Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“บรรดาศิษย์มารับศพของยอห์น นำไปฝังไว้ในคูหา”

28.ยอห์นผู้ทำพิธีล้างถูกสั่งตัดศีรษะ ( มก 6:17-29)
           
6 17กษัตริย์เฮโรดองค์นี้เคยทรงสั่งให้จับกุมยอห์น และล่ามโซ่ขังคุกไว้ เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียส ภรรยาของฟีลิปพระอนุชา ซึ่งกษัตริย์เฮโรดทรงรับมาเป็นมเหสี 18ยอห์นเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่า “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับภรรยาของน้องชายมาเป็นมเหสี” 19นางเฮโรเดียสจึงโกรธแค้นและปรารถนาจะฆ่ายอห์นเสีย แต่ฆ่าไม่ได้ 20เพราะกษัตริย์เฮโรดยังทรงเกรงยอห์นอยู่ ทรงทราบว่ายอห์นเป็นคนชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์ จึงทรงป้องกันไว้ เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงฟังคำพูดของยอห์น ทรงรู้สึกสับสน แต่ก็ทรงยินดีที่จะฟัง


    21นางเฮโรเดียสได้โอกาสเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงจัดให้มีงานเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญในแคว้นกาลิลีในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ 22บุตรหญิงของนางเฮโรเดียสออกมาเต้นรำเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์เฮโรด และเป็นที่พอใจของผู้รับเชิญ กษัตริย์จึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่า “ท่านอยากได้อะไรก็ขอมาเถิด เราจะให้” 23และยังทรงสาบานอีกว่า “ท่านขออะไรเราก็จะให้ แม้จะเป็นครึ่งหนึ่งของอาณาจักรของเราก็ตาม” 24หญิงสาวจึงออกไปถามมารดาว่า “ลูกจะขออะไรดี” มารดาตอบว่า “จงขอศีรษะของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง” 25หญิงสาวจึงรีบกลับมาทูลกษัตริย์ทันทีว่า “หม่อมฉันขอศีรษะของยอห์นผู้ทำพิธีล้างใส่ถาดมาให้เดี๋ยวนี้”                    26กษัตริย์ทรงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง แต่เพราะได้ทรงสาบานไว้ และเพราะทรงเห็นแก่ผู้รับเชิญ ไม่ทรงปรารถนาจะขัดใจหญิงสาว 27จึงทรงสั่งเพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นมาทันที                    28เพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นในคุก ใส่ถาดนำมาให้หญิงสาว หญิงสาวจึงนำไปให้มารดา    29เมื่อบรรดาศิษย์ของยอห์นรู้เรื่อง จึงมารับศพของยอห์น นำไปฝังไว้ในคูหา

a) อธิบายความหมาย
          นักบุญมาระโกได้เล่าแล้วว่า กษัตริย์เฮโรด อันทีปาส โอรสของกษัตริย์เฮโรด มหาราชและเจ้าเมืองปกครองแคว้นกาลิลี ทรงพระดำริว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้างที่กลับคืนชีพ บัดนี้ เขาจึงอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ทำให้กษัตริย์เฮโรดทรงพระบัญชาให้ตัดศีรษะของนักบุญยอห์น  เหตุการณ์นี้มีบันทึกไว้เช่นกันในหนังสือของฟลาวีอุส โยเซฟุส (Flavius Josephus, ค.ศ.37-100) นักประวัติศาสตร์โรมันเชื้อสายยิว เขาเล่าว่านักบุญยอห์นถูกตัดศีรษะในป้อมปราการมาแครัส (Machaerus) ทางทิศตะวันออกของทะเลตาย ปัจจุบันดินแดนนี้อยู่ในประเทศจอร์แดนและถูกประหารชีวิตเพราะเหตุผลทางการเมือง กษัตริย์เฮโรด อันทีปาสทรงกลัวว่า ประชาชนจะนิยมชมชอบนักบุญยอห์นมากจนตั้งตนเป็นกบฏต่อพระองค์

- กษัตริย์เฮโรดองค์นี้เคยทรงสั่งให้จับกุมยอห์น และล่ามโซ่ขังคุกไว้ เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียส สำหรับนักบุญมาระโกเหตุผลที่กษัตริย์เฮโรด อันทีปาส ทรงสั่งให้จับกุมยอห์นไม่ใช่เหตุผลทางการเมือง แต่เพราะความโกรธแค้นมากที่สงบลงไม่ได้ของนางเฮโรเดียสต่อนักบุญยอห์น   

- ภรรยาของฟีลิปพระอนุชา ซึ่งกษัตริย์เฮโรดทรงรับมาเป็นมเหสี ประวัติของนางเฮโรเดียส สลับซับซ้อนเช่นเดียวกับสมาชิกทุกคนในราชวงศ์กษัตริย์เฮโรดมหาราช นางเป็นธิดาของอริสโตบุลัส พระโอรสของกษัตริย์เฮโรดมหาราชจากนางมาเรียมเนที่ 1 มเหสีคนที่ 2

    ต่อมาในปีที่ 7 ก่อนคริสตศักราช กษัตริย์เฮโรด มหาราชทรงรับทราบว่า อริสโตบุลัสคิดวางแผนเป็นกบฏต่อพระองค์ จึงทรงสั่งประหารชีวิต และทรงจัดการให้เฮโรด ฟีลิป พระโอรสจากนางมาเรียมเนที่ 2 มเหสีคนที่ 3 ทรงอภิเษกสมรสกับนางเฮโรเดียส พระนัดดาที่เพิ่งกำพร้าบิดา เฮโรด ฟีลิปพระองค์นี้ทรงดำเนินชีวิตหรูหราอยู่ที่กรุงโรม  
    เมื่อกษัตริย์เฮโรดมหาราชสิ้นพระชนม์ในปีที่ 4 ก่อนคริสตศักราช เฮโรด อันทีปาส พระโอรสก็เสด็จไปกรุงโรม เพื่ออ้างสิทธิเป็นกษัตริย์สืบราชสมบัติต่อจากพระราชบิดา แต่จักรพรรดิออกัสตัส ซีซาร์ทรงแบ่งสมบัติให้กับพระโอรสทั้งสามพระองค์คือ ให้อาร์เคลาอัส พระโอรสจากพระนางมัลธาเช มเหสีคนที่ 4 ทรงปกครองแคว้นยูเดีย สะมาเรียและอิดูเมอา เฮโรด อันทิปาสพระโอรสจากมเหสีพระองค์เดียวกัน ทรงเป็นเจ้าปกครองแคว้นกาลิลีและแคว้นเปอเรีย และฟีลิป พระโอรสจากนางคลีโอพัตราแห่งกรุงเยรูซาเล็ม มเหสีคนที่ 5 ทรงปกครองแคว้นอิทูเรีย บาทาเนีย ตราโคนิติส ฯลฯ
    ขณะที่กษัตริย์เฮโรด อันทีปาสพำนักอยู่ที่กรุงโรม คงจะทรงหลงรักนางเฮโรเดียสซึ่งเป็นพระกนิษฐภคินีและพระนัดดา อย่างไรก็ตาม เมื่อเสด็จกลับที่แคว้นกาลิลีก็ทรงอภิเษกสมรสกับพระธิดาของกษัตริย์อาเรทัสที่ 4 แห่งนาบาเทียน  
    บทความที่แปลนี้เรียกเฮโรด ฟีลิปว่าเป็นพระอนุชาของกษัตริย์เฮโรด อันทีปาส เพราะในต้นฉบับภาษากรีกคำว่า adelphos หมายถึง brother โดยไม่กำหนดว่าเป็นพี่หรือน้อง และผู้แปลคงตัดสินใจว่าเป็นน้องชายโดยไม่ได้ค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยแท้จริงแล้ว นักประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบัน ยอมรับว่า เฮโรด ฟีลิปเป็นพระเชษฐาของกษัตริย์เฮโรด
    ต่อมา เมื่อกษัตริย์เฮโรด อันทีปาสเสด็จไปกรุงโรมอีกครั้งหนึ่งและทรงพำนักอยู่ที่บ้านของเฮโรด ฟีลิปพระเชษฐา ก็ทรงเชิญชวนนางเฮโรเดียสให้ตามพระองค์ไปที่แคว้นกาลิลีพร้อมกับบุตรหญิงของนางและ นางทรงปฏิบัติตาม กษัตริย์เฮโรด อันทีปาสจึงทรงหย่าร้างจากมเหสี ซึ่งเป็นพระธิดาของกษัตริย์อาเรทัสที่ 4 และทรงรับนางเฮโรเดียสมาเป็นมเหสีแทน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย