Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2015
สัปดาห์ที่สามสิบสี่ เทศกาลธรรมดา
ลก 21:5-11…
       5ขณะนั้นบางคนให้ข้อสังเกตว่าพระวิหารมีหินและของถวายตกแต่งอย่างงดงาม พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า 6“สักวันหนึ่ง ทุกสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ จะไม่มีก้อนหินเหลือซ้อนกันอยู่เลย” 7เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร และมีเครื่องหมายใดบอกว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้น”


8พระองค์ตรัสตอบว่า “จงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่านได้ หลายคนจะอ้างนามของเรา พูดว่า ‘ฉันเป็นพระคริสต์’ และ ‘เวลากำหนดมาถึงแล้ว’ อย่าตามเขาไป 9เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินข่าวลือเรื่องสงครามและการปฏิวัติ จงอย่าตกใจ เหตุการณ์เหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ยังไม่ถึงวาระสุดท้าย” 10แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า “ชาติหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกชาติหนึ่ง อาณาจักรหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกอาณาจักรหนึ่ง 11แผ่นดินไหวใหญ่หลวง ความอดอยาก และโรคระบาดจะเกิดขึ้นหลายแห่ง จะมีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัว และเครื่องหมายยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในท้องฟ้าอรรถาธิบายและไตร่ตรอง
  

• พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ในพระวรสารนักบุญลูกาอยู่ในหมวดที่เรียกว่า “อวสานตกาล” และเป็นเนื้อหาที่ออกไปในรูปของ “วิวรณ์” apocalypse เหมือนกับเป็นการทำนายถึงอนาคต และผู้อ่านทั่วไปก็มักจะคิดว่านี่เป็นการทำนายถึงอวสานตกาล ซึ่งเรื่องอวสานตกาลนี้คนส่วนใหญ่อยากรู้อยากเห็นว่าจะมาถึงเมื่อไร การสิ้นโลกหรือวาระสุดท้ายจะมาถึงเมื่อใด

• พ่อจำได้ สมัยพ่อเป็นเด็ก มีคนบอกปล่อยข่าวว่า “อีกสิบปีโลกแตก” แค่ได้ยินพวกเราก็ตกใจตามประสาเด็กๆ โลกแตกเราก็จะต้องตายกันหมด ไม่มีใครรอดอยู่ได้เลย จะไม่มีใครสักคนที่รอดไปได้...พ่อจำได้ว่าพอพ่อได้ยินว่าโลกจะแตก พ่อกลัวเลย ซึมเลย และก็คิดหนักมากเลยว่าเหตการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร... พ่อจำได้ว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับอวสานสุดท้ายของโลก หายนะที่จะมาถึงกับโลก โลกจะแตกนี้พ่อได้ยินอยู่เนืองๆทุกยุคทุกสมัย มีเกจิอาจารย์ นักทำนายทายทักมากมายในอดีตที่ผ่านมา ก็ป่าวประกาศทำนายว่าจะมาถึงแล้ว ใกล้แล้ว และบ่อยครั้งก็มีเรื่องของการสะเดาะเคราะห์ แก้กรรม แก้เวร และหาทางต่างๆนาๆ ที่จะแก้ไข้ไม่ใหเกิดขึ้น หรือให้มีทางที่จะเลื่อนออกไปได้... เหตุการณ์แบบนี้มีอยู่เสมอครับ

• มนุษย์เราอยากรู้อนาคต และก็อยากรู้ว่าเมื่อไรหนอการอวสานสิ้นโลกจะเกิดขึ้น... เป็นธรรมดาจริงๆครับ และพระวรสารก็มีเรื่องราวที่เป็นลักษณะของวิวรณ์หรือการคาดการณ์แบบนี้ ในพระวรสารสหทรรศน์ มัทธิว มาระโก ลูกา ก็มีทุกฉบับ และทั้งสามฉบับ เรื่องราวอวสานตกาลนั้นอยู่ก่อนเรื่องเล่า “พระทรมานของพระเยซูเจ้า” ณ เวลาที่พระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม และเมื่อทรงเห็นนครเยรูซาเล็ม เหตุการณ์เรื่องราวอวสานตกาลก็เริ่มต้นเล่าเรื่องเช่นนี้ และคำถามที่มีเสมอคือเหตุการณ์นี้จะมาถึงเมื่อใด... เพราะทุกคนก็อยารู้ และคิดว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว และยิ่งคาดกันไปเสมอเมื่อเหตุร้ายต่างๆมากมายเกิดขึ้น... เวลามีเหตุร้ายมากๆ ก็คิดว่าโลกจะแตกแล้ว อวสานจะมาถึงแล้ว... ในพระวรสารวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับ..
o เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร และมีเครื่องหมายใดบอกว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้น”
o พระองค์ตรัสตอบว่า “จงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่านได้ หลายคนจะอ้างนามของเรา พูดว่า ‘ฉันเป็นพระคริสต์’ และ ‘เวลากำหนดมาถึงแล้ว’ อย่าตามเขาไป
o เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินข่าวลือเรื่องสงครามและการปฏิวัติ จงอย่าตกใจ เหตุการณ์เหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ยังไม่ถึงวาระสุดท้าย”

• แม้จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายจนน่าวิตก แต่พระเยซูเจ้าก็ตรัสว่าเวลานั้นยังมาไม่ถึง... พ่อเรียนพี่น้องตรงๆ ว่า เวลานี้ในโลกของเราก็มีเหตุการณ์อะไรมากมายที่น่าหวั่นวิตกจริงๆ การก่อการร้าย การอ้างศาสนาและพยายามก็ให้เกิดความรุนแรง การอพยพของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ต้องอพยพย้ายถิ่นอย่างน่าผิดสังเกตมาก... การก่อความรุ่นแรงต่อชีวิตด้วยความรุนแรงจริงๆแบบที่ไม่เคยมีมากำลังเกิดขึ้นและขู่ทำร้าย ทำลาย โดยอ้างศาสนาอย่างผิดๆ และดูเหมือนโลกของเรากำลังขาดความปลอดภัยอย่างมากๆ และไม่รู้ว่าใครแท้จริงอยู่เบื้องหลังหรือความรับผิดชอบ มีความซับซ้อนมาก และดูเหมือนยิ่งวันยิ่งรุนแรงและต้องอยู่กันอย่างไม่สามารถไว้วางใจ และต้องระวังระไว สภาพของโลกเราเป็นเช่นนี้จริงๆ ในปัจจุบัน จนบางทีความคิดเรื่องอวสานตกาล เรื่องสงครามโลก หรือความรุนแรงจนโลกของเราจะอยู่ไม่ได้ สิ่งเหล่านี้กำลังก่อความรุนแรงอย่างน่าแปลกใจครับ

• แล้วอวสานจะมาถึงหรือยัง... พระเยซูเจ้าตรัสว่า
o “ชาติหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกชาติหนึ่ง อาณาจักรหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกอาณาจักรหนึ่ง แผ่นดินไหวใหญ่หลวง ความอดอยาก และโรคระบาดจะเกิดขึ้นหลายแห่ง จะมีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัว และเครื่องหมายยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในท้องฟ้า”
o แม้ในเรื่องที่พระดำรัสเช่นนี้ ก็เป็นแบบวรรณกรรมส่วนหนึ่งของวรรณกรรมวิวรณ์ครับ ไม่มีอะไรต้องตกใจ

• จุดประสงค์ของวรรณกรรมวิวรณ์คืออะไรจริงๆ จุดประสงค์ของวรรณกรรมชนิดนี้เป็นแบบวรรณกรรมพิเศษจริงๆ เพื่อเป็นการเน้น “การเตรียมพร้อมไว้” แน่นอนความคิดแบบวิวรณ์ไม่ได้ต้องการบอกให้เราคาดคะเนหรือประกาศให้รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้หรือการสิ้นโลกจะเกิดขึ้นเมื่อใด ที่ไหน อย่างไร แต่ทว่า...
o วรรณกรรมวิวรณ์ หรือการเขียนแบบนี้เน้นให้ผู้อ่านไม่ประมาทและเตรียมตัวให้พร้อมเสมอเท่านั้น
o และที่สำคัญในการเตรียมพร้อมเสมอนั้น เน้นให้ต้องไว้วางใจในพระเจ้าอย่างยิ่ง ให้ฝากชะตากรรมหรืออนาคตให้พระเจ้าดูแล ไม่ต้องกล้ว แต่วางใจในพระองค์ต่างหาก นั่นคือประเด็น
o วรรณกรรมแบบวิวรณ์ไม่ได้ต้องการเป็นผู้พยากรณ์หรือทำนายนะครับ อย่าลืมประเด็นนี้หลายคนเรียกว่า “พระวิวรณ์” และคิดว่านี่คือการทำนาย พยากรณ์ แบบรู้อนาคต... แต่ที่ไหนได้ วรรณกรรมชนิดนี้เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจ ให้ไม่ประมาทและวางใจในพระเจ้าเท่านั้น และที่สำคัญ พระเจ้าเท่านั้นทรงทราบวันเวลาและไม่ได้อยู่ในความควบคุมดูแลของเราหรืออยู่ในอำนาจของเราที่จะควบคุมครับ

• พี่น้องที่รัก.. ช่วงเวลาปลายปีพิธีกรรมพระวรสารก็เป็นแบบนี้ครับ อย่าลืมว่าเราอยู่อาทิตย์สุดท้ายของปีพิธีกรรม พระศาสนจักรจัดให้เราได้อ่านพระวรสารนักบุญลูกาเช่นนี้
o พระวาจาวันนี้เพื่อเตือนเรา ให้ตื่นเฝ้าและพร้อมเสมอถึงการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า
o เป็นการเตือนเราให้ทราบถึงเวลา และตระหนักเสมอกับเวลาของปีพิธีกรรมของพระศาสนจักรที่กำลังจบเช่นนี้ เพื่อเราจะได้ทบทวนชีวิตที่รอคอยพระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาก หรือแม้แต่เวลาที่เราจะต้องจากโลกนี้ไป เพื่อว่า... “จงเตรียมพร้อมไว้”
o พี่น้องที่รัก...ขอพระเจ้าประทานพระพรแห่งเวลา และนิรันดรภาพแก่พวกเราเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง ขอให้เรา พร้อมรับเสด็จพระองค์ทุกวันเสมอไป...

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย