Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบเก้า เทศกาลธรรมดา

ลก 12:49-53…

49“เรามาเพื่อจุดไฟในโลก เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้โลกนี้ลุกเป็นไฟ 50เรามีการล้างที่จะต้องรับ และเราเป็นทุกข์กังวลใจอย่างมากจนกว่าการล้างนี้จะสำเร็จ” 
51“ท่านคิดว่าเรามาเพื่อนำสันติภาพมาสู่โลกหรือ มิได้ เราบอกท่านทั้งหลายว่า เรานำความแตกแยกมาต่างหาก 52ตั้งแต่นี้ไป คนห้าคนในบ้านหนึ่งจะแตกแยกกัน คนสามคนจะแตกแยกกับคนสองคน และคนสองคนจะแตกแยกกับคนสามคน 53บิดาจะแตกแยกกับบุตรชาย และบุตรชายจะแตกแยกกับบิดา มารดาจะแตกแยกกับบุตรหญิง และบุตรหญิงจะแตกแยกกับมารดา มารดาของสามีจะแตกแยกกับบุตรสะใภ้ และบุตรสะใภ้จะแตกแยกกับมารดาของสามี”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• วันนี้เป็นวันระลึกถึงไม่บังคับสำหรับพระศาสนจักรสากล แต่ในประเทศโปแลนด์ วันนี้ต้องเป็นวันฉลองใหญ่แน่นอน เพราะเป็นวันฉลองนักบุญ “พระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่สอง” เพราะพระสันตะปาปาพระองค์นี้พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาร่วมสมัยกับเรา ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ ทรงเป็นพระสันตะปาปาที่เดินทางนำพระศาสนจักรคาทอลิกออกไปทั่วโลก ไปเยี่ยมลูกๆคริสตชนคาทอลิกทั่วโลก ทำให้คริสตชนทั่วโลกจริงๆ ได้สัมผัสกับผู้แทนพระคริสตเจ้าในโลกนี้ ซึ่งพระสันตะปาปาคือผู้สืบทอดการปกครองต่อจากท่านนักบุญเปโตร... และพระสันตะปาปาทรงเป็นเครื่องหมายแห่งเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวของพระ ศาสนจักร ทรงเป็นเครื่องหมายนำสันติภาพถาวรบนโลกนี้


• ครับ ในประเทศไทยของเรา พิธีกรรมกำหนดให้เป็นการระลึกถึงแบบไม่บังคับ คือ เลือกได้ว่าจะถวายมิสซาตามปกติ อาภรณ์พระสงฆ์สีเขียวและบทอ่านประจำวัน หรือจะระลึกถึงโดยใช้อาภรณ์สีขาวและมีบทอ่านพิเศษก็ได้ โดยไม่ได้บังคับให้ต้องฉลอง... สำหรับพ่อพระสันตะปาปายอห์นปอลที่สองเป็นพระพรพิเศษสำหรับพ่อจริงๆ พ่อมีโอกาสได้บวชเป็นพระสงฆ์ในสมัยของท่าน พ่อได้รู้จักพระสันตะปาปาพระองค์นี้มากที่สุด เพราะทรงเป็นพระสันตะปาปายาวนาน พระองค์เดินทาง และที่สำคัญ เดินทางมาเยือนประเทศไทย เวลานั้น พ่อเป็นเณรเล็กที่บ้านเณรเล็กยอแซฟ พ่อก็ไม่ได้มีโอกาสใดๆเพราะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาจัดการ เราก็เป็นเด็กที่จัดงานยกเก้าอี้ ยกของนั่นโน่นนี่ว่ากันไป... การช่วยพิธีกรรม ร้องเพลง ทั้งหลายก็เป็นงานของสามเณรใหญ่ ส่วนพวกเราก็ไปกองกันอยู่หลังเวที ร่วมพิธีมิสซาพระสันตะปาปาที่บ้านเณรเล็กยอแซฟเท่านั้น แต่ใจพ่อตื่นเต้นเหลือเกิน “พระสันตะปาปา” จะมาบ้านเณรเล็กของเรา


• พ่อจำบรรยากาศได้ เราตื่นเต้นกันมาก มากจริงๆ หลังจากวันเสด็จมาพ่อจำได้ว่า พ่อเห็นรูปสวยๆ รูปเด็ดๆมากมายที่พระสันตะปาปาได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระสังฆราช ไปเยี่ยมบรรดานักบวชชายหญิงที่อัสสัมชัญ ไปเยี่ยมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ไปสนามกีฬาถวายมิสซาใหญ่มาก ไปเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัย.. พ่อก็ติดตามข่าวตั้งแต่เสด็จมาจนเสด็จกลับ เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ พวกเราเณรเล็กก็มองไกลๆ เวลามาบ้านเณร ความสนใจของพวกเราก็ไปอยู่กับพวกตำรวจ ทหรามากมาย พ่อกับเพื่อนๆ ก็ออกันอยู่หลังเวทีที่ๆเขากำหนดให้เราต้องอยู่ ออกไปไหนไม่ได้ ได้เห็นพระสันตะปาปาจากด้านหลัง... เรียกพวกเราเณรเล็กว่า “พวกหลังเวทีก็คงไม่ผิด” ชะเง้อแลมอง ตื่นเต้น และก็ดูพระสันตะปาปาจากด้านหลังเท่านั้น


• แต่พ่อจำได้ว่า มีช่วงหนึ่งจนได้ พวกเราถูกจับใส่คอกไว้ด้านหลังเวทีก็จริงๆ แต่ที่สุด...ภาพจำไม่ลืมแม้ไม่มีภาพถ่ายให้ปรากฎ คือ พ่อปิยะได้เดินมาหาพวกเราและสักพัก พระสันตะปาปาได้เดินมาหากลุ่มพวกเราสักนาทีหนึ่ง... ตื่นเต้นกันมากมายจริงๆ พวกเราก็ร้องๆๆๆ ร้องภาษาไทยด้วย “พระสันตะปาปา” ร้องกันเซ็งแซ่เหมือนลูกนกร้องหาอาหารยาวหิว เบียดกันสุดไปด้านหน้า ที่สำคัญ พวกเราไม่มีรั้วไม้กันไว้ เราจึงมีโอกาส...พ่อจำได้ว่า พระองค์ในชุดขาวครีมรอยยิ้มเดินเข้ามา (เวลานั้น พระองค์ยังแข็งแรงมาก) พ่อจำได้ว่า พวกเรากระโดดแย่งกันให้โดนพระหัตถ์สักนิดก็ยังดี...สนุก ตื่นเต้น อยากโดนโป๊ปสักนิด ไม่รู้อะไรกันมากหรอกแค่รู้ว่าได้โดนสักนิดก็มีบุญได้พรแล้ว... พ่อก็ดิ้นสุด เบียดสุดเข้าไป ได้คว้าแขนพระองค์ไว้ และโผเข้าไปกอดแขนได้หน่อยนึง มีความสุขมากจริงๆ ทำไมไม่รู้ แต่พระสันตะปาปาทำให้เราได้รู้สึกดีที่สุด


• พ่อเคยคิดว่า โดยธรรมชาตินั้น พ่อเชื่อว่าพระสันตะปาปาทุกพระองค์คือนักบุญอยู่แล้ว แม้ไม่ได้รับการประกาศ เพราะทุกพระองค์คือผู้สืบทอดความศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญเปโตร แต่พระสันตะปาปาอันที่จริงสำหรับเราก็ทรงอยู่ไกลจริงๆ โอกาสที่เราจะเข้าถึงพระองค์จะไดเห็นก็ยากเสียจริงๆ สมัยก่อนใครๆที่ไปโรมก็จะบอกว่าได้เฝ้าพระสันตะปาปา พ่อพลอยได้ยินก็ตื่นเต้น เขานำสายประคำกลับมาให้สักเส้นบอกว่าพระสันตะปาปาเสก เราก็เย็นเยือกแทบจะแช่แข็งไปทั้งตัวเพราะความตื่นเต้น... สำหรับเราหรอ คงไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์หรอก... แต่ที่สุด ปี ค.ศ. 1984 พระสันตะปาปาก็มาให้พ่อได้เห็นตัวจริงๆ ได้สัมผัสกอดแขนนิดนึงแบบแป๊บเซี่ยววินาทีก็ดีใจ... ขอบพระคุณพระเจ้า ขอบพระคุณพระสันตะปาปายอห์นปอลที่สองที่ทำให้พ่อได้สัมผัสความ... เป็นหนึ่งเดียว...ศักดิ์สิทธิ์... สากล... ของพระศาสนจักรคาทอลิก ความหมายของศีลล้างบาปที่พ่อได้รับ ขอบคุณพระสันตะปาปายอห์นปอลที่สอง นักบุญผู้เดินทางมากที่สุดในโลกเพื่อนำความรักของพระเจ้าไปยังลูกๆทั่ว โลก... สมแล้วที่พระองค์เป็น “Saint นักบุญ”


• พี่น้องที่รัก วันนี้พ่อไม่แต่พระคัมภีร์ในการอธิบาย แต่เล่าเรื่องความสุขที่เคยได้รับจากคนของพระเจ้า “นักบุญพระสันตะปาปายอห์นปอลที่สอง” แม้พิธีกรรมกำหนดว่าระลึกถึงไม่บังคับ แต่พ่อขอฉลองครับ ขอภาวนา ขอคิดถึงพระองค์ พระสันตะปาปานักบุญองค์แรกและองค์เดียวที่เคยจุมพิตแผ่นดินถิ่นเกิดของเรา “ประเทศไทย” ถ้าจะบอกว่า พระองค์คือนักบุญ “Saint” องค์แรกและยังคงเป็นองค์เดียวที่ได้เสด็จมาประเทศไทยและจุมพิตแผ่นดินไทย ก็ถูกต้องทุกประการ... พระองค์ทรงเป็นนักบุญที่เราต้องภูมิใจและภาวนาวิงวอนขอพระเจ้าผ่านทางคำเสนอ วิงวอนของท่าน พ่อยากภาวนาว่า... “ขอทรงภาวนาเพื่อคริสตชนคาทอลิกไทย วิงวอนพระเจ้าเพื่อแผ่นดินไทยให้ได้มีสันติสุข ความยุติธรรม ความรัก มายิ่งขึ้นด้วยเทอญ...”


• พระเยซูเจ้าทรงมาเพื่อจุดไฟแห่งการแยกแยะความดีจากความชั่วอย่างชัดเจนฉันใด ขอวิงวอนพระองค์โปรดให้สังคมไทยของเรา พระศาสนจักรไทยของเราได้เติบโต เข้มแข็งในการแยกแยะชัดเจนความดี ความจริง จากความขาด หรือความบกพร่องใดๆ โดยเฉพาะความเห็นแก่ตัว ความโลภที่ขาดความรักต่อส่วนร่วม... ขอทรงโปรดให้เราสามารถแยกแยะได้ชัดเจนด้วยแสงสว่างของพระองค์พระเยซูคริสต เจ้าด้วยเทอญ... อาแมน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย