Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


เซซาเรีย ฟิลิปปี
         เป็นที่สวยเขียวชะอุ่มที่สุดของปาเลสไตน์ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไหล่เขาเฮอร์โมน และสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1150 ฟุต มีสายธาร นาห์ร บานียัส ไหลมาจากถ้ำหน้าผา ที่เป็นแหล่งน้ำสายหนึ่งของแม่น้ำยอร์แดน เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการปกป้องที่ราบข้างล่าง อดีตคงเป็นเมืองใหญ่ ปัจจุบันเป็นเมืองเล็กเรียกว่า บันยัส             จากสิ่งปรักหักพังคาดว่าเซซาเรียฟิลิปปีในอดีตคงเป็นศูนย์กลางศาสนา มีการนับถือเทพเจ้าบาอัล เทพเจ้าแห่งโชคลาภ  ณ ที่นี้ในยุคพระสัญญาเดิม สมัยกรีกมีการนับถือเทพเจ้า "ปาน" นอกนั้นยังพบรูปปั้นนางไม้เรียงรายในถ้ำ ช่วงกษัตริย์เฮโรดมหาราชท่านได้สร้างวิหารหินอ่อนขาว ใกล้ๆ กันเพื่อให้เกียรติแก่จักรพรรดิ์ออกัสตัส

              ปี 198 กคศ อันทิโอคัส มหาราชรบชนะอียิปต์และได้ครอบครองปาเลสไตน์ ในปี 20 กคศ จักรพรรดิ์ออกัสตัสของจักรวรรดิโรมัน ได้มอบอาณาเขตนี้แก่เฮโรดมหาราช เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ในปี 4 กคศ กษัตริย์ฟิลิปเข้าครอบครองต่อจนสิ้นชีวิตในปี 34 กคศ ในช่วงเวลาของพระองค์ท่านได้ทรงบูรณะเมืองใหม่อย่างสวยงาม พร้อมตั้งชื่อเซซาเรียฟิลิปปี เพื่อเป็นเกียรติแก่จักรพรรดิ์ทิเบเรียส ซีซาร์และพระองค์ท่านเอง

                จวบจนถึงกษัตริย์เฮโรดอกริพปาที่สอง พระองค์ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น เนโรนีอัส เพื่อเป็นเกียรติแก่กษัตริย์เนโร และใช้เรียกตราบที่พระองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น ระหว่างสงครามยิว-โรมัน จอมพลเวสปาเซียนหยุดพักทัพที่นี่ ติตัส จอมพลคนต่อมาได้จัดมหกรรมการดวลดาบที่เมืองนี้ มีนักโทษยิวจำนวนมากได้สังเวยชีวิต เมื่อปราบชาวยิวราบคาบแล้วชาวโรมันได้เปลีียนชื่อเมืองเป็นพานิอัส

              ในพระสัญญาใหม่ ที่ตรงนี้มีความหมายสำคัญ ท่ามกลางบรรยากาศของเทพเจ้าต่างๆ พระเยซูเจ้าทรงถามพวกสาวกว่าพระองค์เป็นใคร เปโตรได้ตอบอย่างอาจหาญว่าพระองค์คือพระคริสต์ (ผู้ได้รับเจิม มก 8:27-33) บางท่านคิดว่าการจำแลงพระกายของพระเยซูเจ้าเกิดชึ้นที่นี่เช่นกัน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย