การลงโทษที่จะเกิดในอนาคต

          ผู้สอนผิดเหล่านี้ก้าวร้าว หยิ่งยโส ไม่เกรงกลัวที่จะล่วงเกินบรรดาจิตที่ทรงสิริรุ่งโรจน์f  11แม้แต่ทูตสวรรค์ผู้ทรงพลังและอำนาจมากกว่ายังไม่กล่าวหาพวกเขาเฉพาะพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า  12แต่คนเหล่านี้ประพฤติเหมือนกับสัตว์เดียรัจฉานประเภทที่ตามธรรมชาติเกิดมาเพื่อถูกจับไปฆ่า เขาล่วงเกินสิ่งที่เขาไม่เข้าใจ เขาจะถูกทำลายเช่นเดียวกับสัตว์เดียรัจฉาน  13จะถูกลงโทษเป็นการตอบแทนความอธรรมของเขา เขาคิดว่าความสนุกสนานเพียงหนึ่งวันgเป็นความสุขแล้ว เขาทำตนมีมลทินน่ารังเกียจ พึงพอใจสนุกสนานกับการหลอกลวงแม้ขณะกำลังร่วมฉลองอยู่กับท่าน  14มีนัยน์ตาเจ้าชู้ ทำบาปโดยไม่สิ้นสุด คอยล่อลวงคนที่มีใจโลเล มีจิตใจละโมบ คนพวกนี้จะถูกพระเจ้าสาปแช่ง  15เขาทิ้งหนทางตรงหลงไปตามทางของ   บาลาอัม บุตรของโบสอร์h บาลาอัมต้องการผลประโยชน์จากความอธรรม  16แต่ลาใบ้ตัวหนึ่งพูดภาษามนุษย์ตำหนิความผิดของเขา คำตำหนินั้นยับยั้งความบ้าของประกาศกผู้นี้

         17ผู้สอนผิดเหล่านี้เป็นตาน้ำที่ไม่มีน้ำ เป็นเมฆที่ถูกพายุพัดไป พระเจ้าทรงเตรียมความมืดมิดไว้สำหรับเขาแล้ว  18เขาพูดโอ้อวดไร้สาระ ใช้ความใคร่ในกิเลสตัณหาล่อลวงผู้ที่เพิ่งiหนีพ้นจากความประพฤติผิด  19เขาสัญญาจะให้อิสรภาพj แต่ตนเองยังเป็นทาสของความเสื่อม เพราะผู้ใดพ่ายแพ้สิ่งใด ย่อมเป็นทาสของสิ่งนั้น   20ผู้ใดก็ตามที่หนีพ้นความเสื่อมของโลกเมื่อได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ไถ่ของเราแล้ว ถ้าเขากลับไปติดบ่วงk และพ่ายแพ้ความเสื่อมนี้อีก บั้นปลายของเขาก็จะประสบสิ่งร้ายยิ่งกว่าตอนต้น  21การที่เขาไม่เคยรู้จักทางแห่งความชอบธรรมเลย ยังดีกว่าการที่เขารู้ทางแห่งความชอบธรรมแล้ว แต่กลับหันหลังให้บทบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าประทานl  22เขาประพฤติตรงกับสุภาษิตที่กล่าวไว้ว่า "สุนัขกลับมากินสิ่งที่มันสำรอก" และ "สุกรที่เพิ่งอาบน้ำกลับไปกลิ้งเกลือกโคลนอีก"f "จิตที่ทรงสิริรุ่งโรจน์" หมายถึง ทูตสวรรค์ ผู้สอนผิด ๆ เหล่านี้แอบอ้างสิทธิที่จะตัดสินทูตสวรรค์ ซึ่งเป็นสิทธิของพระเจ้าแต่พระองค์เดียว รม 12:19; 1 ปต 2:23

g อาจแปลได้อีกว่า "มีความสุขที่จะปล่อยตัวประพฤติเสเพลในเวลากลางวันแสก ๆ"

h สำเนาโบราณบางฉบับว่า "เบโอร์" ดู กดว 22:5

i คนเหล่านี้ หมายถึง "คนที่มีใจโลเล" 2:14; พวกนี้หลายคนได้เลียนแบบความประพฤติน่าละอายของผู้สอนผิดเหล่านี้ 2:2

j ความเชื่อในพระคริสตเจ้าก่อให้เกิดความประพฤติที่ถูกต้องและอิสรภาพที่แท้จริง รม 6:15 เชิงอรรถ g;     ยก 1:25 เชิงอรรถ o; 1 ปต 2:16; ตรงกันข้าม พวกมิจฉาทิฐิอ้างถึงอิสรภาพโดยทำลายกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม ดู ยด 4 แต่บาปทำให้มนุษย์เป็นทาส ดู ยน 8:34; รม 6:16-17

k หมายถึง ผู้ที่ถูกผู้สอนผิดล่อลวง ไม่ได้หมายถึงตัวผู้สอนผิดเอง

l การไม่เคยรู้จักความเชื่อ (ยด 3) พร้อมข้อเรียกร้องทั้งหมดเสียเลย ยังดีกว่ารู้แล้วได้ละทิ้งความเชื่อไป