Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2015
สัปดาห์ที่สามสิบสอง เทศกาลธรรมดา

ลก 18:1-8…
1พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องหนึ่งแก่บรรดาศิษย์เพื่อสอนว่าจำเป็นต้อง อธิษฐานภาวนาอยู่เสมอโดยไม่ท้อถอย 2พระองค์ตรัสว่า “ผู้พิพากษาคนหนึ่งอยู่ในเมืองหนึ่ง เขาไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด 3หญิงม่ายคนหนึ่งอยู่ในเมืองนั้นด้วย นางมาพบเขาครั้งแล้วครั้งเล่าพูดว่า ‘กรุณาให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันสู้กับคู่ความเถิด’ 4ผู้พิพากษาผู้นั้นไม่ยอมทำตามที่นางขอร้องจนเวลาผ่านไประยะหนึ่ง จึงคิดว่า ‘แม้ว่าฉันไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด

5แต่เพราะหญิงม่ายผู้นี้มาทำให้ฉันรำคาญ ฉันจึงจะให้นางได้รับความยุติธรรม เพื่อมิให้นางรบเร้าฉันอยู่ตลอดเวลา’”
6องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “จงฟังคำที่ผู้พิพากษาอธรรมคนนั้นพูดซิ 7แล้วพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่ผู้เลือกสรรที่ร้องหาพระองค์ทั้งวัน ทั้งคืนดอกหรือ พระองค์จะไม่ทรงช่วยเขาทันทีหรือ 8เราบอกท่านทั้งหลายว่าพระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่เขาโดยเร็ว แต่เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมา จะทรงพบความเชื่อในโลกนี้หรือ”
อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 

• “พระเจ้าดีต่อฉัน และพระองค์ทรงเติมฉันในวันที่อ่อนล้า และทรงทันเวลาเสมอ... ไม่ช้าและไม่สาย ไม่เร่งร้อนตามใจฉัน ทรงดี ดีต่อฉันและทรงทันเวลาเสมอ”


• พ่อเริ่มการอธิบายพระวาจาวันนี้ด้วยส่วนหนึ่งของเพลงสรรเสริญของพี่น้อง คริสเตียน เป็นเพลงที่พ่อเคยฟังช่วงหนึ่งและชอบมาก ฟังในรถบ่อยๆจนขึ้นใจ และรู้ว่าพระเจ้าดีเหลือเกิน พระองค์ทรงดี แต่ไม่ตามใจ แต่ทรงช่วยเสมอ และพระหัตถ์ของพระองค์มาทันเวลาเสมอ... ตอบสนองความจริงของพระคัมภีร์ที่ว่า “พระเจ้าจะไม่ทรงรอช้า แต่จะทรงช่วยเหลือบรรดาคนยากไร้ชายขอบที่ร้องหาพระเจ้า” 


• พระวรสารวันนี้ ลก 18:1-8 ความคิดที่พระเจ้าจะไม่ทรงช่วยเหลือเขาทันทีหรือ เมื่อคนที่ลำบากหรือถูกกดขี่ได้ร้องหาพระเจ้า ความคิดนี้มาจากหนังสือบุตรสิรา บสร 35:18-19 “พระเจ้าจะไม่ทรงชักช้าที่จะช่วยเหลือคนยากจนที่ถูกข่มเหง” 


• พระเยซูเจ้าได้เล่าอุปมาเรื่องของผู้พิพากษาคนนั้นที่ไมได้ตัดสินความให้กับหญิงหม้าย... ขณะที่นางมาร้องขอความเป็นธรรมยาวนาน

o “ผู้พิพากษาคนหนึ่งอยู่ในเมืองหนึ่ง เขาไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด

o หญิงม่ายคนหนึ่งอยู่ในเมืองนั้นด้วย นางมาพบเขาครั้งแล้วครั้งเล่าพูดว่า ‘กรุณาให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันสู้กับคู่ความเถิด’”


• เราพบว่า เรื่องนี้เป็นอุปมาที่ต้องการให้เห็นว่าสองบุคคล 

o “ผู้พิพากษา” ในอุปมาคนนี้ถูกนำเสนอให้เห็นว่าเขาเป็นคนตรงมากแน่ในการตัดสิน ด้วยถ้อยคำที่อุปมาของพระเยซูเจ้าเล่าว่า “เขาไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด” ประโยคนี้ทำให้เห็นว่าการตัดสินนั้นต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักฐานการ สู้คดี... ถ้าเป็นสำนวนไทยเราคงต้องบอกว่า “ไม่เกรงหน้าอินทร์หน้าพรหม” คือเป็นคนตรงที่สุด ตัดสินแบบไม่มีอคติใดๆเลย

o “หญิงหม้าย” เธอเป็นหม้าย ความเป็นหญิงหม้ายในสังคมชาวยิวในพระคัมภีร์ คือเครื่องหมายของคนชายขอบสังคม ไม่มีอะไรที่จะต่อรอง ไม่มีอำนาจใดๆ และเสียงของเธอก็ไร้ความหมายเพราะไม่มีสามีที่จะปกป้อง เป็นหลักประกันทางบ้านเมือง ทางศาสนาก็ไม่มีน้ำหนักใดๆในทางกรณีต่างๆ แต่สิ่งที่นางมีคือการร้องขอความยุติธรรมอย่างต่อเนื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าจน เรียกว่า “น่ารำคราญ”

• ดิ้นรนร้องขอของนางได้ผลต่อจิตใจของผู้พิพากษาคนนี้ พระคัมภีร์เล่าถึงผู้พิพากษาคนนี้ว่าเขา “จึงคิดว่า ‘แม้ว่าฉันไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด แต่เพราะหญิงม่ายผู้นี้มาทำให้ฉันรำคาญ ฉันจึงจะให้นางได้รับความยุติธรรม เพื่อมิให้นางรบเร้าฉันอยู่ตลอดเวลา’””

o พี่น้องที่รัก พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังสอนเราให้ไม่หยุดที่จะร้องขอ ร้องภาวนา และภาวนาจากความขาดหรือความต่ำต้อย จากความไม่สามารถของเรา

o หญิงหม้าย ร้องขอ เพราะนางไม่สามารถทำได้เอง ไม่สามารถเพราะนาไม่ใช่ผู้พิพากษา และไม่สามารถเลยเพราะนางเป็นหญิงหม้ายที่ในบริบททางสังคมและศาสนาในพระ คัมภีร์นั้นไม่มีอะไรจะต่อรอง ไม่มีอำนาจใดๆจะเรียกร้องเอาเสียเลย... นางมีสิ่งเดียวคือความพยายาม อดทน และร้องขอไม่หยุดหย่อนจน “น่ารำคราญ” ในสายตาของผู้พิพากษา และที่สุด เขาก็ตัดสินใจเพื่ออย่างน้อยตัดความรำคราญจึงได้ตัดสินคดีความขของนางให้ พ้นๆไปจากความน่ารำคราญ... แต่พี่น้องต้องไม่ลืมว่าผู้พิพากษาคนนี้เที่ยงตรง และไม่เกรงหน้าใคร... แต่ที่สุด ยอมจัดการคดีให้เสียงขอร้องขอหญิงหมายที่นางคงมาร้อง ร้อง ร้องขอโดยตลอด

• พี่น้องที่รัก จำได้ไหมครับว่าพระคัมภีร์ในพระวรสารนั้น...พระเยซูเจ้าเคยตรัสว่า

o “ถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าพระอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้”

o “พระอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเล็ก”

o “ปล่อยเด็กเข้ามาหาเราเถิดอย่าห้ามเขาเลย เพราะพระอาณาจักรสวรรค์เป็ฯของคนเช่นเด็กเล็ก”

• พี่น้องที่รักครับ เรามาพิจารณาพฤติกรรมเด็กน้อยกันครับ

o เด็กเล็กๆมีอำนาจทรงพลังอย่างน่าอัศจรรย์และอำนาจนั้นสลายหัวใจผู้ใหญ่ได้ เสมอ นอกจากความน่ารักที่พวกเขามี... แต่สิ่งที่ทรงพลังมาก คือ เพราะเขาไม่มีอำนาจจะต่อรอง ไม่มีอำนาจสั่งการพ่อแม่ (แต่เด็กๆรุ่นปัจจุบันดูเหมือนมีอำนาจต่อรองได้มากกว่าแต่ก่อน) แต่เสียงร้องของพวกเขา เรียกร้องความสนใจและใส่ใจจนได้... “เสียงร้องไห้ ร้องไห้ดังขึ้น ดิ้น ทรุดกายลงพื้นขาแข้งอ่อนแรง ไม่ยอมเดินถ่วงตนเองลง ดึงพ่อแม่ให้หยุดที่น่าของเล่นหรือสิ่งที่เขาอยากได้”

o เรียกว่าเดินห้างสรรพสินค้ากับพ่อแม่ร่าเริงมาก... พ่อผ่านไปหน้าร้านของเล่น หุ่นยนต์หรืออะไรที่เขาอยากได้... อาการออกทันที เริ่มดึงหน่วงมือพ่อแม่ สายตายปักที่ขอเล่นที่อยากได้ ร้องขอพ่อแม่... ร้องดังขึ้น... คำตอบมักจะมาประเภทที่ “ไม่” “ที่บ้านมีเยอะแล้ว พอแล้วลูก... ไม่ได้ ไม่ ไม่ ไม่” แล้วเจ้าตัวน้อยจะเริ่มออกอาการเข่าอ่อนเหมือนกล้ามเนื้อหมดกำลังเดินต่อไป โดยจากร้านของเล่นไปแบบมือเปล่าไม่ได้... 

o เริ่มต่อรอง ขอร้องซ้ำๆ เด็กบางคนน่ารำคราญมาก “นะ นะ นะ ขอนะ นะ นะ ขอนะ อีกตัวเดียวนะ ไม่ขออีกแล้วนะ แนะแม่นะ” ถ้ายังไม่สำเร็จจะเริ่มสร้างสายธารน้ำตา ทำตาหน้าสงสาร เขาอ่อนแล้ว เดินไม่ไหวแล้ว โลกทั้งโลกก็ฉุดไปไม่ได้แล้ว... หรืออาจมีไม้ตาย... คือร้องไห้ดังจนแม่พ่ออาย.. เหอะๆๆๆ เด็กน้อย 

o ถ้ามีป้ามีลุงมาด้วยหรืออากงอาม่ามาด้วย “เสร็จชัวร์” ร้องหา ขอร้องวิงวอน เหมือนให้บรรดานักบุญช่วยกันวิงวอนพระเจ้าอย่างไรอย่างนั้น ถ้ามากันเยอะก็แทบจะเป็นบทเร้าวิงวอนนักบุญทั้งหลายเลย “อากง... อาม่า...น้ำตาซึม อาอี้ อาเจ้...ตั่วกู๋ ตั่วกิ๋ม...ซาแปะ ซาเจ็ก...องค์ หงว่าย เฮีย..” เสร็จแน่นอน.. แต่ให้พ่อแม่เด็ดเขาด แต่เดียวผู้ใหญ่ก็ตีกันเองเพราะความสงสาร 555 เสร็จตี๋น้อยแน่นอน...

• พี่น้องที่รัก อุปมาของพระเยซูกำลังสอนเราให้วิงวอนของพระอาณาจักรของพระเจ้า ขอพระประสงค์หรือการปกครองของพระองค์จงมาถึง...อุปมาสรุปว่า...

o องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “จงฟังคำที่ผู้พิพากษาอธรรมคนนั้นพูดซิ 

o แล้วพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่ผู้เลือกสรรที่ร้องหาพระองค์ทั้งวันทั้งคืนดอกหรือ พระองค์จะไม่ทรงช่วยเขาทันทีหรือ 

o เราบอกท่านทั้งหลายว่าพระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่เขาโดยเร็ว แต่เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมา จะทรงพบความเชื่อในโลกนี้หรือ”


• พ่อขอให้เราเป็นเหมือนลูกน้อยที่ไม่มีอะไรจะต่อรองกับพระเจ้า นอกจากความเป็นบุตรของพระองค์ เชื่อมั่นวางใจในพระเจ้าพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระเจ้าองค์ความรัก และขอให้เราได้มั่นใจที่จะ “รักและวิงวอนขอพระองค์เสมอในความจำเป็นเพื่อชีวิตคริสตชนของเรา และเพื่อชีวิตฝ่ายกายและจิตใจของเรานะครับ” 


• พี่น้องที่รัก วิงวอนขอพระเจ้าภาวนาเสมอ และพระเจ้าจะทรงดีกับเรา และแม้ไม่ตามใจเราอย่างที่เราอยากได้ทุกอย่าง แต่พระองค์ทรงรู้ทุกอย่างว่าอะไรดีที่สุด... และจะประทานให้เพื่อความดีจริงๆของเรา แม้ไม่ตามใจเราแต่ทรงทันเวลาเสมอไป.. ทรงดีเสมอครับ... วอนขอพระองค์ดุจเด็กน้อยน่ารักที่มีความสุข วิงวอนพระเจ้าเสมอเถอะ เพราะเราเป็นลูก เรามีสิทธิ์อย่างหนึ่งคือวิงวอนขอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเราครับ...


• ที่สุดรู้ไหมทำไมเราต้องขอเสมอ วิงวอนเสมอ... เหอะๆๆๆ เพราะ “เราเป็นลูก” การร้องขอเสมอคือการประกาศถึง “ความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่สุดระหว่างเรากับพระเจ้าครับ” ยิ่งเราวิงวอนได้ เรายิ่งประกาศว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า และพระองค์จะไม่ฟังและช่วยเหลือเราได้อย่างไรกัน 


• หมั่นภาวนาเสมอนะครับ... เพราะในการภาวนา เราประกาศความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับพระองค์ครับ... ขอพระเจ้าอวยพร

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย