Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คุณนภา จุลสุคนธ์ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม Bibliodrama
คุณนภา จุลสุคนธ์  

สัตบุรุษวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง

ได้แบ่งปันว่า Bibliodrama มีส่วนช่วยพัฒนาชีวิตจิตของฉันอย่างมาก ดิฉันได้มีโอกาสเข้ารับการฟื้นฟูจิตใจร่วมกับกลุ่มเพื่อนพระหฤทัยฯ โดยซิสเตอร์ได้ใช้รูปแบบของการศึกษาพระวาจาแบบBibliodrama และดิฉันยังได้มีโอกาสไปเข้าร่วมอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งที่สองเป็นการอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เคยเข้ารับการอบรมมาแล้ว


bibliodrama039bibliodrama040
              ดิฉันรู้สึกประทับใจมาก การฟื้นฟูจิตใจครั้งนี้ทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยน ทำให้รู้ถึงการประทับอยู่ของพระ ทำให้ฉันรู้ว่าฉันมีพระองค์ ที่สำคัญทำให้การภาวนามีชีวิตชีวา ได้สัมผัสพระในธรรมชาติ ยกใจขึ้นหาพระกับบรรยากาศสบายๆ ได้แสดงออกท่าทางจากใจ รู้สึกว่าพระอยู่ท่ามกลางเรา ฉันได้รับหลายอย่างมากมายที่เกี่ยวกับการภาวนาได้มีโอกาสแบ่งปัน การเข้ากลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ และสิ่งนี้ฉันได้นำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของฉัน เพราะช่วยให้ฉันมีสมาธิก่อนกระทำกิจใดๆ ทำให้การภาวนาของฉันไม่เบื่อหน่าย และทำให้ฉันได้เข้าใจพระวาจามากขึ้น นอกจากนั้นยังมีบทเพลงและท่าทางประกอบจากใจที่ช่วยฉันภาวนาและอยู่กับพระเจ้ามากขึ้น
bibliodrama041

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย