Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“เจ้าปีศาจ จงออกจากชายผู้นี้”

23. ชาวเกราซาที่ถูกปีศาจสิง ( 2 )
- ท่านมายุ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าทำไม แปลตามตัวอักษรว่า "มีอะไรกันบ้างระหว่างเรากับท่าน" เป็นสำนวนเซมิติกที่เราพบบ่อย ๆ ในพระคัมภีร์ (เทียบ 1:24; ยชว 22:24; วนฉ 11:12; 2 ซมอ 16:10; 19:23; 1 พกษ 17:18; 2 พกษ 3:13; ยน 2:4) โดยทั่วไปใช้สำนวนนี้เพื่อแสดงว่า มีความคิดเห็นหรือจุดประสงค์ไม่ตรงกันระหว่างสองฝ่าย

- ข้าพเจ้าวอนขอท่านในพระนามของพระเจ้า อย่าทรมานข้าพเจ้าเลย” คำขอร้องนี้แสดงว่า ปีศาจมีความอึดอัดใจที่จะต้องพ่ายแพ้แก่มนุษย์ "ก่อนเวลา"  (มธ 8:29) ทั้ง ๆ ที่มนุษย์เคยอยู่ใต้อำนาจของมัน แต่บัดนี้มันต้องสูญเสียอำนาจเหนือมนุษย์  หนังสือนอกสารบบพระคัมภีร์บางฉบับบันทึกความคิดที่ว่า ปีศาจมีอำนาจปกครองมนุษย์ตามใจชอบจนถึงวันพิพากษาประมวลพร้อม เมื่อมันจะต้องถูกขับไล่ไปอยู่ในนรกตลอดนิรันดร- ทั้งนี้เพราะพระเยซูเจ้าตรัสสั่งปีศาจว่า “เจ้าปีศาจ จงออกจากชายผู้นี้” ปีศาจรู้ว่าพลังความชั่วร้ายของตนสู้กับพระเยซูเจ้าไม่ได้ จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ แม้จะทำให้ตนต้องพินาศ

- แล้วพระองค์ทรงถามว่า “เจ้าชื่ออะไร” คนโบราณคิดว่าการรู้จักชื่อของผู้ใดทำให้ตนมีอำนาจเหนือผู้นั้น

- มันตอบว่า “ชื่อกองพล เพราะเราอยู่กันจำนวนมาก” ในระบบทหารของชาวโรมัน กองพลเป็นหน่วยหนึ่ง ประกอบด้วยทหาร 6,000 คน การใช้คำนี้จึงหมายความว่าปีศาจที่สิงอยู่ในชาวเกราซาคนนั้นมีหลายตน  (เทียบ มธ 12:45; ลก 8:2; 11:26)

- และมันพร่ำวอนพระองค์มิให้ขับไล่มันออกจากบริเวณนั้น บริเวณเมืองเกราซาเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นทศบุรี (ข้อ 20) หรือสิบเมือง ซึ่งพลเมืองมักจะเป็นชาวกรีกจึงเป็นคนต่างศาสนา นักบุญมาระโกคงจะต้องการแสดงว่าปีศาจชอบอยู่ที่นั่นเพราะมีอำนาจเหนือบุคคลดังกล่าว

- หมูฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่บนเนินเขาที่นั่น การเลี้ยงหมูเป็นหลักฐานรับรองว่า บริเวณนี้เป็นถิ่นของคนต่างศาสนาอย่างน่นอน เพราะชาวยิวห้ามเลี้ยงหมูและห้ามกินเนื้อหมู ธรรมบัญญัติของโมเสสระบุว่าหมูเป็นสัตว์ที่มีมลทิน (เทียบ ลวต 11:7)

- พวกปีศาจจึงอ้อนวอนพระองค์ว่า “ขอได้โปรดส่งพวกเราเข้าไปในหมูฝูงนั้นเถิด” ปีศาจที่ถูกไล่ออกจากมนุษย์จำเป็นต้องหาที่อยู่อื่น (เทียบ มธ 12:43-45) มันมีมลทินจึงสมควรไปสิงอยู่ในสัตว์ที่มีมลทิน

- พระองค์ก็ทรงอนุญาต พวกปีศาจจึงออกไปสิงอยู่ในร่างหมู หมูฝูงนั้นซึ่งมีประมาณสองพันตัวก็พากันวิ่งกระโจนจากหน้าผาลงไปในทะเลสาบ และจมน้ำตายทั้งหมด พระเยซูเจ้าทรงคิดแบบชาวยิวว่า ปีศาจสมควรไปสิงอยู่ในฝูงหมู จึงทรงอนุญาตทันที แต่หมูทนปีศาจสิงอยู่ในตัวไม่ได้ จึงกระโจนลงในทะเลสาบและจมน้ำตาย ในพระคัมภีร์หลายครั้งน้ำทะเลเป็นสัญลักษณ์หมายถึง ขุมลึกหรือนรกนั่นเอง พระเยซูเจ้าจึงทรงช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากอำนาจของปีศาจ

- คนเลี้ยงหมูต่างวิ่งหนีไปเล่าเรื่องนี้ตามเมืองและตามชนบท ประชาชนออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเขาเข้ามาใกล้พระเยซูเจ้า ก็แลเห็นคนที่เคยถูกปีศาจกองพลสิงนั่งอยู่ สวมเสื้อผ้า มีสติดี เมื่อประชาชนได้ยินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รีบวิ่งมาดู จ้องมองผู้ที่เคยถูกปีศาจสิงเห็นว่าเขาเป็นคนใหม่ ได้รับศักดิ์ศรีการเป็นมนุษย์กลับคืนมาใหม่ มีสติดี พูดได้ ไม่จำเป็นต้องใช้โซ่ตรวนล่ามไว้

- พวกเขาต่างมีความกลัว ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกปีศาจสิงและเล่าเรื่องหมูให้ฟัง เมื่อประชาชนที่เป็นคนต่างศาสนาได้ยินเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น เขาไม่ได้แสดงความยินดีหรือความพิศวง แต่ปฏิกริรยาของเขาคือความกลัว เพราะได้สูญเสียผลประโยชน์ทางวัตถุ เขาไม่สนใจว่าเพื่อนร่วมชาติคนหนึ่งหายจากโรคจิต กลับมาเป็นคนปกติ 

- ประชาชนจึงขอร้องพระเยซูเจ้าให้เสด็จออกไปจากเขตแดนของเขา สำหรับประชาชนเหล่านั้น คนที่เคยถูกปีศาจสิงได้รับศักดิ์ศรีและอิสรภาพมนุษย์คืนมาใหม่ มีคุณค่าน้อยกว่าความเสียหายของราคาหมูที่จมน้ำตาย เขาทั้งหลายกลัวว่าอำนาจยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้าอาจจะนำความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่เขามากยิ่งขึ้น จึงวอนขอพระองค์ให้เสด็จไปที่อื่น