Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

อันตรายที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย

3  1จงรู้เถิดว่า ยุคสุดท้ายจะมีช่วงเวลาความยุ่งยากเกิดขึ้น  2มนุษย์จะทำตามใจตน เห็นแก่เงิน อวดดี ยโสและหยาบคาย ดื้อด้านต่อบิดามารดา เนรคุณ ไม่นับถือศาสนา  3ไร้มนุษยธรรมไม่ยอมให้อภัย นินทาว่าร้าย เสเพล เข้ากับใครไม่ได้ เกลียดชังความดี  4ทรยศ ไม่คำนึงถึงผู้อื่น หยิ่งผยอง รักสนุกมากกว่ารักพระเจ้า  5นับถือศาสนาแต่เพียงเปลือกนอกa แต่ไม่ยอมให้ศาสนามีอิทธิพลต่อชีวิต จงอย่าคบกับพวกนี้เลย

       6พวกนี้บางคนแฝงตัวเข้าไปตามบ้าน เพื่อหลอกลวงหญิงด้อยปัญญาบาปหนาเป็นทาสของกิเลสตัณหาต่าง ๆ  7หญิงเหล่านี้อยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอ แต่ไม่รู้จักความจริงเลย  8ยันเนสและยัมเบรสต่อต้านโมเสสbฉันใด คนหลอกลวงเหล่านี้ก็ต่อต้านความจริงฉันนั้น เป็นคนที่ใช้ปัญญาทางชั่วร้ายและมีความเชื่อที่ไร้ประโยชน์   9แต่พวกเขาจะทำเช่นนี้ต่อไปได้อีกไม่นาน ความโง่เขลาของเขาจะปรากฏชัดแจ้งแก่ทุกคนดังที่เกิดขึ้นกับสองคนนั้นมาแล้ว

       10แต่ท่านติดตามเรื่องของข้าพเจ้าอย่างใกล้ชิด รู้คำสอน ความประพฤติ ความตั้งใจ ความเชื่อ ความพากเพียร ความรัก ความอดทน  11การเบียดเบียน ความทุกข์เช่นที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่เมืองอันทิโอก อิโคนิยูมและลิสตรา ท่านรู้เรื่องการเบียดเบียนที่ข้าพเจ้าได้รับ และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นได้ทุกครั้ง  12ทุกคนที่ต้องการดำเนินชีวิตด้วยความภักดีต่อพระคริสตเยซู จะถูกเบียดเบียนอย่างแน่นอน    13ส่วนคนชั่วและคนเจ้าเล่ห์จะยิ่งเลวร้ายลง ทั้งหลอกลวงคนอื่นและถูกหลอกลวงด้วย

        14ท่านจงมั่นคงในคำสอนที่ท่านได้เรียนและมีความเชื่อมั่นแล้ว ท่านก็รู้ว่าท่านเรียนรู้จากผู้ใดc  15ตั้งแต่ยังเป็นเด็กท่านรู้จักพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์d ซึ่งช่วยท่านให้มีความเฉลียวฉลาดเพื่อรับความรอดพ้นโดยอาศัยความเชื่อในพระคริสตเยซู  16ทุกถ้อยคำในพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และมีประโยชน์eเพื่อสั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขและอบรมให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม  17คนของพระเจ้าจะได้เตรียมพร้อมและพร้อมสรรพเพื่อกิจการดีทุกอย่าง3 a ข้อความนี้ชวนให้คิดถึง "ประกาศกปลอม" ที่มีกล่าวไว้ใน มธ 7:15; 24:4-5,24; การที่คนส่วนมากไม่นับถือศาสนาเป็นลักษณะหนึ่งของยุคสุดท้าย ดู 1 ทธ 4:1 เชิงอรรถ a

b ยันเนสและยัมเบรสเป็นชื่อนักมายากลชาวอียิปต์ที่ต่อต้านโมเสส ชื่อทั้งสองนี้ไม่ปรากฏใน อพย 7:11-13,22 แต่พบได้ในข้อเขียนของชาวยิว ข้อเขียนเหล่านี้ยังกล่าวว่าทั้งสองเป็นศิษย์หรือแม้กระทั่งบุตรของบาลาอัม (กดว 22:2 เชิงอรรถ b)

c ครูเหล่านี้คือโลอิส ยูนิส (1:5) และโดยเฉพาะเปาโล

d "พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์" สำหรับชาวยิวและผู้เขียนพันธสัญญาใหม่หมายถึงหนังสือต่าง ๆ ในพันธสัญญาเดิม ดู
1 มคบ 12:9 เชิงอรรถ c; รม 12:9; 2 คร 3:14 เชิงอรรถ f

e หรืออาจแปลตามฉบับภาษาละตินว่า "พระคัมภีร์ทั้งหมดที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าใช้สอน..." (Vulg) อาศัยการศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจังนี้เองที่คริสตชนจะหล่อเลี้ยงความเชื่อและความเร่าร้อนในการแพร่ธรรม (ข้อ 15-17)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย