกสิ่งที่นางทูลขอ

8นางจึงทูลตามคำแนะนำที่ได้รับจากมารดาว่า “โปรดประทานศีรษะของยอห์นผู้ทำพิธีล้างใส่ถาดมาให้หม่อมฉันที่นี่เถิด”  9กษัตริย์ทรงเป็นทุกข์ แต่เพราะได้ทรงสาบานไว้ และเพราะเห็นแก่ผู้รับเชิญ จึงทรงสั่งให้จัดการตามที่นางขอ  10กษัตริย์เฮโรดทรงส่งคนไปตัดศีรษะของยอห์นในคุก  11เขาจึงนำศีรษะของยอห์นใส่ถาดมาส่งให้หญิงสาว หญิงสาวจึงนำไปให้มารดา  12บรรดาศิษย์ของยอห์นได้มารับศพไปฝัง  แล้วแจ้งข่าวให้พระเยซูเจ้าทรงทราบ

พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังครั้งแรกc

13เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบข่าวนี้ ได้เสด็จออกจากที่นั่น ลงเรือไปยังที่สงัดตามลำพังdเมื่อประชาชนรู้ต่างก็เดินเท้าeจากเมืองต่าง ๆ มาเฝ้าพระองค์  14เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร และทรงรักษาผู้เจ็บป่วยให้หายจากโรค

15เมื่อถึงเวลาเย็น บรรดาศิษย์เข้ามาทูลพระองค์ว่า “สถานที่นี้เป็นที่เปลี่ยว และเป็นเวลาเย็นมากแล้ว ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนไปตามหมู่บ้านเพื่อซื้ออาหารเถิด” 16พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่ ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด”  17เขาทูลตอบว่า “ที่นี่เรามีขนมปังเพียงห้าก้อนกับปลาสองตัวเท่านั้น”  18พระองค์จึงตรัสว่า “เอามาให้เราที่นี่เถิด”  19พระองค์ทรงสั่งให้ประชาชนนั่งลงบนพื้นหญ้า ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวขึ้นมา ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นมองท้องฟ้า ทรงกล่าวถวายพระพร ทรงบิขนมปังส่งให้บรรดาศิษย์ไปแจกแก่ประชาชน  20ทุกคนได้กินจนอิ่ม แล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้ถึงสิบสองกระบุง  21จำนวนคนที่กินมีผู้ชายประมาณห้าพันคน ไม่นับผู้หญิงและเด็ก

พระเยซูเจ้าทรงดำเนินบนผิวน้ำ

22ทันทีหลังจากนั้น พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาศิษย์ลงเรือข้ามทะเลสาบล่วงหน้าพระองค์ไปในขณะที่พระองค์ทรงจัดให้ประชาชนกลับ  23เมื่อทรงลาประชาชนแล้ว พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงอธิษฐานภาวนาตามลำพังfครั้นเวลาค่ำ พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพียงพระองค์เดียว  24ส่วนเรืออยู่ห่างจากฝั่งหลายร้อยเมตรg กำลังแล่นโต้คลื่นอย่างหนักเพราะทวนลม  25เมื่อถึงยามที่สี่hพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไปหาบรรดาศิษย์  26เมื่อบรรดาศิษย์เห็นพระองค์ทรงดำเนินอยู่บนทะเลดังนั้น ต่างตกใจมากกล่าวว่า “ผีมา” และส่งเสียงอื้ออึงด้วยความกลัว  27ทันใดนั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่า

“ทำใจให้ดี เราเอง อย่ากลัวเลย”  28เปโตรiทูลตอบว่า “พระเจ้าข้า ถ้าเป็นพระองค์ ก็จงสั่งให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ำไปหาพระองค์เถิด”  29พระองค์ตรัสว่า “มาเถิด” เปโตรจึงลงจากเรือ เดินบนน้ำไปหาพระเยซูเจ้า  30แต่เมื่อเห็นว่าลมแรง เขาก็กลัวและเริ่มจมลง แล้วร้องว่า “พระเจ้าข้า ช่วยข้าพเจ้าด้วย”  31ทันใดนั้นพระเยซูเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์จับเขา ตรัสว่า “ท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริง สงสัยทำไมเล่า”  32เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นมาประทับในเรือพร้อมกับเปโตรแล้ว ลมก็สงบ  33คนที่อยู่ในเรือจึงเข้ามากราบนมัสการพระองค์ ทูลว่า “พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง”

พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้เจ็บป่วยที่เมืองเยนเนซาเรท

34พระเยซูเจ้าทรงข้ามฟากพร้อมกับบรรดาศิษย์มาขึ้นฝั่งที่เมืองเยนเนซาเรท 35ผู้คนที่นั่นจำพระองค์ได้ จึงส่งข่าวต่อ ๆ กันไปทั่วบริเวณนั้น เขานำผู้เจ็บป่วยทุกคนมาเฝ้าพระองค์  36ทูลขอสัมผัสเพียงฉลองพระองค์เท่านั้น และทุกคนที่สัมผัสแล้ว ก็หายจากโรค

14 a ต้นฉบับภาษาละตินละชื่อ “ฟิลิป” อาจเป็นเพราะผู้ที่ชื่อฟิลิปมีหลายคน ฟิลิปที่กล่าวถึงที่นี่ไม่ใช่ฟิลิปผู้ปกครองแคว้นอิทูเรียและแคว้นตราโคนิติส ลก 3:1 แต่เป็นโอรสอีกองค์หนึ่งของกษัตริย์เฮโรดมหาราช ประสูติจากพระนางมาเรียมเนที่ 2 ดังนั้น จึงเป็นพระอนุชาต่างมารดาของอันทิปาส โยเซฟุสเรียกฟิลิปคนนี้ว่าเฮโรดเช่นกัน ความผิดของอันทิปาสมิใช่อยู่ที่ได้แต่งงานกับหลานสาวเท่านั้น แต่เพราะได้แย่งเธอมาจากน้องชายที่ยังมีชีวิตอยู่ และยิ่งกว่านั้นอันทิปาสยังได้หย่ากับภรรยาคนแรกด้วย

b ในข้อเขียนของโยเซฟุส บุตรสาวของนางเฮโรเดียสคนนี้ชื่อ ซาโลเม

c ลก 9:10-17 และ ยน 6:1-13 เล่าถึงอัศจรรย์การทวีขนมปังเพียงครั้งเดียว แต่ มธ 14:13-21; 15:32-39 และ มก 6:30-44; 8:1-10 เล่าถึงอัศจรรย์สองครั้ง การเล่าถึงอัศจรรย์สองครั้งเช่นนี้ มีมาแต่โบราณอย่างแน่นอน (ดู 16:9ฯ) กล่าวถึงเหตุการณ์เดียวกัน แต่เล่าตามธรรมประเพณีสองสาย ธรรมประเพณีสายแรกซึ่งโบราณกว่ามาจากเขตแคว้นปาเลสไตน์ ดูเหมือนจะให้เหตุการณ์เกิดขึ้นบนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบกาลิลี (ดูเชิงอรรถถัดไป) และกล่าวถึงจำนวนสิบสองตะกร้า อันเป็นจำนวนเผ่าของชาวอิสราเอล และจำนวนอัครสาวก (ดู  มก 3:14 เชิงอรรถ c) ธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งมาจากกลุ่มคริสตชนที่อาศัยอยู่ท่ามกลางคนต่างศาสนา ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบกาลิลี (ดู  มก 7:31) และกล่าวถึงจำนวนเจ็ดตะกร้า อันเป็นจำนวนชนชาติในแคว้นคานาอัน (กจ 13:19) และเป็นจำนวนของสังฆานุกรที่พูดภาษากรีก (กจ 6:5; 21:8) ธรรมประเพณีทั้งสองสายเล่าเหตุการณ์ตามแบบเรื่องราวในพันธสัญญาเดิม โดยเฉพาะเรื่องการที่ประกาศกเอลีชาทวีน้ำมันมะกอกและขนมปัง (2 พกษ 4:1-7, 42-44) และเรื่องมานนาและนกคุ่ม (อพย 16; กดว 11) พระภารกิจของพระเยซูเจ้าเป็นการประทานอาหารจากสวรรค์เพื่อเลี้ยงประชาชนเช่นเดียวกัน แต่แสดงพระอานุภาพยิ่งใหญ่กว่าเดิม ธรรมประเพณีดั้งเดิมแลเห็นแล้วว่าการทวีขนมปังเป็นการเตรียมการเลี้ยงด้วยศีลมหาสนิทในยุคสุดท้าย ความคิดเช่นนี้แลเห็นได้เด่นชัดในพระวรสารสหทรรศน์ (ดู 14:19; 15:36 และ 26:26) และในคำปราศรัยเรื่องปังแห่งชีวิต (ยน 6)

d การกล่าวเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องคิดว่าพระเยซูเจ้าทรงข้ามทะเลสาบจากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออก พระองค์อาจแล่นเรือตามฝั่งตะวันตก จากเหนือลงใต้ หรือจากใต้ขึ้นเหนือ ข้ามโค้งของทะเลสาบ “ไปอีกฝั่งหนึ่ง” (ข้อ 22) ก็ได้

e ประชาชนรีบเดินตามชายฝั่ง ไปยังสถานที่ที่เรือกำลังมุ่งไป

f ผู้นิพนธ์พระวรสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลก มักจะบันทึกว่าพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาตามลำพังหรือในเวลากลางคืน (14:23//; มก 1:35; ลก 5:16) ทรงอธิษฐานภาวนาเมื่อจะเสวยพระกระยาหาร (มธ 14:19//; 15:36//; 26:26-27//) ทรงอธิษฐานภาวนาก่อนเหตุการณ์สำคัญ เช่นเมื่อทรงรับพิธีล้าง (ลก 3:21) ก่อนทรงเลือกอัครสาวกสิบสองคน (ลก 6:12) เมื่อทรงสอนบทข้าแต่พระบิดา (ลก 11:1 ดู มธ 6:5 เชิงอรรถ c) เมื่อเปโตรยืนยันความเชื่อที่เมืองซีซารียา (ลก 9:18) เมื่อทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์ (ลก 9:28-29) เมื่อทรงอยู่ที่สวนเกทเสมนี (มธ 26:36-44) บนไม้กางเขน (มธ 27:46//; ลก 23:46//) พระองค์ทรงอธิษฐานภาวนาเพื่อเพชฌฆาต (ลก 23:34) เพื่อเปโตร (ลก 22:32) เพื่อบรรดาศิษย์ของพระองค์และคริสตชนที่จะมาภายหลัง (ยน 17:9-24) พระองค์ทรงอธิษฐานภาวนาสำหรับพระองค์เองด้วย (26:39// เทียบ ยน 17:1-5; ฮบ 5:7) การอธิษฐานภาวนาเหล่านี้แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาตลอดเวลา (11:25-27//) และพระบิดาไม่ทรงทอดทิ้งให้พระองค์อยู่โดดเดี่ยวเลย (ยน 8:29) พระบิดาทรงสดับฟังคำภาวนาของพระองค์เสมอ (ยน 11:22,42; เทียบ มธ 26:53) จากตัวอย่างและคำสอนพระเยซูเจ้าทรงย้ำให้บรรดาศิษย์เห็นว่าจำเป็นต้องอธิษฐานภาวนาอย่างไร (6:5 เชิงอรรถ c) บัดนี้ พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์แล้ว ก็ยังทรงอธิษฐานภาวนาเพื่อคริสตชนต่อไป (รม 8:34; ฮบ 7:25; 1 ยน 2:1) ดังที่ทรงสัญญาไว้ (ยน 14:16)

g เทียบ ยน 6:19 สำเนาโบราณบางฉบับว่า “ไกลออกไปในทะเล” (เทียบ มก 6:47)

h คือเวลาระหว่าง 3 ถึง 6 นาฬิกา

i มัทธิวแบ่งเรื่องเล่า “เกี่ยวกับพระศาสนจักร” (13:53-18:35) ออกเป็นสามตอนโดยมีเรื่องของเปโตร 3 เรื่องคั่นอยู่ คือ ตอนนี้ 16:16-20 และ 17:24-27

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย