Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“เจ้าปีศาจ จงออกจากชายผู้นี้”

23. ชาวเกราซาที่ถูกปีศาจสิง ( 2 )
- ท่านมายุ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าทำไม แปลตามตัวอักษรว่า "มีอะไรกันบ้างระหว่างเรากับท่าน" เป็นสำนวนเซมิติกที่เราพบบ่อย ๆ ในพระคัมภีร์ (เทียบ 1:24; ยชว 22:24; วนฉ 11:12; 2 ซมอ 16:10; 19:23; 1 พกษ 17:18; 2 พกษ 3:13; ยน 2:4) โดยทั่วไปใช้สำนวนนี้เพื่อแสดงว่า มีความคิดเห็นหรือจุดประสงค์ไม่ตรงกันระหว่างสองฝ่าย

- ข้าพเจ้าวอนขอท่านในพระนามของพระเจ้า อย่าทรมานข้าพเจ้าเลย” คำขอร้องนี้แสดงว่า ปีศาจมีความอึดอัดใจที่จะต้องพ่ายแพ้แก่มนุษย์ "ก่อนเวลา"  (มธ 8:29) ทั้ง ๆ ที่มนุษย์เคยอยู่ใต้อำนาจของมัน แต่บัดนี้มันต้องสูญเสียอำนาจเหนือมนุษย์  หนังสือนอกสารบบพระคัมภีร์บางฉบับบันทึกความคิดที่ว่า ปีศาจมีอำนาจปกครองมนุษย์ตามใจชอบจนถึงวันพิพากษาประมวลพร้อม เมื่อมันจะต้องถูกขับไล่ไปอยู่ในนรกตลอดนิรันดร- ทั้งนี้เพราะพระเยซูเจ้าตรัสสั่งปีศาจว่า “เจ้าปีศาจ จงออกจากชายผู้นี้” ปีศาจรู้ว่าพลังความชั่วร้ายของตนสู้กับพระเยซูเจ้าไม่ได้ จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ แม้จะทำให้ตนต้องพินาศ

- แล้วพระองค์ทรงถามว่า “เจ้าชื่ออะไร” คนโบราณคิดว่าการรู้จักชื่อของผู้ใดทำให้ตนมีอำนาจเหนือผู้นั้น

- มันตอบว่า “ชื่อกองพล เพราะเราอยู่กันจำนวนมาก” ในระบบทหารของชาวโรมัน กองพลเป็นหน่วยหนึ่ง ประกอบด้วยทหาร 6,000 คน การใช้คำนี้จึงหมายความว่าปีศาจที่สิงอยู่ในชาวเกราซาคนนั้นมีหลายตน  (เทียบ มธ 12:45; ลก 8:2; 11:26)

- และมันพร่ำวอนพระองค์มิให้ขับไล่มันออกจากบริเวณนั้น บริเวณเมืองเกราซาเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นทศบุรี (ข้อ 20) หรือสิบเมือง ซึ่งพลเมืองมักจะเป็นชาวกรีกจึงเป็นคนต่างศาสนา นักบุญมาระโกคงจะต้องการแสดงว่าปีศาจชอบอยู่ที่นั่นเพราะมีอำนาจเหนือบุคคลดังกล่าว

- หมูฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่บนเนินเขาที่นั่น การเลี้ยงหมูเป็นหลักฐานรับรองว่า บริเวณนี้เป็นถิ่นของคนต่างศาสนาอย่างน่นอน เพราะชาวยิวห้ามเลี้ยงหมูและห้ามกินเนื้อหมู ธรรมบัญญัติของโมเสสระบุว่าหมูเป็นสัตว์ที่มีมลทิน (เทียบ ลวต 11:7)

- พวกปีศาจจึงอ้อนวอนพระองค์ว่า “ขอได้โปรดส่งพวกเราเข้าไปในหมูฝูงนั้นเถิด” ปีศาจที่ถูกไล่ออกจากมนุษย์จำเป็นต้องหาที่อยู่อื่น (เทียบ มธ 12:43-45) มันมีมลทินจึงสมควรไปสิงอยู่ในสัตว์ที่มีมลทิน

- พระองค์ก็ทรงอนุญาต พวกปีศาจจึงออกไปสิงอยู่ในร่างหมู หมูฝูงนั้นซึ่งมีประมาณสองพันตัวก็พากันวิ่งกระโจนจากหน้าผาลงไปในทะเลสาบ และจมน้ำตายทั้งหมด พระเยซูเจ้าทรงคิดแบบชาวยิวว่า ปีศาจสมควรไปสิงอยู่ในฝูงหมู จึงทรงอนุญาตทันที แต่หมูทนปีศาจสิงอยู่ในตัวไม่ได้ จึงกระโจนลงในทะเลสาบและจมน้ำตาย ในพระคัมภีร์หลายครั้งน้ำทะเลเป็นสัญลักษณ์หมายถึง ขุมลึกหรือนรกนั่นเอง พระเยซูเจ้าจึงทรงช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากอำนาจของปีศาจ

- คนเลี้ยงหมูต่างวิ่งหนีไปเล่าเรื่องนี้ตามเมืองและตามชนบท ประชาชนออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเขาเข้ามาใกล้พระเยซูเจ้า ก็แลเห็นคนที่เคยถูกปีศาจกองพลสิงนั่งอยู่ สวมเสื้อผ้า มีสติดี เมื่อประชาชนได้ยินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รีบวิ่งมาดู จ้องมองผู้ที่เคยถูกปีศาจสิงเห็นว่าเขาเป็นคนใหม่ ได้รับศักดิ์ศรีการเป็นมนุษย์กลับคืนมาใหม่ มีสติดี พูดได้ ไม่จำเป็นต้องใช้โซ่ตรวนล่ามไว้

- พวกเขาต่างมีความกลัว ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกปีศาจสิงและเล่าเรื่องหมูให้ฟัง เมื่อประชาชนที่เป็นคนต่างศาสนาได้ยินเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น เขาไม่ได้แสดงความยินดีหรือความพิศวง แต่ปฏิกริรยาของเขาคือความกลัว เพราะได้สูญเสียผลประโยชน์ทางวัตถุ เขาไม่สนใจว่าเพื่อนร่วมชาติคนหนึ่งหายจากโรคจิต กลับมาเป็นคนปกติ 

- ประชาชนจึงขอร้องพระเยซูเจ้าให้เสด็จออกไปจากเขตแดนของเขา สำหรับประชาชนเหล่านั้น คนที่เคยถูกปีศาจสิงได้รับศักดิ์ศรีและอิสรภาพมนุษย์คืนมาใหม่ มีคุณค่าน้อยกว่าความเสียหายของราคาหมูที่จมน้ำตาย เขาทั้งหลายกลัวว่าอำนาจยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้าอาจจะนำความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่เขามากยิ่งขึ้น จึงวอนขอพระองค์ให้เสด็จไปที่อื่น

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย