Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ทรงบิขนมปังส่งให้บรรดาศิษย์”

30. อัศจรรย์การทวีขนมปังครั้งแรก (2)
- พระองค์ตรัสตอบว่า “ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด” บรรดาศิษย์คงแปลกใจมากที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งเช่นนี้  ถ้าฟังดูผิวเผิน คำสั่งของพระเยซูเจ้าให้หาอาหารในแง่ไปซื้ออาหารก็ปฏิบัติตามไม่ได้ เป็นไปได้อย่างไรที่บรรดาศิษย์จะไปซื้อสิ่งของในที่เปลี่ยว แต่ถ้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งจะเห็นว่าพระเยซูเจ้าไม่ทรงสั่งให้ไปซื้ออาหาร แต่ทรงต้องการทดลองความเชื่อของเขาว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่


- บรรดาศิษย์จึงทูลถามว่า “พวกเราจะต้องไปซื้ออาหารสักสองร้อยเหรียญมาให้เขากินหรือ” โดยแท้จริงแล้ว ราคา 200 เหรียญยังไม่พอเพื่อซื้ออาหารเลี้ยงคนจำนวนมากเช่นนี้ เรารู้ว่าในสมัยนั้นเงินหนึ่งเหรียญเป็นรายได้ประจำวันของผู้ใช้แรงงาน จากหนังสือโบราณมีหลักฐานว่า เงินหนึ่งหรียญซื้อขนมปังราคาถูกที่สุดได้สำหรับคน 12 คนกินจนอิ่ม ดังนั้น เงินสองร้อยเหรียญพอที่จะซื้ออาหารสำหรับ 2,400 คนเท่านั้น โดยแท้จริงแล้ว จำนวนคนที่ต้องการอาหารมีมากกว่านั้นอีกสองเท่า การอ้างราคาแพงสำหรับซื้ออาหารต้องการเน้นว่า อัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำยิ่งใหญ่

- พระองค์ตรัสว่า “ท่านมีขนมปังกี่ก้อน ไปดูซิ” พระเยซูเจ้าจึงไม่ทรงสั่งบรรดาอัครสากให้ไปซื้ออาหาร แต่ทรงต้องการให้เขาไปค้นหาอาหารที่สามารถรวบรวมได้ในที่นั้น เขาต้องไปสำรวจว่ามีอาหารรวมกันเท่าใด ปรากฏว่ามีจำนวนน้อย

บรรดาศิษย์ไปดูแล้วกลับมารายงานว่า “มีขนมปังอยู่ห้าก้อนกับปลาสองตัว” นี่เป็นอาหารเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพออย่างแน่นอนเพื่อเลี้ยงคนจำนวนมาก รายละเอียดนี้ต้องการเน้นว่า พระเยซูเจ้าจะทรงทำอัศจรรย์ยิ่งใหญ่

-พระองค์จึงทรงสั่งให้ทุกคนนั่งลงเป็นกลุ่มๆ คำภาษากรีกที่แปลได้ว่า "กลุ่มๆ" เป็นคำเฉพาะหมายถึงจำนวนของผู้ได้รับเชิญมาร่วมในงานเลี้ยงและนั่งรอบโต๊ะเดียวกัน เปรียบได้กับการนั่งทานอาหารโต๊ะจีนอาจเป็น 10 คน หรือ 8 คน ก็ได้ การใช้คำนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ ทั้งๆ ที่ไม่มีโต๊ะและเก้าอี้

- ตามพื้นหญ้าสีเขียว การมีหญ้าสีเขียวแสดงว่า เวลานั้นคงเป็นฤดูใบไม้ผลิซึ่งตรงกับรายละเอียดที่เราพบในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์นผู้เล่าว่าพระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังใกล้วันฉลองปัสกา  หญ้าสีเขียวยังชวนให้คิดถึงเพลงสดดุดีที่ 23 เมื่อพูดถึงพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่นำฝูงแกะไปกินในทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม

- เขาก็นั่งลงเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละหนึ่งร้อยคนบ้าง ห้าสิบคนบ้าง นักบุญมาระโกไม่เพียงเน้นว่าประชาชนนั่งอย่างเป็นระเบียบแต่ยังสะท้อนเหตุการณ์ในหนังสือกันดารวิถีเมื่อเล่าว่า เวลานั้นประชาชนแบ่งเป็นกลุ่ม ห้าสิบคนบ้างหนึ่งร้อยคนบ้างเรียงแถวเหมือนกองทัพในการเดินทางไปสู้รบกับศัตรู แน่นอนนักบุญมาระโกไม่หมายความว่าพระเยซูเจ้าทรงเตรียมกองทัพเพื่อต่อสู้กับผู้ใดแต่เป็นงานเลี้ยงของพระเมสสิยาห์

- พระองค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวขึ้นมา การกระทำของพระเยซูเจ้าเป็นอากัปกิริยาแรกที่ผู้เป็นประธานในงานเลี้ยงปัสกาของชาวยิวประกอบเมื่อเริ่มพิธี พระองค์จะทรงกระทำกิจการเช่นนี้เมื่อทรงรับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้าย ซึ่งเริ่มโดยทรงหยิบขนมปัง

-ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นมองท้องฟ้า การกระทำเช่นนี้ไม่อยู่ในพิธีเลี้ยงปัสกา แต่เป็นเอกลักษณ์ของพระเยซูเจ้าเท่านั้น ซึ่งเราจะพบในพระวรสารข้ออื่น ๆ   เช่น มก 7:34; 16:4;เทียบ ยน11:41 ประธานในงานเลี้ยงปัสกาของชาวยิวไม่แหงนหน้าขึ้น แต่สายมองไปยังขนมปังที่จะบิออก สำหรับพระเยซูเจ้าการกระทำนี้เป็นคำอธิษฐานภาวนาแสดงความไว้วางใจในพระบิดาเจ้า

- แล้วทรงกล่าวถวายพระพร  วลีนี้คล้ายกับคำที่เราใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณคือ ชาวยิวเคยภาวนาว่า "ขอถวายพระพรกษัตริย์แห่งสากลโลก เพราะพระองค์ทรงผลิตขนมปังจากแผ่นดิน"

- ทรงบิขนมปังส่งให้บรรดาศิษย์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน การบิขนมปังนี้มีความหมายพิเศษเพราะขนมปังที่พระองค์ทรงทวีได้ผ่านจากพระหัตถ์ของพระองค์ไปยังมือของบรรดาสาวกเพื่อร่วมมือกับพระองค์ และชวนให้คิดถึงการกระทำพระเยซูเจ้าในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย การบิขนมปังหมายถึงการสละชีวิตของพระองค์ผู้สิ้นพระชนม์เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้น

- ทั้งยังทรงแบ่งปลาสองตัวแจกจ่ายให้ทุกคนด้วย ทุกคนได้กินจนอิ่มน่า สังเกตว่า การทวีและการแจกขนมปังแยกออกจากการทวีและการแจกปลา ปลาเป็นเพียงกับข้าว แต่สำหรับคริสตชนการทวีขนมปังชวนให้คิดถึงพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งถวายก่อนการเลี้ยงอาหารธรรมดา ๆ ซึ่งมีปลาเป็นสัญลักษณ์

- แล้วยังเก็บเศษขนมปังและปลาที่เหลือได้ถึงสิบสองกระบุงเต็ม ในที่นี้นักบุญมาระโกต้องการเน้นว่าอาหารที่ได้ทวีมีจำนวนมาก ทุกคนกินจนอิ่มแล้วยังมีเหลืออีก  อาหารที่เหลือเป็นเครื่องหมายที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้อื่น ไม่นำไปทิ้งอย่างแน่นอน
 
- จำนวนคนที่กินขนมปังครั้งนั้นมีผู้ชายถึงห้าพันคน น่าสังเกตว่า นับเพียงผู้ชายตามธรรมเนียมโบราณ ผู้หญิงกับเด็กอาจจะนับได้ แต่นับต่างหาก เลขจำนวนห้าพันนี้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำเพื่อให้ทุกคนได้กินจนอิ่ม

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย