Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบหก เทศกาลธรรมดา

ระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขา (อารักขเทวดา)
อพย 23:20-23….

20เราจะส่งทูตสวรรค์ไปข้างหน้าท่าน เพื่อป้องกันท่านตามทาง และนำท่านไปถึงสถานที่ที่เราจัดเตรียมไว้ 21จงเคารพเชื่อฟังถ้อยคำของทูตสวรรค์นั้น อย่าต่อต้าน เพราะเขาทำไปในนามของเรา และจะไม่ยอมอภัยความผิดของท่านเลย 22แต่ถ้าท่านเชื่อฟังเขาและทำตามที่เราสั่งทุกประการ เราจะเป็นศัตรูกับศัตรูของท่าน เป็นปฏิปักษ์กับปฏิปักษ์ของท่าน 23ทูตสวรรค์ของเราจะเดินข้างหน้าและนำท่านเข้าไปในดินแดนของชาวอาโมไรต์ ชาวฮิตไทต์ ชาวเปริสซี ชาวคานาอัน ชาวฮีไวต์และชาวเยบุส เราจะทำลายล้างเขาทั้งหลายให้สิ้นไป


มธ 18:1-5,10…

1ขณะนั้น บรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้า ทูลถามว่า “ผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์” 2พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆ คนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขา 3แล้วตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย 4ดังนั้น ผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ คนนี้ ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์
5“ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆ เช่นนี้ ในนามของเรา ผู้นั้นต้อนรับเรา 10“จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นคนธรรมดาๆ เหล่านี้คนใดเลย เราบอกท่านทั้งหลายว่า ตลอดเวลาในสวรรค์ ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์ พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• “Protection” ภาษาทางนิรุกติศาสตร์ มีความหมายลึกซึ้งดีครับ...

o ในช่วงกลางศตวรรษที่ 14 คำนี้แปลว่า “ที่พัก ร่วมเงา ที่ป้องกัน หรือการปกป้องคุ้มครอง”

o ปลายศตวรรษที่ 14 คำนี้มีความหมายมากขึ้น หมายถึงการปกป้องเฝ้าระวังความปลอดภัย... มาจากรากภาษาฝรั่งเศสโบราณ คือ คำว่า "Proteccion” มาจากภาษาลาตินโดยตรงคือคำว่า “Protectionem” อ่าน “โปรเทคซีโอแนม” จากรากคำนาม “Protectio โปรเทคซีโอ”

o ทั้งหมดรวมความว่า คือ การเฝ้าระวัง ปกป้องภัยตรายที่อยู่ข้างหน้า หรือข้างหลัง หรือจากทุกๆด้าน เพื่อให้ปลอดภัยจากภัยรอบด้าน

• พ่อชอบการระลึกถึงอารักขเทวดาหรือทูตสวรรค์ผู้อารักขามากๆ เพราะตั้งแต่เป็นเด็ก พ่อถูกสอนเสมอว่า เรามีทูตสวรรค์น้อยจากพระเจ้าคอยดูแลรักษาเรา คอยปกปักรักษาเราตลอดเวลา พ่อชอบความรู้สึกเช่นนี้จริงๆ

• เพราะเราเชื่อ เราได้รับคำสอนเช่นนี้ เวลาที่เราจะทำอะไร พูดอะไร ประพฤติปฏิบัติอะไร เราจะรู้ว่า เรามีทูตสวรรค์น้อยมีปีกเล็กๆ คอยอยู่เคียงข้างเรา เฝ้าระวังเรา ดูและเรา 
o เชื่อแบบนี้ ศรัทธาแบบนี้แล้วรู้สึกดีจริงๆ รู้สึกสำนึกว่าเราต้องดีจริงๆ

o พยายามที่จะดีให้มากที่สุด เพราะเรามีท่านอารักขเทวดาคอยติดตามเรา... 

o พ่อคิดว่าเป็นคำสอนภาพกุศโลบายชั้นเยี่ยม.. แต่ยิ่งกว่านั้นนี่ไม่ใช่เพียงกุศโลบายแต่อันที่จริงเป็นข้อความเชื่อศรัทธา ชั้นยอดของเราคาทอลิก... 

o เราเชื่อศรัทธาในการดูแลรักษาของพระเจ้าต่อชีวิตของเรา ต่อพระศาสจักร เราเชื่อว่าว่าพระเจ้าทรงดูแลเราเสมอ ทรงรักษาเราเสมอ และวิธีการของพระเจ้าคือพระองค์ประทานทูตสวรรค์อารักขาเราเสมอ

• ความเชื่อนี้เราได้รับจากการเปิดเผยจากพระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์.. หลายตอนที่ทำให้เรามั่นใจที่สุด... จากพันธสัญญาเดิม จากหนังสืออพยพวันนี้ 

o ระหว่างการเดินทางอพยพ ในถิ่นทุรกันดาร ในเงาแห่งความตาย ความไม่ปลอดภัย และดินแดนที่พร้อมจะทำลายประชากรของพระเจ้า ทะเลทราย... แต่พระคัมภีร์เผยพระวาจาของพระเจ้าแก่เรา พระเจ้าตรัสว่า... “เราจะส่งทูตสวรรค์ไปข้างหน้าท่าน เพื่อป้องกันท่านตามทาง และนำท่านไปถึงสถานที่ที่เราจัดเตรียมไว้”การเดินทางของประชากรของพระเจ้าจะ ไม่มีวันโดดเดี่ยวแต่พระเจ้าจะทรงนำเข้าไปโดยทูตสวรรค์... นี่คือการเปิดเผยจากหนังสืออพยพที่เราอ่านในวันนี้ พ่อคิดว่า เราน่าจะอุ่นใจในความเชื่อ เชื่อการเอาใจใส่ รักษา ดูและ และทรงนำของพระเจ้าจริงๆ และมีคำสั่งสำหรับประชากรของพระเจ้าด้วย... คือ 

1. จงเคารพเชื่อฟังถ้อยคำของทูตสวรรค์นั้น 

2. อย่าต่อต้าน เพราะเขาทำไปในนามของเรา และจะไม่ยอมอภัยความผิดของท่านเลย

3. แต่ถ้าท่านเชื่อฟังเขาและทำตามที่เราสั่งทุกประการ เราจะเป็นศัตรูกับศัตรูของท่าน เป็นปฏิปักษ์กับปฏิปักษ์ของท่าน

• สองคำสั่งสั้นๆ และคำยืนยันอีกหนึ่งประการ มีความหมายมากเพื่อชีวิตและเพื่อรอดจากความตายจริงๆ คือ “จงเคารพเชื่อฟัง และอย่าต่อต้านท่าน...ถ้าท่านเชื่อฟัง...”

• พ่อว่า เรื่องนี้พ่อได้รับการอบรมมาแต่เด็กๆทีเดียว... พ่อแม่สอนเราเสมอว่า ก่อนเราจะตัดสินใจทำอะไร ฟังเสียงมโนธรรมของเรา หรือฟังเสียงของทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่เฝ้าอารักขาเรา.. พ่อจำได้ว่า ผู้ใหญ่สอนว่า “ข้างขวาของเรามีอารักขเทวดาคอยกระซิบที่หูขวาของเราฟังดีๆ อย่าดื้อกับท่าน... และทางซ้ายของเรา มีเจ้าปีศาจมีหางถือสามง่ามตาแดงๆ คอยพาเราไปในทางเลว แต่เราต้องเข้มแข็ง ต้องฟังทูตสวรรค์และกระทำความดีเสมอ...”

• คำสอนนี้อาจเป็นคำสอนที่เรียนรู้จากธรรมชาติของเรามนุษย์ เวลาที่เราตัดสินใจทำอะไรๆ เรามีสองทางเลือกเสมอ เลือกทำดี ฟังเสียงดีๆ หรือเลือกตามเสียงไม่ดี เสียงของบาปที่พาเราให้อยากได้อยากทำ... เราเลือกอย่างไร ไปซ้ายหรือไปขวา..

• พ่อเชื่อว่า คำสอนแบบนี้ทำให้เรามีมโนธรรม มีเสียงของพระเจ้าที่คอยโน้มน้าวเรามากกว่าเสียงที่ทำให้เราโน้มเอียง พ่อเห็นความคำสอนแบบนี้วิเศษมาก.. เป็นการอบรมมโนธรรมขึ้นเทพขึ้นทูตสวรรค์จริงๆสำหรับเราคริสตชนเพื่อให้เรา เป็นคนดี... ยอดเยี่ยมจริงๆ

• พี่น้องที่รักครับ บทสอนวันนี้ น่ารักที่สุด สอนเราทุกคนให้เลือกความดี เลือกเสียงของพระเจ้ามากกว่าเลือกเสียงของความโน้มเอียงทางความชั่วร้าย 

o เสียงของพระเจ้าที่พาเราให้เดินในหนทาง ในความจริงและในหนทางแห่งชีวิต... 

o พ่อเชิญชวนเราด้วยพระวาจาของพระเจ้าวันนี้นะครับ ขอให้เรา เคารพเชื่อฟังเสียงของทูตสวรรค์ เสียงสวรรค์ในชีวิตของเรา และขอให้เราอย่าดื้อ อย่าดื้อจนด้านหายไปจากเสียงของพระเจ้าเป็นอันขาด... 

o ขอให้เราเจริญชีวิตอย่างมีมโนธรรมที่ดี มีพระหัตถ์ของพระเจ้าเคียงข้างเราเสมอ และแน่นอน ภาพน่ารักคือทูตสวรรค์ของพระเจ้า อารักขเทวดาอยู่เคียงข้างเราเสมอ... 

o ขอพระเจ้าโปรดปรานเรา 

o ขอให้เรารักเสียงและความรักของพระเจ้าผ่านทางเสียงของพระองค์ การปกป้องขอพระองค์ผ่านทางทูตสวรรค์...

• มีคนเคยบอกว่า พ่อมีองค์อยู่ด้วย เขาบอกว่า เขาเห็น... จริงๆ หรือไม่ก็ไม่รู้เรื่ององค์อย่างที่เขาบอก แต่เชื่อว่า เราทุกคนมีองค์ทูตสวรรค์ดูแลรักษาเราจริงๆ แน่นอน แม้เราไม่เห็นแต่เราเชื่อว่า ท่านดูแลเรา...

• ขอให้เราเชื่อฟังเสียงแห่งความดี และอย่าต่อต้านความดีของพระเจ้าที่สถิตกับเรานะครับ ถ้าเราต่อต้านมากๆ บ่อยๆ เราจะไม่ได้ยินเสียงมโนธรรมของเรา ใจเราจะมืด บอด ด้านไป กับเสียงของพระเจ้า เสียงแห่งความรักและความดีนะครับ...

• พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเตือนเราให้มั่นใจ 

o “จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นคนธรรมดาๆ เหล่านี้คนใดเลย เราบอกท่านทั้งหลายว่า ตลอดเวลาในสวรรค์ ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์ พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์” 

o การมีทูตสวรรค์ผู้อารักขา ได้รับการยืนยันเป็นนัยๆ จากพระเยซูเจ้าเอง ดังนั้น ความศรัทธาต่อทูตสวรรค์ของเราจึงมั่นคงและเป็นความจริง

• ภาพศิลป์ ภาพที่พ่อชอบดูเสมอตอนเด็ก ภาพที่ติดอยู่ที่บ้ายยายพ่อ ภาพที่มาจากพระสงฆ์ชาวฝรั่งเศสมอบให้ ติดในกรอบอย่างสวยงาม และพ่อก็จะชอบมองดู บางท่านอาจเคยเห็นก็ได้ คือ ภาพเด็กน้อยกำลังเดินข้ามสะพานที่มีไม้กระดานหักเป็นร่องอยู่แผ่นหนึ่ง ในภาพ คือเด็กน้อยใสซื่อสองคนพี่น้องที่น่ารักมาก... และข้างๆกึ่งข้างหลังเธอ มีภาพทูตสวรรค์มีปีก หน้าตาสวยดูใจดีมาก เดินประคองเธอ ให้แน่ใจว่า เธอจะไม่ตกร่องสะพานนั้น.. พ่อชอบภาพๆนี้ และยังติดตาจนทุกวันนี้ ขอท่านช่วยให้เราไม่ให้พลาดท่าเสียที ให้กับมารร้าย หรือความบกพร่องตกร่องเหวของความตายนิรันดร

• พี่น้องที่รัก พ่ออยากจบด้วยคำภาวนาสดุดีที่ 23 “ขอความดีและความรักอันศักดิ์สิทธิ์ โปรดตามติดชั่วฤดีชีวิตข้า...” 

o ขอพระเจ้าดูและรักษาเราทุกคนเสมอตลอดไป... 

o ข้าแต่อัครทูตสวรรค์ผู้อารักขา.. โปรดช่วยคุ้มครอง ดูแล พวกเราทุกคนเสอมเทอญ.... โปรดส่องสว่าง พิทักษ์รักษาและคุ้มครองพวกเราตามทางความรอด ณ วันนี้ และตลอดไปด้วยเทอญ... 

o ขอพระเจ้าอวยพรเราเสมอครับ...

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย