Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณประสบการณ์ผู้เข้าอบรม Bibliodrama
ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ  

เลขาธิการคณะพระหฤทัยฯ
"การอ่านและการฟังพระวาจาทำให้ซิสเตอร์ได้พบกับพระเจ้าทุกวัน"      

               ซิสเตอร์เคยเข้ารับการอบรมคอร์ส Bibliodrama ในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเป็นการอบรมครั้งแรกที่ สถาบัน EAPI ประเทศฟิลิปปินส์ ขณะนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการอะไรนัก และเนื่องจากผู้เข้าสัมมนามาจากหลายประเทศ บางคนก็เอาจริงเอาจัง บางคนก็เล่นๆบ้าง สำหรับตนเองก็ทำตามที่ผู้นำให้ปฏิบัติ ก็ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ บางช่วงเวลาสัมผัสได้กับพระวาจาที่ได้อ่านบ้าง จำได้ว่า พระวาจาที่ผู้นำได้นำมาใช้ มาจากหนังสืออพยพ เป็นเรื่องราวของชาวอิสราเอลกำลังจะออกจากประเทศอียิปต์ ผู้นำให้ผู้เข้าสัมมนาเลือกว่า จะเป็นใครในเรื่องนี้ และผู้นำได้ใช้กระบวนการที่หลากหลายเพื่อช่วยให้พวกเราได้มีการไตร่ตรองถึงชีวิตตนเองซิสเตอร์พบว่าเรื่องราวในพระคัมภีร์กลับกลายมาเป็นชีวิตของพวกเราแต่ละคนโดยไม่รู้ตัว นอกจากนั้นยังมีบทเพลงพร้อมท่าทางประกอบสำหรับการภาวนาอีกมากมาย ทำให้รู้สึกว่าคอร์สนี้สนุกสนาน ไม่เครียดและดูเหมือนว่าจบเร็วจัง

    Bibliodrama เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้พระวาจาของพระเจ้ามีชีวิตชีวาอีกครั้ง "พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ และเสด็จมาประทับอยู่ในหมู่เรา" (ยน 1:14) พระวาจาของพระเจ้าลงมาบังเกิดในจิตใจของมนุษย์ หลังจากที่ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมอีกครั้งในประเทศไทย ทำให้ซิสเตอร์รู้สึกว่าวิธีการนี้น่าสนใจและนำมาประยุกต์ใช้ได้ ในกระบวนการอบรมBibliodrama ผู้นำจะไม่อธิบายว่า Bibliodrama คืออะไรและเป็นอย่างไรผู้นำจะหลีกเลี่ยงการมา lecture หรือการมานั่งบรรยายมากที่สุดเพราะกระบวนการที่สำคัญที่สุดคือ ผู้เข้าร่วมจะต้องมีประสบการณ์ด้วยตัวตนเองกับพระวาจาและที่สุดความหมายของBibliodrama จะค่อยๆถูกเปิดเผยจากผู้เข้าสัมมนาเอง
  bibliodrama047
bibliodrama048
bibliodrama049
bibliodrama050

    เมื่อซิสเตอร์มีโอกาสมาเป็นผู้นำในการอบรมคอร์ส Bibliodramaบ้างประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละคนช่วยทำให้การอ่านพระวาจาในชีวิตประจำวันของซิสเตอร์มีชีวิตชีวาขึ้น ซิสเตอร์สัมผัสกับพระเจ้าได้ง่ายขึ้น พระเจ้ามีตัวตนสำหรับซิสเตอร์และซิสเตอร์ก็มีตัวตนกับพระเจ้ามากขึ้น ตัวตนที่มีทั้งอารมณ์ ความรู้สึก ความนึกคิด จิตวิญญาณและตัวตนที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การเข้าไปมีส่วนในเรื่องราวในพระวาจาแต่ละตอนทำให้ซิสเตอร์ได้ค้นพบตัวตนเองทีละเล็กทีละน้อย ทำให้มีเวลาฟังและรับรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อตนเองBibliodrama ค่อยๆทำให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นชีวิตสำหรับซิสเตอร์และชีวิตของซิสเตอร์ก็ปรารถนาที่จะเป็นพระวาจาสำหรับคนอื่น นี่อาจจะเป็นเพียงประสบการณ์หรือช่วงเวลาสั้นๆเมื่อซิสเตอร์ได้อ่านและอยู่กับพระวาจาด้วยวิธีการนี้อย่างไรก็ตามยังมีวิธีการเข้าถึงพระวาจาได้อีกหลากหลาย แต่ชีวิตของซิสเตอร์ยังคงดำเนินต่อไปและพระวาจายังทรงนำทางชีวิตของซิสเตอร์เสมอและสิ่งที่ไม่ลืมคือการอ่านพระวาจาของพระเจ้าทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอ

    bibliodrama051
bibliodrama052
bibliodrama053

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย