Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

พระเยซูเจ้าทรงรับอำนาจจากที่ใด

  • 1aวันหนึ่ง ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนประชาชนและทรงประกาศข่าวดีอยู่ในพระวิหาร บรรดาหัวหน้าสมณะ ธรรมาจารย์และผู้อาวุโสเข้ามาพบพระองค์

2ทูลถามพระองค์ว่า ‘จงบอกเราเถิดว่าท่านมีอำนาจใดจึงทำเช่นนี้ ใครเป็นผู้มอบอำนาจนี้กับท่าน’  3พระองค์ตรัสตอบว่า ‘เราจะถามท่านอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน  ท่านจงตอบเราซิว่า  4พิธีล้างของยอห์นมาจากสวรรค์ หรือจากมนุษย์  5เขาจึงปรึกษากันว่า ‘ถ้าเราตอบว่า มาจากสวรรค์ เขาก็จะถามว่า “แล้วทำไมท่านจึงไม่เชื่อยอห์นเล่า”  6ถ้าเราตอบว่ามาจากมนุษย์ ประชาชนทั้งหมดก็จะเอาหินทุ่มเราเป็นแน่ เพราะประชาชนทั้งหลายมั่นใจว่ายอห์นเป็นประกาศก’  7บรรดาหัวหน้าสมณะ ธรรมาจารย์และผู้อาวุโสจึงตอบว่า “เราไม่รู้ว่ามาจากไหน”  8พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า ‘เราก็จะไม่บอกท่านเช่นเดียวกันว่าเราทำการเหล่านี้โดยอำนาจใด’

            อุปมาเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้าย

          9พระเยซูเจ้าตรัสเล่าอุปมาเรื่องนี้ให้ประชาชนฟังว่า ‘ชายคนหนึ่งทำสวนองุ่นให้ชาวสวนเช่า แล้วออกเดินทางไปต่างเมืองเป็นเวลานาน  10เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวเขาส่งคนรับใช้ไปพบคนเช่าสวนเพื่อรับส่วนแบ่งจากผลผลิตของสวน แต่คนเช่าสวนทุบตีคนรับใช้คนนั้นแล้วไล่กลับไปมือเปล่า  11เจ้าของสวนจึงส่งคนรับใช้ไปอีกคนหนึ่ง คนเช่าสวนก็ทุบตีด่าว่าคนรับใช้คนนี้อย่างหยาบคาย แล้วไล่กลับไปมือเปล่าเช่นกัน  12เจ้าของสวนยังส่งคนรับใช้คนที่สามไปอีก คนเช่าสวนก็ทำร้ายคนรับใช้คนนี้จนบาดเจ็บแล้วไล่ออกไป  13เจ้าของสวนจึงคิดว่า “ฉันจะทำอย่างไรดี ฉันจะส่งลูกสุดที่รักไป พวกนั้นคงจะเกรงใจลูกของฉันบ้าง”  14เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรของเจ้าของสวนมาก็ปรึกษากันว่า “คนนี้เป็นทายาท เราจงฆ่าเขาเสียเถิด เพื่อมรดกจะได้ตกเป็นของเรา”  15แล้วเขาก็ไล่บุตรของเจ้าของสวนออกไปจากสวนและฆ่าเสีย

          ‘เจ้าของสวนจะทำอย่างไรกับคนเหล่านี้  16เขาจะมาทำลายคนเช่าสวนเหล่านั้นเสีย แล้วยกสวนให้คนอื่นเช่า’ เมื่อประชาชนได้ยินดังนี้จึงกล่าวว่า ‘อย่าให้เป็นเช่นนี้เลย’  17พระเยซูเจ้าทรงเพ่งมองหน้าเขา ตรัสว่า ‘ข้อความในพระคัมภีร์ตอนนี้หมายความว่าอย่างไร

            หินที่ช่างก่อสร้างทิ้งเสียนั้น

ได้กลายเป็นศิลาหัวมุม

          18ทุกคนที่ล้มลงบนหินก้อนนั้นจะแหลกเป็นชิ้น ๆ หินก้อนนี้ตกทับผู้ใด ผู้นั้นจะแหลกเป็นชิ้น ๆ เช่นเดียวกัน”

          19บรรดาธรรมาจารย์และหัวหน้าสมณะรู้ดีว่าพระองค์ตรัสอุปมาเรื่องนี้หมายถึงพวกตน จึงหาวิธีการจะจับกุมพระองค์ทันที แต่ยังไม่กล้าทำ เพราะกลัวประชาชน

            การเสียภาษีแก่จักรพรรดิซีซาร์

          20พวกเขาจึงคอยจับตาดูพระองค์ ส่งสายลับซึ่งแสร้งทำตนเป็นคนชอบธรรม  เพื่อให้มาจับผิดพระองค์ในพระวาจา จะได้มอบพระองค์ให้แก่ผู้ว่าราชการซึ่งมีอำนาจตัดสิน  21คนเหล่านี้ทูลพระองค์ว่า ‘พระอาจารย์ พวกเรารู้ว่าท่านพูดและสั่งสอนอย่างตรงไปตรงมาไม่เห็นแก่หน้าใคร แต่สั่งสอนวิถีทางของพระเจ้าตามความจริง  22เป็นการถูกต้องหรือไม่ที่จะเสียภาษีแก่ซีซาร์’  23พระเยซูเจ้าทรงทราบอุบายของเขา จึงตรัสว่า  24“เอาเงินเหรียญให้เราดูสักเหรียญหนึ่งเถิด รูปและคำจารึกนี้เป็นของใคร’  เขาตอบว่า ‘เป็นของซีซาร์’  25พระองค์จึงตรัสตอบเขาว่า ‘ดังนั้น ของของซีซาร์จงคืนให้ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงคืนให้พระเจ้าเถิด’    26เขาจับผิดพระองค์ไม่ได้ในพระวาจานี้ที่พระองค์ตรัสต่อหน้าประชาชน เขาประหลาดใจในคำตอบของพระองค์ จึงนิ่งเงียบไป

            การกลับคืนชีพของผู้ตาย

          27ชาวสะดูสีบางคนมาพบพระเยซูเจ้า คนเหล่านี้สอนว่าไม่มีการกลับคืนชีพ  เขาทูลถามพระองค์ว่า  28‘พระอาจารย์ โมเสสเขียนสั่งไว้ว่า ถ้าพี่ชายตาย มีภรรยาแต่ไม่มีบุตร ก็ให้น้องชายของเขารับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาเพื่อจะได้สืบสกุลของพี่ชาย  29มีพี่น้องเจ็ดคน คนแรกมีภรรยา แล้วก็ตายโดยไม่มีบุตร  30คนที่สอง  31คนที่สามรับนางเป็นภรรยาและตายโดยไม่มีบุตร เป็นเช่นนี้ทั้งเจ็ดคน  32ในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วย  33ดังนี้ เมื่อมนุษย์จะกลับคืนชีพ หญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใคร เพราะทั้งเจ็ดคนต่างได้นางเป็นภรรยา’

          34พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า 'คนของโลกนี้bแต่งงานเป็นสามีภรรยากัน  35แต่คนที่จะบรรลุถึงโลกหน้าและจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายcนั้น จะไม่แต่งงานเป็นสามีภรรยากันอีก  36เพราะเขาจะไม่ตายอีกต่อไปdเขาจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์และจะเป็นบุตรของพระเจ้า เพราะเขาจะกลับคืนชีพe  37โมเสสยืนยันแล้วว่าผู้ตายจะกลับคืนชีพในข้อความเรื่องพุ่มไม้ เมื่อพูดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม  พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ  38พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็น เพราะทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์’ 39ธรรมาจารย์บางคนfพูดว่า ‘พระอาจารย์ ท่านพูดดีแล้ว’  40เขาไม่กล้าทูลถามพระองค์อีกต่อไป

            พระคริสตเจ้าทรงเป็นยิ่งกว่าโอรสของกษัตริย์ดาวิด 

          41พระเยซูเจ้าตรัสถามคนเหล่านั้นว่า ‘ประชาชนพูดได้อย่างไรว่าพระคริสต์เป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิด  42เพราะกษัตริย์ดาวิดตรัสไว้ในหนังสือเพลงสดุดีว่า

            “องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า

            เชิญประทับนั่งเบื้องขวาของเรา

            43จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองบาทของท่าน

          44เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงเรียกพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระคริสต์จะทรงเป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิดได้อย่างไร’

            พระเยซูเจ้าทรงประณามบรรดาธรรมาจารย์

          45ขณะที่ประชาชนทุกคนกำลังฟังอยู่ พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า  46‘จงระวังบรรดาธรรมาจารย์ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา อยากให้คนทั้งหลายคำนับตามลานสาธารณะ พอใจนั่งแถวหน้าในศาลาธรรม พอใจนั่งที่หัวโต๊ะในงานเลี้ยง  47คนเหล่านี้โกงกินทรัพย์สินของหญิงม่ายและอธิษฐานภาวนายืดยาวเพื่อให้คนมอง คนเหล่านี้จะรับโทษหนักกว่าผู้อื่น’

20 a ตั้งแต่ 20:1 ถึง 21:5 ลก เล่าเรื่องตามลำดับของ มก อย่างใกล้ชิด ลก จะไม่เล่าเหตุการณ์เรื่องต้นมะเดื่อเทศที่เหี่ยวแห้งไป (มก 11:12-14; 20-25) แต่ได้เล่าอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเทศไร้ผลแทน (ลก 13:6-9) ลก ไม่ได้กล่าวถึงการถกเถียงเรื่องบทบัญญัติสำคัญที่สุดที่ตรงนี้ (มก 12:28-34) เพราะได้เล่าเหตุการณ์นี้แล้วใน ลก 10:25-28 ซึ่ง ลก อาจได้รายละเอียดมาจากแหล่งข้อมูลอื่น

b แปลตามตัวอักษรว่า ‘บุตรของยุคนี้’ เป็นสำนวนฮีบรูหมายถึง ‘ผู้ที่เป็นของยุคนี้’ “คนของโลกนี้” (เทียบ 16:8)

c ในที่นี้กล่าวถึงการกลับคืนชีพของผู้ชอบธรรมเท่านั้น (ดู ฟป 3:11 เชิงอรรถ h) ไม่กล่าวถึงชะตากรรมของคนอธรรม

d สำเนาโบราณบางฉบับว่า “เขาจะไม่ต้องตาย”

e แปลตามตัวอักษรว่า “บุตรของการกลับคืนชีพ” เป็นสำนวนฮีบรู

f พวกธรรมาจารย์ ซึ่งส่วนมากเป็นชาวฟาริสี เชื่อว่าผู้ตายจะกลับคืนชีพ (ดู กจ 23:6-9) จึงเห็นด้วยกับพระเยซูเจ้าในเรื่องนี้

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย