Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

พระเจ้าทรงช่วยเปาโลและสิลาสให้เป็นอิสระ

       25เวลาประมาณเที่ยงคืน เปาโลและสิลาสกำลังอธิษฐานภาวนาและขับร้องสรรเสริญพระเจ้า นักโทษคนอื่นกำลังฟังอยู่  26ทันใดนั้น เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง จนฐานคุกสั่นสะเทือน ประตูคุกทุกบานเปิดออกทันที โซ่ตรวนของผู้ถูกจองจำทุกคนก็หลุด  27ผู้คุมตื่นขึ้น เห็นว่าประตูคุกเปิด จึงชักดาบจะฆ่าตัวตาย เพราะคิดว่า บรรดาผู้ถูกจองจำหนีไปหมดแล้ว    28แต่เปาโลร้องตะโกนว่า "อย่าทำร้ายตนเองเลย พวกเรายังอยู่ที่นี่กันทุกคน"

       29ผู้คุมสั่งให้จุดตะเกียง กระโดดเข้าไปในคุก ตัวสั่นnกราบลงแทบเท้าของเปาโลและ     สิลาส  30พาคนทั้งสองออกมาข้างนอกพูดว่า "ท่านขอรับ ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรจึงจะรอดพ้น"

       31เปาโลและสิลาสตอบว่า "จงเชื่อพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด ท่านและครอบครัวจะได้รอดพ้น"  32ทั้งสองคนประกาศพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าoให้ผู้คุมและทุกคนในครอบครัวฟัง  33เวลาดึกคืนนั้น ผู้คุมพาเขาทั้งสองคนแยกไปล้างแผล ทันทีหลังจากนั้น เขาได้รับ  ศีลล้างบาปพร้อมกับทุกคนในครอบครัว  34เขาเชิญทั้งสองคนขึ้นไปบนบ้าน จัดโต๊ะเลี้ยงอาหาร และมีความยินดีพร้อมกันทั้งครอบครัว ที่ได้มีความเชื่อในพระเจ้า

       35วันรุ่งขึ้น บรรดาผู้พิพากษาส่งเจ้าหน้าที่ไปพบผู้คุม สั่งว่า "จงปล่อยคนเหล่านั้นให้เป็นอิสระ"p  36ผู้คุมจึงแจ้งข่าวนี้แก่เปาโลว่า "ผู้พิพากษาสั่งให้ปล่อยท่านทั้งสองคนเป็นอิสระแล้ว บัดนี้จงออกไปเป็นสุขเถิด"q

       37เปาโลกล่าวแก่ผู้คุมและเจ้าหน้าที่ว่า "เขาสั่งให้เฆี่ยนเราทั้งสองคนต่อหน้าสาธารณชนโดยมิได้พิจารณาคดี แล้วยังจองจำเราในคุกอีกด้วย เราเป็นพลเมืองโรมันr บัดนี้เขาไล่เราออกไปอย่างเงียบ ๆ หรือ เราไม่ยอมหรอก เขาต้องมาด้วยตนเองเพื่อพาเราทั้งสองคนออกจากที่นี่ 38เจ้าหน้าที่จึงรายงานเรื่องนี้แก่ผู้พิพากษา เมื่อได้ยินว่าเปาโลและสิลาสเป็นพลเมืองโรมัน ผู้พิพากษาก็ตกใจ  39จึงมาขอโทษ แล้วพาทั้งสองคนออกจากคุก ขอร้องให้ออกไปจากเมืองs    40เปาโลและสิลาสออกจากคุกแล้ว ก็เข้าไปที่บ้านของนางลิเดีย พบบรรดาพี่น้องคริสตชน ให้กำลังใจเขา แล้วจากไปn ผู้คุมมีความกลัวเพราะตระหนักว่าตนได้ปฏิบัติต่อเปาโลและสิลาสเหมือนเป็นนักโทษ ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองเป็นทูตของพระเจ้า

o สำเนาโบราณบางฉบับว่า "พระวาจาของพระเจ้า"

p สำเนาโบราณบางฉบับปรับปรุงข้อ 35 นี้ว่า "พอรุ่งเช้า บรรดาผู้พิพากษาได้ประชุมกันที่ศาล เมื่อระลึกได้ว่าได้เกิดแผ่นดินไหว เขามีความกลัวและส่งเจ้าหน้าที่ไปที่คุกบอกว่า "จงปล่อยคนที่ท่านได้จำจองไว้เมื่อวานนี้เถิด"

q สำเนาโบราณบางฉบับละ "เป็นสุข"

r กฎหมายโรมันห้ามมิให้เฆี่ยนพลเมืองโรมันเป็นอันขาด ผู้ฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษอย่างหนัก

s สำเนาโบราณบางฉบับว่า "(ผู้พิพากษา) ได้มาเชิญเขาทั้งสองให้ออกไปจากเมือง" (NJB) บางฉบับขยายความว่า        "(ผู้พิพากษา) ไปที่คุกพร้อมกับมิตรสหายหลายคน เชิญเขาทั้งสองให้ออกไป พูดว่า "เราไม่รู้ว่าท่านต้องการอะไร และไม่รู้ว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรม" ผู้พิพากษาจึงพาเขาทั้งสองออกมา และขอร้องว่า "จงออกไปจากเมืองนี้เถิด เพื่อมิให้คนที่ตะโกนต่อต้านท่าน รวบรวมประชาชนมาต่อต้านท่านอีก"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย