Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบห้า เทศกาลธรรมดา
 
ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวก
มก 9:9-13…

9ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปจากที่นั่น ทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิว กำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษี จึงตรัสสั่งเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป
10ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารที่บ้านของมัทธิว คนเก็บภาษีและคนบาปหลายคน มาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์ 11เมื่อเห็นดังนี้ ชาวฟาริสีจึงถามศิษย์ของพระองค์ว่า “ทำไมอาจารย์ของท่านจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่า” 12พระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้น จึงตรัสตอบว่า “คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ 13จงไปเรียนรู้ความหมายของพระวาจาที่ว่า ‘เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา’ เพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเพื่อเรียกคนบาป”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• ภาพพระสารวันนี้ช่างอ่อนโยน “พระเยซู” เสด็จผ่านมาพบมัทธิว “คนเก็บภาษี” ความจริงพระองค์น่าจะตำหนิที่เขารับใช้ต่างชาติ เก็บภาษีจากพี่น้องชาวยิวไปส่งให้รัฐบาลโรม เขาเป็นเหมือนสุนัขรับใช้ต่างชาติในสายตาของชาวยิว เป็นเหมือนคนบาปที่เก็บรีดภาษีเร่งรัดเต็มเปี่ยมตามคำสั่งโรม โดยเร่งรัดจัดเก็บจากพี่น้องชาวยิวของน


• พ่อเชื่อว่า ทุกสายตาของชาวยิวคงเกลียดเขา หรืออย่างน้อย กฎเล็กน้อยของชาวยิวก็สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสรุปว่า “พวกเก็บภาษีคบไม่ได้ เพราะเป็นคนบาป” 


• แต่วันนี้ภาพที่น่ารัก อ่อนโยนแบบพระเยซู จากสายพระเนตรของพระเยซู และเสียงเรียกที่อ่อนโยนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของมัทธิว จนท่านได้ชื่อว่า “นักบุญมัทธิว อัครสาวก” เสียงอ่อนโยน และสายพระเนตรที่ไม่ตำหนิเช่นสายตาชาวยิวทั่วไป เราได้อ่านพระวรสารวันี้ที่ “มัทธิว” บันทึกไว้เอง...

o “ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปจากที่นั่น ทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิว กำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษี จึงตรัสสั่งเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป

o ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารที่บ้านของมัทธิว คนเก็บภาษีและคนบาปหลายคน มาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์”

• และวันนั้น บ้านของมัทธิว และเพื่อนๆ ที่สังคมประนามว่าเป็นคนบาป “คนเก็บภาษี” ได้มารวมตัวกันรับประทานอาหารกับ “พระเยซู” พ่อคิดถึงเพลงโบราณ Panis Angelicus “ปังแห่งทวยเทพเทวา” เมื่อร้องมาถึงตอนที่ว่า “โอ มหัศจรรย์ใหญ่ คนเลว คนไพร่ คนจน... รับพระเจ้าของตนในศีลบวร”

• วันนั้น บ้านนักบุญมัทธิว จากบ้านคนเก็บภาษี กลายเป็นบ้านของนักบุญ อัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร น่าทึ่งจริงๆ เพียงพระองค์เหลียวอย่างอ่อนโยน ไม่ผ่านไปอย่างไม่ใยดี แต่ทรงหยุด มอง เรียก และไปบ้านเขา วันนั้นคือวันสุดท้ายที่มัทธิวเก็บภาษี วันนั้นคือวันสุดท้ายที่มัทธิวทำงานที่เขาถือว่าเป็นงานเอาเปรียบ เป็นงานของคนบาป จากวันนั้น มัทธิวเดินตามพระเยซูจนวันสุดท้ายของชีวิตของท่าน แม้ต้องสละชีวิตเพื่อพระเยซูท่านยอม...

• ทั้งชีวิต เพียงได้ยินพระวาจาเรียก ชีวิตก็เปลี่ยนไปทั้งหมด

• พี่น้องที่รัก พ่อขอให้เราได้รับพระพรแห่งการฉลองนักบุญมัทธิว ให้เราได้ยินเสียงเรียกจากพระองค์เสมอให้เราเป็นคริสตชน ให้เราได้ลุกขึ้น ให้ติดตามความรักและหนทางแห่งความรักของพระองค์... ขอพระเจ้าอวยพรครับ ตามพระองค์ไปจะไม่มีวันหลงทางครับ...
ข้อมูลเพื่อรู้จักและฉลองนักบุญมัทธิวครับ....

• วันนี้เราเริ่มที่ทำความรู้จักกับอัครสาว มัทธิว ผู้นิพนธ์พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวกันก่อนครับ...

o นักบุญมัทธิวเป็น 1 ในอัครสาวก 12 องค์ และประพันธ์พระวรสารเล่มแรกเขียนเป็นภาษาฮีบรู ท่านเป็นบุตรชายของอัลเฟอัส มัทธิวคนเก็บภาษี อาศัยอยู่ในเมืองคาเปอร์นาอูม เมืองเดียวกับที่พระเยซูเจ้าอยู่

o ท่านเป็นชาวยิวแต่ทำงานให้กับชาวโรมัน ผู้ซึ่งกดขี่ข่มเหงชาวยิว ด้วยเหตุนี้ ประชาชนชาวยิวจึงเกลียดท่าน และไม่ต้องการทำกิจการอะไรกับท่าน (คนเก็บภาษี หรือ คนที่นำความอัปยศอดสู มาสู่สาธารณชน)


• แต่พระเยซูเจ้าไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นต่อมัทธิว วันหนึ่งพระองค์เห็นเขากำลังนั่งทำงานอยู่ และตรัสว่า: “จงตามเรามาเถิด” (มธ 9:9-9)

• ทันที มัทธิวทิ้งเงินและตำแหน่งของตนเพื่อติดตามพระองค์ มัทธิวมองเห็นความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นจอมกษัตริย์ในพระเยซูเจ้า เขาได้เลี้ยงอาหารค่ำพระองค์ และเชื้อเชิญเพื่อนๆที่ทำงานอาชีพเดียวกันมาพบพระองค์ และฟังคำสั่งสอนของพระองค์ บางคนต้องการจับผิดพระเยซูเจ้าที่รับประทานอาหารกับกลุ่มชนที่ชาวยิวถือว่า เป็นคนบาป อย่างไรก็ตาม พระเยซูมีคำตอบพร้อมแล้ว: “คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ จงไปเรียนรู้ความหมายของพระวาจาที่ว่า ‘เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา’ เพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเพื่อเรียกคนบาป” (มธ 9:12-13) 


• นักบุญมัทธิว ต้องเป็นผู้ที่รู้จักพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมอย่างดี เป็นอย่างดี และคงได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่เกี่ยวกับ “พระอาณาจักรของพระเจ้า” (Kingdom of Heaven) เพราะท่าน ได้สรุปว่า อาณาจักรสวรรค์ “เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่นำเอาของต่างๆ ทั้งใหม่และเก่าออกมา” (มธ 13:52 )

• หน้าที่สำคัญของสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้าผู้นี้ก็คือ 

o “การถ่ายทอดข่าวดีหรือพระวรสาร” หลังจากการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าแล้ว ท่านก็คงได้ทำการรวบรวมเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตของพระเยซูเจ้าและได้พยายาม จัด “พระโอวาท” ต่างๆ ของพระองค์เข้าไว้ด้วยกัน โดยอาศัย “คำที่เป็นกุญแจสำคัญ” สำหรับพระโอวาทแต่ละเรื่อง ส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี้ “ข่าวดี - พระวรสาร” 

o ท่านได้ช่วยทำให้บรรดาคริสตชนรุ่นแรกๆ ได้มีความเข้าใจในพันธสัญญาเดิมได้ดี และถูกต้องยิ่งขึ้น ซึ่งในเวลานั้นก็ยังคงฟังพระธรรมเก่ากันอยู่ในศาลาธรรม

• เรา เชื่อกันว่า นักบุญมัทธิว คงจะได้เขียนพระวรสารของท่านเป็นภาษาอาราเมอิก (ภาษาที่พระเยซูเจ้าและชาวฮีบรูทั่วๆไปพูดกันในสมัยนั้น) และโดยอาศัยพระวรสารนี้เองที่ท่านได้พยายามชี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้า คือพระแมสซีอาห์ ที่บรรดาผู้ชอบธรรมในพันธสัญญาเดิมตั้งตาคอยกัน

• นอกนั้นท่านยังชี้แสดงให้เห็นถึงฐานะของพวกคริสตชนอีกด้วย คือพระศาสนจักร พระวรสารของนักบุญมัทธิวที่เรามีอยู่ในมือในเวลานี้ เป็นฉบับภาษากรีก สาระสำคัญของพระวรสารของท่านคือ 

o พระวรสารของท่านเป็นพระวรสารแห่ง “พระอาณาจักรของพระเจ้า” 

o เป็นพระวรสารที่ทำให้พันธสัญญาเดิมสำเร็จบริบูรณ์ในองค์พระคริสตเจ้า 

o เป็นพระวรสาร แห่ง “มหาบุญลาภ 8 ประการ” และพระโอวาทที่พระเยซูเจ้าได้ทรงปราศรัยกับมหาชนบนภูเขา 

o เป็นพระวรสารแห่ง “นิทานเปรียบเทียบเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์” และ 

o เป็นพระวรสารแห่ง “การพิพากษาสุดท้าย” 

o เป็นพระวรสารของพระศาสนจักร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานศิลาหรือนักบุญเปโตร และสุดท้าย

o เป็นพระวรสารแห่ง “ธรรมล้ำลึกของพระศาสนจักร”
ท่านได้เป็นมรณสักขีโดยสิ้นใจด้วยการถูกตัดศีรษะด้วยขวาน หลังเทศนาสั่งสอนท่ามกลางชาวยิวในประเทศเอธิโอเปียเป็นเวลา 15 ปี 
1. วันนี้ฉลองท่านนักบุญมัทธิว สิ่งที่พ่อคิดว่า เราน่าจะวิงวอนของท่าน โปรดวิงวอนพระเจ้า... เพื่อให้เราทุกคนได้สัมผัสกับความจริงที่ว่า พระคัมภีร์นั้น ล้ำค่าที่สุดและพันธสัญญาเดิมคือรากฐานที่สืบเนื่อมาสู่ความครบครันในพันธ สัญญาใหม่...
2. พวกเราคริสตชน ควรได้เรียนรู้ “พระโอวาทบนภูเขาอย่างดี” โดยเฉพาะปฏิบัติตาม “บุญลาภแปดประการอย่างมีคุณค่าความเชื่อ ความหวังและความรักที่สุด...
3. ควรเป็นเราที่ปลูกสร้างชีวิตของเรา “บ้านแห่งชีวิต” ไว้บนศิลา ไม่ใช่บนทราย บนศิลาของพระศาสนจักร


• ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านเสมอไป....

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย