Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2015
สัปดาห์ที่สิบ เทศกาลธรรมดา
มธ 5:33-37…

33“ท่านยังได้ยินคำกล่าวแก่คนโบราณว่า อย่าผิดคำสาบาน แต่จงทำตามที่ได้สาบานไว้ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า 34แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่าสาบานเลย อย่าอ้างถึงสวรรค์ เพราะเป็นที่ประทับของพระเจ้า 35อย่าอ้างถึงแผ่นดิน เพราะเป็นที่รองพระบาทของพระองค์ อย่าอ้างถึงกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเป็นนครหลวงของพระมหากษัตริย์ 36อย่าอ้างถึงศีรษะของท่าน เพราะท่านไม่อาจเปลี่ยนผมสักเส้นให้เป็นดำเป็นขาวได้ 37ท่านจงพูดเพียงว่า ‘ใช่’ หรือ ‘ไม่ใช่’ คำพูดที่มากไปกว่านั้นมาจากมารร้าย”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พ่อเขียนเช้าวันศุกร์ ก่อนพิธีมิสซาอำลาและส่งจาของพ่อกลับไปหาพระบิดาเจ้า... พ่อภาวนาและพ่อก็เขียนบทเทศน์สั้นๆ วันนี้สำหรับสะท้อนความจริงของชีวิตของเรา ในเรื่อง “ความจริง” และชีวิตคริสตชนต้องมีมาตรฐานใหม่จริงๆ สำหรับการเป็นศิษย์พระเยซูเจ้าครับ


• พี่น้องที่รักพระวาจาของพระเจ้าสืบเนื่องจากวันก่อนๆ พระโอวาทบนภูเขา และพระเยซูเจ้ากำลังทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์ เพื่อให้คำสอนของพระองค์ได้เป็นคำสอนใหม่ที่ดีกว่าการถือปฏิบัต ของบรรดาธรรมาจารย์และฟาริสี ชีวิตต้องมีมาตรฐานใหม่จากเดิม มาตรฐานใหม่ที่ดีกว่า...


• พ่อได้อ่านพระวาจาและพ่อเห็นประเด็นที่พระเยซูเจ้ากล่าวถึงบรรยากาศของการ สาบาน ชาวยิวต้องการยืนยันความจริง ต้องการสาบาน และการสาบานในสิ่งที่พูดนั้น ก็ต้องอ้างพระวิหาร ต้องอ้างหลายสิ่งหลายอย่างที่ค้ำประกันคำสาบานของตน...


• แต่พระเยซูเจ้าสอนบรรดาศิษย์ว่า “อย่าสาบาน อย่าอ้างถึงโน่น นี่ นั่น” แต่ให้ยืนยัดคำพูด อะไรที่ใช่ก็ให้บอกว่าใช่ อะไรที่ไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่ นั่นหมายความว่า “ความจริง” พอแล้ว ยืนหยัดในความจริง ยืนยันความจริง อะไรใช่ก็ใช่ อะไรไม่ใช่ก็ไม่ใช่... เพราะศิษย์พระเยซูเจ้าจะต้องเป็นบุคคลแห่งความจริง


• พ่อชอบคำสอนของพระศาสนจักร โดยพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ทรงสอนเราเรื่อง “ความรักในความจริง” (Caritas in Veritate) พ่อได้ศึกษาเอกสารนี้ให้กับสภาพระสังฆราช และได้บรรยายหลายหน พ่อรับทราบความจริงว่า “ความรักต่อความจริง” เป็นสิ่งที่สำคัญในการหล่อหลอมชีวิตคริสตชนของเราเสมอ...


• เราคริสตชนต้องรักในความจริงๆ ต้องไม่หลงรักความเท็จหรือยอมให้ความเท็จเป็นความจริงไปโดยเด็ดขาด... ธรรมชาติของเราคนที่มีพระเจ้า มีความเชื่อ เราต้องรักในความจริงเสมอ


• ชาวยิวชอสัญญา ชอบสาบานเพื่อจะบอกว่าตนพูดความจริง แต่พระเยซูเจ้าสอนมาตรฐานใหม่ที่ไม่ต้องสาบาน แต่ต้องยืนหยัดและยืนยันความจริงเสมอ


• พี่น้องที่รัก พ่อคิดว่าสังคมไทยของเรา คนไทยของเรา บ่อยครั้ง เราหาความจริงไม่พบ เราล่าความจริงไม่เจอ...เพราะว่า ความจริงถูกละเมิดครอบงำไปอย่างน่าเสียดายจริงๆ ความโลภความอยากได้ ความละโมบ ทำให้ความจริงถูกมอบข้ามไปบ่อยจริงๆนะครับ บ่อยครั้งความจริงถูกซ่อนกลบจนพบไม่ได้ แต่มีเปลือกนอกแห่งความเท็จที่เห็นได้... นั่นคือปัญหาจริงๆสำหรับชีวิในสังคมของเราในปัจจุบัน


• สังคมไทยต้องการความจริงมากกว่าที่เคย เราต้องการการกล้ายอมรับความจริง เวลานี้เรากำลังถอยหลังและเขมรกับลาวกำลังก้าวเดินแซงเราในหลายเรื่องอย่าง น่าใจหาย เพราะความบกพร่องอ่อนแอของการรักษาระเบียบแห่งความจริงที่เราต้องเคารพ... แต่เราพบว่าในความเป็นจริงของสังคมไทยของเราจับตรงไหนก็มีเรื่องไม่ตรงและ ผิดทั่วไปหมด 

o เรื่องการจราจรเรืองเดียวก็แย่มากๆแล้ว เราก็ต้องยอมรับว่าคนไทยเราทำอะไรก็ตามใจ การขับรถฝ่าการจราจรก็เลยเป็นนิสัย การแย่งช่องทางวิ่งก็เป็นนิสัยถาวร คอขวดแบบยอยีราฟ คือจากสิบช่องทางเหลือช่องทางเดียวก็ทำกันได้ มาที่หลังจะไปก่อนแล้วจะทำไม... ฝ่าไฟสัญญาณกันเป็นว่าเล่นยิ่งวันยิ่งไม่น่ารัก หรือน่าเกลียดมากๆแต่ก็ไมนำพา

o เรื่องการเมือง ช่วงนี้เงียบดีหน่อย ไม่มีการพากันไปสาบานสามวัดเจ็ดวัด เมื่อก่อนมีนักการเมืองนะ จะพูดอะไรก็ต้องสาบาน สาบาน สาบานวัดที่คิดว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด... อะไรกัน คนพูดไม่น่าเชื่อถือขนาดนี้ต้องไปหาที่สาบาน แล้วจะมาเป็นผู้ปกครองเป็นนักการเมืองได้อย่างไร... ต่อไปถ้ามีเลือกตั้ง ให้พวกเราที่เลือกเป็น “เลิกรับเงิน เลิกขายเสียง และมีความคิดอ่านที่พอที่จะใช้สิทธิ์อย่างเป็นสิทธิ์ที่ถูกต้อง ไมใช่เพียงตามใจ แต่ตามมโนธรรมและความรู้ที่มีวุฒิภาวะ” พวกนักการเมืองช่างสาบานก็ไม่มีให้เห็นแล้ว พ่อไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เห็นการเมืองสะอาดในประเทศไทยไหม (นี่เขียนบทนี้เช้าวันหลังจากอายุพ่อครบห้าสิบปี เท่าที่รู้ความมา ไม่เคยเห็นการเมืองที่สะอาดเลยจริงๆ ใครว่าไม่จริง... พ่อยืนยัน ไม่สาบานนะ..แต่ ไม่มี)

• พ่อว่าวันนี้พอดีกว่า ฟ้าสว่างแล้ว 

o วันนี้ต้องเตรียมไปถวายมิสซาเพื่ออำลาจาของพ่อ แต่ก็พยายามรีบทำหน้าที่เขียนบทเทศน์และแบ่งปันประสบการณ์ นี่เป็นหน้าที่แห่งความรัก 

o พ่อไม่ได้เป็นลูกจ้างใครนะครับ ไม่ได้รับเงินเดือนจากการเขียนบทเทศน์ แต่มีกำไรมหาศาลที่ทิ้งไม่ได้ เพราะกำไรคือพี่น้องที่รักทุกท่านได้สัมผัสพระเจ้าในพระวาจา แม้เพียงสักนิด ก็เกินคุ้มที่พ่อจะยอมเป็นทาสรับใช้พระวาจาของพระเจ้า 

o ถ้าพ่อเป็นลูกจ้างเขียนอรรถาธิบายพระวาจาละก็ วันนี้และหลายวันก่อนหน้านี้พ่อคงลาหยุด ขอลากิจ ขอลาจากงานไปงานฝังศพบิดา และเป็นการลาที่คงไม่มีใครห้ามเด็ดขาด

o แต่เช้าวันนี้พ่อเขียน พ่อทำหน้าที่ เพราะพ่อไม่ได้เป็นลูกจ้างของพระเจ้า ไม่ต้องลาหยุด เพราะพ่อและพี่น้องที่รักทุกท่าน ทั้งผู้เทศน์และลูกๆผู้อ่านเป็นลูกของพระบิดาเจ้า โดยทางพระเยซูคริสตเจ้า ดังนั้น พ่อเองและพี่น้อง เราต้องรัก “พระเจ้าพระบิดา” ทุกวัน ไม่มีการขาลาหยุดจากความรักต่อพระวาจาเลย และพระบิดาของเราไม่รู้ตาย เป็นนิรันดร์ ความรักของเราจึงต้องทวีขึ้น ไม่มีวันที่จะหยุดรักพระองค์ในการประกาศถึงพระองค์

• พี่น้องที่รักครับ... ขอพระเจ้าอวยพร ให้เรา “รัก” “ซื่อตรง” “รักพระเจ้าองค์ความรัก” “รักองค์ความรัก” ชีวิตเราจะไม่เป็นลูกจ้าง แต่เป็นทาสเพราะความรักจึงยอมรัก ยอมรักความจริงยอมรักพระเจ้า เหมือนพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักและยอมสิ้นพระชนม์เพื่อเรา...


• หลังจากเขียนบทเทศน์และอัพโหลดเสร็จ พ่อก็ขอไปทำหน้าที่ลูกชายที่เป็นพระสงฆ์ เตรียมงาน ถวายมิสซา และฝังศพจาต่อครับ... ความรักที่อัดแน่นในหัวใจ คือความรักต่อพระเจ้า ทำให้พ่อต้องเห็นเวลานี้ ยามนี้ เป็นความรักของพระเจ้า และพ่อสัญญาไม่สาบาน... ว่า..ในมิสซาปลงศพวันนี้ พ่อจะรักและจะเป็นพระสงฆ์ที่จะรักการประกาศพระวาจาของพระเจามากขึ้น เพราะเมล็ดข้าว (ชีวิตจา) ต้องตกลงบนดิน เปื่อยยุ่ยและเป็นพลังชีวิตแห่งการประกาศข่าวดีแก่พ่อและพี่น้องที่รักทุก ท่านครับ.... 


• ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ รักนะครับ พี่น้องที่รักลูกๆที่รักของพระเจ้าครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย