Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบสอง เทศกาลธรรมดา


ลก 4:16-30…

16พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเจริญวัย ในวันสับบาโต พระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมเช่นเคย ทรงยืนขึ้นเพื่อทรงอ่านพระคัมภีร์ 17มีผู้ส่งม้วนหนังสือประกาศกอิสยาห์ให้พระองค์ พระเยซูเจ้าทรงคลี่ม้วนหนังสือออก ทรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่า
18พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า
เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้
ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน
ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำ
คืนสายตาให้แก่คนตาบอด
ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ
19ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า


20แล้วพระเยซูเจ้าทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้เจ้าหน้าที่และประทับนั่งลง สายตาของทุกคนที่อยู่ในศาลาธรรมต่างจ้องมองพระองค์ 21พระองค์จึงทรงเริ่มตรัสว่า “ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว” 22ทุกคนสรรเสริญพระองค์และต่างประหลาดใจในถ้อยคำน่าฟังที่พระองค์ตรัส
เขากล่าวกันว่า “นี่เป็นลูกของโยเซฟมิใช่หรือ” 23พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านคงจะกล่าวคำพังเพยนี้แก่เราเป็นแน่ว่า ‘หมอเอ๋ย จงรักษาตนเองเถิด สิ่งที่พวกเราได้ยินว่าเกิดขึ้นที่เมืองคาเปอรนาอุมนั้น ท่านจงทำที่นี่ในบ้านเมืองของท่านด้วยเถิด’ 24แล้วพระองค์ยังทรงเสริมอีกว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ไม่มีประกาศกคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตน
25เราบอกความจริงอีกว่าในสมัยประกาศกเอลียาห์ เมื่อฝนไม่ตกเป็นเวลาสามปีหกเดือน และเกิดความอดอยากครั้งใหญ่ทั่วแผ่นดิน มีหญิงม่ายหลายคนในอิสราเอล 26แต่พระเจ้ามิได้ทรงส่งประกาศกเอลียาห์ไปหาหญิงม่ายเหล่านี้ นอกจากหญิงม่ายที่เมืองศาเรฟัทในเขตเมืองไซดอน 27ในสมัยประกาศกเอลีชา มีคนโรคเรื้อนหลายคนในอิสราเอล แต่ไม่มีใครได้รับการรักษาให้หายจากโรค นอกจากนาอามานชาวซีเรียเท่านั้น’”
28เมื่อคนที่อยู่ในศาลาธรรมได้ยินเช่นนี้ ทุกคนโกรธเคืองยิ่งนัก 29จึงลุกขึ้นขับไล่พระองค์ออกไปจากเมือง นำไปที่หน้าผาของเนินเขาที่เมืองตั้งอยู่ ตั้งใจจะผลักพระองค์ลงไป 30แต่พระองค์ทรงดำเนินฝ่ากลุ่มคนเหล่านั้น แล้วเสด็จจากไป

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง 
• พี่น้องที่รัก อาทิตย์นี้สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราอ่านพระวรสารนักบุญมัทธิวมาตลอด และพ่อได้อธิบายที่มาลักษณะของพระวรสารนักบุญมัทธิวแล้ว

• บัดนี้เราเริ่มอ่านตามบทอ่านที่พิธีกรรมของพระศาสนจักรได้จัดไว้ให้ในมิสซา วันธรรมดา... เราเริ่มอ่านพระวรสารนักบุญลูกาวันนี้ครับ.. และเรื่องราวที่เราอ่านวันนี้คือการเส็จมาศาลาธรรมของพระเยซูเจ้าที่นาซา เร็ธ

o ปกติศาลาธรรมคือที่รวมกันของชาวยิว พวกเขาอ่านพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ทั้งหมดเน้นให้พวกเขารอคอยพระแมสซียาห์ โดยเฉพาะหมวดประกาศก เน้นให้พวกเขารอคอยวันที่พระยาห์เวห์จะส่งพระคริสต์หรือพระแมสซียาห์มายัง พวกเขา

o ทุกศาลาธรรมล้วนรอคอยกันทั้งสิ้น พวกเขาคร่ำครวญ ขับร้อง ขอร้อง วอนพระเจ้าจะทรงส่งพระแมสซียาห์มายังพวกเขาสักที 

o พวกเขาเชื่อว่าวันหนึ่งพระแมสซียาห์จะส่งกษัตริย์ยิ่งใหญ่จากราชวงศ์ดาวิดมา ครอบครองบัลลังก์ของดาวิด.. พวกเขามีเสียงประกาศกให้อ่านเสมอ เพื่อรอคอย

• วันนั้น ในศาลาธรรมที่นาซาเร็ธ พระเยซู “พระคริสตเจ้า หรือพระแมสซียาห์” ได้เสด็จมา พระองค์เติบโตมาที่นี่ และทรงเสด็จไปเทศนาเป็นที่รู้จักในอัศจรรย์มากมายที่กาลิลี แถวทะเลสาบกาลิลี ไม่ไกลจากนาซาเร็ธมากนัก แต่วันนี้พระองค์ได้เสด็จมาที่เมืองที่พระองค์เติบโตมา วันนั้น พระองค์เข้าไปในศาลาธรรม ภาพที่น่าไตร่ตรองมากๆ คือ พระองค์เข้าไปและเขาได้ยืนพระคัมภีร์ให้พระองค์อ่าน... พระคัมภีร์วันนั้นที่ทรงอ่าน เรามาดูทุกๆ จังหวะที่ทรงเข้าไป น่าสนใจมากครับ... พ่อชอบวิธีการบันทึกของลูกาตอนนี้มากๆ ครับ เราอ่านทุกจังหวะตามจุดที่พ่อจัดให้อีกทีครับ ข้อความใน()วงเล็บ คือคำอธิบายของพ่อครับ

• “พระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมเช่นเคย ทรงยืนขึ้นเพื่อทรงอ่านพระคัมภีร์ มีผู้ส่งม้วนหนังสือประกาศกอิสยาห์ให้พระองค์ 

o (ทรงเข้าไปศาลาธรรมเช่นเคย แสดงว่า พระองค์เสด็จมาเป็นประจำเมื่อทรงอยู่ที่นาซาเร็ธ นี่คือความงดงามที่ทรงเป็นชาวยิวที่แสนดี ทำหน้าที่ทางศาสนาของชาวยิว และทรงคุ้นเคยกับศาลาธรรมตั้งแต่ทรงพระเยาว์แน่นอน เรียกว่า พระองค์ไปวัดเป็นประจำและเป็นที่รู้จักของทุกคนที่นั่นแน่ๆ และทรงยืนขึ้นอ่าน... การอ่านพระคัมภีร์เป็นหน้าที่ของชาวยิวที่ดีและเป็นโอกาสดีที่จะประกาศถึง การรอคอยพระแมสซียาห์อย่างแน่นอน พระองค์ได้รับม้วนหนังสืออิยาห์และอิสยาห์เป็นหนังสือที่กล่าวถึงการเสด็จมา ของพระยาห์เวห์... ความสำเร็จของการรอคอย)

• พระเยซูเจ้าทรงคลี่ม้วนหนังสือออก ทรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่า พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำ คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

o (พ่อโดยส่วนตัวชอบพระวาจาตอนนี้มากๆ นักบุญลูกาทำให้เราเห็นอิริยาบทของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงคลี่ม้วนหนังสือออก... พระองค์เท่านั้นทรงอำนาจ ทรงเป็นผู้เปิดหนังสือแห่งการรอคอย เพราะการรอคอยพระแมสซียาห์นี้คือการรอกคอยพระองค์เอง พระองค์คือพระคริสต์พระแมสซียาห์เอง พ่อเห็นภาพของพระหัตถ์ที่กำลังคลี่ม้วนหนังสือพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ลูกาทำให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงอำนาจที่จะประกาศที่จะอ่านพระคัมภีร์แห่งการ รอคอยนี้)

o (ข้อความที่พบทั้งหมด... กล่าวถึงพระองค์เอง ผู้รับเจิมคือพระคริสตเจ้า คือ พระแมสซียาห์ และพระองค์ทรงอำนาจทั้งหมด เปิดตาคนตาบอด ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ลูกานำเสนอพระเยซูเจ้าเป็นความหวังของคนด้อยโอกาส คนยากจนในทุกรูปแบบเสมอ และพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ พระองค์ประกาศความหวัง ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า คือ เวลาแห่งความหวังที่สุด เวลาแห่งอิสรภาพทางจิตวิญญาณ)

• แล้วพระเยซูเจ้าทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้เจ้าหน้าที่และประทับนั่งลง 

o (พ่อชอบโมเมนท์นี้หรือจังหวะนี้มากที่สุดเลยครับ... เมื่ออ่านเกี่ยวกับพระแมสซียาห์ที่ประชาชนรอคอย ซึ่งอันที่จริงเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับพระองค์นั่นเอง...)

o (พระองค์ทรงม้วนหนังสือเก็บส่งคืนให้เจ้าหน้าที่...ภาพนี้สวยมาก หนังสือประกาศกที่อ่านกันมาเป็นพันปี บัดนี้ ถูกเก็บ ม้วนเก็บ โดยเพระเยซูเจ้า พระองค์คือความสำเร็จและความจริงของการรอคอยของอิสยาห์และของพระคัมภีร์พันธ สัญญาเดิมทั้งหมด บัดนี้ พระองค์อ่านเอง และทรง “ม้วนเก็บ” หมายความว่า พอแล้ว ไม่ต้องแล้ว บัดนี้สิ่งที่อ่านสำเร็จแล้ว..)

o (“ประทับนั่งลง” คือ ฐานะของพระอาจารย์ ทรงสอนอย่างทรงอำนาจ ไม่ได้ยืนสอน แต่นั่งสอน การนั่งคือการสอนด้วยอำนาจของพระองค์เอง พระองค์ไม่ได้มาประกาศเหมือนบรรดาประกาศกที่ประกาศถึงพระแมสซียาห์ แต่ทรงเป็นพระแมสซียาห์เอง ลูกาบันทึกให้เราเห็น “อำนาจแห่งคำสอน” คือ “ทรงนั่งลงท่ามกลางพวกเขา” พวกเขาในศาลาธรรมนั้นที่รอคอย และแสวงหาพระแมสซียาห์ บัดนี้ได้เผชิญหน้ากับพระองค์จริงๆ)

• สายตาของทุกคนที่อยู่ในศาลาธรรมต่างจ้องมองพระองค์

o (พ่อชอบภาพนี้ที่สุด พี่น้องคิดดูสิครับ พระองค์ประทับนั่งแล้ว... และทุกคนในศาลาธรรมรวมสายตาไว้ที่พระองค์ รอคอยพระองค์ ทุกสายตาจ้องมองดูพระองค์ ลูกาได้นำเสนอให้เราได้เห็นภาพ แห่งการเป็นศูนย์กลางแห่งการรอคอย และเป้าหมายแห่งการรอคอยด้วยการให้ภาพพระองค์ม้วนเก็บหนังสืออิสยาห์ ทรงประทับทับนั่ง และดวงตาทุกคู่จ้องมองดูพระองค์)

o (ลูกาต้องการเน้นว่า บัดนี้สำเร็จแล้วพระคัมภีร์ที่ประกาศให้รอคอยมาตลอดสองพันปี พันธสัญญาเดิมทั้งหมด... บัดนี้ จบแล้ว ปิดได้แล้ว จ้องมองดูความจริงได้แล้ว คือ “พระเยซูคริสตเจ้า พระเยซูแห่งนาซาเร็ธ”)

• พระองค์จึงทรงเริ่มตรัสว่า “ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว” ทุกคนสรรเสริญพระองค์และต่างประหลาดใจในถ้อยคำน่าฟังที่พระองค์ตรัส

o (พระองค์ไม่ได้ตรัสอะไรมาก เพียงทรงยืนยัน ทุกข้อความที่ได้ยิน ได้ฟังมาตลอดกับหูเกี่ยวกับพระแมสซียาห์...แห่งชาติอิสราเอล.. บัดนี้ สำเร็จเป็น “ตัวเป็นๆ” คือ พระเยซูที่ประทับนั่งอยู่ต่อหน้าพวกเขา เรื่องราวอัศจรรย์ที่พวกเขาได้กระทำมาตลอดจนพวกเขาได้ยินมากมาย บัดนี้สำเร็จเป็นจริงในพระองค์เรียบร้อยแล้ว)

• พี่น้องที่รัก พ่อชอบภาพในศาลธรรม เพียงถึงจุดนี้เราเห็นว่า ลูกาได้พยายามชี้ให้เราเห็นว่า พระเยซูเจ้าคือใครจริงๆ พระองค์คือพระแมสซียาห์ที่บรรดาประกาศกประกาศให้รอคอย พระองค์คือจุดรวมของสายตาและความเชื่อของพวกเขาตลอดไป พระองค์อยู่กลางศาลาธรรมที่ประชุมของพวกเขาที่พวกเขาอ่านพระคัมภีร์และรอคอย พระองค์เสมอมา และดูเหมือนพวกเขาในศาลาธรรมต่างยินดีกับถ้อยคำของพระองค์ พระองค์ตรัสน่าประทับใจ ทุกสิ่งสำเร็จแล้วจริงๆ ด้วยในพระองค์

• พี่น้องที่รัก เรื่องต่อไปคือพวกเขาในศาลาธรรมกลับรู้สึกสะดุดเพราะพระองค์เพราะทรงเป็นลูก ของมารีย์และโยเซฟที่พวกเขารู้จักและเริ่มไม่ต้อนรับพระองค์ พระองค์จะเป็นพระแมสซียาห์ได้อย่างไร ในเมื่อทรงเป็นเด็กที่พวกเขารู้จักที่นาซาเร็ธมาก่อน พระคัมภีร์ตอนนี้ต้องการเน้นให้เราเห็นว่า “พวกเขาสะดุดเพราะพระองค์” จนพระองค์ตรัสว่า “ไม่มีประกาศกได้รับการต้อนรับในบ้านเมืองของตน”

• พระเยซูเจ้าได้ตำหนิถึงความไม่เชื่อและการเป็นที่สะดุดของพวกเขา พวกเขากลับเป็น “พวกใกล้เกลือกินด่าง” คือ ได้มีพระเยซูเจ้าอยู่กับพวกเขา แต่กลับสะดุดและไม่ยอมรับ คนอื่นๆที่ไม่ได้รู้จักพระองค์กลับได้รับข่าวดีจากพระองค์

• พี่น้องที่รัก พ่อขอสรุปเพียงว่า พวกเราต้องไม่เป็นแบบ “ใกล้เกลือกินด่าง” ดังเช่นชาวยิวในศาลาธรรมที่นาซาเร็ธนะครับ... เราต้องเป็นคริสตชนใกล้พระเยซูเจ้า มองดูพระเยซูเจ้า ฟังพระองค์และลงมือปฏิบัติจนเกิดผลดีจากคำสอนและชีวิตของพระองค์นะครับ.. พ่อยากให้

o ตาของเราจ้องมองดูพระองค์

o สรรเสริญพระองค์

o และปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ และเราจะได้รับคำสอนมากมายจากพระองค์ และโดยเฉพาะได้รับชีวิตนิรันดร
• ช่วงนี้เราจะอ่านพระวรสาร “ข่าวดี” จากนักบุญลูกา ท่านจะเสนอพระเยซูเจ้าเป็นข่าวดีให้กับพวกเรา ขอให้เราเปิดใจรับข่าวดี พระองค์เป็นข่าวดีสำหรับคนยากไร้ คนบาป คนชายขอบสังคม พ่อขอให้พวกเราปักสายตาสายใจไว้ที่พระองค์นะครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย