อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 /2561
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากรอบรมพระคัมภีร์
“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 /2561
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 3

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 /2561
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส”
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 4

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 /2561
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 /2561
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 /2561
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 3

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 /2561
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


อบรมพระคัมภีร์
“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส”
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 4 พิธีรับวุฒิบัตร

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 /2561