Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2015
สัปดาห์ที่สาม เทศกาลปัสกา
ยน 6:22-29…
22วันรุ่งขึ้น ประชาชนที่ยังอยู่บนฝั่งตรงข้าม สังเกตเห็นว่า มีเรืออยู่ที่นั่นเพียงลำเดียว และจำได้ว่าพระเยซูเจ้ามิได้เสด็จลงเรือไปกับบรรดาศิษย์ บรรดาศิษย์ไปกันตามลำพังเท่านั้น 23แต่เรือลำอื่นจากเมืองทิเบเรียสมายังสถานที่ที่พวกเขาได้กินขนมปัง 24เมื่อประชาชนเห็นว่าทั้งพระเยซูเจ้า และบรรดาศิษย์ไม่อยู่ที่นั่นแล้ว ก็ลงเรือ มุ่งไปที่เมืองคาเปอรนาอุมเพื่อตามหาพระเยซูเจ้า 25เมื่อพบพระองค์ที่ฝั่งตรงข้าม จึงทูลถามว่า “พระอาจารย์ ท่านมาที่นี่เมื่อไร” 26พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า


“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
ท่านแสวงหาเรา มิใช่เพราะได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์
แต่เพราะได้กินขนมปังจนอิ่ม
27อย่าขวนขวายหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสลายไป
แต่จงหาอาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้
อาหารนี้บุตรแห่งมนุษย์จะประทานให้ ท่าน
เพราะพระเจ้าพระบิดาทรงประทับตรา รับรองบุตรแห่งมนุษย์ไว้แล้ว”
28เขาเหล่านั้นจึงทูลว่า “พวกเราจะต้องทำอะไรเพื่อให้กิจการของพระเจ้าสำเร็จ” 29พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “กิจการของพระเจ้า ก็คือให้ท่านทั้งหลายเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พระวรสารเล่าเรื่องต่อไปว่า.... พวกเขาติดตามพระเยซูเจ้า แต่เช้าตรู่ออกตามหาพระองค์ แต่พระองค์เด็จไปเพื่อสวดภาวนา ชีวิตขอพระเยซูเจ้า เป็นชีวิตแห่ความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ตลอดเวลา พ่อสังเกตเห็นว่า ยิ่งพระองค์สนิทสัมพันธ์กับพระบิดาเจ้าประชาชนยิ่งแสวงหาพระองค์ และอยากพบพระองค์ ข้อความของพระคัมภีรนี้น่าจะเป็นความจริงทีเดียวครับ และเหตุผลที่บรรดาศิษย์ติดตามเพราะพระองค์ทรงใกล้ชิดกับพระบิดา

• พระเยซูเจ้าเห็นประชาชนติดตามพระองค์ พวกเขาติดตามพระองค์เพราะได้รับประทานขนมปัง เพราะพระองค์ทรงทวีขนมปังเลี้ยงดูพวกเขา พวกเขาได้เห็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ และปรารถนาจะตามความอัศจรรย์หรือความยิ่งใหญ่ของพระองค์

• แต่พระองค์เรียกร้องพวกเขาให้ “ไปไกลความนั้น ลึกกว่านั้น” มิใช่เพียงเพราะขนมปังที่พวกขาได้รับประทานจนอิ่ม แต่ต้องมากไปกว่านั้นจริงๆ “อย่าขวนขวายหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสลายไป แต่จงหาอาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้อาหารนี้บุตรแห่งมนุษย์จะประทานให้ ท่านเพราะพระเจ้าพระบิดาทรงประทับตรา รับรองบุตรแห่งมนุษย์ไว้แล้ว” พ่อรู้และเห็นชัดและอยากให้พี่น้องได้ฟังพระเยซูเจ้าสอนวันนี้อย่างชัดเจน...
o พระเยซูเจ้าเคยตรัสกับบรรดาศิษย์เมื่อพวกเขาออกไปซื้ออาหารและกลับมา ได้เห็นพะองค์คุยกับหญิงชาวสะมาเรีย และพวกเขาเชิญให้พระองค์รับประทานอาหาร... แต่พระองค์ตรัสว่า อาหารของพระองค์คือการทำตามพระประสงค์ของพระบิดา
o พระองค์มีอาหารสำคัญกว่า คือ “การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า” (เทียบ ยน 4)

• พี่น้องที่รัก พ่อจะทำอย่างไรได้มากไปกว่านี้ ให้พี่น้องรับรู้และรู้สึกได้จริงๆ เชื่อจริงๆ ว่า อาหารประจำวันของเราคือการฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระองค์...

• ประสบการณ์เล็กๆวันนี้ วันนี้เองที่พ่อเขียนบทเทศน์นี้ เป็นวันอาทิตย์ พ่อไปถวายมิสซาที่วดเจ้าเจ็ด วัดของพ่อ วัดที่พ่อเติบโตมา... พ่อได้เทศน์ในมิสซาสิบกว่านาที พ่อเห็นสายตาของคนในวัดเยอะมาก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ พ่อเทศน์ไป ใจพ่อก็เป็นสุขไป พ่อเห็นสายตาของพวกเขาจ้องจับพ่อมาก... ไม่เป็นมีใครหลับเลย ตาเขม็งตลอดเวลา พ่อรู้และมั่นใจว่าการเทศน์คือหน้าที่สำคัญที่จะทำให้สัตบุรุษได้รับความเติบโต พ่อถามสังฆานุกรหลังมิสซา “ทำอย่างไรพวกเราจะได้เทศน์เก่งๆ และมีความสุขในการเทศน์กันทุกคน และทำให้สัตบุรุษมีความสุขที่สุดในเวลาฟังเทศน” บราเดอร์ตอบว่า คงต้องฝึกอีกมากๆ พ่อยอมรับว่าเป็นความจริง การเทศน์คือเวลาของการประกาศพระวาจาของพระเจ้าจริงๆ ไม่มีทางอื่นใดที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วครับ...

• พ่อยากจะย้ำการเทศน์ของพระสงฆ์จริงครับ “การเทศน์สอนของศาสนบริกรทุกคนต้องถือเป็นภารกิจสำคัญตามนิตินัย”
o พวกเขาต้องให้เวลาในการศึกษา ภาวนา พิจารณาไตร่ตรอง มีความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่การเตรียมการเทศน์ ใส่ใจในพระคัมภีร์ เข้าถึงความหมายหรือสาระที่แท้จริงในคำสอนของบทนั้นๆ
o ตลอดจนความเชื่อมโยงของคำสอนของพระคัมภีร์ทั้งหมดที่สอนโดยพระศาสนจักรด้วย
o ผู้เทศน์ต้องรับฟังประชากรด้วยเช่นกัน เพื่อสามารถเชื่อมโยงสาระของตัวบทพระคัมภีร์เข้ากับสถานการณ์ที่ฆราวาสต้องดำเนินชีวิตในกระแสโลก (เทียบ EG 145-159)
• วันนี้ขอเพียงสั้นๆเท่านี้ครับ... พ่อเชื่อว่า ถ้าพระสงฆ์ เทศน์อย่างดี เตรียมอย่างดี และถือเป็นงานหลักที่ต้องฝึกมากที่สุด.. ทุกๆวันอาทิตย์ บูชามิสซาจะมีชีวิตชีวามากๆ แน่นอนครับ

• “พวกเราจะต้องทำอะไรเพื่อให้กิจการของพระเจ้าสำเร็จ” 29พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “กิจการของพระเจ้า ก็คือให้ท่านทั้งหลายเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา”
o กิจการของพระเจ้าคือ เราฟังพระวาจาและเชื่อในพระวาจาของพระองค์ และที่สำคัญ
o ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ที่เราเชื่อครับ

• สรุป
o พี่น้องฟังพระเจ้า พระวาจาของพระเจ้า อ่านและไตร่ตรอง เพียงใด
o ปฏิบัติตามบัญญัติขอพระเจ้าอยู่เสมอใช่ไหมครับ
o รักและติดตามพระวาจาแสนอ่อนโยนของพระองค์ใช่ไหมครับ
o เดินตามพระเจ้ากันนะครับ.. เชื่อในพระองค์.. ขอพรเจ้าอวยพรครับ

 

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย